Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/481/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuchomiu 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-17 protokoły sesji, uchwały Komisje gromadzkiej rady narodowej 1965-1972 sygn. 18-22 protokoły posiedzeń, kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 23-36 protokoły posiedzeń prezydium Zebrania wiejskie, sołtysi 1959-1972 sygn. 37-38 protokoły zebrań,narad sołtysów Plany gospodarcze 1961-1970 sygn. 39-40 plany roczne,sprawozdania Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1968-1972 sygn. 41 protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne Budżet i jego wykonanie 1958-1972 sygn. 42-47 planowanie, zmiany, realizacja Liczba jednostek w zespole: 47
27/482/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ugoszczy 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-18 protokoły sesji, uchwały Komisje gromadzkiej rady narodowej 1956-1972 sygn. 19-24 protokoły posiedzeń, kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 25-41 protokoły posiedzeń prezydium Zebrania wiejskie, sołtysi 1960-1972 sygn. 42-44 protokoły zebrań,narad sołtysów Plany gospodarcze 1961-1972 sygn. 45-46 plany roczne,sprawozdania Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1960-1972 sygn. 47-49 protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne Budżet i jego wykonanie 1955-1972 sygn. 50-54 planowanie, zmiany, realizacja Liczba jednostek w zespole: 54
27/483/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Starkowo 1955-1960 0 rozwiń
1. Sesje GRN 1955-1956 sygn. 1 - protokoły sesji 2. Posiedzenia prezydium GRN 1955-1959 sygn. 2 - protokoły posiedzeń 3. Budżet i jego wykonanie 1955-1960 sygn. 3 - plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 3
27/484/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Trzebielino 1954-1972 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-10 1954- 1972 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 11-15 1956- 1972 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 16-22 1957- 1972 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 23-24 1955- 1972 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 25-27 1961- 1972 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 28-30 1959- 1972 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 31-34 1955- 1972 Liczba jednostek w zespole: 34
27/485/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wałdowo 1954-1971 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji sygn. 1-9 1954- 1967 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń sygn. 10-12 1965-1971 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń, rejestr uchwał sygn. 13-22 1955-1971 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 23-24 1960-1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze sygn. 25-26 1961- 1971 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania- sygn. 27-28 1962-1971 7.Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania sygn. 29-30 1959-1970 Liczba jednostek w zespole: 30
27/486/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Żabno 1972 0 rozwiń
Posiedzenia prezydium GRN 1972 sygn. 1 - protokoły posiedzeń Liczba jednostek w zespole: 1
27/487/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Słupsku [1974]1975-1989[1990] 0 rozwiń
1.Seskcja Kontroli Wewnętrznej- materiały z kontroli jednostek nadzorowanych- sygn. 1, z lat 1975- 1981 2.Dział Samorządu, Organizacji Kadr- materiały archiwalne wytworzone przez organy WZGS (zjazd delegatów, radę, zarząd), organizacja WZGS i jednostek podległych, przekazanie majątku- sygn. 2- 71, z lat 1974- 1990 3.Dział Finansów i Księgowości- plany gospodarczo- finansowe, bilanse, sprawozdania statystyczne- sygn. 72- 94, z lat 1975- 1990 4.Sekcja Zatrudnienia i Spraw socjalnych- plany i sprawozdania z realizacji zatrudnienia i funduszu płac- sygn. 95- 96, z lat 1976- 1990 5.Dział Planowania, Sprawozdawczości i Analiz- plany techniczno- ekonomiczne i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania statystyczne, analizy ekonomiczne działalności- sygn. 97- 113, z lat 1975- 1990 6.Dział Kontraktacji i Skupu- sprawozdania statystyczne- sygn. 114- 115, z lat 1977- 1989 7.Dział Usług Inwestycyjnych- sprawozdania statystyczne z inwestycji- sygn. 116, z lat 1982- 1988 8.Sekcja Usług- plany usług oraz sprawozdania statystyczne z ich realizacji- sygn. 117- 118,zlat 1976- 1989 9.Związki Zawodowe- materiał archiwalny dotyczący działalności związkowej w WZGS- sygn. 119- 120,z lat 1983- 1989 Liczba jednostek w zespole: 120
27/488/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Słupsku 1975-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
27/489/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Słupsku 1975-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
27/490/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Słupsku 1976-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
27/491/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Sieciemino 1956-1972 0 rozwiń
1.Sesje GRN- protokoły sesji- sygn. 1- 13, z lat 1957- 1972 2.Komisje GRN- protokoły z posiedzeń Komisji- sygn. 14- 18, z lat 1958- 1972 3.Prezydium GRN- protokoły z posiedzeń- sygn. 19- 25, z lat 1957- 1971 4.Zebrania wiejskie- sołtysi- protokoły z zebrań- sygn. 26- 27, z lat 1963- 1972 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze- sygn. 28- 31, z lat 1962- 1970 6.Kontrole i interpretacje zewnętrzne- protokoły kontroli- sygn. 32- 33, z lat 1958- 1972 7.Budżet i jego wykonanie- budżet- sygn. 34- 43, z lat 1956- 1972 Liczba jednostek w zespole: 43
27/492/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Lejkowo 1959-1972 0 rozwiń
1.Sesje GRN- protokoły sesji- sygn. 1- 5, z lat 1964- 1972 2.Komisje GRN- protokoły posiedzeń Komisji- sygn. 6- 10, z lat 1960- 1972 3.Prezydium GRN- protokoły z posiedzeń- sygn. 11- 14, z lat 1964- 1972 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły- sygn. 15, z lat 1964- 1971 5.Plany gospodarcze- roczne plany gospodarcze- sygn. 16, z lat 1968- 1969 6.Kontrole i inspekcje zewnętrzne- protokoły- sygn. 17- 19, z lat 1959- 1972 7.budżet i jego wykonanie- budżet- sygn. 20- 22, z lat 1961- 1972 Liczba jednostek w zespole: 22
27/493/0 Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki 1955-1992 0 rozwiń
1.Protokoły posiedzeń Samorządu Robotniczego- sygn. 1- 2, z lat 1981- 1992 2.Plany gospodarczego urządzenia gospodarstw- plany gospodarczego urządzania gospodarstw hodowli zarodowej- sygn. 3- 7, z lat 1958- 1963 3.Plany gospodarczo- finansowe- plany i programy rozwoju produkcji, inwestycji, plany gospodarczo- finansowe- sygn. 8- 16, z lat 1956- 1972 4.Sprawozdania i analizy finansowe- roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i analizy ekonomiczno- finansowe- sygn. 17- 35, z lat 1955- 1989 5.Sprawozdawczość statystyczna- sprawozdania statystyczne GUS- roczne- sygn. 36- 37, z lat 1960- 1989 6.Spisy rolne- arkusze spisowe powierzchni upraw i zasiewów oraz stanu pogłowia zwierząt- sygn. 38, z lat 1972- 1987 7.Protokoły kontroli- protokoły kontroli zewnętrznych POHZ z załącznikami- sygn. 39- 45, z lat 1958- 1989 8.Inwentaryzacja powszechna- arkusze spisowe inwentaryzacji majątku POHZ- sygn. 46, z lat 1960- 1962 8.Orzeczenia o wpisie bydła do księgi zwierząt zarodowych- orzeczenia o wpisie bydła do wojewódzkich i powiatowych ksiąg zwierząt zarodowych- sygn. 47- 51, z lat 1960- 1970 Liczba jednostek w zespole: 51
27/494/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Słupsku 1990-2015 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1435
27/495/0 Słupskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Słupsku 1961-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 75
27/496/0 Prokuratura Powiatowa w Słupsku 1945-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 216
27/497/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Słupsku 1945-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 159
27/498/0 Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu "Korab" w Ustce 1951-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 51
27/499/0 Zespół Szkół Medycznych w Słupsku 1951-2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 106
27/500/0 Izba Skarbowa w Słupsku 1980-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 111
Wyświetlanie 481 do 500 z 893 wpisów.