Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/320/3 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Jędrzejowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
21/320/4 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Kielcach 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
21/320/5 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Opatowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
21/320/6 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Pińczowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
21/320/7 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Radomiu 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
21/320/8 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Sandomierzu 1944 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
21/320/9 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Starachowicach 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
21/320/10 Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy we Włoszczowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
21/320/11 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Częstochowie 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
21/320/12 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Kielcach 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
21/320/13 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Ostrowcu 1944 - 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
21/320/14 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Radomiu 1944 - 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
21/320/15 Miejski Oddział Informacji i Propagandy w Skarżysku-Kamiennej 1945 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
21/321/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach 1945-1950 [1953] 0 rozwiń
Akta organizacyjne, sprawy budżetowo-gospodarcze szkolnictwa, protokóły z narad i konferencji inspektoratów, plany pracy inspektoratów szkolnych, sprawy przebudowy sieci szkolnej, materiały ze zjazdów inspektoratów i nauczycieli, wypracowania uczniów o tematyce okupacyjnej, akta dotyczące poszczególnych szkół państwowych i prywatnych, sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych dla dorosłych, akta dotyczące bibliotek, weryfikacji nauczycieli tajnego nauczania i walki z analfabetyzmem, sprawozdania z działalności, budżety, zestawienia powiatowe. Posiedzenia Komisji Porozumiewaczej Dyrektorów i Kierowników Szkół w Kielcach z l. 1945-1950. Liczba jednostek w zespole: 286
21/322/0 Inspektorat Szkolny w Kielcach 1945-1950 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, rozwój sieci szkolnych, preliminarze budżetowe , odbudowa i rozbudowa szkół, zaoptrzenie szkół, konferencje szkolne kursy, programy nauczania, sprawozdania z walki analfabetyzmem, wykazy strat wojennych, ankiety o stanie szkolnictwa jawnego i tajnego podczas okupacji, wypracowania uczniów o tematyce okupacyjnej, sprawozdawczość statystyczna o stanie szkolnictwa, informacje o pochodzeniu społecznym uczniów, kolonie młodzieży szkolnej, wykazy świetlic i bibliotek szkolnych, obchody rocznic i akcje społeczne, wykazy nauczycieli i ich sprawy socjalno-bytowe. Liczba jednostek w zespole: 177
Wyświetlanie 331 do 345 z 3 537 wpisów.