Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/501/0 Słowiński Park Narodowy w Smołdzinie 1962-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 79
27/502/0 Urząd Rejonowy w Bytowie 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
27/503/0 Urząd Rejonowy w Człuchowie 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
27/504/0 Urząd Rejonowy w Lęborku [1958-1989] 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 172
27/505/0 Urząd Rejonowy w Miastku 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 95
27/506/0 Urząd Rejonowy w Słupsku 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
27/507/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Słupsku 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 196
27/508/0 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Słupsku [1977] 1992-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
27/509/0 Urząd Wojewódzki w Słupsku 1990-1999 1990-1998 [1999] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 237
27/510/0 Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Słupsku 1975-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
27/511/0 Zrzeszenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Słupsku 1981-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
27/512/0 Związek Państwowych Gospodarstw Rolnych w Słupsku 1985-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
27/513/0 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Słupsku 1975-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 46
27/514/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie Oddział w Bytowie 1993-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
27/515/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie Oddział w Lęborku 1993-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
27/516/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie Oddział w Człuchowie 1989-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
27/517/0 Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie Oddział w Słupsku 1989-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 82
27/518/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku 1954-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 186
27/519/0 Sąd Grodzki w Słupsku 1945-1950 [1951-1952] 0 rozwiń
1.Skorowidze i repertoria dla spraw cywilnych- księgi rejestracyjne spraw cywilnych: repertoria i skorowidze- sygn. 1- 31, z lat 1945- 1950 [1951] 2.Akta spraw cywilnych nieprocesowych „Ns” – akta o ustalanie treści aktów stanu cywilnego, uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, wyznaczanie opiekuna prawnego, odtworzenie treści dokumentów- sygn. 32- 2646, z lat 1946- 1950 [1951- 1952] 3.Akta spraw cywilnych nieprocesowych „Zg”- akta o uznanie za zmarłego- sygn. 2647- 2875, z lat 1946- 1950 [1951] 4.Akta spraw cywilnych nieprocesowych „Sp”- akta o stwierdzenie prawa do spadku- sygn. 2876- 2947, z lat 1947- 1950 [1951- 1952] 5.Akta spraw cywilnych procesowych- akta spraw o uznanie ojcostwa i alimenty oraz wszelkiego typu roszczenia finansowe i rzeczowe- sygn. 2948- 3124, z lat 1947- 1950 [1951- 1952] 6.Akta spraw cywilnych w postępowaniu egzekucyjnym i nakazowym- akta spraw o odroczenie egzekucji komorniczej, skarga na czynności komornika, złożenie wykazu majątku i przysięgi wyjawienia, zapłata sum wekslowych- sygn. 3125- 3130, z lat 1947- 1950 7.Skorowidze i repertoria dla spraw karnych- księgi rejestracyjne spraw karnych: repertoria i skorowidze- sygn. 3131- 3142, z lat 1945- 1950 [1951] 8.Akta spraw karnych- akta spraw o kradzieże, rozboje, wymuszenia- sygn. 3143- 3154, z lat 1945- 1949 Liczba jednostek w zespole: 3155
27/520/0 Sejmik Samorządowy Województwa Słupskiego 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 68
Wyświetlanie 501 do 520 z 893 wpisów.