Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/278/0 vacat - Gminne Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowe powiatu kieleckiego -przeniesiono do zespołów 1551-1553 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/279/0 vacat - Akta Kas Spółdzielczych powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1554-1556, 1544-1546 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/280/0 Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe w Kielcach 1909-1938 0 rozwiń
Księgi protokółów Rady Towarzystwa, sprawozdania, księgi wkładów, księgi przychodu i rozchodu sygn 1- 13 Liczba jednostek w zespole: 13
21/281/0 Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa przy Kieleckim Kole Stowarzyszenia Urzędników Państwowych i Spółdzielczych z o.o. w Kielcach 1926-1936 0 rozwiń
statut kasy, akta walnych zebrań Rady Nadzorczej, akta administracyjne, akta finansowo księgowe, księgi rejestrów i udziałów, księgi wkałdów i pożyczek, dzienniki główne, księgi kasowe i inwentarzowe sygn 1-47 Liczba jednostek w zespole: 47
21/282/0 Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa Pracowników Urzędu Gubernialnego 1880-1914 0 rozwiń
sprawozdania okresowe, spis członków kasy, protokóły z posiedzeń zarządu, księgi przychodowe i rozchodowe, dowody kasowe, podania o pożyczkę Liczba jednostek w zespole: 23
21/283/0 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie. Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kielcach 1825-1947 0 rozwiń
akta dotyczące wpisania listów zastawnych do ksiąg sygn. 1-4, księgi listów zastawnych sygn. 5-31, księgi kontroli listów zastawnych sygn. 32-34 Kielecka Gubernialna Dyrekcja Tow. Kredytowego Ziemskiego - dokumenty dóbr ziemskich guberni kieleckiej do 1866 roku oraz gubernii kieleckiej z lat 1867-1902, akta rejestralne, podział majątku hr. Potockich, rejestry pomiarowe dóbr sygn. 35-59 Liczba jednostek w zespole: 59
21/284/0 Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Kielcach 1899-1940 0 rozwiń
akta dotyczące udzielania pożyczek sygn 1-268, 283-285, księgi kontroli listów zastawnych sygn 269-272, księgi finansowe sygn 273-280, korespondencja i okólniki sygn 281-282. Liczba jednostek w zespole: 285
21/285/0 Kielecki Kredyt Rękodzielniczy - Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1928-1939 0 rozwiń
akta administracyjne sygn. 1, dziennik główna sygn 2 Liczba jednostek w zespole: 2
21/286/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach 1928-1948 0 rozwiń
sprawozdanie z działalności, korespondencja, dłużnicy, kredyty, dostawy, księgi towarów, kontrola zakupów, księgi sklepów sygn. 1-53 Liczba jednostek w zespole: 53
21/287/0 Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Pracowników Umysłowych w Kielcach i okolicy "Kolonia Ogród" 1927-1948 0 rozwiń
protokoły z obrad sygn. 1-3, akta organizacyjne spółdzielni sygn. 4-8 sprawozdania sygn. 9-10, akta dotyczące likwidacji sygn. 11, akata dokumentacji technicznej sygn. 12-13, akta finansowe sygn. 14-20, dziennik korespondencyjny sygn. 21. Liczba jednostek w zespole: 21
21/288/0 Archiwum Ordynacji Myszkowskich 1404-1944 193181 rozwiń
Papiery rodzin Myszkowskich Komorowskich i Wielopolskich sygn. 1-40a, akta osobiste Aleksandra Wielopolskiego sygn. 41-83, działalność naukowa i literacka Aleksandra Wielopolskigo sygn. 84-118, zapis Konstantego Świdzńskiego sygn. 118a -158, pisma polityczne Aleksandra Wielopolskiego sygn. 159-202, akta osobiste Pauliny Wielopolskie jżony Aleksadra sygn. 203-219, akta osobiste Zygmunta Wielopolskiego sygn. 220-249, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej czasy Aleksadra Wielopolskiego - interesy prawne sygn. 250-383, procesy sygn. 386-416, interesy Józefa Wielopolskiego, Dobra Niegradów, Przesławice, Wiśniowa, Dalowice sygn. 417-475, akta ogólne dóbr z czasów Aleksandra i Zygmunta Wieloposkiego sygn. 476-693, Dobra Książ Wielki sygn. 694-802a, Dobra Chroberz sygn. 803-885a, Dobra Kozubów sygn. 886-938, Dobra Przyłęczek sygn. 939-967a, Dobra Konary sygn. 968-981, Dobra Rudawa i Nieprowice sygn. 982-996a, Dobra Krzelów i Dębiny sygn. 997-1013, Dobra od rządu nabyte sygn. 1014 - 1060a, Dobra Pinczów sygn. 1061-1148, akta osobiste Aleksandra Wielopolskiego sygn. 1149-1176, rękopisy dzieł, kopie umów, uniwersałów, papiery bielańskich Soltyków sygn. 1177-1214, prasa i odezwy sygn. 1215-1217, skorowidz akt AOM, mowy sejmowe sygn. 1218-1219 dokumenty sygn. 1220-1286, mapy i plany sygn. 1287-1416 Liczba jednostek w zespole: 1628
21/289/0 Archiwum Małachowskich z Białaczowa 1456-1889 0 rozwiń
Archiwum Stanisława Małachowskiego składa się z papierów prawno majątkowych, akt osobistych i publicznych, korespondencji oraz akt dotyczących klucza białaczowskiego, czeremiernickiego, dobrskiego, akt dóbr Nowe Miasto, klucza sądeckiego, rękorajskiego, knyszyńskiego Archiuwm nałęczowskie to akta klucza nałęczowskiego, akta prawno majątkowe oraz akta dotyczące nieposłuszeństwa włościan Archiuwm Ludwika Małachowskiego akta prywatne, akta dóbr klucza białaczowskiego, nałęczowskiego rękorajskiego i dóbr Radonia ponadto w zespole znajdują się akt Jana Nepomucena i Władysława Małachowskich z Nowego Miasta, Jacka i Gustawa Małachowskich z Bodzechowa oraz akta dotyczące innych Małachowskich Liczba jednostek w zespole: 593
21/290/0 Archiwum Dembińskich z Gór 1529-1935 0 rozwiń
akta majątkowe i gospodarcze, instrukcje i zarządzenia, dane o administratorach, zarządcach, plenipotentach, służbie folwarcznej i innych pracownikach, rejestry przychodu i rozchodu, dzierżawy, przemysł, stosunki dworu ze wsią procesy rodzinno majątkowe, akta rodzinne to genealogia, listy, utwory wierszowane i muzyczne, oprócz tego zachowały się też kopie lustracji wsi klasztornych świadczących ciężary na rzecz zamku sandomierskiego z 1596 roku ,akta sprzedaży Opatowca z początku XIX oraz dokumety Marii i Jana Dembińskich, korespondencja, fragmenty akt prawnych, transakcji i rachunków Liczba jednostek w zespole: 325
21/291/0 Archiwum Dóbr Staszowskich 1738-1905 0 rozwiń
akta dotyczące miasta Staszowa, dóbr i okolic tj. inwentarz dóbr pacanowskich, opis historii miasta Staszowa, przywileje starozakonnych, kosciołów, granic dóbr , szkół, zakładów przemysłowych, gorzelni, młynów, huty szklanej, wapiennika, cukrowni, dzierżawy folwarków i gruntów, podupadające gospodarstwa wiejskie, powinności rolników. Liczba jednostek w zespole: 324
21/292/0 Archiwum Platerów z Białaczowa 1889-1939 0 rozwiń
Papiery osobiste Platerów - korespondencja prywatna i związana z działalnością publiczną, biblioteka, akta prawno majątkowe - wyciągi hipoteczne, dzierżawy, akta ogólne o stanie dóbr, parcelacja, zadłużenia, organizacja dóbr, korespondencja w sprawie dóbr, zagospodarowanie dóbr, korespondencja urzędowa i prywatna, akta dotyczące gospodarki dóbr - rejestry pomiarowe i plany dóbr ogrodów, wykazy produkcji rolnej, rachunki kasy, dóbr, rapoty gospodarcze, akta białaczowskich zakładów ceramicznych, działalność spółki, rachunki cegielni, akta dotyczące pracowników dóbr, listy płac, wykazy pracowników, akta finansowo księgowe, księgi kasowe wekslowe, dowody kasowe Liczba jednostek w zespole: 216
Wyświetlanie 286 do 300 z 3 537 wpisów.