Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/263/0 vacat - Spółdzielnie powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1539-1546 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/264/0 Zakłady w Sielpi 1874-1915 [1939] 0 rozwiń
rachunki roczne, inwentarz nieruchomości i ruchomości, obliczenia robocizny, sprzedaż żelaza, księga rozchodów, księga pamiątkowa Muzeum w Sielpi Liczba jednostek w zespole: 9
21/265/0 Zakłady Starachowickie w Starachowicach 1835-1856, 1870 - 1903 0 rozwiń
akta dotyczące budowy nowych Zakładów Starachowickich, dane o zarobkach robotników, dostawy drewna i innych materiałów, budowy pieców pod Łagowem i w Starachowicach, budowy kanału na rzece Kamiennej, budowy domów mieszkalnych przy nowych zakładach, księgi bilansowe, raport z działalności wielkich pieców, lista górników i hutników, korespondencja budowlana. Liczba jednostek w zespole: 40
21/266/0 Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" w Białogonie 1816-1997[1998] 0 rozwiń
Akta huty Aleksandra, Zakłady Rządowe Machin w Białogonie i Oddziału w Białogonie akta Kasy Zakładu, akta magazynu, warsztatów, pieca kupelowego, wapienni, cegielni, walcowni, akta Ekonomii Kieleckiej, akta osobowe, korespondencja, akty notarialne, ogloszenia, komunikaty, akta kasy, księgi służb, produkcji, zarządzenia, plany, sprawozdania, bilanse, plany, projekty techniczne. Liczba jednostek w zespole: 1037
21/267/0 Elektrownia w Kielcach 1925-1952 0 rozwiń
sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń, umowy, wyciągi z aktów notarialnych, korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, budowa nowej elektrowni, projekty techniczne, akta dot. nierucbomości elektrowni, korespondencja z firmami i towarzystwami zagranicznymi, bilanse, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 103
21/268/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych - Oddział w Kielcach 1920-1949 0 rozwiń
protokóly z kontroli, akta poinspekcyjne, okólniki, sprawozdania BZSZ w Poznaniu, akta zjazdów kierowników oddziału, instrukcje polskiego towarzystwa kompensacyjnego, korespondencja, bilanse, wypisy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 36
21/269/0 Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach 1928-1942 0 rozwiń
akta organizacyjne i protokoły z posiedzeń, wykazy członków, księgi rejestrów, wkładów, udzialów, akta finansowe Liczba jednostek w zespole: 17
21/270/0 vacat - Akta banków powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1547-1550 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/271/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kieleckiego w Kielcach 1927-1949 0 rozwiń
protokóły z obrad zarządu i rady, sprawozdania, akta finansowe, okólniki i zarządzenia, akta personalne Liczba jednostek w zespole: 24
21/272/0 Kasa Stefczyka w Białogonie 1913-1944 0 rozwiń
Księga protokółów Zarządu i Rady sygn. 1, księga rejestru członków sygn. 2, deklaracje członkowskie sygn. 3, skoroszyt aktów administracyjnych sygn. 4, księga wkładów Towarzystwa Kredytowego w Białogonie sygn. 5, dziennik główna sygn. 6, księga kasowa sygn. 7, asygnatariusz sygn. 8, skoroszyt dowodów kasowych i dokumentów rachunkowych sygn. 9 Liczba jednostek w zespole: 9
21/273/0 Kasa Stefczyka w Łopusznie 1926-1942 0 rozwiń
księga uchwał Zgromadzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Kasy sygn. 1, deklaracje członków sygn. 2, skoroszyt aktów Kasy sygn. 3, księga wkładów sygn. 4, księga udziałów i pożyczek sygn. 5, dziennik główna sygn. 6 Liczba jednostek w zespole: 6
21/274/0 Kasa Stefczyka w Niewachlowie 1912-1943 0 rozwiń
księga protokółów Walnych Zebrań sygn. 1, księga protokółów Zarządu Towarzystwa Kredytowego sygn. 2, skoroszyt aktów administracyjnych sygn. 3-4, księga wkładów sygn. 5, księgi rachunków pożyczek sygn. 6-7, dziennik główna sygn. 8, dowody kasowo memoriałowe i bilansowe sygn. 9, księgi kasowe sygn. 10 -11, Liczba jednostek w zespole: 11
21/275/0 Kasa Stefczyka w Zagnańsku 1927-1950 0 rozwiń
Księgi protokółów Walnych Zebrań , Zarządu i Rady Nadzorczej sygn 1-3, sprawozdanie Kasy sygn 4, protokół rewizji Kasy sygn 5, sprawozdanie rewizji Kasy sygn. 6, rewizja Kasy sygn 7 sprawozdania z rewizji sygn. 8-10, korespondencja dot. rewizji sygn. 11, księga wkładów sygn. 12, księgi udziałów i pożyczek sygn. 13-19, bilanse Kasy sygn. 20, dzienniki główna sygn. 21-26 Liczba jednostek w zespole: 26
21/276/0 Kasa Stefczyka w Tumlinie 1928-1948 0 rozwiń
Księga protokółów zebrań ogólnych Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia sygn. 1-3, sprawozdania Kasy sygn. 4-20, protokół z rewizji sygn. 21, sprawozdania z rewizji sygn. 22- 26, wkłady sygn. 27, udziały sygn. 28, pożyczki sygn. 29, inwentarz wkładów sygn. 30, inwentarze pożyczek i udziałów sygn. 31, inwentarz pożyczek polskich sygn. 32, księgi wkładów sygn. 33-34, księgi udziałów i pożyczek sygn. 35-36, dzienniki główna sygn. 37-41 Liczba jednostek w zespole: 41
21/277/0 Kasa Stefczyka w Bobrzy 1928-1950 0 rozwiń
Księgi protokółów Zarządu sygn. 1-2, księgi protokółów Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej sygn. 3, księgi wkładów sygn. 4, księgi udziałów i pożyczek sygn. 5, dziennik główna sygn. 6 Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 271 do 285 z 3 537 wpisów.