Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/456/0 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Kielcach [1927] 1931-1960 0 rozwiń
księgi ocen, świadectwa szkolne Liczba jednostek w zespole: 28
21/457/0 Inspektor Pracy IV Okręgu w Kielcach 1919-1939 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Opieki Społecznej i Głównego Inspektora Pracy - dot redukcji robotników, zamykania zakładów pracy, strajków na terenie Radomia Akta dot. działalności Inspektorów Pracy na terenie woj. kieleckiego - sprawozdania z działalności, wizytacji w zakładach pracy przemysłowych i majątkach rolnych Akta dot działalności oddzialów związków zawodowych na ter. woj. kieleckiego - wykazy oddziałów materiałów, dotyczące powstania oddziałów i statuty związkowe książka obrachunkowa dla dozorcy domu i księga przychodu i rozchodu Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach Liczba jednostek w zespole: 23
21/458/0 vacat - Powiatowe Komitety Opieki Nad Trzeźwością Ludową - przeniesiono do zespołów 1576-1578 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/459/0 vacat - Stowarzyszenia i Związki - przeniesiono do zespołów 1579-1584, 1586-1588 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/460/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Kielcach [1692] 1825-1958 0 rozwiń
atlasy, plany miast guberni woj. krakowskiego, kieleckiego, pomiary wsi pow. kieleckiego, koneckiego, opoczyńskiego Liczba jednostek w zespole: 2914
21/461/0 Zbiór Marii Opielińskiej 1933-1972 0 rozwiń
akta osobiste Marii Opielińskiej - życiorys, zaświadczenia, wspomnienia, korespondencja akta dotyczące tajnego nauczania - arkusze ocen, protokoly egzaminów dojrzałości, wykazy i zestawienia, akta osobiste nauczycieli tajnego nauczania, albumy i fotografie Liczba jednostek w zespole: 70
21/462/0 Zbiór Macieja Tadeusza Piwońskiego 1939-1942 0 rozwiń
Komitet Samopomocy Społecznej w Kielcach Sklep spożywczy przy ul Kolejowej 12 Cenniki na artykuły żywnościowe i przemysłowe Liczba jednostek w zespole: 3
21/463/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgowy w Kielcach [1935] 1945-1973 0 rozwiń
Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego [1935] sygn 1 Akta Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych w Kielcach 1945-1947 sygn 2-10 księgi protokółów z posiedzeń oddziału i zarządu okręgowego, protokóły i sprawozdania z działalności Akta Związków Zawodowych Pracowników Finansowych w Kielcach 1949-1951 sygn 11-37a książki protokółów z posiedzeń Oddziału i Zarządu Okręgu protokóły i sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Oddziału i Rad Miejscowych, bilans Akta Związków Zawodowych Pracowników Państwowych w Kielcach 1947-1953 sygn 38-53 książki protokółów z posiedzeń Zarządu Okręgu ZZPP, protokóły sprawozdania z działalności Oddziałów i Rad Miejscowych bilans Zarządu Okręgu ZZPP Akta Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Społecznych w Kielcach 1951-1953 sygn 54-63 protokóły i sprawozdania z działalności Oddziałów i Rad Miejscowych Akta Zarządu Okręgu Związków Zawodowych Pracowników Państwowych i Społecznych w Kielcach 1953-1973 sygn 64-163 plany pracy Zarządu Okręgu i Komisji działających przy Zarządzie, protokóły, sprawozdania z działalności, w tym statystyczne, sprawozdania z okręgowych konferencji akta zakładowych organizacji związkowych okręgu kieleckiego 1953-1973 sygn 164-286 protokóły i sprawazdania z działalności akta finansowe 1953 1973 sygn 287-372 preliminarze, bilanse ZO ZZPPIS zakładowych organizacji związkowych, sprawozdania PKZP albumy fotograficzne 1965-1966 sygn 373-376 zdjęcia ze zjazdów, narad i spartakiad Sprawozdania z działalności organizacji zwiazkowej, postulaty socjalne pracowników 1968-1972 sygn 377 Liczba jednostek w zespole: 378
21/464/0 Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia - Zarząd Okręgu w Kielcach 1947-1973 [1980] 0 rozwiń
Materiały z konferencji i posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium sygn 1-28, akta komisji i sekcji zawodowych sygn 29-51, zakładowe organizacje związkowe sygn 52-60 akta Zarządu Oddzialu ZZPSZ w Końskich sygn 61, plany i sprawozdania sygn 62-64, akta finansowe zarządu i rad zakładowych sygn 65-79, informacje o działalności Zarządu Okręgu - biuletyny, wycinki prasowe, materiały z obchodu dnia Pracownika Służby Zdrowia sygn 80-97 protokoły z kontroli Zarządu Okręgu ZZPSZ sygn 98 sprawy dokształcania sygn 99 materiały Techniczego Inspektora Pracy sygn 100-103 konkursy i czyny społeczne sygn 104-107 akta personalne sygn 108-110 Liczba jednostek w zespole: 123
21/465/0 Związek Branżowy Spółdzielni Budowlanych w Kielcach [1946] 1950-1953 0 rozwiń
zarządzenia wewnętrzne, protokoły z posiedzeń Zarządu, bilanse spółdzielni, roczne plany pracy i sprawozdania z ich wykonania Liczba jednostek w zespole: 57
21/466/0 Związek Branżowy Spółdzielni Chemiczno - Mineralnych w Kielcach 1951-1954 0 rozwiń
protokoły z walnych zgromadzeń oraz protokoly z posiedzeń zarządu, bilanse, analizy ekonomiczne bilansu, plany i sprawozdania z ich realizacji Liczba jednostek w zespole: 58
21/467/0 Związek Branżowy Spółdzielni Drzewnych w Kielcach [1949] 1951-1954 0 rozwiń
protokoły z walnych zebrań, komisji, pokontrolne bilanse i analizy ekonomiczne, plany i sprawozdania z ich wykonania Liczba jednostek w zespole: 76
21/468/0 Związek Branżowy Spółdzielni Inwalidów w Kielcach 1950-1953 0 rozwiń
protokoly z walnych zebrań , komisji, pokontrolne bilanse i analizy ekeonomiczne plany i sprawozdania z ich wykonania Liczba jednostek w zespole: 47
21/469/0 Związek Branżowy Spółdzielni Metalowych w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
zarządzenia wewnętrzne , protokoły z posiedzeń zarządu, bilanse, plany i sprawozdania, protokoły z walnych zgromadzeń Liczba jednostek w zespole: 26
21/470/0 Związek Branżowy Spółdzielni Metalowo - Drzewnych w Kielcach 1950-1953 0 rozwiń
zarządzenia wewnętrzne, protokoły walnych zgromadzeń, plany i sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 11
Wyświetlanie 526 do 540 z 3 537 wpisów.