Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/761/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mosinach 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 158
27/762/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzyborzu 1955-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
27/763/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi 1955-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
27/764/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polnicy 1955-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
27/765/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przechlewie 1955-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 242
27/766/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rychnowach 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 46
27/767/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzeczenicy 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 170
27/768/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sąpolnie 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 87
27/769/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sierpowie 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 160
27/770/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzeczonie 1955-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
27/771/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stołcznie 1955-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
27/772/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyczechach 1955-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
27/773/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Człuchowie 1962-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 170
27/774/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Czarne 1961-1967, 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
27/775/0 Inspektorat Szkolny w Człuchowie 1945-1950 0 rozwiń
Zawartość: Sygn. 1-12 z lat 1945-1950; Dział Ogólny - znajdują się tu protokoły z konferencji, sprawozdania z działalności oraz wnioski i plany inwestycyjne. Sygn. 13-23 z lat 1946-1950; Dział Ogólny; Oświata Dorosłych - sprawy kursów dla analfabetów, rejestry kursów i zespołów nauczania, sprawozdania oraz protokoły komisji egzaminacyjnej. Sygn. 24 z lat 1945-1949; Dział Przedszkoli - są tu sprawozdania z wychowania przedszkolnego. Sygn. 25-28 z lat 1945-1950; Dział Szkół Podstawowych - znajdują się tu wykazy szkół czynnych w powiecie w latach 1945-1946, wykazy organizacji młodzieżowych działających w szkołach podstawowych oraz karty inwentaryzacyjne kilku szkół. Liczba jednostek w zespole: 31
27/776/0 Urząd Skarbowy w Człuchowie 1945-1950 0 rozwiń
Zawartość: Sygn. 1-2 z lat 1945-1950; Dział Ogólny - jest tu spis nieruchomości i księga inwentarzowa urzędu. Sygn. 3-4 z roku 1945; Dział Ogólny; Referat Statystyczny - są tu wykazy szkód wojennych na terenie powiatu oraz sprawozdania przedsiębiorstw miejskich dotyczące strat i stanu zachowania. Sygn. 5-38 z lat 1945-1950; Dział Ogólny; Referat Ewidencyjny - jest tu spis powierzchni gruntów na terenie całego powiatu, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie gmin w powiecie, wykazy kart rejestracyjnych oraz karty rejestracyjne jako podstawa do wymiarów podatku podatników państwowych i spółdzielczych. Sygn. 39-70 z lat 1945-1950; Dział Ogólny; Referat Samorządowy - znajdują się tu budżety i sprawozdania rachunkowe miast i gmin wiejskich. Sygn. 71-112 z lat 1945-1950; Dział Wymiarowy - znajdują się tu zestawienia powiatowe wymiaru podatku gruntowego oraz rejestry wymiarowe podatku gruntowego i zestawienia wymiaru w gminach wiejskich, są tez roczne zestawienia wkładów oszczędnościowych, rejestry podatku dochodowego i obrotowego, protokoły z kontroli gorzelni, rejestry spraw karnych i przestępstw skarbowych. Liczba jednostek w zespole: 112
27/777/0 Narodowy Bank Polski, Oddział w Człuchowie 1953-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
27/778/0 Bank Rolny, Oddział Powiatowy w Człuchowie 1950- 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
27/779/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Zjednoczenia w Bińczu 1951-1957 0 rozwiń
Zawartość: Syg. 1-17 z lat 1951-1957 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im Zjednoczenia w Bińczu Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Liczba jednostek w zespole: 17
27/780/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Zwycięstwa w Domisławiu 1950-1958 0 rozwiń
Zawartość: Syg. 1-13 z lat 1950-1958 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Zwycięstwa w Domisławiu Akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań ogólnych, sprawozdania zarządu oraz akta dotyczące gospodarki finansowej. Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 761 do 780 z 893 wpisów.