Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/201/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nożynie 1954-1959 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954 -1959 sygn. 1-2 - protokoły sesji Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1959 sygn. 3-5 - protokoły posiedzeń Budżet i jego wykonanie 1955-1958 sygn. 6-10 - plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 10
27/202/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Objeździe 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-18 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1961-1972 sygn. 19-22 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 23-37 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1965-1972 sygn. 38-42 Protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1962-1972 sygn. 43-54 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1964-1973 sygn. 55-63 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1956-1972 sygn. 64-82 plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 82
27/203/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pobłociu 1955-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 1-8 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1959-1972 sygn. 9-13 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 14-20 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1960-1968 sygn. 21 protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1962-1972 sygn. 22-33 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1960-1967 sygn. 34 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1955-1971 sygn. 35-51 plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 51
27/204/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podolu Małym 1954-1959 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954 -1959 sygn. 1-2 - protokoły sesji Budżet i jego wykonanie 1955-1959 sygn. 3-9 - plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 9
27/205/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podwilczynie 1955-1959 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955 -1959 sygn. 1 - protokoły sesji Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1956-1959 sygn. 2 - protokoły posiedzeń Budżet i jego wykonanie 1955-1959 sygn. 3-8 - plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 8
27/206/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Potęgowie 1956-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1956-1972 sygn. 1-13 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1961-1972 sygn. 14-18 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1957-1972 sygn. 19-26 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1960-1972 sygn. 27 protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1963-1972 sygn. 28-37 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1961-1972 sygn. 38 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1955-1972 sygn. 39-55 plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 55
27/207/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokitach 1954-1959 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954 -1959 sygn. 1-2 - protokoły sesji Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1959 sygn. 3-5 - protokoły posiedzeń Budżet i jego wykonanie 1955-1959 sygn. 6-11 - plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 11
27/208/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ryczewie 1954-1961 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954 -1961 sygn. 1-4 - protokoły sesji Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1961 sygn. 5-7 - protokoły posiedzeń Budżet i jego wykonanie 1955-1961 sygn. 8-15 - plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 15
27/209/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sieciach 1954-1957 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954 -1957 sygn. 1-2 - protokoły sesji Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1957 sygn.3-6 - protokoły posiedzeń Budżet i jego wykonanie 1955-1958 sygn. 7-10 - plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 10
27/210/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Słupsku 1947-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 64
27/211/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Barcino 1957-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1 –10, z lat 1957- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 11- 12, z lat 1965- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 13- 19, z lat 1957- 1972 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- posiedzenia zebrań, wybory sołtysów- sygn. 20, z lat 1970- 1972 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze- sygn. 21, z lat 1961- 1972 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 22- 23, z lat 1961- 1972 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 24- 26, z lat 1961- 1972 Liczba jednostek w zespole: 26
27/212/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Biały Bór 1958-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji, spotkania z wyborcami- sygn.1- 13, z lat 1961- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 14- 16, z lat 1961- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkie rady narodowej- sprawozdania, ankiety radnych- sygn. 17, z lat 1960- 1970 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań, wybory sołtysów, sygn. 32- 35, z lat 1963- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze, wieloletnie plany rozwoju- sygn. 36- 38, z lat 1961- 1971 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 39- 40, z lat 1964- 1972 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 41- 48, z lat 1961- 1971 Liczba jednostek w zespole: 48
27/213/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dretyń 1960-1970 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 1 –3 , z lat 1961- 1968 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, ankiety radnych- sygn. 4- 5, z lat 1966- 1968 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 6- 9, z lat 1960- 1968 4.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze- sygn. 10, z lat 1961- 1970 5.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 11, z lat 1961- 1969 Liczba jednostek w zespole: 11
27/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Gumieniec 1958-1959 0 rozwiń
1.sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1, z lat 1958- 1959 2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 2, z roku 1959 Liczba jednostek w zespole: 2
27/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kawcze 1956-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1- 12, z lat 1956- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 13- 17, z lat 1956- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał- sygn. 18- 24,z lat 1964- 1972 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 25- 27,z lat 1958- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze- sygn. 28, z lat 1961- 1966 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 29- 30, z lat 1964- 1971 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 31, z lat 1968- 1972 Liczba jednostek w zespole: 31
27/216/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kępice 1954-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1- 17, z lat 1954- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 18- 21, z lat 1957- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał- sygn. 22- 40,z lat 1955- 1972 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 41,z lat 1959- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze- sygn. 42, z lat 1962- 1971 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 43, z lat 1968- 1971 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 44- 50, z lat 1954- 1972 Liczba jednostek w zespole: 50
27/217/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Koczała 1957-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1- 12, z lat 1960- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 14- 17, z lat 1961- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 18- 28, z lat 1960- 1972 4. Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 29- 31, z lat 1959- 1972 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju- sygn. 32, z lat 1961- 1972 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 33- 36, z lat 1960- 1972 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 37- 40, z lat 1957- 1972 Liczba jednostek w zespole: 40
27/218/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Lubkowo 1954-1962 0 rozwiń
2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 5- 8, z lat 1955- 1961 3.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 9 , z lat 1955- 1957 4.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 10- 11, z lat 1955- 1962 Liczba jednostek w zespole: 11
27/219/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Łobzowo 1954-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1 –12, z lat 1954- 1971 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 13- 16, z lat 1957- 1971 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 17- 25,z lat 1955- 1971 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 26- 27,z lat 1956- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze- sygn. 28- 29, z lat 1961- 1972 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 30- 31, z lat 1959- 1970 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 32- 36, z lat 1955- 1972 Liczba jednostek w zespole: 36
27/220/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Miastko 1962-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1- 10, z lat 1962- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, ankiety radnych- sygn. 11- 17, z lat 1963- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 18- 28, z lat 1962- 1972 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań, narady sołtysów- sygn. 29- 34, z lat 1962- 1972 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju- sygn. 35- 36, z lat 1961- 1972 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 37- 38, z lat 1966- 1972 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 39- 41,z lat 1963- 1972 Liczba jednostek w zespole: 41
Wyświetlanie 201 do 220 z 893 wpisów.