Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/381/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wytownie 1954-1959 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1 1954- 1959 2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 2-3 1955- 1959 3..Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 4-9 1955- 1959 Liczba jednostek w zespole: 9
27/382/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagórzycach 1954-1959 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-5 1954- 1959 2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 6-10 1955- 1959 3.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 11-15 1955- 1959 Liczba jednostek w zespole: 15
27/383/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaleskich 1954-1959 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1954- 1959 2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 1955- 1959 3.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 1956- 1959 4.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 1955- 1959 Liczba jednostek w zespole: 17
27/384/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zelkowie 1954-1959 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-2 1954- 1959 2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 3-4 1955- 1959 3.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 5-9 1955- 1959 Liczba jednostek w zespole: 9
27/385/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żychlinie 1954-1957 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1 1954- 1957 2.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 2 1955- 1957 3.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 3-6 1955- 1957 Liczba jednostek w zespole: 6
27/386/0 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 1945-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 195
27/387/0 Prezydium Miejskiej (Osiedlowej) Rady Narodowej w Kępicach 1960-1972 0 rozwiń
1.Protokoły sesji- sygn. 1- 16, z lat 1960- 1972 2.Komisje- protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, kontrole- sygn. 17- 24, z lat 1960- 1972 3.Protokoły posiedzeń Prezydium- uchwały, wnioski- sygn. 25- 35, z lat 1960- 1972 4.Plany gospodarcze, kontrole, budżety, bilanse- sygn. 36- 45, z lat 1960- 1972 5.Front Jedności Narodu- protokoły, programy- sygn. 46- 47, z lat 1961- 1972 Liczba jednostek w zespole: 47
27/388/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słupsku 1974-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1175
27/389/0 Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Wojewódzki w Słupsku 1975-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
27/390/0 Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Słupsku 1975-1978 [1979] 0 rozwiń
1.Dział Spraw Pracowniczych- organizacja spółdzielni, protokoły posiedzeń rady, zarządu, zebrania przedstawicieli, protokoły kontroli- sygn. 1 –15, z lat 1975- 1979 2.Dział Księgowości i Finansów- protokoły przejęcia- przekazania zakładów, sprawozdania finansowe, plany techniczno- ekonomiczne, analizy, sprawozdania statystyczne- sygn. 16- 22, z lat 1975- 1978 3.Dział Produkcji- plany postępu technicznego, sprawozdania, analizy- sygn. 23- 26, z lat 1975- 1978 Liczba jednostek w zespole: 26
27/391/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Słupsku 1975-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 97
27/392/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Słupsku 1975-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 306
27/393/0 Gminna Rada Narodowa w Tuchomiu 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 195
27/394/0 Urząd Gminy w Tuchomiu 1960-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 97
27/395/0 Miejska Rada Narodowa w Człuchowie 1973-1990 0 rozwiń
Sygn. 1-6 1978-1988 - wybory do Rady Narodowej, regulaminy Rady Sygn. 7-30 1973-1990 - protokoły sesji MRN, uchwały i ich realizacja, sprawozdania z działalności MRN Sygn 31-41 1974-1990 - protokoły posiedzeń Prezydium MRN,postanowienia i ich realizacja Sygn 42-49 1973-1989 - `materiały dotyczące radnych, spotkania z wyborcami, interpelacje na sesjach, wnioski, postulaty Sygn.50-58 1974-1988 - samorząd mieszkańców - wybory, nadzór, plany finansowo-rzeczowe, protokoły posiedzeń komitetów Sygn. 59-60 1977-1982 - protokoły Miejskiego Komitetu Kontroli Spolecznej, odznaczenia Sygn. 61-81 1974-1990 - protokoły posiedzeń Komisji MRN, protokoły kontroli nadzorowanych jednostek na terenie miasta Sygn. 82-83 1975-1980 - współpraca rady z Frontem Jedności Narodu Liczba jednostek w zespole: 83
27/396/0 Urząd Miejski w Człuchowie 1973-1990 0 rozwiń
Sygn.: 1-2 1976-1984 - narady pracownicze, koordynacyjne Sygn. :3-25 1974-1990 - decyzje naczelnika miasta, zarządzenia, rejestr decyzji Sygn.: 26-30 1974-1989 - roczne plany pracy, sprawozdania z realizacji planów, programy działania Urzędu Miasta, analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania Sygn.: 31-37 1974-1990 - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji Sygn.: 38 1974-1981 - plany szkoleń pracowników Sygn.: 39-68 1973-1988 - budżety miasta i plany funduszu miejskiego oraz ich realizacja Sygn.: 69-76 1974-1990 - plany społeczno-gospodarcze rozwoju miasta i ich realizacja Sygn.:77-85 1974-1990 - sprawozdania z zakresu spraw stowarzyszeń, zgromadzeń i zabaw publicznych, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds. wykroczeń, sprawozdania statystyczne, nazewnictwo placów i ulic, pomoc społeczna Liczba jednostek w zespole: 95
27/397/0 Gminna Rada Narodowa w Główczycach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
27/398/0 Urząd Gminy w Główczycach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
27/399/0 Gminna Rada Narodowa w Czarnej Dąbrówce 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 51
27/400/0 Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
Wyświetlanie 381 do 400 z 893 wpisów.