Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/447/0 Akta notariusza Władysława Hercberga w Łodzi 1868-1874 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 14
39/448/0 Akta notariusza Henryka Kaniewskiego w Zgierzu 1876-1915 0 rozwiń
Akty notarialne 1876-1914, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 148
39/449/0 Akta notariusza Teofila Chrempińskiego w Zgierzu 1916-1917 0 rozwiń
Akty notarialne. Skorowidz dołączony do akt notariusza Zygmunta Kuleszy w Zgierzu. Liczba jednostek w zespole: 4
39/450/0 Akta notariusza Eugeniusza Borowskiego w Zgierzu 1918-1920 0 rozwiń
Akty notarialne. Skorowidz dołączony do akt notariusza Zygmunta Kuleszy w Zgierzu. Liczba jednostek w zespole: 5
39/451/0 Akta notariusza Zygmunta Kuleszy w Zgierzu 1920-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1929-1933, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 57
39/452/0 Akta notariusza Jana Buchowskiego w Zgierzu 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
39/453/0 Akta notariusza Jana Zakrzewskiego w Łodzi 1931-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz 1931-1932. Liczba jednostek w zespole: 9
39/454/0 Akta notariusza Wiktora Nowińskiego w Łodzi 1932-1939, 1945-1946 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1938-1939, 1945-1946, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 20
39/455/0 Akta notariusza Radzisława Aleksandra Wodzińskiego przy Wydziałach Sądu Okręgowego w Łodzi 1933-1939, 1945-1951 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności, księga depozytów 1934, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 76
39/456/0 Akta notariusza Modesta Słoniowskiego w Łodzi 1934-1939 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 16
39/457/0 Akta notariusza Edwarda Neymarka przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi 1935-1939, 1945-1946 0 rozwiń
Akty notarialne 1935-1939, 1945-1946, repertoria czynności, księga opłat stemplowych i samorządowych 1936, skorowidze 1935-1939, 1946. Liczba jednostek w zespole: 27
39/458/0 Akta notariusza Wacława Kozłowskiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi z kancelarią w Tuszynie 1932-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, repertorium czynności 1932, skorowidz 1932-1933. Liczba jednostek w zespole: 4
39/459/0 Akta notariusza Feliksa Zawadzkiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi z kancelarią w Tuszynie 1933-1934 0 rozwiń
Akty notarialne. Skorowidz dołączony do akt notariusza Aleksandra Małkowskiego. Liczba jednostek w zespole: 2
39/460/0 Akta notariusza Aleksandra Małkowskiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi z kancelarią w Tuszynie [1933] 1934-1939 [1945-1948] 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności (repertorium 1938-1939 zawiera również wpisy czynności notariusza Pawła Aleksiuka 1945-1947), skorowidze (z lat 1934-1936 dotyczy także notariusza Feliksa Zawadzkiego z 1933 r., z lat 1938-1939 także Pawła Aleksiuka 1945-1948), protesty weksli 1938-1939, kontrolka weksli 1939, kontrolka depozytów 1936. Liczba jednostek w zespole: 24
39/461/0 Konwencja Przędzalń Wełny Czesankowej w Polsce 1934-1939 0 rozwiń
Protokoły zgromadzeń kontrahentów, bilanse cząstkowe, wnioski członków o dopłaty eksportowe oraz zbiór własnych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie Konwencji. Liczba jednostek w zespole: 7
39/462/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Łódzki 1922-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 252
39/463/0 Związek Rzemieślników Chrześcijan w Łodzi 1934-1939 0 rozwiń
Statut i regulaminy wewnętrzne, protokoły walnych zgromadzeń i Zarządu, preliminarze budżetowe, bilanse, spis organizacji rzemieślniczych, korespondencja z zarządami cechów i organizacji rzemieślniczych w sprawach związkowych oraz szkolenia i praktyk zawodowych, udział w targach i wystawach, obchody rocznic i świąt narodowych, zbiórki pieniężne. Liczba jednostek w zespole: 15
39/464/0 Schlösserowska Przędzalnia Bawełny i Tkalnia w Ozorkowie Spółka Akcyjna 1889-1943 0 rozwiń
Statut, protokoły posiedzeń walnych zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu, akta hipoteczne, umowy z kontrahentami, akcje i obligacje, plany maszyn i urządzeń, korespondencja handlowa, księgi główna, memoriały, bilanse i materiały do bilansów, protesty weksli, inwentarze, kalkulacje kosztów, dokumentacja sprzedaży produkcji, statystyka nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia pracownicze, księgi wynagrodzeń, cenniki, księgi imienne robotników i urzędników, księgi kar pieniężnych nakładanych na robotników, realizacja zobowiązań z tytułu podatku obrotowego i dochodowego, straty fabryki poniesione w trakcie I wojny światowej, statystyka produkcji. Liczba jednostek w zespole: 719
39/465/0 Towarzystwo Wyrobów Wełnianych i Gumowych F. W. Schweikerta Spółka Akcyjna w Łodzi 1897-1945 0 rozwiń
Korespondencja w sprawach finansowych z osobami prywatnymi, bankami polskimi i rosyjskimi, obligacje, protesty weksli, opis majątku firmy, 1898-1927, sygn. 1-10, 74-75; sprawy nieruchomości fabrycznych, wyciągi hipoteczne, odpisy z rejestru handlowego, dyplom majstra tkackiego dla Roberta Schweikerta, ubezwłasnowolnienie Cezarego Ryszarda Schweikerta, 1897-1927, sygn. 11-21; korespondencja z Urzędem Wojewódzkim, Funduszem Bezrobocia, Inspektorem Pracy, Izbą Przemysłowo-Handlową, 1925-1944, sygn. 22-24, 56-59; księgowość przedsiębiorstwa: dzienniki, księgi kasowe, materiały do bilansów, 1917-1945, sygn. 27-44, 55, 76-77; pretensje do dłużników sprzed 1918 i 1939 r. zarówno polskich i zagranicznych, 1923-1944, sygn. 45-54, 71-72, 100-109; sprawy pracowników fabryki: komorne w domach robotniczych, kontrola czasu pracy, dokumenty osobiste, 1935-1944, sygn. 25, 65-69, 110; rekwizycje dokonane w trakcie I wojny światowej, 1915-1920, sygn. 78-98. Liczba jednostek w zespole: 111
39/466/0 Mojżesz Cygler Fabryka Wyrobów Włókienniczych Spółka Akcyjna w Łodzi 1935-1945 0 rozwiń
Roczna i miesięczna statystyka obrotów, rachunek zysków i strat, sprawozdania z działalności, bilanse z załącznikami, konta, rejestracja odbiorców i dostawców, księgi główna, kasowe i dzienniki, rozliczenia z bankami, dłużnikami i wierzycielami, korespondencja z dostawcami surowców, maszyn i narzędzi, korespondencja z odbiorcami tekstyliów, zakupy oraz amortyzacja maszyn i urządzeń, wyciągi kontowe z różnych banków, miesięczne meldunki o produkcji tkanin, ceny tkanin, podatek obrotowy, przemysłowy, dochodowy i od zarobków, ewidencja pracowników, płace i potrącenia, czas pracy, ubezpieczenia, stołówka fabryczna, korespondencja z organizacjami gospodarczymi, statystyka, okólniki organizacji gospodarczych w sprawach produkcji i zatrudnienia, przydział surowca, sprzedaż tekstyliów, zbiórki społeczne, przepisy porządkowe dla tkaczy, polisy ubezpieczeniowe różnych towarzystw asekuracyjnych, plan obrony przeciwlotniczej zakładów. Liczba jednostek w zespole: 165
Wyświetlanie 761 do 780 z 3 310 wpisów.