Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/297/2 Łódzkie Stowarzyszenie Atletyczne 1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/297/3 Łódzki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/298/0 Stowarzyszenie Majstrów i Robotników mówiących po niemiecku w Łodzi 1907-1944 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń zarządu, deklaracje członkowskie, ewidencja członków i składek, protokoły posiedzeń sekcji kolarskiej, wynajęcie lokalu, notatki i wyciągi z niemieckich przepisów prawnych. Liczba jednostek w zespole: 15
39/299/0 Towarzystwa opieki nad matką i dzieckiem - zbiór szczątków zespołów 1916-1939 0 rozwiń
Kropla Mleka - Towarzystwo w Łodzi: statut, skład zarządu, sprawozdanie z działalności, korespondencja dotycząca dotacji i zapomóg, wykazy otrzymujących pomoc. Komitet Budowy Domu Matki i Dziecka w Łodzi: protokoły posiedzeń, wykazy członków, sprawozdanie z działalności. Komitet Wystawy "Opieka nad Dzieckiem i Młodzieżą w Łodzi i Województwie Łódzkim": skład osobowy Komitetu, protokoły zebrań członków sekcji przygotowania eksponatów na wystawę, frekwencja na wystawie, finanse, ulotki. Komitet Opieki Otwartej nad dziećmi i młodzieżą w Rudzie Pabianickiej: protokoły posiedzeń, sprawy organizacyjne i finansowe, sprawozdania z działalności. Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza: pokwitowania za zapomogi. Liczba jednostek w zespole: 41
39/299/1 Kropla Mleka - Towarzystwo w Łodzi 1916-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/299/2 Komitet Budowy Domu Matki i Dziecka w Łodzi 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/299/3 Komitet Wystawy "Opieka nad Dzieckiem i Młodzieżą w Łodzi i Województwie Łódzkim" 1935-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
39/299/4 Komitet Opieki Otwartej nad dziećmi i młodzieżą w Rudzie Pabianickiej 1936-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/299/5 Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza 1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/300/0 Towarzystwa społeczno-polityczne w Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1929-1939 0 rozwiń
Polskie Towarzystwo Emigracyjne Oddział w Łodzi: protokoły posiedzeń, materiały informacyjne, deklaracje członkowskie, korespondencja z urzędami i interesantami. Polski Związek Zachodni Obwód Łódzki: korespondencja z kołami terenowymi, organizacja kolonii, sprawozdanie finansowe, dokumenty kasowe. Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich Koło w Łodzi: protokoły z zebrań, informacje, referaty, sprawozdania, sprawy finansowe koła i korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 20
39/300/1 Polskie Towarzystwo Emigracyjne Oddział w Łodzi 1929-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/300/2 Polski Związek Zachodni Obwód Łódzki 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
39/300/3 Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich Koło w Łodzi 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/301/0 Stowarzyszenia w gminie Radogoszcz - zbiór szczątków zespołów 1922-1951 0 rozwiń
Radogoska Straż Ogniowa Ochotnicza w Radogoszczu: organizacja straży, sprawozdania oddziałów, protokoły zebrań, wnioski o odznaczenia, podania o przyjęcie, szkolenie oddziałów, raporty o pożarach, budowa remizy, zabawy i kwesty. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Gminy Radogoszcz koło Łodzi: protokoły posiedzeń zarządu, ewidencja członków, korespondencja z elektrownią zgierską. Stowarzyszenie Właścicieli Domków w Osiedlu Robotniczym w Marysinie III: statuty, protokoły zebrań, ewidencja członków, sprawozdania finansowe, dziennik korespondencyjny. Koło Rezerwistów w Radogoszczu: okólniki i rozkazy Zarządu Głównego, korespondencja w sprawach organizacyjnych Koła. Liczba jednostek w zespole: 33
39/301/1 Radogoska Straż Ogniowa Ochotnicza w Radogoszczu 1922-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/301/2 Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Gminy Radogoszcz koło Łodzi 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/301/3 Stowarzyszenie Właścicieli Domków w Osiedlu Robotniczym w Marysinie III 1936-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/301/4 Koło Rezerwistów w Radogoszczu 1932-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/302/0 Komitety pomocy bezrobotnym i biednym w województwie łódzkim - zbiór szczątków zespołów 1925-1937 0 rozwiń
Obywatelski Komitet Niesienia Pomocy Pozbawionym Pracy na województwo łódzkie: korespondencja, listy ofiar, rozdział paczek, wycinki prasowe, rozliczenia finansowe. Miejski Komitet do spraw Bezrobocia w Rudzie Pabianickiej: protokoły posiedzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych listy składek i otrzymujących zasiłki. Główny Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym i Najbiedniejszym w Chojnach: protokoły posiedzeń, organizacja Komitetu i sekcji, przydziały dla bezrobotnych, opieka nad dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 30
39/302/1 Obywatelski Komitet Niesienia Pomocy Pozbawionym Pracy na województwo łódzkie 1925-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
Wyświetlanie 561 do 580 z 3 310 wpisów.