Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/265/3 Kursy Rysunkowe dla Nauczycieli przy Sekcji Szkolnej Głównego Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/265/4 Jednoroczne Kursy Pedagogiczne dla Nauczycieli Szkół Elementarnych przy Kole Łódzkim Polskiej Macierzy Szkolnej 1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/265/5 Łódzkie Towarzystwo Kursów Technicznych w Łodzi 1929-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
39/265/6 vacat - Kursy Dokształcające Zawodowe dla Terminatorów przy Cechu Rzeźników w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 229/21 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/266/0 Szkoły zawodowe m. Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1907-1939, 1945 0 rozwiń
Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Kopernika 41: okólniki Kuratorium, formularze organizacji roku szkolnego, akta personalne, budowa gmachu, świadectwa, programy zajęć. Państwowa Szkoła Przemysłowa Żeńska w Łodzi ul. Narutowicza 77: projekt budowy gmachu szkoły. Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Wodna 40: plany nauki, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, inwentarz, dzienniki kasowe. Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Łodzi nr 15 ul. Legionów 32: sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, inwentarz, plany lekcji, księgi ocen, dzienniki lekcyjne, świadectwa. Szkoła Zawodowa nr 8 w Łodzi: książka wizytacji. Szkoła Handlowa Łódzkiego Towarzystwa Szerzenia Wiedzy Handlowej w Łodzi ul. Gdańska 45: świadectwa i dokumenty uczniów. Wieczorowa Szkoła Handlowa w Łodzi ul. Gdańska 45: dokumenty uczniów. Szkoła Dokształcająca Wieczorowa dla Młodocianych Robotników w Łodzi ul. Legionów 32: dzienniki lekcyjne, wykazy uczniów. Szkoła Wieczorowa nr 9 w Łodzi ul. Kilińskiego 135: skorowidz uczniów. Prywatna Szkoła Przysposobienia Kupieckiego I stopnia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych w Łodzi ul. Księży Młyn 13: okólniki Kuratorium, struktura organizacyjna szkoły, dzienniki finansowe i korespondencyjne, katalogi ocen, świadectwa. Liczba jednostek w zespole: 103
39/266/1 Miejska Szkoła Handlowa Męska w Łodzi ul. Kilińskiego 109 1923-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/266/2 Miejska Szkoła Dokształcająca Zawodowa nr 28 w Łodzi ul. Północna 24 1928-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/266/3 Miejska Szkoła Dokształcająca Zawodowa nr XI dla Elektryków w Łodzi ul. Żeromskiego 115 1926-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/266/4 Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Kopernika 41 1920-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/266/5 Państwowa Szkoła Przemysłowa Żeńska w Łodzi ul. Narutowicza 77 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/266/6 Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Wodna 40 1919-1939, 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/266/7 Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Łodzi nr 15 ul. Legionów 32 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
39/266/8 vacat - Publiczna Szkoła Zawodowa Dokształcająca przy Cechu Rzeźniczo-Wędliniarskim w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 229/21 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/266/9 Szkoła Zawodowa nr 8 w Łodzi 1934-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/266/10 Szkoła Handlowa Łódzkiego Towarzystwa Szerzenia Wiedzy Handlowej w Łodzi ul. Gdańska 45 1907-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/266/11 Wieczorowa Szkoła Handlowa w Łodzi ul. Gdańska 45 1923-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/266/12 Szkoła Dokształcająca Wieczorowa dla Młodocianych Robotników w Łodzi ul. Legionów 32 1936-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/266/13 Szkoła Wieczorowa nr 9 w Łodzi ul. Kilińskiego 135 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/266/14 Prywatna Szkoła Przysposobienia Kupieckiego I stopnia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych w Łodzi ul. Księży Młyn 13 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/267/0 Publiczne szkoły powszechne m. Łodzi i powiatu łódzkiego - zbiór szczątków zespołów 1913-1939 [1968] 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Łodzi ul. Nowo Targowa 24: księgi inwentarzowe. Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Łodzi ul. Długa 29: dzienniki lekcyjne. Publiczna Szkoła Powszechna nr 5 w Łodzi ul. Napiórkowskiego 23: protokoły posiedzeń rady pedagogicznej. Publiczna Szkoła Powszechna nr 9 w Łodzi ul. Promyka 15: kronika szkolna, spis uczniów. Publiczna Szkoła Powszechna nr 11 w Łodzi ul. Konstantynowska 51: dziennik zarządzeń kierownika szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna nr 15 w Łodzi ul. Zielona 32: księgi ocen, dzienniki frekwencji. Publiczna Szkoła Powszechna nr 17 w Łodzi ul. Rokicińska 94: księga główna. Publiczna Szkoła Powszechna nr 21 w Łodzi ul. Nowo Targowa 24: księgi inwentarzowe. Specjalna Szkoła Powszechna nr 26 w Łodzi ul. Zawiszy 22: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna nr 29 w Łodzi ul. Senatorska 14: wykaz klasyfikacyjny uczniów klasy drugiej. Publiczna Szkoła Powszechna nr 33 w Łodzi ul. Szóstego Sierpnia 56: księgi ocen. Publiczna Szkoła Powszechna nr 37 w Łodzi ul. Józefa 1: księgi ocen, dzienniki lekcyjne. Publiczna Szkoła Powszechna nr 40 w Łodzi: księgi ocen. Powszechna Szkoła Publiczna nr 60 w Łodzi ul. Śląska 21: listy płac nauczycieli. Publiczna Szkoła Powszechna nr 68 w Łodzi ul. Księży Młyn 15: sprawozdanie z działalności, organizacja roku szkolnego, tygodniowy rozkład zajęć, dziennik korespondencyjny. Publiczna Szkoła Powszechna nr 76 w Łodzi ul. Targowa 79: spis personelu, księgi inwentarzowe. Publiczna Szkoła Powszechna nr 85 w Łodzi ul. Suwalska 16: księga ocen. Publiczna Szkoła Powszechna nr 91 w Łodzi ul. Zagajnikowa 32: księga główna, spis uczniów. Publiczna Szkoła Powszechna nr 93 w Łodzi Al. Pierwszego Maja 23: kronika szkolna i inwentarz szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna nr 96 w Łodzi ul. Piotrkowska 251: księga główna uczniów. Publiczna Szkoła Powszechna nr 98 w Łodzi Plac Dąbrowskiego 4: księga główna. Publiczna Szkoła Powszechna nr 102 w Łodzi ul. Nowozarzewska 62: kronika szkolna, sprawozdanie z działalności, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, księga wizytacji, księga sanitarna, protokoły zebrań rodzicielskich. Publiczna Szkoła Powszechna nr 107 w Łodzi ul. Wileńska 43: inwentarz szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna nr 151 w Łodzi ul. Północna 24: inwentarz szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna Grabieniec: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna w Janowie: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna w Kałach: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna w Moskulach: księga inwentarza ruchomego. Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Nowym Złotnie: kronika szkolna. Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 Nowym Rokiciu: zarządzenia Inspektora Szkolnego Powiatu Łódzkiego. Liczba jednostek w zespole: 71
39/267/1 Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Łodzi ul. Nowo Targowa 24 1931-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/2 Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Łodzi ul. Długa 29 1918-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/267/3 Publiczna Szkoła Powszechna nr 5 w Łodzi ul. Napiórkowskiego 23 1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/4 Publiczna Szkoła Powszechna nr 9 w Łodzi ul. Promyka 15 1916-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/5 Publiczna Szkoła Powszechna nr 11 w Łodzi ul. Konstantynowska 51 1932-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/6 Publiczna Szkoła Powszechna nr 15 w Łodzi ul. Zielona 32 1931-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/267/7 Publiczna Szkoła Powszechna nr 17 w Łodzi ul. Rokicińska 94 1919-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/8 Publiczna Szkoła Powszechna nr 21 w Łodzi ul. Nowo Targowa 24 1928-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/9 Specjalna Szkoła Powszechna nr 26 w Łodzi ul. Zawiszy 22 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/10 Publiczna Szkoła Powszechna nr 29 w Łodzi ul. Senatorska 14 1938-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/11 Publiczna Szkoła Powszechna nr 33 w Łodzi ul. Szóstego Sierpnia 56 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/12 Publiczna Szkoła Powszechna nr 37 w Łodzi ul. Józefa 1 1920-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/267/13 Publiczna Szkoła Powszechna nr 40 w Łodzi 1932-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/267/14 Powszechna Szkoła Publiczna nr 60 w Łodzi ul. Śląska 21 1921-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/15 Publiczna Szkoła Powszechna nr 68 w Łodzi ul. Księży Młyn 15 1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/16 Publiczna Szkoła Powszechna nr 76 w Łodzi ul. Targowa 79 1930-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/267/17 Publiczna Szkoła Powszechna nr 85 w Łodzi ul. Suwalska 16 1935-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/18 Publiczna Szkoła Powszechna nr 91 w Łodzi ul. Zagajnikowa 32 1919-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/19 Publiczna Szkoła Powszechna nr 93 w Łodzi Al. Pierwszego Maja 23 1924-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/267/20 Publiczna Szkoła Powszechna nr 96 w Łodzi ul. Piotrkowska 251 1931-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/21 Publiczna Szkoła Powszechna nr 98 w Łodzi Plac Dąbrowskiego 4 1920-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/22 Publiczna Szkoła Powszechna nr 102 w Łodzi ul. Nowozarzewska 62 1917-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/267/23 Publiczna Szkoła Powszechna nr 107 w Łodzi ul. Wileńska 43 1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/24 Publiczna Szkoła Powszechna nr 151 w Łodzi ul. Północna 24 1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/267/25 Publiczna Szkoła Powszechna Grabieniec 1917-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 451 do 495 z 3 310 wpisów.