Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/369/7 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 1950-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/369/8 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Przedborzu 1948-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/369/9 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Radomsku 1947-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/369/10 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Sieradzu 1950-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/369/11 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 1948-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/369/12 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Wieluniu 1948-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/369/13 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Zduńskiej Woli 1948-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/369/14 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Oddział w Zgierzu 1946-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/370/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Oddział Okręgowy w Łodzi [1930-1939, 1945-1947] 1948-1951 0 rozwiń
Dział Kierownictwo: akta organizacyjne, protokoły posiedzeń, rewizje i kontrole - protokoły, likwidacja spółdzielni wojskowych - instrukcja, cenniki, plany, i projekty nieruchomości z lat [1930] - 1951 (akta z lat 1930 - 1947 dotyczą m. in. Związku Gospodarczego Spółdzielni R. P. "Społem" ...), sygn. 1 - 20; Dział Organizacji Referat Planowania: plany sprzedaży, produkcji, finansowe, sprawozdania statystyczne z lat [1938], 1948 - 1950; sygn. 21 - 39; Dział Buchalterii: dokumentacja prawna i hipoteczna, bilanse z lat [1930] - 1950, sygn. 40 - 66; Oddział Papierniczy i Materiałów Piśmiennych: bilanse z lat [1946] - 1949, sygn. 67 - 72; Oddział Odzieży: plan kosztów, bilanse z lat 1949 - 1951, sygn. 73 - 75; Wytwórnia Odzieży: wizytacje, kontrole, sprawozdania, bilanse z lat [1945] - 1950, sygn. 76 - 83; Okręgowy Oddział Zbożowo - Młynarski: lustracje i wizytacje z lat [1947] - 1948, sygn. 84 - 101; Oddział Dystrybucji: zarządzenia z lat [1947] - 1950, sygn. 102 - 103; Dział Instrukcyjno - Kontrolny: lustracje z lat 1948 - 1949, sygn. 104 - 105; Dział Ogólny: protokół konferencji z lat [1945] - 1949, sygn. 106; Referat Artykułów Monopolowych: sprawozdania z lat 1948 - 1949. Liczba jednostek w zespole: 108
39/371/0 Związek Zawodowy Artystów Scen Polskich Wojewódzki Oddział w Łodzi 1946-1949 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń: walnych zgromadzeń, Zarządu i Sądu Koleżeńskiego z lat 1946 - 1949, sygn. 1 - 3; statut, regulamin nagród, sprawozdania z działalności, okólniki z lat 1946 - 1949, sygn. 4 - 15; programy i zaproszenia z lat 1946 - 1949, sygn. 16; księgi główne z lat 1948 - 1949, sygn. 17 - 18. Liczba jednostek w zespole: 18
39/372/0 Centralny Zarząd Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych w Łodzi [1955-1956] 1957-1958 [1959] 0 rozwiń
DZIAŁ PLANOWANIA 1958-[1959], 56 j.a.- plany produkcyjne, sprawozdania GUS z produkcji wg. ilości zbiorcze i podległych zakładów; WYDZIAŁ KONTROLI, [1955-1956] 1957-1958 [1959] 53 j.a. – protokoły, sprawozdania z przeprowadzonych rewizji i kontroli nadzorowanych jednostek; DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY, 1957-1958 [1959] 73 j.a. – plany finansowe, bilanse podległych przedsiębiorstw; WYDZIAŁ BUDŻETOWO-GOSPODARCZY 1957-1958, [1959] 8 j.a. – preliminarze budżetowe wydatków specjalnych, bilans Zarządu Budowy Wieżowca w Łodzi, analiza ekonomiczna przemysłu jedwabniczo-dekoracyjnego; DZIAŁ ZATRUDNIENIA i PŁAC 1957-1958 [1959] 71 j.a. – sprawozdania GUS ze sprzedaży bezpośredniej dla ludności z zakładów produkcyjnych i urzędów oraz wydanych deputatów, oraz z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac (opracowania zbiorcze i podległych zakładów); DZIAŁ ZBYTU i TRANSPORTU, 1957-1958 9 j.a. – sprawozdania GUS z wykonania planu zbytu produkcji towarowej i przemysłowej, sprzedaży na zlecenie oraz stanu remanentów w przedsiębiorstwach (opracowania zbiorcze i podległych przedsiębiorstw); WYDZIAŁ SUROWCÓW, 1958 1 j.a. - bilanse kosztów zaopatrzenia materiałowego; WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY, 1957-1958 [1959] 7 j.a. – plany remontów kapitalnych, sprawozdania GUS z wykonania planów remontów kapitalnych; DZIAŁ ZAOPATRZENIA, 1957, 1 j.a. plany zaopatrzenia. Liczba jednostek w zespole: 246
39/373/0 Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi [1958] 1959-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2025
39/374/0 Centralny Zarząd Przemysłu Papierniczego w Łodzi 1945-1958 [1963-1964] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1176
39/375/0 Zjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych w Łodzi 1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1193
39/376/0 Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych w Łodzi 1951-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1917
39/377/0 Centralne Laboratorium Jedwabniczo-Dekoracyjne w Łodzi 1950-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 922
39/378/0 Przedsiębiorstwo Techniczno-Montażowe "Melta" w Łodzi 1966-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
39/379/0 Stowarzyszenie Muzyki Estradowej w Łodzi 1969-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
39/380/0 Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego "TRICOMED" w Łodzi 1949-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1758
39/381/0 Wytwórnia Wód Gazowych Rozlewnia Piwa i Octu Związku Inwalidów Wojennych RP w Łodzi 1946-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 68
39/382/0 Łódzka Rada Związków Zawodowych w Łodzi 1955-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 224
39/383/0 Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Okręgu w Łodzi 1954-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
39/384/0 Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców Zarząd Okręgu w Łodzi 1952-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 103
39/385/0 Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii Zarząd Okręgu w Łodzi 1957-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 51
39/386/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Zarząd Okręgu w Łodzi 1950-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 127
39/387/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego Zarząd Okręgu w Łodzi 1948-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 139
39/388/0 Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Łodzi 1961-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
39/389/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego Zarząd Okręgu w Łodzi 1951-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 98
39/390/0 Związek Zawodowy Metalowców Zarząd Okręgu w Łodzi 1949-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 85
39/391/0 Związek Zawodowy Pracowników Łączności Zarząd Okręgu w Łodzi 1945-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 144
39/392/0 Związek Zawodowy Chemików Zarząd Okręgu w Łodzi 1951-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 139
39/393/0 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łodzi 1957-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
39/394/0 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości Zarząd Okręgu w Łodzi 1950-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 93
39/395/0 Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Zarząd Okręgu w Łodzi 1962-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
39/396/0 Związek Zawodowy Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Zarząd Okręgu w Łodzi 1964-1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
39/397/0 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy Zarząd Okręgu w Łodzi 1968-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
39/398/0 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego Zarząd Okręgu w Łodzi 1951-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 205
39/399/0 Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych w Łodzi [1951-1957] 1958-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 216
39/400/0 Centralny Zarząd Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych w Łodzi [1947] 1951-1959 [1960] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 205
39/401/0 Zarząd Inwestycji Produkcyjnych Przemysłu Odzieżowego w Łodzi 1963-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
39/402/0 Biuro Handlu Zagranicznego "Textilimpex-Confexim" w Łodzi 1966-1977 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/403/0 Prokuratura Sądu Specjalnego Karnego w Łodzi 1945-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7890
39/404/0 Centralny Zarząd Przemysłu Włókien Łykowych w Łodzi [1945-1948] 1949-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 122
39/405/0 Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego w Łodzi [1957-1958] 1959-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1159
39/406/0 Akta notariusza Kazimierza Rossmana w Łodzi 1919-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 114
Wyświetlanie 676 do 720 z 3 310 wpisów.