Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/421/0 Miejsko-Gminna Rada Narodowa w Czarnem 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 99
27/422/0 Urząd Miasta i Gminy w Czarnem 1955-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 169
27/423/0 Miejsko-Gminna Rada Narodowa w Miastku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 77
27/424/0 Urząd Miasta i Gminy w Miastku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
27/425/0 Gminna Rada Narodowa w Koczale 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 79
27/426/0 Urząd Gminy w Koczale 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 76
27/427/0 Gminna Rada Narodowa w Cewicach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
27/428/0 Urząd Gminy w Cewicach [1948-1972]1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 120
27/429/0 Gminna Rada Narodowa w Wicku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
27/430/0 Urząd Gminy w Wicku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
27/431/0 Miejska Rada Narodowa w Ustce 1973-1986 0 rozwiń
1.Wybory do władz ustawodawczych- wybory do Sejmu, Senatu, Rady Narodowej- sygn. 1- 2, z lat 1980- 1985 2.Sesje MRN- protokoły posiedzeń wraz z załącznikami- sygn. 3- 15, z lat 1973- 1986 3.Komisje MRN, komitety osiedlowe- protokoły posiedzeń, kontroli, pracy, sprawozdania- sygn. 16- 28, z lat 1974- 1986 4.Prezydium MRN- protokoły posiedzeń- sygn. 29- 35, z lat 1974- 1986 5.Radni MRN- ankiety radnych, spotkania z wyborcami, wnioski, postulaty- sygn. 36- 38, z lat 1974-1986 6. Komitet Frontu Jedności Narodu- protokoły posiedzeń- sygn. 38- 40, z lat 1974- 1980 Liczba jednostek w zespole: 40
27/432/0 Urząd Miejski w Ustce 1973-1986 0 rozwiń
Sygn.: 1-2 1974- 1986 - narady, posiedzenia, spotkania Sygn.: 3-6 1974-1986 - decyzje, zarządzenia Naczelnika Miasta Sygn.: 7 1979-1986 - zespoły, Komisje, Rady działające przy Naczelniku Miasta (plany, informacje, sprawozdania Sygn. 8 1975-1985 - dane statystyczne o pracownikach , sprawozdania Sygn. 9 1974-1985 - analizy, informacje i sprawozdania z rozpatrywania skarg i wniosków Sygn. 10-14 1975-1986 - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji Sygn.: 15-31 1974-1986 - budżet - planowanie, zmiany, realizacja, roczne plany rozwoju społeczno-gospodarczego i ich realizacja Sygn. 32-34 1974-1986 - roczne plany pracy, plany zagospodarowania przestrzennego, podatki i opłaty Sygn.: 35 1974-1982 - analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds. wykroczeń Sygn.: 36 1984-1985 - szkolenia pracowników Sygn.: 37 1975-1985 - pomoc społeczna - PKPS - narady, analizy potrzeb i efektów, sprawozdania i nadzór Sygn.: 38-40 1974-1986 - wycinki prasowe Liczba jednostek w zespole: 40
27/433/0 Gminna Rada Narodowa w Ustce 1976-1986 0 rozwiń
Sygn. 1-4 1978-1985 - wybory do sejmu PRL, wybory do rady narodowej Sygn. 5-13 1976-1988 - protokoły sesji GRN wraz z załącznikami Sygn. 14-19 1976- 1986 - protokoły posiedzeń Prezydium GRN Sygn. 20-25 1976-1986 - spotkania radnych z wyborcami, , interpelacje, wnioski, postulaty,sprawozdania z działalności Sygn. 26-29 1976-1986 - zebrania wiejskie,wybory sołtysów Sygn. 30-50 1976-1986 - protokoły posiedzeń komisji GRN Liczba jednostek w zespole: 50
27/434/0 Urząd Gminy w Ustce 1976-1986 0 rozwiń
Sygn: 1-2 1977-1986 - narady koordynacyjne, pracownicze i inne Sygn.: 3-5 1976-1986 - decyzje, zarządzenia Naczelnika Gminy Sygn.: 6 1982-1985 - zespoły, Komisje, Rady działające przy Naczelniku Gminy - plany, informacje, sprawozdania, posiedzenia Sygn.: 7 1977-1985 - dane statystyczne o pracownikach Sygn.: 8 1977-1985 - analizy, informacje i sprawozdania z rozpatrywania skarg i wniosków Sygn.: 9-11 1976-1986 - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji Sygn.:12-26 1976-1986 - Budżet, jego zmiany i realizacja, roczne plany społeczno - gospodarczego rozwoju i ich realizacja Sygn.: 27 1976-1982 - analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium ds.. wykroczeń Sygn.: 28-33 1976-1986 - szkolenia pracowników, pomoc społeczna, społeczne komisje pojednawcze, ruch budowlany, programy zagospodarowania lasów położonych na terenie wsi Liczba jednostek w zespole: 33
27/435/0 Miejsko-Gminna Rada Narodowa w Ustce 1986-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 40
27/436/0 Urząd Miasta i Gminy w Ustce 1986-1990 0 rozwiń
Sygn.: 1 1986-1989 - narady koordynacyjne, pracownicze i inne Sygn.: 2-4 1986-1990 - zarządzenia, decyzje Naczelnika Miasta i Gminy Sygn.: 5 1986-1989 - Zespoły, Komisje, Rady działające przy Naczelniku Miasta i Gminy Sygn.: 6 1986-1990 - roczne plany pracy Sygn.: 7 1986-1988 - analizy, informacje i sprawozdania z rozpatrywania skarg i wniosków Sygn.: 8-9 1986-1990 - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji Sygn.:10 1986-1988 - dane statystyczne o pracownikach Sygn.:11 1986-1988 - szkolenia pracowników - plany i programy Sygn.:12-24 1986-1990 - budżet i jego realizacja, podatki i opłaty, roczne plany społeczno- gospodarcze Miasta i Gminy Ustka i ich realizacja Sygn.: 25 1987-1988 - nadzór nad stowarzyszeniami Sygn.: 26 1986-1989 - wycinki prasowe Liczba jednostek w zespole: 26
27/437/0 Gminna Rada Narodowa w Duninowie 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
27/438/0 Urząd Gminy w Duninowie 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
27/439/0 Gminna Rada Narodowa w Objeździe 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
27/440/0 Urząd Gminy w Objeździe 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
Wyświetlanie 421 do 440 z 893 wpisów.