Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/407/0 Akta notariusza Juliana Rzymowskiego w Łodzi 1921-1929 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidze (brak skorowidza za lata 1928-1929). Liczba jednostek w zespole: 9
39/408/0 Akta notariusza Władysława Siniarskiego w Łodzi 1923-1930 0 rozwiń
Akty notarialne, protokoły wezwań 1927-1929, skorowidze 1923-1926, 1928, 1930. Liczba jednostek w zespole: 23
39/409/0 Akta notariusza Ludwika Kahla w Łodzi 1923-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidze Liczba jednostek w zespole: 40
39/410/0 Akta notariusza Jana Andrzejewskiego w Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Akty notarialne, repertorium czynności 1937-1938, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 31
39/411/0 Akta notariusza Stefana Jarzębskiego w Łodzi 1925-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, protokoły wezwań 1926-1932, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 59
39/412/0 Akta notariusza Stanisława Bułharowskiego w Łodzi 1928-1931 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 7
39/413/0 Akta notariusza Kazimierza Imienińskiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi 1929-1930 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 5
39/414/0 Akta notariusza Stefana Franciszka Szmidta w Łodzi 1929-1939, 1945-1950 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1933-1939, 1948-1950, skorowidze 1929-1939. Liczba jednostek w zespole: 34
39/415/0 Akta notariusza Henryka Wardęskiego w Łodzi 1929-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 14
39/416/0 Akta notariusza Stanisława Baranowskiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi 1930-1939, 1945-1950 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1937, 1939, 1946-1949, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 47
39/417/0 Akta Stefana Świderskiego pełniącego obowiązki notariusza w Łodzi 1930-1931, 1946-1951 0 rozwiń
Akty notarialne 1930-1931, 1946-1948, 1950-1951, repertoria czynności 1946-1948, 1951, skorowidze 1948. Liczba jednostek w zespole: 12
39/418/0 Akta notariusza Edwarda Achenbacha przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi 1931-1939 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1938-1939, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 34
39/419/0 Akta notariusza Henryka Klesa przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Łodzi 1931-1939, 1945-1951 0 rozwiń
Akty notarialne 1931-1939, 1946-1951, repertoria czynności 1933-1939, 1945-951, repertorium wekslowe 1947-1951, księga protestów 1948, księga przychodów i rozchodów 1951, skorowidze 1931-1939, 1947-1951. Liczba jednostek w zespole: 83
39/420/0 Akta Antoniego Komorowskiego pełniącego obowiązki notariusza w Łodzi 1931 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz dołączony do akt notariusza Henryka Klesa. Liczba jednostek w zespole: 1
39/421/0 Akta notariusza Zygmunta Neumanna przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Łodzi 1932-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 5
39/422/0 Akta notariusza Józefa Zaborowskiego przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Łodzi 1932-1939, 1945-1949 0 rozwiń
Akty notarialne 1932-1939, 1945-1948, repertoria czynności 1933-1939, 1945, 1947-1949, protokoły wezwań 1933-1934, skorowidze1933-1939, 1945-1949. Liczba jednostek w zespole: 46
39/423/0 Akta notariusza Józefa Łuczyńskiego w Łodzi 1933-1939 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1938-1939, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 27
39/424/0 Akta notariusza Stanisława Mandeckiego w Łodzi 1933-1939, 1945-1946 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1937-1939, 1945-1946, protokoły wezwań 1934-1935, księga protestów weksli 1939, księga depozytów 1934, księga protokołów inkasa weksli 1933, skorowidze. Skorowidz za lata 1933-1935 wspólny z aktami notariusza Kazimierza Rossmana. Liczba jednostek w zespole: 30
39/425/0 Akta notariusza Józefa Moldenhawera przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi 1933 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 4
39/426/0 Akta notariusza Antoniego Pinakiewicza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi 1933 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 2
39/427/0 Akta notariusza Aleksego Rżewskiego przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Łodzi 1933-1939 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności, protokoły wezwań 1933-1934, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 38
39/428/0 Akta notariusza Kazimierza Oksza-Strzeleckiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi 1933-1939, 1945-1948 0 rozwiń
Akty notarialne 1933-1939, 1945-1947, repertoria czynności 1933-1939, 1945-1948, protokoły wezwań, skorowidze 1933-1939, 1945-1946. Liczba jednostek w zespole: 55
39/429/0 Akta notariusza Szymona Tułeckiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi 1933-1939 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1933-1938, skorowidze. Część II repertorium czynności za 1935 r. znajduje się przy aktach notariusza Józefa Zaborowskiego. Liczba jednostek w zespole: 24
39/430/0 Akta notariusza Bronisława Witkowskiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi 1933-1939, 1945-1949 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności, skorowidze 1933-1939, 1945-1948. Liczba jednostek w zespole: 26
39/431/0 Akta notariusza Bohdana Chełmickiego w Łodzi 1934-1939 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1937-1939, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 10
39/432/0 Akta notariusza Jana Ćwiklińskiego w Łodzi 1934-1939, 1945-1951 0 rozwiń
Akty notarialne 1934-1939, 1946-1951, repertoria czynności 1937-1939, 1945-1950, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 35
39/433/0 Akta notariusza Piotra Lewieckiego przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi 1934-1939, 1945-1951 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1934-1939, 1945-1951, księga depozytów 1934-1935, 1938-1939, 1948-1951, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 47
39/434/0 Akta notariusza Wincentego Łodziewskiego w Łodzi 1934 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 1
39/435/0 Sąd Pokoju i Sąd Podsędkowski powiatu zgierskiego w Piątku 1808-1814 0 rozwiń
Akta generalia Sądu Pokoju i Sądu Podsędkowskiego powiatu zgierskiego tyczące się czynów dobrowolnych lat 1808-1811, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
39/436/0 Jan Grabski podsędek powiatu zgierskiego 1809-1814 0 rozwiń
Akta notarialne, sygn. 1, z lat 1809-1814 Liczba jednostek w zespole: 1
39/437/0 Akta notariusza Sebastiana Starzyńskiego w Zgierzu 1810-1821 3059 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 17
39/438/0 Akta notariusza Józefa Stokowskiego w Zgierzu 1821-1847 60902 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz Liczba jednostek w zespole: 165
39/439/0 Akta notariusza Franciszka Boguńskiego w Zgierzu 1827-1846 0 rozwiń
Akty notarialne. Liczba jednostek w zespole: 237
39/440/0 Akta notariusza Kajetana Janickiego w Zgierzu 1829-1839 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 34
39/441/0 Akta notariusza Romana Jarońskiego w Zgierzu 1847-1856 0 rozwiń
Akty notarialne, protesty weksli skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 112
39/442/0 Akta notariusza Kajetana Szczawińskiego w Łodzi 1847-1861 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 33
39/443/0 Akta notariusza Marcelego Jaworskiego w Łodzi 1855-1872 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz 1855-1868. Liczba jednostek w zespole: 28
39/444/0 Akta notariusza Jana Cichockiego w Zgierzu 1857-1863 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 9
39/445/0 Akta notariusza Wojciecha Hałaczkiewicza w Zgierzu 1862-1876 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 67
39/446/0 Akta notariusza Pawła Gąsowskiego w Zgierzu 1868-1869 0 rozwiń
Akty notarialne Liczba jednostek w zespole: 1
39/447/0 Akta notariusza Władysława Hercberga w Łodzi 1868-1874 0 rozwiń
Akty notarialne, skorowidz. Liczba jednostek w zespole: 14
39/448/0 Akta notariusza Henryka Kaniewskiego w Zgierzu 1876-1915 0 rozwiń
Akty notarialne 1876-1914, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 148
39/449/0 Akta notariusza Teofila Chrempińskiego w Zgierzu 1916-1917 0 rozwiń
Akty notarialne. Skorowidz dołączony do akt notariusza Zygmunta Kuleszy w Zgierzu. Liczba jednostek w zespole: 4
39/450/0 Akta notariusza Eugeniusza Borowskiego w Zgierzu 1918-1920 0 rozwiń
Akty notarialne. Skorowidz dołączony do akt notariusza Zygmunta Kuleszy w Zgierzu. Liczba jednostek w zespole: 5
39/451/0 Akta notariusza Zygmunta Kuleszy w Zgierzu 1920-1933 0 rozwiń
Akty notarialne, repertoria czynności 1929-1933, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 57
Wyświetlanie 721 do 765 z 3 310 wpisów.