Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/81/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ćmińsku 1810-1918 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 159
21/82/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Daleszycach 1810-1917 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 194
21/83/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Daleszycach 1826-1918 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 135
21/84/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dębnie 1810-1916 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 151
21/85/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzymałkowie 1811-1915 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 183
21/86/0 Akta stanu cywilnego Katedralnej Parafii Rzymskokatolickiej w Kielcach 1810-1927 [1940] 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 391
21/87/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-augsburskiej w Kielcach 1838-1940 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 40
21/88/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kielcach 1861-1915 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 98
21/89/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Leszczynach 1810-1944 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 222
21/90/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łopusznie [1745] 1810-1915 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 176
21/91/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mniowie 1810-1915 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 177
21/92/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ociesękach 1810-1916 [1920] 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 195
21/93/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piekoszowie 1810-1917 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 194
21/94/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słupi Nowej 1810-1916 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 199
21/95/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Strawczynie 1810-1915 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 195
21/96/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Suchedniowie 1816-1918, 1936 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 144
21/97/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tumlinie 1810-1919 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 205
21/98/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Wzdole 1810-1918 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 190
21/99/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zagnańsku 1810-1919 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 189
21/100/0 Urząd Wojewódzki Kielecki I 1919-1939 [1949] 92463 rozwiń
Wydział Prezydialny sygn. 1-715 zarządzenia władz centralnych i wojewody kieleckiego, współpraca z władzanmi samorządowymi, opieka nad uchodźcami, nadzór nad widowiskami, uroczystości narodowe, wykazy urzędników UWK i starostw, ogólny stan bezpieczeństwa, sprawozdania sytuacyjne wojewody kieleckiego i starostw, sprawy stowarzyszeń związków, organizacji politycznych, sprawy organizacji wydziału Wydział Budżetowo Gospodarczy sygn. 716-1229 wykazy strat wojennych, zapomogi, sprawy emerytalne, organizacja lecznictwa, dochody i wydatki Wydział Administracyjny sygn. 1230-2028 sprawy stanu cywilnego i ruchu ludności, utraty obywatelstwa, zmiany nazwisk, nominacje proboszczów, podział terytorialny, sprawy dotyczące cmentarzy, dozorów kościelnych, statystyka wyznań, sprawy aprowizacyjne, ewidencja sklepów, magazynów, statystyka przewozów, sprawy uzdrowisk, kultury, sztuki, melioracje, spółki wodne, sprawy łowieckie, Wydział Ogólny sygn. 2029-2534 (2182 - 37 fotografii) materialy dotyczące sytuacji gospodarczej, sprawozdania wojewody o sytuacji związanej z bezrobociem, materiały ze zjazdów starostów, ochrona zabytków, odznaczenia państwowe, nadawanie obywatelstwa polskiego Wydział Bezpieczeństwa sygn. 2535-3247 materiały dot. stronnictw, związków zawodowych, repatriacja i emigracja, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa, stan organizacji komunistycznych, klęski żywiołowe, przestępstwa, szpiegostwa, ewidencja cudzoziemców, nielegalna emigracja, polityka prasowa, nadzór nad widowiskami Wydział Społeczno Policyjny sygn 3248-3933 legalne stronnictwa polityczne, mniejszość narodowa, sprawozdania sytuacyjne działalnośc organizacji młodzieżowych, strajki, statystyka bezrobotnych Wydział Samorządowy sygn. 3934-7680 organizacja samorządu miejskiego, wybory do ciał ustawodawczych, zmiany i kształtowanie granic miast, gmin powiatów, budzety miast, wydatki na cele bezpieczeństwa Wydział Wojskowy sygn. 7681-8098 udział Polski w wojnach 1914-1918 i 19181-1920 statystyka, sprawy inwalidów wojennych, zaciąg do wojska i junaków, ochrona przeciwlotnicza, fundusz obrony narodowej Wydział Zdrowia sygn. 8099-8548 sprawy dotyczące nadzoru lekarzy, felczerów sprawozdania z działalności szpitali, zwalczanie chorób zakaźnych, społecznych i zawodowych Wydzial Pracy i Opieki Społecznej sygn 8549-9384 sprawy nadzoru nad organizacjami, opieka nad dziećmi, państwowe i społeczne pośrednictwo pracy, wykazy zakładów pracy, raporty o stanie bezrobocia i rynku pracy, zapomogi dla bezrobotnych, emigracja zarobkowa Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych sygn. 9385-11730, 12055-12068, 19362-19998 sprawy organizacji rolnych, szkolnictwa rolnego statystyka zbiorów, ochrona lasów melioracje statystyka zasiewów, przetwórstwo roślin Wydział Weterynarii sygn. 11731-12054 zwalcznie chorób zwierzat, hodowla zwierząt i higiena weterynaryjna, sprawy nadzoru nad obrotem zwierzętami, nad ubojem Wydział Przemysłowy sygn. 12069-11262 sprawozdania o stanie przemysłu i sytuacji gospodarczej, kontraty handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze, stan zatrudnienia, poszukiwania geologiczne statystyka kamienoiołomów Dyrekcja Robót Publicznych sygn. 14263-16384 sprawy utrzymania dróg, mostów państwowych, sprawozdania z gospodarki drogowej mapy i wykazy mostów, budowa i przebudowa dróg Wydział Komunikacyjno Budowlany sygn. 16385-19361 sprawy budowy dróg państwowych, sprawozdania rachunkowe z wydatków plany budynków Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzki Konserwator Zabytków sygn 1-501 dokumentacja obiektów zabytkowych w układzie alfabetycznym akta osobowe pracowników UWK sygn. 1-2379 (374 z lit a, 151 braków, 101 pominięte numery) 100/2 plany Dyrekcji Robót Publicznych sygn 1-789 100/3 mapy sygn. 1-189 100/4 wykresy sygn. 1-70 Liczba jednostek w zespole: 23328
Wyświetlanie 81 do 100 z 3 512 wpisów.