Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/72/18 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Ignacy Drzewiński 1898-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/72/19 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Walerian Dudziński 1897-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
39/72/20 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Michał Konarski 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/21 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Bolesław Markowski 1897-1903 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/72/22 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Władysław Mirkowski 1900-1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/72/23 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Konrad Hykiel 1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/24 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Julian Ostrowski 1898 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/25 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Józef Tomaszewski 1909-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/72/26 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Józef Węglewski 1892 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/73/0 Więzienie Piotrkowskie 1808-1914 0 rozwiń
Akta ogólne z lat 1808-1914: raporty dzienne i miesięczne o stanie więźniów, kontrola przybyłych i zbiegłych aresztantów, wysyłka więźniów do innych miejsc odosobnienia, zaopatrzenie więźniów w odzież i żywność, ceny artykułów żywnościowych, opieka lekarska i religijna nad więźniami, zatrudnianie więźniów, ucieczki z więzienia i bunty, akta osobiste niektórych więźniów głównie defraudantów i podlegających służbie wojskowej, spisy więźniów z wyszczególnieniem winy, akta personelu, przepisy i zarządzenia. Akta poszczególnych więźniów z lat 1864-1914. Liczba jednostek w zespole: 7774
39/74/0 Sąd Wojenny Cesarsko-Niemieckiego Gubernatorstwa w Łodzi 1914-1915 [1916-1918] 0 rozwiń
Akta spraw przeciwko osobom cywilnym: szpiegostwo, ukrywanie broni przed władzami niemieckimi, fałszowanie i wprowadzanie w obieg fałszywych monet, naruszanie zarządzeń władz okupacyjnych, kradzieże, paserstwo, oszustwa. Akta spraw przeciwko żołnierzom niemieckim: dezercja, czasowe oddalenie się od oddziału, plądrowanie i niszczenie mienia ludności cywilnej, oszustwa. Akta zbiorcze: skargi mieszkańców podłódzkich na żołnierzy niemieckich, kradzież węgla w drobnych ilościach przez robotników, wyrąb lasu miejskiego, oskarżenia o szpiegostwo. Liczba jednostek w zespole: 64
39/75/0 Sąd Komendy Placu w Łodzi 1914-1915 [1916-1918] 0 rozwiń
Akta spraw przeciwko osobom cywilnym, szpiegostwo, posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, nielegalny handel, drobne kradzieże, szmugiel, kolportaż ulotek, wrogi stosunek do władz niemieckich. Akta spraw przeciwko żołnierzom i oficerom niemieckim, dezercja, odłączenie się od oddziału, plądrowanie domów prywatnych, kradzieże itp. Liczba jednostek w zespole: 146
39/76/0 Sąd Cesarsko-Niemieckiego Gubernatorstwa Wojskowego w Łodzi 1915-1918 0 rozwiń
Sprawy ogólne, zarządzenia, sprawy organizacyjne. Akta przeciwko osobom służącym w wojsku niemieckim, dezercja, opuszczanie posterunków, niesubordynacja, łapownictwo, oszustwa, kradzieże. Akta dochodzeń przeciwko właścicielom zakładów przemysłowych, hurtowni, składów, sklepów, ukrywanie lub handel towarami wyprodukowanymi, zakupionymi lub posiadanymi na składzie, a podlegającymi rekwizycji na rzecz okupanta, spisy zarekwirowanych towarów. Akta spraw przeciwko osobom cywilnym o naruszanie zarządzeń władz okupacyjnych, posiadanie broni, gołębi pocztowych, handel artykułami żywnościowymi i towarami objętymi rekwizycją, przekroczenia paszportowe, poruszanie się po terenie okupowanym bez przepustek, fałszowanie kartek żywnościowych, pieniędzy, drobne kradzieże węgla i artykułów żywnościowych, sprawy o charakterze politycznym, demonstracje, kolportaż nielegalnych pism, strajki, działalność polityczna. Akta komend etapowych przesyłane do rozpatrzenia Sądu Gubernatorstwa Wojskowego, akta zbiorcze dotyczące osób cywilnych i wojskowych, nielegalne przekraczanie linii kordonowej, pomoce kancelaryjne dotyczące spraw załatwianych przez Sąd. Liczba jednostek w zespole: 1916
39/77/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Okręgowy w Łodzi 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw karnych: kradzieże, włamania, nielegalny handel, przekupstwo, łapownictwo, oszustwo, paserstwo, nierząd, pobicia, obrazy, obelgi, fałszerstwo dokumentów, paszportów, kartek żywnościowych, pieniędzy, akta o charakterze politycznym, podział czynności w Sądzie Okręgowym i w Prokuraturze, kompetencje sądów I i II instancji, prokuratury i władz policyjnych, zarządzenia w sprawie wykonywania wyroków, prowadzenie dochodzeń, nakładanie mandatów przez policję. Liczba jednostek w zespole: 2692
39/78/0 Prokuratura przy Cesarsko-Niemieckim Sądzie Okręgowym w Łodzi 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw przeciwko osobom cywilnym: nielegalny handel, przewożenie korespondencji, fałszowanie dokumentów, oszustwa, pobieranie wysokich cen za środki żywnościowe, nadużycia przy kartach żywnościowych, paserstwo oraz kradzieże, repertoria, rejestry, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 296
39/79/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg I 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw z oskarżenia prywatnego: obraza, obelgi, oszczerstwa, akta spraw z oskarżenia publicznego: kradzieże, włamania, paserstwo, szmugiel, oszustwa, pobicia, przekupstwa, przekroczenia paszportowe, fałszowanie dokumentów, naruszanie przepisów władz okupacyjnych, pobieranie zawyżonych cen głównie za artykuły żywnościowe, uprawianie nierządu. Liczba jednostek w zespole: 306
39/80/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VI 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw z oskarżenia prywatnego: obraza, obelgi, oszczerstwa, akta spraw z oskarżenia publicznego: kradzieże, włamania, paserstwo, szmugiel, oszustwa, pobicia, przekupstwa, przekroczenia paszportowe, fałszowanie dokumentów, naruszanie przepisów władz okupacyjnych, pobieranie zawyżonych cen na artykuły żywnościowe, uprawianie nierządu. Liczba jednostek w zespole: 866
39/81/0 Cesarsko-Niemieckie Sądy Pokoju w Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg II, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg III, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg IV, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg V, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VII, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VIII: akta spraw z oskarżenia prywatnego dotyczące prawie wyłącznie spraw o obrazę, akta spraw z oskarżenia publicznego: kradzieże, włamania, paserstwo, oszustwa, pobicie, szmugiel, przekupstwo, wymuszanie. Liczba jednostek w zespole: 75
39/81/1 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg II 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
39/81/2 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg III 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 101 do 120 z 3 292 wpisów.