Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/50/0 Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego Piotrkowskiego 1876-1916 0 rozwiń
I. Działalność partii politycznych, 1905-1914, sygn. 1-35: grupa "Rewolucjonistów Mścicieli" obwodu łódzkiego i częstochowskiego, PPS "Frakcja Rewolucyjna"- statuty, programy działalności, sprawozdania i raporty, informacje o działaczach, listy gończe z załączonymi fotografiami. II. Przynależność do partii politycznych, 1905-1915, sygn. 35-42: SDKPiL, PPS "Frakcja Rewolucyjna" - dochodzenia indywidualne, fotografie oskarżonych. III. Posiadanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw, 1905-1915, sygn. 43-59 - załączone egzemplarze ulotek i odezw, broszur i gazet. IV. Zabójstwa pobicia gwałty, 1879-11916, sygn. 60-76. V. Fałszerstwa i nadużycia finansowe, 1878-1912, sygn. 77-84. VI. Nadużycia strażników ziemskich, 1908-1911, sygn. 85-86. VII. Różne, 1876-1912, sygn. 87-96 - składanie fałszywych przysiąg, nielegalne nauczanie, obraza sądu. Liczba jednostek w zespole: 97
39/51/0 Sędzia Pokoju II-go Rewiru w Łodzi [1872] 1876-1914 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad nieletnimi i sierotami, zebezpieczenie majątku po rodzicach i sporządzanie inwentarzy po zmarłych, [1872] 1876-1914. Liczba jednostek w zespole: 207
39/52/0 Pełnomocnik Instytucji Banku Państwa Adwokat Przysięgły Dobrosław Klejna w Piotrkowie 1887-1914 0 rozwiń
Windykacje należności od osób fizycznych i prawnych na rzecz Banku Państwa Oddział w Piotrkowie, 1887-1914, sygn. 1-171. Liczba jednostek w zespole: 171
39/53/0 Sąd Pokoju w Łodzi 1844-1875[1891] 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad nieletnimi, 1844-1884, sygn. 1-73; sprawa ukarania woźnego sądowego za nadużycia, 1844-1891, sygn. 74. Liczba jednostek w zespole: 74
39/54/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Teofil Błoński 1896-1901 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i przedsiębiorstw, nałożenie aresztu na mienie ruchome, postępowanie związane z ogłoszeniem niewypłacalności firm i osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 39
39/55/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Ryszard Budkiewicz 1885-1895 0 rozwiń
Sprzedaż nieruchomości na licytacjach, ściąganie należności od osób fizycznych i firm, nałożenie aresztu na mienie ruchome, postępowanie związane z ogłoszeniem niewypłacalności osób fizycznych i prawnych, wykaz zleconych egzekucji Liczba jednostek w zespole: 74
39/56/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Mikołaj Bujnowski 1901-1914 0 rozwiń
Sprzedaż nieruchomości na drodze podziału, ściąganie należności od osób fizycznych i firm, nałożenie aresztu na mienie ruchome, postępowanie związane z ogłoszeniem niewypłacalności osób prawnych, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 41
39/57/0 Komornik sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Kazimierz Czerwiński 1883-1886 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, rejestr prowadzonych spraw. Liczba jednostek w zespole: 82
39/58/0 Komornik sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Aleksander i Mikołaj Czufarowscy 1898-1914 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, rozgraniczenie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, nałożenie aresztu na mienie ruchome, sprzedaż ruchomości. Liczba jednostek w zespole: 163
39/59/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Ludwik Grabowski 1909-1910 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych. Liczba jednostek w zespole: 17
39/60/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Walery Lewański 1883-1887 0 rozwiń
Sprzedaż nieruchomości, nałożenie aresztu na mienie ruchome, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, ściąganie należności od osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 41
39/61/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Ludwik Majchrowski 1877-1882 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 19
39/62/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Antoni Mystkowski 1886-1908 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, zatrzymanie dłużników, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, odsunięcie od posiadania nieruchomości i wprowadzenie w posiadanie nowych właścicieli, ustanawianie znaków granicznych pomiędzy nieruchomościami, eksmisja. Liczba jednostek w zespole: 394
39/63/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Franciszek Robakowski 1885-1902 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, nałożenie aresztu na mienie ruchome, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, nałożenie sekwestru, podział nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, eksmisja. Liczba jednostek w zespole: 510
39/64/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Stanisław Sitkiewicz 1897-1913 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, zakaz wywłaszczania, nałożenie sekwestru, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, wprowadzenie we władanie masą spadkową, spis spraw. Liczba jednostek w zespole: 100
39/65/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Kazimierz Suzin 1904-1914 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, zatrzymanie dłużników, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych, opisy nieruchomości w związku z ich podziałem. Liczba jednostek w zespole: 40
39/66/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Marceli Ślubowski 1876-1885 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, nałożenie aresztu na mienie ruchome, sprzedaż nieruchomości, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 73
39/67/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Alfred Śmiarowski 1887-1910 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, nałożenie aresztu na mienie ruchome oraz dochody z czynszu, postępowanie związane z niewypłacalnością osób fizycznych i prawnych, nałożenie sekwestru, sprzedaż nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 364
39/68/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Aleksy Trzemeski 1909-1913 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 10
39/69/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Sawa Tumski 1879-1886 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 61 do 80 z 3 310 wpisów.