Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/201/0 Komisje wyborcze powiatu kościańskiego 1969 0 rozwiń
materiały z wyborów radnych Powiatowej Rady Narodowej oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych - m.in. listy kandydatów, protokoły głosowania i obwieszczenia Liczba jednostek w zespole: 23
34/202/0 Komisje wyborcze powiatu leszczyńskiego 1954 0 rozwiń
materiały okręgowych i obwodowych komisji wyborczych z wyborów radnych WRN w Poznaniu, PRN w Lesznie oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych - m.in. protokoły głosowania Liczba jednostek w zespole: 25
34/203/0 Komisje wyborcze powiatu leszczyńskiego 1957-1958 0 rozwiń
wybory radnych PRN oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych - listy kandydatów, protokoły głosowania i wyborów Liczba jednostek w zespole: 5
34/204/0 Komisje wyborcze powiatu leszczyńskiego 1961 0 rozwiń
m.in. oświadczenia kandydatów oraz protokoły glosowania i wyborów Liczba jednostek w zespole: 2
34/205/0 Komisje wyborcze powiatu leszczyńskiego 1965 0 rozwiń
akta z wyborów do rad narodowych - zgłoszenia kandydatów, protokoły głosowania, protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 1
34/206/0 Komisje wyborcze powiatu leszczyńskiego 1969 0 rozwiń
akta z wyborów do rad narodowych i Sejmu PRL - listy kandydatów, karty go głosowania, protokoły głosowania Liczba jednostek w zespole: 1
34/207/0 Miejska Komisja Wyborcza w Lesznie 1969 0 rozwiń
akta z wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych - listy kandydatów na radnych, karty do głosowania, protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 1
34/208/0 Komisje wyborcze powiatu rawickiego 1954 0 rozwiń
materiały komisji wyborczych z wyboru radnych Liczba jednostek w zespole: 9
34/209/0 Komisje wyborcze powiatu rawickiego 1958 0 rozwiń
wybory do rad narodowych - obwieszczenia, składy komisji wyborczych, protokoły głosowania i z wyborów Liczba jednostek w zespole: 1
34/210/0 Komisje wyborcze powiatu rawickiego 1961 0 rozwiń
obwieszczenia komisji wyborczych, karty do głosowania, protokoły głosowania i protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 1
34/211/0 Komisje wyborcze powiatu rawickiego 1965 0 rozwiń
wybory do rad narodowych i Sejmu PRL - listy kandydatów na radnych, wyniki wyborów Liczba jednostek w zespole: 2
34/212/0 Komisje wyborcze powiatu wolsztyńskiego 1954 0 rozwiń
materiały obwodowych i okręgowych komisji wyborczych - m.in. protokoły Liczba jednostek w zespole: 36
34/213/0 Komisje wyborcze powiatu wolsztyńskiego 1957-1958 0 rozwiń
wybory do rad narodowych - listy kandydatów, protokoły głosowania, protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 2
34/214/0 Komisje wyborcze powiatu wolsztyńskiego 1961 0 rozwiń
wybory do rad narodowych - ordynacja wyborcza, obwieszczenia, składy komisji wyborczych, spisy wyborców, listy kandydatów, protokoły głosowania i protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 2
34/215/0 Komisje wyborcze powiatu wolsztyńskiego 1965 0 rozwiń
wybory do rad narodowych - listy kandydatów, protokoły głosowania i protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 3
34/216/0 Komisje wyborcze powiatu wolsztyńskiego 1969 0 rozwiń
wybory do rad narodowych - ordynacja wyborcza, karty do głosowania, protokoły głosowania Liczba jednostek w zespole: 6
34/217/0 Bojanowskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Bojanowie, pow. rawicki [1911] 1945-1950 0 rozwiń
sprawy podatkowe i dokumentacja techniczna z lat 1911-1941 oraz plany finansowe i bilanse poszczególnych zakładów z lat 1947-1950 Liczba jednostek w zespole: 35
34/218/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział Okręgowy w Lesznie 1945-1951 0 rozwiń
protokolarze posiedzeń Prezydium Rady Oddziału, plany pracy i sprawozdania roczne instruktora spółdzielni, bilanse, protokoły rewizji i lustracji, protokoły zdawczo-odbiorcze, likwidacja CSS "Społem" Liczba jednostek w zespole: 19
34/219/0 Cukrownia "Kościan" 1945-1982 0 rozwiń
Akta Działu Administracyjno-Gospodarczego zawierają informacje dotyczące pretensji restytucyjnych Cukrowni do Niemiec, zarządzenia wewnętrzne, protokoły narad, zebrań i konferencji, protokoły konferencji zewnętrznych oraz sprawozdania z przygotowania do kampanii. W Dziale Planowania są roczne plany finansowo-gospodarcze i produkcji oraz plany wieloletnie. Dział Techniczno-Inwestycyjny zawiera plany inwestycyjne roczne i pięcioletnie oraz sprawozdania z ich wykonania. W Dziale Księgowo-Finansowym znajdują się preliminarze finansowo-gospodarcze, bilanse i sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczno-techniczne oraz plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac. W akcie pod sygn. 96 znajdują się dane statystyczne Cukrowni za lata 1889-1957 dotyczące m.in. produkcji cukru i ilości przerobionych buraków. Dział Kontroli Surowca zawiera plany kontraktacji buraków cukrowych oraz sprawozdania z ich wykonania, akta Stowarzyszenia Plantatorów i Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz akta dotyczące kontroli zewnętrznej. Spośród akt Rady Zakładowej zachowały się protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności oraz wspomnienia pracowników z pracy w Cukrowni z lat 1920 - 1966 Liczba jednostek w zespole: 224
34/220/0 Leszczyńska Fabryka Octu J. Górecki w Lesznie 1926-1951 0 rozwiń
I. Akta Zarządu (1945-1951) zgłoszenie firmy, zezwolenia na przerób, spisy maszyn i pracowników, sprawozdania i korespondencja II. Produkcja octu (1926-1951) m.in. księgi obrachunkowe III. Działalność handlowa (1949-1951) książki obrotów, zlecenia IV. Księgowość i rachunkowość (1937-1951 książka inwentarzowa i bilansów, żurnale, protokoły badania rachunkowości Liczba jednostek w zespole: 42
Wyświetlanie 201 do 220 z 1 299 wpisów.