Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/480/10 Bank Spółdzielczy "Społem" w Warszawie Oddział w Łodzi 1939-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/480/11 Bank Kupiecko-Kredytowy Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi 1928-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
39/480/12 Spółdzielczy Bank Gospodarczy w Rudzie Pabianickiej 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/480/13 Towarzystwo Kredytowo-Spółdzielcze Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi 1934-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/480/14 Spółdzielczy Bank Kredytowy Właścicieli Nieruchomości w Łodzi 1928-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/480/15 Chrześcijańska Spółdzielnia Kredytowa Właścicieli Nieruchomości m. Łodzi 1921-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
39/480/16 Spółdzielnia Kredytowa Właścicieli Nieruchomości w Łodzi 1934-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/480/17 Pierwsze Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości m. Łodzi 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/480/18 Spółdzielnia Kanalizacyjna Właścicieli Nieruchomości m. Łodzi 1933-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/480/19 Bałucka Kasa Posagowa 1903-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/481/0 Komunalna Kasa Oszczędności m. Łodzi 1915-1951 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń zarządu, komisji rewizyjnej i rady, bilanse, budżety, księgi inwentarzowe, księgi główna, rachunki bieżące, informacje o zdolnościach płatniczych firm, księgi i rachunki bieżące wkładów oszczędnościowych, sprawozdawczość zarządu, pożyczki pod zastaw papierów wartościowych, dokumentacja związana z likwidacją. W zespole znajduję się także akta Polskiego Banku Komunalnego Oddział w Łodzi obejmujące bilanse i księgi rachunkowe. Liczba jednostek w zespole: 117
39/482/0 Zbiór szczątków zespołów akt domów bankowych w Łodzi 1930-1953 0 rozwiń
Bom Bankowy J. Hirszberg w Łodzi - bilanse, księga główna, papiery wartościowe, akta likwidacyjne. Dom Bankowy Bracia Schiff w Łodzi - spisy inwentarza, dzienniki główna, rachunek strat i zysków, bilanse, akta likwidacyjne. Dom Bankowy Bracia Taub w Łodzi - księgi rachunkowe, papiery wartościowe, podatki, bilanse, dokumentacja własnościowa i budowlana posiadanych domów i nieruchomości, akta likwidacyjne. Dom Bankowy S. Kassman w Łodzi - bilanse, księga rachunkowa, akta likwidacyjne. Dom Bankowy Najda Bracia Winter i Weiss w Łodzi - koncesja, bilanse, inwentarz, księgi rachunkowe, korespondencja z bankami zagranicznymi, akta likwidacyjne. Liczba jednostek w zespole: 53
39/482/1 Dom Bankowy J. Hirszberg w Łodzi 1939-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/482/2 Dom Bankowy Bracia Schiff w Łodzi 1930-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/482/3 Dom Bankowy Bracia Taub w Łodzi 1933-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
39/482/4 Dom Bankowy S. Kassman w Łodzi 1936-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/482/5 Dom Bankowy Najda Bracia Winter i Weiss w Łodzi 1933-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/483/0 Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana Spółka Akcyjna w Łodzi 1844-1949 0 rozwiń
I. Towarzystwo Akcyjne Zakładów Przemysłowych Ludwika Grohmana, 1889-1919, sygn.1-437- Księgowość (każdy oddział prowadził własną księgowość) a. centrala, b. przędzalnie, c. tkalnie, d. wykończalnie, e. warszaty reperacyjne. Wypłaty wynagrodzeń, koszty utrzymania, kalkulacja, amortyzacja, zakup materiałów technicznych i surowca, sprzedaż (składy), domy familijne, Kasa Oszczędności. II. Przędzalnia Bawełniana Henryka Grohmana, 1890-1913, sygn. 438-451 - ubezpieczenia i szacunek majątku, zestawienie wartości urządzeń, korespondencja H. Grohmana, sprawy fabryki i prywatne, bilanse miesięczne, księgi główne, książka należności Banku Handlowego. III. Towarzystwo Akcyjne Manufaktur Bawełnianych Karola Scheiblera, 1844-1919: Poprzedniki Akta zakładów Karola Moesa, 1844-1857, sygn. 452-457: dzienniki, księgi; Akta władz przedsiębiorstwa, 1880-1932, sygn. 458-599 - posiedzenia zarządu (protokoły, korespondencja, sprawozdania), roczne zestawienia statystyczne (produkcji, kosztów i płac), sprawy finansowe, inwestycje, obrót towarów, korespondencja z dostawcami, towary i ceny, walne zgromadzenia akcjonariuszy, sprawozdania zarządu, specyfikacja wydatków, korespondencja głównie z bankami, materiały dotyczące historii fabryki; Dyrekcja handlowa, 1856-1938, sygn. 600-1311 - rachunkowość bieżąca i zamknięcia roczne, administracja fabryczna (sprawy robotnicze, wypłaty, domy familijne), zakup bawełny i artykułów technicznych, sprzedaż, ubezpieczenia, szacunek nieruchomości, Kasa Oszczędności, szkoły fabryczne; Dyrekcja techniczna, 1907-1938, sygn. 1312-1330 - sprawozdania i księgowość oddziałów produkcyjnych; Akta prywatne właścicieli fabryki, 1881-1933, sygn. 1331-1357 - Kujawskie Zakłady Górniczo-Przemysłowe, akcje, korespondencja prywatna; Druki, 1917, sygn. 1358-1359 - dziennik rozporządzeń dla Generał Gubernatorstwa Warszawskiego nr. 68-79. IV. Wspólna Administracja Zakładów Przemysłowych Towarzystw Akcyjnych K. Scheiblera i L. Grohmana, 1919-1921: Akta władz przedsiębiorstwa, 1897-1943, sygn. 1360-1382 - walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu, akta dotyczące fuzji; Dyrekcja Handlowa 1887-1939, sygn. 1383-1504 - rachunkowość bieżąca i zamknięcia roczne, administracja fabryczna, sprawy personalne, domy familijne, sprzedaż (składy), ubezpieczenia, szkoła, szpital,; Dyrekcja Techniczna, 1919-1925, sygn. 1505-1508 - sprawozdania i księgowość oddziałów produkcyjnych. V. Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana Spółka Akcyjna: Biuro Główne 1913-1944, sygn. 1509 -2483 - księgowość ogólna, księgowość fabryczna, wydział bankowo-finansowy, wydział kredytowy, wydział bawełny i przędzy, wydział statystyczny, asekuracja, wydział zakupów (artykuły techniczne i pomocnicze), Drukarnia Schwarka; Oddział Kalkulacji i Kontroli Wytwórczości, 1924-1937, sygn. 2484-2520 - zestawienia ogólne dla kalkulacji, ceny bawełny, cenniki konkurencji, analiza kosztów produkcji, analiza produkcji i sprzedaży; Oddział Sprzedaży, 1920-1940, sygn. 2521-2682 - biuro ogólne, wydział inspekcji, wydział eksportowy, wydział towarowy, księgowość oddziałów sprzedaży, rejony; Oddział Administracji, 1911-1946, sygn. 2683-2861 - biuro ogólne, biurowe wypłaty, zarząd domenami fabrycznymi; Oddział Ruchu, 1920-1939, sygn. 2862-2885 - biuro, warsztaty mechaniczne, elektrownia, gazownia, transporty; Oddziały Wytwórcze 1921-1939, sygn. 2886-2964 - dyrekcja, przędzalnia, tkalnie, wykończalnie, magazyny; Różne, 1920-1937, sygn. 2965-2986 -służba zdrowia, sklep spożywczy, szkoła fabryczna, Kasa Przezorności, różne sprawy pracowników, straż pożarna, orkiestra, majątki Scheiblerów. VI. Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana S.A.: Zarząd, 1931-1948, sygn. 2987-3228 - walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia rady nadzorczej, wewnętrzna organizacja zakładów, różne pisma wewnętrzne, sprawy pracownicze, korespondencja ogólna, dziennik korespondencji; Wydział Finansowo-Rachunkowy, 1932-1945, sygn. 3229-3844 - dział finansowy, kasa, dział wekslowy, dział rachunkowy, dział podatkowy, poczta, dział ubezpieczeń; Wydział Wytwórczości, 1933-1946, sygn. 3845-3954 - kierownictwo oddziałów produkcyjnych, biuro kalkulacyjne, obliczenia rentowności, amortyzacja, inwestycje, koszty produkcji, cenniki, sprzedaż; Wydział Sprzedaży Gotowych Towarów, 1929-1942, sygn. 3955-4605 - dział ogólny, dział kredytowy, dział towarowy i magazyn gotowych towarów, dział eksportowy, dział transportów kolejowych, sprawy dostaw rządowych, oddział sprzedaży; Oddział zakupu bawełny i sprzedaży przędzy 1933-1940, sygn. 4606-4629 - korespondencja w sprawie kupna bawełny, rejestr przychodu i rozchodu towarów, księga składowa bawełny, dziennik obrotów przędzy i odpadków; Dział zakupu artykułów technicznych i materiałów pomocniczych, 1935-1941, sygn. 4630-4635 - sprawozdanie działu zakupów, korespondencja, magazyn materiałów technicznych; Oddziały produkcyjne, 1933-1939, sygn. 4636-4641 - różne zestawienia oddziałów produkcyjnych, przędzalnie, tkalnie, wykończalnie; Oddział ruchu, 1933-1940, sygn. 4642-4645 - utrzymanie unieruchomionych i uruchomionych oddziałów; Oddział administracji fabrycznej, 1933-1947, sygn. 4646-4744 - także sprawy pracowników fizycznych i umysłowych; Różne, 1933-1940, sygn. 4745-4762 - klub pracowników, kasa przezorności, kuchnia, szkoła, orkiestra, stadion sportowy, obrona przeciwlotnicza, Liga Morska i Kolonialna. VII. Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L.Grohmana S.A 1940-1944: Biuro główne, 1933-1948, sygn. 4763-5105 - akta władz, korespondencja, akta personalne, sprawozdania roczne; Wydział finansowy, 1940-1945, sygn. 5105-5421 - Dział finansowy i kasa, dział wekslowy, dział rachunkowy, dział ubezpieczeń i sprawozdania finansowe, raporty kasowe, dziennik banków, bilans banków prywatnych, korespondencja z bankami, dowody finansowe, wykaz weksli, księgi główne, koszty utrzymania; Wydział kalkulacji i kontroli wytwórczości, 1940-1944, sygn. 5422-5534 - kalkulacja, zestawienie kosztów, miesięczne wykazy stanu zatrudnienia pracowników umysłowych, sprawozdania miesięczne z produkcji, remonty; Wydział sprzedaży, 1939-1948, sygn. 5535-5587 - dyrekcja, dział kredytowy, dział towarowy, oddział sprzedaży; Wydział bawełny i przędzy, 1940-1945, sygn. 5588-5598 - dostawy bawełny, korespondencja handlowa w sprawie bawełny, księga partii otrzymanej bawełny; Wydział zakupów, 1941-1944, sygn. 5599-5612 - korespondencja wpływająca i wychodząca, statystyka techniczna magazynów; Oddziały produkcyjne, 1940-1943, sygn. 5613-5616 - korespondencja w sprawie produkcji różnych gatunków tkanin; Wydział ruchu, 1940-1944, sygn. 5617-5631 - korespondencja dotycząca spraw robotniczych, naprawy maszyn w oddziałach, kosztorysy maszyn i urządzeń; Administracja fabryczna, 1940-1944, sygn. 5632-5727 - korespondencja wewnętrzna, korespondencja wychodząca, różne sprawy dotyczące robotników, biuro wypłat, ewidencja pracowników, wypadki, domy fabryczne; Różne, 1931-1944, sygn. 5728-5736 - urządzenia dobroczynne, obrona przeciwlotnicza; Sprawy prywatne Grohmanów i osób z nimi związanych 1880-1945, sygn. 5737-5854 - korespondencja prywatna; Akta towarzystw akcyjnych związanych ze zjednoczonymi zakładami, 1898-1945, sygn. 5855-5915 - Krosno, Leśmierz, „Saturn”, Fergana; Plany, akcje, 1891-1942, sygn. 5917-5922 - plany sytuacyjne, zakup bawełny, akcje różnych towarzystw polskich i rosyjskich; Różne dopływy z 1971 r., 1875-1944, sygn. 5923-5989 - sprawozdania zarządu, akta władz spółki, podatki, bilanse, zobowiązania bankowe, bocznica kolejowa, zabudowania fabryczne, akta władz z okresu okupacji hitlerowskiej, zajmowanie pomieszczeń fabrycznych dla celów wojskowych, szacunek budynków i nieruchomości, plany oddziałów, plany pomieszczeń. Liczba jednostek w zespole: 6061
39/484/0 Zakłady Włókiennicze R. Biedermanna Spółka Akcyjna w Łodzi 1841-1945 [1947] 0 rozwiń
1.Akta władz przedsiębiorstwa i spółki, 1893-1942: utworzenie spółki akcyjnej, protokoły walnych zgromadzeń, zarządu i rady nadzorczej. 2. Akta prawne dotyczące tytułów własności, 1841-1937; akty notarialne, dzierżawa gruntów plebańskich, kupno gruntów i regulacja hipoteki, sprawy procesowe. 3. Akta organizacyjne, 1904-1908: zarządzenia wewnętrzne dyrekcji fabryki. 4. Korespondencja urzędowa (sekretariat zarządu), 1891-1944: korespondencja, wystąpienia hitlerowców, podatki, znaki fabryczne. 5. Sprawy personalne i inspektorat pracy, 1890-1945: wykazy stanu zatrudnienia, karty ubezpieczeniowe, inwalidzi wojenni i wojskowi, urząd pośrednictwa pracy, księga zapisów kar, strajki. 6. Księgowość, finanse, ubezpieczenia, 1863-1945: rejestry kont, inwentarze majątku stałego, szacunek budynków oraz maszyn, straty wojenne, orzeczenia Komisji Szacunkowej, ubezpieczenia, banki, dłużnicy, dostawcy, obroty, księgi kasowe, wykazy zużytych barwników i chemikaliów. 7. Biuro wypłat, 1921-1945: wykazy pracowników, zarobków, stawki, potrącenia, księgi wypłat wszystkich oddziałów. 8. Statystyka, 1929-1945: roczne zestawienia produkcji. 9. Korespondencja handlowa i techniczna oraz cenniki,1881-1946. 10. Sprawy udziału w różnych organizacjach gospodarczych, 1890-1908: protokoły posiedzeń Związku Łódzkich Przemysłowców Bawełnianych. 11. Katalog biblioteki przy laboratorium chemicznym Biedermanna, akcje różnych przedsiębiorstw1937. Aneks do inwentarza: 1. Majątek przedsiębiorstwa, 1863-1942: plany nieruchomości, urządzenia hipoteczne, świadectwa z księgi wieczystej, inwentarze, zestawienia wartościowe, ubezpieczenia od ognia. 2. Sprawozdawczość, 1913-1943: statystyka przemysłowa, sprawozdania finansowe, odpisy z rejestru handlowego. 3. Ceny materiałów,1927-1944. 4. Sprawy sądowe, 1923-1939: nakazy egzekucyjne, sprawa upadłości. 5. Sprawy finansowe, 1930-1939: pożyczki w bonach, badanie rachunkowości, korespondencja finansowa. 6. Korespondencja, 1938-1939: zakup maszyn, korespondencja z bankami. 7. Kooperatywa – kolonie, 1915-1939: protokoły z działalności kooperatywy, koło bezpieczeństwa pracy, kolonie letnie dla dzieci przy zakładach. 8. Park Helenów, 1910-1939: oszacowanie nieruchomości, sprawy sądowe. 9. Sprawy robotnicze: nieszczęśliwe wypadki, doniesienia o wypadkach, wpływy i rozchody z funduszu karnego, księgi kar, urlopy, zarobki, potrącenia, statystyka zatrudnienia, książki wypłat urzędników, majstrów, podmajstrów, personelu kierowniczego 10. Plany nieruchomości fabrycznych i próbki tkanin 1902-1947; 11. Księgi imienne robotników, 1911-1943. Plany sytuacyjne zakładów i poszegónych nieruchomości, plany arcjitektoniczne budynków oraz dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń znajdują się również z Zbiorze Kartograficznym sygn. 624-679. Liczba jednostek w zespole: 893
39/485/0 Widzewska Manufaktura Spółka Akcyjna w Łodzi [1852-1888] 1889-1950 0 rozwiń
Akta wytworzone przed 1939 r.: władze przedsiębiorstwa – statut, ogólne zebrania operacyjne, protokoły walnych zgromadzeń, sprawozdania finansowe, bilanse, bilanse zreasumowane, protokoły posiedzeń zarządu spółki i jej dyrektorów, sprawozdania rady nadzorczej, promesy akcji, wykazy obligacji, akta dotyczące upadłości przedsiębiorstwa, sprawozdania biegłych, odpisy z rejestru handlowego, szacunki majątku, sprawozdania Polskiej Spółki Powierniczej, wzory patentowe; akta procesowe i opinie prawne – akta procesów toczonych z innymi przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi, tytuły wykonawcze, pełnomocnictwa procesowe, zabezpieczenia hipoteczne, protokoły i oświadczenia dłużników, protokoły komisji likwidacyjnej; księgowość – wykazy wierzytelności, zestawienia podatków, protokoły w sprawie reorganizacji księgowości, likwidacja należności, ubezpieczenia od ognia, księgi dostawców i odbiorców, produkcja chałupnicza, księgi główna, bilanse, inwentarze, kalkulacje kosztów i cen, oferty; administracja fabryczna – księga kontroli mężczyzn, wojenne świadczenia rzeczowe, wykaz inżynierów i kierowników, pobory pracowników, fundusz pracy i bezrobocia, podatki i świadczenia socjalne, ubezpieczenia społeczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, wykazy hipoteczne i przewłaszczenia; plany sytuacyjne i dokumentacja techniczna – kopia planu nadziałów chłopskich kolonii Widzew, plany Widzewa, plany nieruchomości hipotecznych, plany budynków fabrycznych i bocznicy kolejowej, plany różnych nieruchomości należących do spółki, a także gospodarstw rolnych, stawów i kanałów akta prywatne rodziny Kohnów, organizacje społeczne działające w przedsiębiorstwie, akta konsumu (sklepu fabrycznego). Akta wytworzone po 1939 r.: władze przedsiębiorstwa, zarządzenia, okólniki, regulaminy, rejestr handlowy, organizacja poszczególnych komórek produkcyjnych i biurowych, sprawozdania ogólne z produkcji, korespondencja w sprawach sprzedaży, dostawy dla wojska i zaopatrzenie, sprawozdania z sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, plany finansowe, kredyty bankowe, zakup maszyn, podatki, ubezpieczenia majątkowe, akta personalne pracowników, sprawozdawczość miesięczna i roczna, koszty produkcji i kalkulacje, raporty poszczególnych działów produkcji, wyniki doświadczeń laboratoryjnych. Liczba jednostek w zespole: 2011
39/486/0 Zakłady Przemysłu Bawełnianego Ludwik Geyer Spółka Akcyjna w Łodzi 1859-1945 [1950] 0 rozwiń
walne zgromadzenia akcjonariuszy, 1897-1931, sygn. 1-13; kwestionariusze dla Inspekcji Fabrycznej, Ministerstwa Handlu i Przemysłu, sprawozdania oddziałów i okólniki, 1886-1945, sygn. 14-25; rejestr handlowy, statut spółki, świadectwa przemysłowe, 1917-1945, sygn. 26-27; plany posesji, budynków i maszyn oraz akty notarialne, szacunki maszyn i pomieszczeń, 1905-1945, sygn. 28-41; ubezpieczenie fabryki i akcje przedsiębiorstwa, 1886-1937, sygn. 42-48; ocena strat doznanych w trakcie I wojny światowej, rewindykacje, 1914-1939, sygn. 49-77; bilanse, 1894-1939, sygn. 78-114, inwentarze, 1902-1939, sygn. 115-161; Okólniki Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, upadłość firmy, 1923-1937, sygn. 162-165; korespondencja z Piotrkowską Izba Skarbową i Ministerstwem Finansów w sprawach podatkowych - podatek obrotowy, majątkowy, dochodowy, stemplowy, przemysłowy i od uposażenia pracowników, 1896-1939, sygn. 166-197; rachunki wierzycieli, dłużników eksportowych i zobowiązania własne, 1923-1841, sygn. 198-205; kalkulacje i koszty produkcji, 1914-1945, sygn. 206-259; utrzymanie własnych plantacji bawełny, 1903-1928, sygn. 260-263; statystyka sprzedaży, cenniki, eksport, dostawy dla armii niemieckiej, 1922-1944, sygn. 264-277; książki próbek tkanin, 1904-1930, sygn. 278-279; potrącenia na rzecz Kasy Chorych i Funduszu Pracy, 1925-1939, sygn. 280-296; sprawy robotnicze (Rady Delegatów, strajki, nieszczęśliwe wypadki i kary), 1890-1944, sygn. 297-345; szpital i fabryczny klub sportowy, 1915-1936, sygn. 346-348; akta prywatne Geyerów (testamenty i sukcesje), 1888-1936, sygn. 349-357; korespondencja handlowa przychodząca, 1886-1941, sygn. 358-566; inwentarze, bilanse, dzienniki kasowe, księgi główne, dzienniki kosztów ogólnych i dzienniki sprzedaży, 1903-1944, sygn. 567-667; imienne wykazy poborów urzędników, książki przepracowanych godzin różnych oddziałów, wykazy płac; 1900-1943, sygn. 668-693; konta osobowe pracowników, 1940-1943, sygn. 694-715, księgi wypłat, 1927-1945, sygn. 716-901; dopływy do zespołu, 1859-1945, sygn. 902-9988 – obligacje, kapitał akcyjny, zebrania akcjonariuszy, pensje Zarządu, sprawy majątkowe, kosztorysy budynków, sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, statystyka produkcji i maszyn, sprawy osobiste rodziny Geyerów, korespondencja z Inspekcją Fabryczną, klub sportowy, ubezpieczenia, rekwizycje w czasie I wojny światowej, akta personalne. Liczba jednostek w zespole: 991
39/487/0 Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych I. K. Poznański w Łodzi 1875-1945 [1948] 0 rozwiń
Akta zarządu, 1889-1930, sygn. 1-7, protokoły, sprawozdania i materiały do sprawozdań Zarządu Towarzystwa; Wykazy szacunkowe maszyn i urządzeń przemysłowych, 1879-1907, sygn. 8-17; Protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, 1922-1939, sygn. 18-32; Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, 1931-1940, sygn. 33-36; Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 1931-1939, sygn. 37-38; Akta Zarządu, 1921-1941, sygn. 39-81, protokoły rady spółki, akta notarialne majątku firmy I. K. Poznański, sprawozdania dra Magliorisi, protokoły zarządu, sprzedaże, darowizny, dzierżawy gruntów oraz ubezpieczenia; Produkcja, 1927-1940, sygn. 82-144, ogólne i oddziałowe zestawienia kosztów produkcji, kontrola produkcji, amortyzacja maszyn; Księgowość, 1914-1943, sygn. 145-674, 695-783 książki obrachunkowe robotników, urlopy, zarobki, potrącenia, rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, księgi kasowe, rozliczenia podatkowe, wykazy dłużników i wierzycieli, eksploatacja domów i placów należących do przedsiębiorstwa, księgi główna, bilanse, księgi inwentarzowe, spisy przedmiotów i urządzeń przemysłowych, oszacowane majątku firmy, rozliczenia z bankami krajowymi i zagranicznymi, weksle, memoriały, należności wątpliwe, raporty powiernika; Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa, 1906-1939, sygn. 675-694, protokoły posiedzeń, księgi rachunkowe; Korespodencja, 1927-1945, sygn. 784-817, korespondencja z urzędem zatrudnienia, umowy, ankiety personalne, inwalidzi, zestawienia statystystyczne, dolarowe należności przedwojenne, depozyty; Dopływy otrzymane po uporządkowaniu zespołu: Protokoły, sprawozdania, bilanse, 1875-1945, sygn. 818-851, protokoły Rady Nadzorczej i Zarządu, wykazy hipoteczne, sprawozdania Polskiej Spółki Powierniczej, bilanse, plany sytuacyjne zakładów; Wynagrodzenia pracowników umusłowych i fizycznych, 1907-1939, sygn. 852-865, wypłaty rent za nieszczęśliwe wypadki, pobory urzędników i robotników; Majątek przedsiębiorstwa, 1875-1945, sygn. 865a-968, wykazy szacunkowe placów, terenów i gruntów, maszyn i urządzeń przemysłowych, inwestycje, lekarze fabryczni, próbki tkanin, Szpital Żydowski fundacji rodziny Poznańskich, akta majątkowe; Dopływy z lat 1995 i 2003, 1894-1945 [1948], sygn. 969-1041, oceny strat i szkód mienia fabryki w I wojnie światowej, rejestr pomiarowy oraz plany nieruchomości, dokumentacja techniczna obiektów fabrycznych, kartoteki osobowe i księgi imienne pracowników. Liczba jednostek w zespole: 1045
39/488/0 Przemysł Włókienniczy Karol Steinert Spółka Akcyjna w Łodzi [1808] 1834-1945 [1945-1947] 258 rozwiń
Akta z okresu przed utworzeniem spółki akcyjnej: 1. Produkcja - księga produkcji, akta sprawy sądowej przeciwko mechanikowi Ludolfowi Kindt, 1834-1861, sygn. 1; Zaopatrzenie i zbyt - księga przychodu i rozchodu towarów, księga produkcji i sprzedaży, 1850-1890, sygn. 2-3; Księgowość, finanse, kasa, ubezpieczenia - księgi kasowe, memoriały, kalkulacja i statystyka, księgi kosztów, produkcji, dłużnicy i wierzyciele, księgi główna, księgi sprzedaży i magazynowe, inwentarz maszyn, 1865-1932, sygn. 4-82. Akta od momentu utworzenia spółki akcyjnej do 1933 r.: 1. Akta władz przedsiębiorstwa - sprawozdania władz, statystyki, protokoły walnych zebrań, bilanse do protokołów, szkody i straty, odszkodowania za rekwizycje wojenne, wyciągi z rejestru handlowego, plany sytuacyjne, inwentarz, korespondencja ze Związkiem Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, 1914-1944, sygn. 83-119; 2. Produkcja, zaopatrzenie i zbyt - księga produkcji memoriały, dłużnicy i wierzyciele, księgi sprzedaży, wypadki przy pracy, księgi główna, cenniki, kontrakty drukarni, zestawienia statystyczne, szacunek nieruchomości, 1920-1939, sygn. 120-180; 3. Księgowość - ubezpieczenia - plan kont, dzienniki kasowe, bilanse, zestawienia i materiały do bilansów, bilanse przemysłu włókienniczego, konta osobowe, amortyzacje, asekuracje, sprawozdania, inwentarze, podatki, płace pracowników umysłowych, spisy robotników, 1926-1944, sygn. 181-289;. 4. Sprawy administracyjno-gospodarcze i robotnicze - protokoły posiedzeń zarządu, akta upadłości firmy, sprawozdania syndyków, księgi magazynowe, inwentarzowe, płace pracowników umysłowych, sprawy procesowe, pobory władz przedsiębiorstwa, notatki rodziny Steinertów, sprawozdania z różnych działów produkcji, amortyzacje, asekuracje, szacunek nieruchomości, budynków i maszyn, ubezpieczanie urządzeń, wykazy robotników, 1931-1944, sygn. 290-384. Akta z lat 1934 i 1945 z podziałem na objęte planem registratury i nieobjęte: 1. Administracja i księgowość - korespondencja z władzami gospodarczymi i związkami przemysłowymi, sprzedaż tkanin, kalkulacja kosztów produkcji, szacunki nieruchomości, budynków i maszyn, zestawienia statystyczne, odbiorcy krajowi i zagraniczni, zlecenia dla podwykonawców, korespondencja z bankami krajowymi i zagranicznymi, vademecum przedsiębiorstwa, księgi kasowe i zamówień, księgi główna, bilanse, podatki, księgi dostaw surowców, dzienniki, usługi obce, 1934-1940, sygn. 385-725; 2. Administracja, księgowość produkcja - plan registratury, korespondencja z administracją państwową, władzami wojskowymi, przedsiębiorstwami, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, księgi produkcji, dostawcy, odbiorcy, dłużnicy, wierzyciele, konta rzeczowe, konta osobowe, księgi główna i inwentarzowe, bilanse, ubezpieczenia, statystyka, listy płac, szacunki dla celów ubezpieczeniowych, 1940-1944, sygn. 726-1017; 3. Zarząd, administracja, księgowość - regulaminy i organizacja przedsiębiorstwa, sprawozdania, korespondencja z bankami, szacunki budynków, maszyn i urządzeń, protokoły posiedzeń zarządu, kalkulacje, zestawienia statystyczne produkcji, cenniki, polisy ubezpieczeniowe, sprawy hipoteczne, zakresy czynności pracowników umysłowych, plany urządzeń, bilanse, Fundusz Pracy, 1935-1944, sygn. 1018-1185; 4. Administracja, księgowość - zarządzenia, ogłoszenia i okólniki, materiały statystyczne, sprawozdania, księgi inwentarzowe, kosztów produkcji, dłużników i wierzycieli, ubezpieczenia, podatki, wykazy stanu zatrudnienia, księgi wypłat, instalacja maszyn, raporty dla władz, bilanse, księgi kasowe i główna, księgi chorych, 1940-1945, sygn. 1186-1495; 5. Księgi wzorów drukarskich i próbek tkanin, akta organizacji społecznych i stowarzyszeń działających w przedsiębiorstwie, 1835-1942, sygn. 1496-1638. Dopływy do zespołu po 1972 r.: akta osobiste Karola Gottlieba Steinerta, protokoły z walnych zgromadzeń oraz posiedzeń zarządu, plany posesji fabrycznych, dokumentacja techniczna urządzeń, wypis hipoteczny, wzory tkanin, sprawozdania zarządu i rady nadzorczej, wyciąg z rejestru handlowego, statuty spółki, okólniki różnych organizacji gospodarczych, emerytury, urlopy, protokoły posiedzeń rady nadzorczej, papiery wartościowe, tableau pracowników firmy, 1808-1945, sygn. 1614a-1706. Dokumentacja techniczna i kartograficzna została włączona do Zbioru kartograficznego i otrzymała sygnatury: 1214-1294, 1410-1439, 1443-1519. Liczba jednostek w zespole: 1718
39/489/0 Fabryka Wyrobów Bawełnianych Spółka Akcyjna Franciszek Ramisch w Łodzi 1889-1945 0 rozwiń
Sprawozdania roczne zarządu, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy i komisji rewizyjnej, oceny szkód wojennych, plany budowy i przebudowy fabryki oraz maszyn i urządzeń, kalkulacje i sprawozdania z produkcji, statystyka przemysłowa, księgi buchalteryjne, korespondencja handlowa, księgi odbiorców i dostawców, książki wypłat wynagrodzeń, wykazy zatrudnionych, nieszczęśliwe wypadki, wyroki sądowe w sprawach pracy, wykazy ukaranych robotników, próbki materiałów. Liczba jednostek w zespole: 362
39/490/0 Przędzalnia Bawełny Edward Ramisch Spadkobiercy. Dzierżawcy: Isler i Cygan Łódź 1889-1945 0 rozwiń
Inwentarze majątku ruchomego i nieruchomego, odpisy aktów notarialnych dotyczących między innymi dzierżawy, wypisy hipoteczne, deklaracje podatkowe właścicieli, polisy ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa, plany budynków fabrycznych przy ul. Senatorskiej 14, bilans, dzienniki i księgi kasowe, komunikaty Związku Włókienniczego Przemysłu Zarobkowego, protokoły nieszczęśliwych wypadków i wypłata odszkodowań, listy płac. Liczba jednostek w zespole: 41
39/491/0 Manufaktura Bawełniana Gampe i Albrecht Spółka Akcyjna w Łodzi 1884-1945 0 rozwiń
I. Księgowość, podatki - księgi główne, kartoteka dostawców, bilanse z załącznikami, dokumentacja opłacania podatków, 1884-1945, sygn. 1-39; II. Kalkulacje, statystyka - kalkulacje produkcji i jej kosztów w układzie poszczególnychoddziałów, 1913-1944, sygn. 40-76; III. Produkcja - książki produkcji, tygodniowe zestawienia produkcji różnych oddziałów, przychód bawełny, 1910-1945, sygn. 77-85; IV. Książki z próbkami tkanin wytwarzanych w fabryce, 1898-1934, sygn. 86-99; V. Księgi i listy wypłat poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa, 1919-1945, sygn. 100-154. Liczba jednostek w zespole: 154
39/492/0 Zakłady Włókiennicze Karol Hoffrichter Spółka Akcyjna Łódź 1899-1945 0 rozwiń
I Sprawozdania z działalności deklaracje dla administracji skarbowej, 1899-1929, sygn. 1-2; II Bilanse próbne, księgi główne, stan akceptów, 1910-1939, sygn. 3-6; III Korespondencja z elektrownią, inspekcją pracy, Związkiem Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim oraz bankami i władzami administracyjnymi, 1927-1945, sygn. 7-12; IV Kalkulacje kosztów, 1944, sygn. 13; V. Książki kar i wypłat oraz ewidencja pracowników, 1905-1945, sygn. 14-28. Liczba jednostek w zespole: 28
39/493/0 Zakłady Przemysłu Włókienniczego "Polana" Spółka Akcyjna w Łodzi 1936-1945 0 rozwiń
Statut, akta założycielskie i rejestracyjne, protokoły posiedzeń: zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, kwestionariusze dla Ministerstwa Przemysłu i Handlu, kontrole księgowości i kasy, inwentarze majątku fabryki, kalkulacja produkcji, umowy i korespondencja z dostawcami kazeiny, korespondencja z instytucjami gospodarczymi, z władzami, bankami oraz różnymi firmami krajowymi i zagranicznymi, koszty i zestawienia wielkości produkcji, kalkulacje cen, analiza rentowności fabryki, bilanse z załącznikami, akta personalne kierownictwa firmy, listy płac pracowników fizycznych i umysłowych, korespondencja likwidatora firmy, korespondencja prywatna Ericha Diestla członka zarządu, korespondencja z firmą "Snia Viscosa". Liczba jednostek w zespole: 133
39/494/0 Karolewska Manufaktura Karol Kröning i Spółka Spółka Akcyjna w Łodzi 1888-1945 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń: zarządu, rady nadzorczej, ogólnych zgromadzeń akcjonariuszy, komisji rewizyjnej, wypisy z akt notarialnych, akta kupna i plany budowy zakładu Karolew, akta organizacji przedsiębiorstwa, działy spadkowe pomiędzy członkami zarządu, sprawozdania z działalności zarządu, korespondencja z Izbą Skarbową, bilanse i remanenty, oceny szkód dokonanych w trakcie I wojny światowej, plany budynków oraz ich kosztorysy, korespondencja w sprawie ubezpieczeń, korespondencja z dostawcami i odbiorcami, kalkulacje produkcji, księgi kasowe i inwentarzowe, książki towarowe, sprawozdania produkcyjne poszczególnych wydziałów, szacunek budynków i maszyn, wykazy zatrudnienia pracowników umysłowych, próbki materiałów, dyplomy uzyskane na wystawach w Rzymie i Paryżu. Liczba jednostek w zespole: 134
39/495/0 Włókiennicza Spółka Akcyjna N. Eitingon i Spółka Łódź 1919-1945 0 rozwiń
Statut spółki, wyciągi z rejestrów handlowych, protokoły walnych zgromadzeń, bilanse z załącznikami, szacunek majątku, zabudowań i maszyn, materiały do sprawozdań rocznych, zestawienia eksportu towarów, robocizny, cen i remanentów, kalkulacja produkcji, plany i wykresy produkcji, pełnomocnictwa na Stany Zjednoczone i Rumunię, umowy dzierżawy maszyn, podatki: dochodowy, od uposażeń, od nieruchomości i obrotowy, ulgi celne, sprawy sądowe, korespondencja w sprawie eksportu towarów, plantacje bawełny w São Paulo, ubezpieczenia pracowników, protokoły badania rachunkowości firmy, konta dłużników i dostawców, zobowiązania wobec banków, księgi główna i inwentarzowe, kalkulacje kosztów, zestawienia ruchu towarów, księgi wypłat pracowników. Liczba jednostek w zespole: 247
39/496/0 Przemysł Bawełniany Adam Osser Spółka Akcyjna Łódź 1923-1944 0 rozwiń
Akcjonariusze i podział akcji, zestawienie zdeponowanych papierów wartościowych, statut spółki akcyjnej, szacunki budynków i maszyn, ubezpieczenia budynków i maszyn, wyciągi hipoteczne, dzienniki, memoriały i bilanse z załącznikami, korespondencja z władzami i instytucjami gospodarczymi i z zarządem komisarycznym, likwidacja majątku firmy, korespondencja z bankami wierzycielami, zestawienia stanu zatrudnienia, podatki od uposażeń, listy płac, korespondencja Chaima Rumkowskiego Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim. Liczba jednostek w zespole: 43
39/497/0 Fabryka Wyrobów Bawełnianych Juliusz Müller Spółka Akcyjna w Łodzi 1923-1943 0 rozwiń
Statut spółki, polisy ubezpieczeniowe, księga inwentarzowa, bilanse, korespondencja z władzami między innymi w sprawach podatkowych, odpis aktu notarialnego, akta związane z upadłością, księga nieszczęśliwych wypadków przy pracy, księgi wypłat robotników i pracowników umysłowych, księga zwolnień z pracy, umowy przedślubna Juliusza Müllera. Liczba jednostek w zespole: 22
39/498/0 Union Textile Spółka Akcyjna Częstochowa Fabryka w Łodzi 1921-1944 0 rozwiń
Dzienniki kasowe i wekslowe, księgi główna, tygodniowe zestawienia produkcji, wzory i przepisy produkcji, amortyzacja inwestycji, korespondencja w sprawie ubezpieczeń zakładów i pracowników, księgi płacy pracowników umysłowych. Liczba jednostek w zespole: 47
39/499/0 Towarzystwo Akcyjne Łódzkiej Fabryki Nici Spółka Akcyjna Łódź 1893-1952 28 rozwiń
Akta z lat 1893-1939: zarząd przedsiębiorstwa - statut spółki, akcjonariusze, pełnomocnicy, sprawozdawczość, statystyka; korespondencja z trustem w Glasgow w sprawach organizacyjnych, finansowych i sprzedaży; księgowość - księgi buchalteryjne, szacunki budynków fabrycznych i maszyn, inwentarze i bilanse; pracownicy fabryki - stan zatrudnienia, przyjęcia i zwolnienia z pracy, płace, nieszczęśliwe wypadki przy pracy, sprawy socjalne; produkcja, zbyt i zaopatrzenie - kalkulacja kosztów, zestawienia produkcji według oddziałów, eksport, korespondencja i umowy ze sprzedawcami nici, dokumentacja norm produkcyjnych; kuchnia fabryczna, straż pożarna i klub sportowy. Akta z lat 1939-1952: zarząd - pełnomocnictwa, dywidendy, sprawozdania z działalności; księgowość - bilanse, inwentarze, księgi buchalteryjne, szacunki nieruchomości i maszyn, zobowiązania pieniężne, sprzedaż; pracownicy fabryki - stan zatrudnienia, płace robotników i urzędników, wypadki przy pracy, listy wypłat poszczególnych oddziałów produkcyjnych. Liczba jednostek w zespole: 662
39/500/0 Fabryka Wyrobów Bawełnianych Józef Babad w Łodzi 1912-1945 0 rozwiń
Szacunek maszyn i urządzeń, statystyka kosztów, obrotów i produkcji, księgi główna, korespondencja przychodząca dotycząca zaświadczeń o pracy, księga wypłat i spis robotników, wyciągi z rejestru handlowego, próbki materiałów. Liczba jednostek w zespole: 18
39/501/0 Manufaktura Bawełniana F. Eisenbraun Spółka Akcyjna w Łodzi 1930-1944 0 rozwiń
Sprawozdania zarządu, bilanse, inwentarze majątku przedsiębiorstwa, szacunki budynków i nieruchomości (dołączone plany budynków i nieruchomości), korespondencja z władzami gospodarczymi i okólniki, okresowe zestawienia produkcji różnych działów, wykazy stanu zatrudnienia pracowników, próbki materiałów. Liczba jednostek w zespole: 33
39/502/0 Zbiór szczątków zespołów akt fabryk bawełnianych 1892-1945 0 rozwiń
Przemysł Włókienniczy Bracia Zajbert Spółka Akcyjna w Łodzi - walne zgromadzenia akcjonariuszy, bilanse, szacunek budynków, dokumentacja budowy i przebudowy obiektów fabrycznych, spadek po Aronie Zajbercie, plan kont; Fabryka Wyrobów Włókienniczych K. i B. Bracia Szrajber Łódź - dokumentacja podatkowa, korespondencja handlowa, księga główna i księgi wypłat; Spółka Akcyjna Przemysłu Bawełnianego B. Freidenberg Łódź - książka przyjęć robotników, protokoły nieszczęśliwych wypadków, szacunek maszyn; W. Stolarow i Spółka Przędzalnia Bawełny, Tkalnia i Wykończalnia - szacunek maszyn, sprawozdanie powiernika majątku przedsiębiorstwa; Fabryka Chustek Fantazyjnych i Wyrobów Włókienniczych "Toga" Spółka Akcyjna Łódź - odpisy z rejestru handlowego, szacunek majątku, wykaz lokatorów domu przy ul. Polnej; Zakłady Włókiennicze Karol T. Buhle w Łodzi Spółka Akcyjna Łódź - podatek dochodowy, inwentarz przedsiębiorstwa; Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej Sz. Rosenblatt w Łodzi - regulacja zobowiązań wobec wierzycieli; Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych J. Kestenberg w Łodzi - akta dotyczące upadłości; Towarzystwo Akcyjne J. L. Bary w Łodzi - plan sytuacyjny budynków fabrycznych; Firma J. Jersak Przemysł Bawełniany w Łodzi Tkalnia w Zelowie - likwidacja firmy i zobowiązań finansowych; Belgijskie Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe dawnych Przedsiębiorstw Emila Hoeblera Spółka Akcyjna w Łodzi - sprawy sądowe firmy z London Merchant Bank; Tkalnia Ferdynanda Paula w Łodzi - świadectwo służby wojskowej, umowa kupna i dzierżawy nieruchomości, straty wojenne; Akcyjne Towarzystwo Przemysłowe Markus Kohn w Łodzi - sprawozdania statystyczne dla Urzędu Wojewódzkiego; Fabryka Wyrobów Wełnianych M. i T. Pikielni Spółka Akcyjna w Łodzi - księga główna. Tow. Akc. Lebrecht Müller w Chojnach - szacunek budynków i maszyn. Liczba jednostek w zespole: 47
39/502/1 Vacat - Tkalnia Henryka Förstera Łódź - włączony do zespołu nr 483 Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana Spółka Akcyjna w Łodzi 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/502/2 Przemysł Włókienniczy Bracia Zajbert Spółka Akcyjna w Łodzi 1931-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
39/502/3 Fabryka Wyrobów Włókienniczych K. i B. Bracia Szrajber Łódź 1930-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/502/4 Spółka Akcyjna Przemysłu Bawełnianego B. Freidenberga Łódź 1937-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/502/5 W. Stolarow i Spółka Przędzalnia Bawełny, Tkalnia i Wykończalnia 1939-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/502/6 Fabryka Chustek Fantazyjnych i Wyrobów Włókienniczych "Toga" Spółka Akcyjna Łódź 1922-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/502/7 Zakłady Włókiennicze Karol T. Buhle w Łodzi Spółka Akcyjna Łódź 1928-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/502/8 Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej Sz. Rosenblatt w Łodzi 1925-1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 811 do 855 z 3 310 wpisów.