Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/21/0 Akta Gminy Pomysk Wielki 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-41 - wykazy imienne Niemców i obcokrajowców, protokoły posiedzeń prezydium, protokoły posiedzeń komisji, ewidencja kontroli ludności, sprawozdania z wykonania budżetu, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, książki meldunkowe, spisy zwierząt, Prezydium GRN 1950-1954 42-58 - protokoły z zebrań gromadzkich, spis powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich, budżety, Liczba jednostek w zespole: 58
27/22/0 Akta Gminy Studzienice 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-43 - wykazy poniemieckich budynków, protokoły posiedzeń prezydium, protokoły zebrań sołtysów, majatek gminy, sprawozdania z wykonania budżetu, wykaz obszaru gruntów dla celów podatku gruntowego, spisy zwierząt powierzchni użytków oraz zasiewów, Prezydium GRN 1951-1954 44-50 - budżet GRN, spis powierzchni użytków i zasiewów , spisy zwierząt gospodarskich, budżety, wykaz posiadaczy lasów Liczba jednostek w zespole: 50
27/23/0 Akta Gminy Tuchomie 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-51 - spisy Niemców i cudzoziemców, protokoły posiedzeń prezydium, komisji, protokoły zebrań sołtysów, skargi i zażalenia, sprawozdania z wykonania budżetu, wykaz gospodarstw rolnych, spisy zwierząt powierzchni użytków oraz zasiewów,wykazy analfabetów Prezydium GRN 1950-1954 52-63 - budżety, spis powierzchni użytków i zasiewów , spisy zwierząt gospodarskich, Narodowy Spis Powszechny Liczba jednostek w zespole: 63
27/24/0 Akta Gminy Ugoszcz 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-46 - spisy Niemców i cudzoziemców, protokoły posiedzeń prezydium, komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawozdania z wykonania budżetu, wykaz gospodarstw rolnych, spisy zwierząt powierzchni użytków oraz zasiewów, ewidencja ruchu ludności, rehabilitacja osób III i IV grupy niemieckiej Prezydium GRN 1951-1954 47-59 - budżety, spis powierzchni użytków i zasiewów , spisy zwierząt gospodarskich, Liczba jednostek w zespole: 59
27/25/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Parchowo - włączono do zespołu Urzędu Stanu Cywilnego Parchowo pod nr 321 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/26/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Sławno 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno Administracyjny - sygn. 1-27, z lat 1945-1950. Protokoły posiedzeń plenarnych, , prezydium i działalności komisji, sprawozdania z działalności MRN.wykazy mieszkańców, zaopatrzenie ludności i inne. 2. Referat finansowy - sygn. 28-45 z lat 1945-1950. Budżety administracyjne, sprawozdania z ich wykonania, podatki, pozyczki, plany finansowo- gospodarcze. 3. Referat Społeczny - sygn. 46-48 z lat 1947 - 1950. Sprawy osiedleńcze, opieka społeczna, wykazy obiektów kościelnych. 4. Referat Techniczny -materiały dot. Odbudowy zdewastowanych budynków i obiektów w miescie Liczba jednostek w zespole: 50
27/27/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/28/0 vacat - Akta Miasta Sławna - brak wpisu o dalszym losie zespołu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/29/0 vacat - Rzemieślnicza Spółdzielnia Kamieniarzy "Rozwój" Słupsk - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/30/0 vacat - Liga Morska - Zarząd Obwodowy Słupsk - włączony do zespołu nr 3 - Zarząd Małych Portów Słupsk 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/31/0 vacat - Die Sekule in Quatrow - brak wpisu o dalszym losie zespołu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/32/0 Akta Gminy Darłowo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-58 - protokoły posiedzeń ,sprawozdania wójta,spisy urodzeń i zgonów, sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne, wykazy zaludnienia, książki meldunkowe, ruch migracyjny Prezydium GRN 1951-1953 59-64 - budżety, ruch i stan ludności, zarządzenia i wykazy dot. wysiedlania ludności niemieckiej, protokoły z zebrań sołtysów, Zespołu Gminnego, zebrań gromadzkich Liczba jednostek w zespole: 64
27/33/0 Akta Gminy Dobiesław 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-47 - wykazy włascicieli gospodarstw, podatek gruntowy, sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne,, akta USC. Prezydium GRN 1946-1954 48-53 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, spisy zwierzat, protokoły zebrań sołtysów, spisy powierzchni uzytków oraz zasiewów, Liczba jednostek w zespole: 53
27/34/0 Akta Gminy Lejkowo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-50 - wykazy użytków rolnych, wybory sołtysów, sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne,wnioski i decyzje weryfikacyjne obywateli niemieckich, książki meldunkowe Prezydium GRN 1951-1954 51-56 - protokoły z zebrań gromadzkich, z odpraw sołtysów, z posiedzeń Gminnego Frontu Narodowego, budżet, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków i zasiewów Liczba jednostek w zespole: 56
27/35/0 Akta Gminy Naćmierz 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-17 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności,sprawozdania rachunkowe, budżet, księgi kontroli ruchu ludności Prezydium GRN 1952-1954 18-20 - protokoły z zebrań gromadzkich, z odpraw sołtysów, z posiedzeń Gromadzkiej Komisji Kontrolno Doradczej, budżet, sprawozdania o wydatkach i dochodach Liczba jednostek w zespole: 20
27/36/0 Akta Gminy Polanów 1945-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1953 1-51 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności,sprawozdania rachunkowe, budżety, spisy inwentarza żywego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, wykaz analfabetów, ksiegi meldunkowe,księgi kontroli ruchu ludności Prezydium GRN 1948-1953 52-56 - protokoły z odpraw sołtysów, z posiedzeń zespołu gminnego i rolnego spisy zwierząt gospodarskich Liczba jednostek w zespole: 56
27/37/0 Akta Gminy Sieciemin 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-38 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności,sprawozdania rachunkowe, budżety, spisy inwentarza żywego, rejestry gospodarstw rolnych, akta zbiorowe urodzeń, wykazy ludności, ksiegi meldunkowe,księgi kontroli ruchu ludności Prezydium GRN 1950-1954 39-42 - protokoły z zebrań sołtysów, z posiedzeń komisji podziału administracyjnego budżety Liczba jednostek w zespole: 42
27/38/0 Akta Gminy Sławno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-12 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, budżety, spisy inwentarza żywego, Narodowy Spis Powszechny - wyciagi z wykazów Prezydium GRN 1950-1954 13-15 - protokoły z zebrań gromadzkich, z posiedzeń zebrań członków Rolniczych Zespołów Spółdzielczych Liczba jednostek w zespole: 15
27/39/0 Akta Gminy Wrześnica 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-54 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, działalność Komisji protokoły z odpraw sołtysów, budżety, sprawozdania rachunkowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków, zasiewów, zwierzat, stan ludności polskiej i niemieckiej, księgi meldunkowe Prezydium GRN 1950-1954 55-62 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdawczość dot. gminnej gospodarki rolnej, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów Liczba jednostek w zespole: 62
27/40/0 Akta Gminy Żukowo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-35, 51 - protokoły posiedzeń, wybory członków GRN, arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, sprawozdania rachunkowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków, zasiewów, zwierzat, księgi meldunkowe, Narodowy Spis Powszechny, Prezydium GRN 1947-1954 36-50 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania o dochodach i wydatkach, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów Liczba jednostek w zespole: 51
Wyświetlanie 21 do 40 z 893 wpisów.