Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/288/1 Parafia ewangelicko-augsburska św. Trójcy w Łodzi 1828-1945 [1979, 2010] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
39/288/2 Parafia ewangelicko-augsburska św. Jana w Łodzi 1874-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 117
39/288/3 Parafia ewangelicko-augsburska św. Mateusza w Łodzi 1909-1919, 1932-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/288/4 Parafia ewangelicko-augsburska w Brzezinach 1850-1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/288/5 Parafia ewangelicko-augsburska w Konstantynowie 1853-1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/288/6 Parafia ewangelicko-augsburska w Nowosolnej 1856 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/288/7 Parafia ewangelicko-augsburska w Pabianicach 1827-1884 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
39/288/8 Parafia ewangelicko-augsburska w Rudzie Pabianickiej [1915-1918] 1924-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
39/288/9 Misja Wewnętrzna w Łodzi 1928-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
39/288/10 Misja Miejska w Łodzi 1888-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
39/289/0 Akta parafii ewangelicko-reformowanej w Sielcu 1881-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
39/290/0 vacat - Akta Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rudzie Pabianickiej - włączony do zespołu nr 288 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/291/0 Akta filiału ewangelicko-augsburskiego w Kamocinie 1874-1887 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/292/0 Akta stanu cywilnego filiału ewangelicko-reformowanego w Kucowie 1894-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
39/293/0 Akta Filiału Ewangelicko-Augsburskiego w Czarnym Lesie 1846-1852 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/294/0 Akta stanu cywilnego zboru ewangelicznych chrześcijan w Pawłowie 1926-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/295/0 vacat - Misja Miejska w Łodzi - włączony do zespołu nr 288 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/296/0 Ewangelicko-Augsburskie Obwody Kościelne Łódź - Północ - Południe 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/297/0 Towarzystwa sportowe w Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1820-1939 0 rozwiń
Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie: statuty, protokoły zebrań, wyniki i protokoły zawodów strzeleckich, księgi kasowe. Łódzkie Stowarzyszenie Atletyczne: statut. Łódzki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej: zgłoszenia drużyn na zawody, zwolnienia pracowników w celu brania udziału w meczach. Liczba jednostek w zespole: 12
39/297/1 Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie 1820-1894 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
39/297/2 Łódzkie Stowarzyszenie Atletyczne 1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/297/3 Łódzki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/298/0 Stowarzyszenie Majstrów i Robotników mówiących po niemiecku w Łodzi 1907-1944 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń zarządu, deklaracje członkowskie, ewidencja członków i składek, protokoły posiedzeń sekcji kolarskiej, wynajęcie lokalu, notatki i wyciągi z niemieckich przepisów prawnych. Liczba jednostek w zespole: 15
39/299/0 Towarzystwa opieki nad matką i dzieckiem - zbiór szczątków zespołów 1916-1939 0 rozwiń
Kropla Mleka - Towarzystwo w Łodzi: statut, skład zarządu, sprawozdanie z działalności, korespondencja dotycząca dotacji i zapomóg, wykazy otrzymujących pomoc. Komitet Budowy Domu Matki i Dziecka w Łodzi: protokoły posiedzeń, wykazy członków, sprawozdanie z działalności. Komitet Wystawy "Opieka nad Dzieckiem i Młodzieżą w Łodzi i Województwie Łódzkim": skład osobowy Komitetu, protokoły zebrań członków sekcji przygotowania eksponatów na wystawę, frekwencja na wystawie, finanse, ulotki. Komitet Opieki Otwartej nad dziećmi i młodzieżą w Rudzie Pabianickiej: protokoły posiedzeń, sprawy organizacyjne i finansowe, sprawozdania z działalności. Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza: pokwitowania za zapomogi. Liczba jednostek w zespole: 41
39/299/1 Kropla Mleka - Towarzystwo w Łodzi 1916-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/299/2 Komitet Budowy Domu Matki i Dziecka w Łodzi 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/299/3 Komitet Wystawy "Opieka nad Dzieckiem i Młodzieżą w Łodzi i Województwie Łódzkim" 1935-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
39/299/4 Komitet Opieki Otwartej nad dziećmi i młodzieżą w Rudzie Pabianickiej 1936-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/299/5 Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza 1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/300/0 Towarzystwa społeczno-polityczne w Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1929-1939 0 rozwiń
Polskie Towarzystwo Emigracyjne Oddział w Łodzi: protokoły posiedzeń, materiały informacyjne, deklaracje członkowskie, korespondencja z urzędami i interesantami. Polski Związek Zachodni Obwód Łódzki: korespondencja z kołami terenowymi, organizacja kolonii, sprawozdanie finansowe, dokumenty kasowe. Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich Koło w Łodzi: protokoły z zebrań, informacje, referaty, sprawozdania, sprawy finansowe koła i korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 20
39/300/1 Polskie Towarzystwo Emigracyjne Oddział w Łodzi 1929-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/300/2 Polski Związek Zachodni Obwód Łódzki 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
39/300/3 Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich Koło w Łodzi 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/301/0 Stowarzyszenia w gminie Radogoszcz - zbiór szczątków zespołów 1922-1951 0 rozwiń
Radogoska Straż Ogniowa Ochotnicza w Radogoszczu: organizacja straży, sprawozdania oddziałów, protokoły zebrań, wnioski o odznaczenia, podania o przyjęcie, szkolenie oddziałów, raporty o pożarach, budowa remizy, zabawy i kwesty. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Gminy Radogoszcz koło Łodzi: protokoły posiedzeń zarządu, ewidencja członków, korespondencja z elektrownią zgierską. Stowarzyszenie Właścicieli Domków w Osiedlu Robotniczym w Marysinie III: statuty, protokoły zebrań, ewidencja członków, sprawozdania finansowe, dziennik korespondencyjny. Koło Rezerwistów w Radogoszczu: okólniki i rozkazy Zarządu Głównego, korespondencja w sprawach organizacyjnych Koła. Liczba jednostek w zespole: 33
39/301/1 Radogoska Straż Ogniowa Ochotnicza w Radogoszczu 1922-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/301/2 Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Gminy Radogoszcz koło Łodzi 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/301/3 Stowarzyszenie Właścicieli Domków w Osiedlu Robotniczym w Marysinie III 1936-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/301/4 Koło Rezerwistów w Radogoszczu 1932-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/302/0 Komitety pomocy bezrobotnym i biednym w województwie łódzkim - zbiór szczątków zespołów 1925-1937 0 rozwiń
Obywatelski Komitet Niesienia Pomocy Pozbawionym Pracy na województwo łódzkie: korespondencja, listy ofiar, rozdział paczek, wycinki prasowe, rozliczenia finansowe. Miejski Komitet do spraw Bezrobocia w Rudzie Pabianickiej: protokoły posiedzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych listy składek i otrzymujących zasiłki. Główny Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym i Najbiedniejszym w Chojnach: protokoły posiedzeń, organizacja Komitetu i sekcji, przydziały dla bezrobotnych, opieka nad dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 30
39/302/1 Obywatelski Komitet Niesienia Pomocy Pozbawionym Pracy na województwo łódzkie 1925-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
39/302/2 Miejski Komitet do spraw Bezrobocia w Rudzie Pabianickiej 1931-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/302/3 Gminny Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym i Najbiedniejszym w Chojnach 1934-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
39/303/0 vacat - Koło Współpracy Intelektualnej Wyższych Urzędników Miejskich w Łodzi - włączony do zespołu nr 244 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/304/0 Liga Morska i Kolonialna Oddział IV w Łodzi przy Zarządzie Miejskim 1934-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (w tym statut Ligi Morskiej i Kolonialnej), 1934-1939, sygn. 1; protokoły zebrań członków Oddziału, 1934-1939, sygn. 2; sprawozdania kasowe, 1934-1935, sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
39/305/0 Komitet Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi 1922-1931 0 rozwiń
Skład i regulaminy Komitetu oraz umowa z architektem Cz. Przybylskim z Warszawy, 1923-1927, sygn. 1-5; protokoły posiedzeń plenarnych, komisji, prezydium oraz sprawy personalne, 1923-1927, sygn. 6-8, 12-14, 16-17; korespondencja i dzienniki korespondencyjne w tym wycinki prasowe, 1924-1931, sygn. 10-11, 34-36; projekt budowy, kosztorys, korespondecja z dostawcami, oferty, 1924-1927, sygn. 9, 15, 18-24, finansowanie budowy - korespondencja z instytucjami kredytowymi, wyciągi z rachunków bankowych, 1923-1929, sygn. 25-33. Liczba jednostek w zespole: 35
Wyświetlanie 541 do 585 z 3 310 wpisów.