Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/72/8 Pierwszy Okręg Sądowy z siedzibą w Piotrkowie Komornik Włodzimierz Sturgulewski 1898 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/9 Pierwszy Okręg Sądowy z siedzibą w Piotrkowie Komornik Grzegorz Terenia 1898-1904 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/10 Drugi Okręg Sądowy z siedzibą w Częstochowie Komornik Józef Błotowski 1883-1884 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/11 Drugi Okręg Sądowy z siedzibą w Częstochowie Komornik Kazimierz Czerwiński 1885-1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/72/12 Drugi Okręg Sądowy z siedzibą w Częstochowie Komornik Piotr Gliński 1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/13 Drugi Okręg Sądowy z siedzibą w Częstochowie Komornik Włodzimierz Leontiew 1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/14 Drugi Okręg Sądowy z siedzibą w Częstochowie Komornik Antoni Mystkowski 1892-1893 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/15 Drugi Okręg Sądowy z siedzibą w Częstochowie Komornik Romuald Wyszatycki 1879-1887 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/72/16 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Teodor Biełousow 1891-1898 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/72/17 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Aleksander Buława 1900-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
39/72/18 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Ignacy Drzewiński 1898-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/72/19 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Walerian Dudziński 1897-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
39/72/20 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Michał Konarski 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/21 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Bolesław Markowski 1897-1903 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/72/22 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Władysław Mirkowski 1900-1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/72/23 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Konrad Hykiel 1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/24 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Julian Ostrowski 1898 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/72/25 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Józef Tomaszewski 1909-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/72/26 Trzeci Okręg Sądowy z siedzibą w Łodzi Komornik Józef Węglewski 1892 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/73/0 Więzienie Piotrkowskie 1808-1914 0 rozwiń
Akta ogólne z lat 1808-1914: raporty dzienne i miesięczne o stanie więźniów, kontrola przybyłych i zbiegłych aresztantów, wysyłka więźniów do innych miejsc odosobnienia, zaopatrzenie więźniów w odzież i żywność, ceny artykułów żywnościowych, opieka lekarska i religijna nad więźniami, zatrudnianie więźniów, ucieczki z więzienia i bunty, akta osobiste niektórych więźniów głównie defraudantów i podlegających służbie wojskowej, spisy więźniów z wyszczególnieniem winy, akta personelu, przepisy i zarządzenia. Akta poszczególnych więźniów z lat 1864-1914. Liczba jednostek w zespole: 7774
39/74/0 Sąd Wojenny Cesarsko-Niemieckiego Gubernatorstwa w Łodzi 1914-1915 [1916-1918] 0 rozwiń
Akta spraw przeciwko osobom cywilnym: szpiegostwo, ukrywanie broni przed władzami niemieckimi, fałszowanie i wprowadzanie w obieg fałszywych monet, naruszanie zarządzeń władz okupacyjnych, kradzieże, paserstwo, oszustwa. Akta spraw przeciwko żołnierzom niemieckim: dezercja, czasowe oddalenie się od oddziału, plądrowanie i niszczenie mienia ludności cywilnej, oszustwa. Akta zbiorcze: skargi mieszkańców podłódzkich na żołnierzy niemieckich, kradzież węgla w drobnych ilościach przez robotników, wyrąb lasu miejskiego, oskarżenia o szpiegostwo. Liczba jednostek w zespole: 64
39/75/0 Sąd Komendy Placu w Łodzi 1914-1915 [1916-1918] 0 rozwiń
Akta spraw przeciwko osobom cywilnym, szpiegostwo, posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, nielegalny handel, drobne kradzieże, szmugiel, kolportaż ulotek, wrogi stosunek do władz niemieckich. Akta spraw przeciwko żołnierzom i oficerom niemieckim, dezercja, odłączenie się od oddziału, plądrowanie domów prywatnych, kradzieże itp. Liczba jednostek w zespole: 146
39/76/0 Sąd Cesarsko-Niemieckiego Gubernatorstwa Wojskowego w Łodzi 1915-1918 0 rozwiń
Sprawy ogólne, zarządzenia, sprawy organizacyjne. Akta przeciwko osobom służącym w wojsku niemieckim, dezercja, opuszczanie posterunków, niesubordynacja, łapownictwo, oszustwa, kradzieże. Akta dochodzeń przeciwko właścicielom zakładów przemysłowych, hurtowni, składów, sklepów, ukrywanie lub handel towarami wyprodukowanymi, zakupionymi lub posiadanymi na składzie, a podlegającymi rekwizycji na rzecz okupanta, spisy zarekwirowanych towarów. Akta spraw przeciwko osobom cywilnym o naruszanie zarządzeń władz okupacyjnych, posiadanie broni, gołębi pocztowych, handel artykułami żywnościowymi i towarami objętymi rekwizycją, przekroczenia paszportowe, poruszanie się po terenie okupowanym bez przepustek, fałszowanie kartek żywnościowych, pieniędzy, drobne kradzieże węgla i artykułów żywnościowych, sprawy o charakterze politycznym, demonstracje, kolportaż nielegalnych pism, strajki, działalność polityczna. Akta komend etapowych przesyłane do rozpatrzenia Sądu Gubernatorstwa Wojskowego, akta zbiorcze dotyczące osób cywilnych i wojskowych, nielegalne przekraczanie linii kordonowej, pomoce kancelaryjne dotyczące spraw załatwianych przez Sąd. Liczba jednostek w zespole: 1916
39/77/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Okręgowy w Łodzi 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw karnych: kradzieże, włamania, nielegalny handel, przekupstwo, łapownictwo, oszustwo, paserstwo, nierząd, pobicia, obrazy, obelgi, fałszerstwo dokumentów, paszportów, kartek żywnościowych, pieniędzy, akta o charakterze politycznym, podział czynności w Sądzie Okręgowym i w Prokuraturze, kompetencje sądów I i II instancji, prokuratury i władz policyjnych, zarządzenia w sprawie wykonywania wyroków, prowadzenie dochodzeń, nakładanie mandatów przez policję. Liczba jednostek w zespole: 2692
39/78/0 Prokuratura przy Cesarsko-Niemieckim Sądzie Okręgowym w Łodzi 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw przeciwko osobom cywilnym: nielegalny handel, przewożenie korespondencji, fałszowanie dokumentów, oszustwa, pobieranie wysokich cen za środki żywnościowe, nadużycia przy kartach żywnościowych, paserstwo oraz kradzieże, repertoria, rejestry, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 296
39/79/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg I 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw z oskarżenia prywatnego: obraza, obelgi, oszczerstwa, akta spraw z oskarżenia publicznego: kradzieże, włamania, paserstwo, szmugiel, oszustwa, pobicia, przekupstwa, przekroczenia paszportowe, fałszowanie dokumentów, naruszanie przepisów władz okupacyjnych, pobieranie zawyżonych cen głównie za artykuły żywnościowe, uprawianie nierządu. Liczba jednostek w zespole: 306
39/80/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VI 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw z oskarżenia prywatnego: obraza, obelgi, oszczerstwa, akta spraw z oskarżenia publicznego: kradzieże, włamania, paserstwo, szmugiel, oszustwa, pobicia, przekupstwa, przekroczenia paszportowe, fałszowanie dokumentów, naruszanie przepisów władz okupacyjnych, pobieranie zawyżonych cen na artykuły żywnościowe, uprawianie nierządu. Liczba jednostek w zespole: 866
39/81/0 Cesarsko-Niemieckie Sądy Pokoju w Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg II, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg III, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg IV, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg V, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VII, Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VIII: akta spraw z oskarżenia prywatnego dotyczące prawie wyłącznie spraw o obrazę, akta spraw z oskarżenia publicznego: kradzieże, włamania, paserstwo, oszustwa, pobicie, szmugiel, przekupstwo, wymuszanie. Liczba jednostek w zespole: 75
39/81/1 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg II 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
39/81/2 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg III 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/81/3 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg IV 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
39/81/4 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg V 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
39/81/5 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VII 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/81/6 Cesarsko-Niemiecki Sąd Pokoju w Łodzi Okręg VIII 1915-1917 [1918] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/82/0 Cesarsko-Niemieckie Więzienie w Łodzi [1915-1916] 1917-1918 0 rozwiń
Akta spraw ogólnych więzienia, przepisy dotyczące odbywania kar, zatrudnianie więźniów poza terenem więzienia, koszty utrzymania i transportu więźniów, opieka lekarska, stosowanie kar dyscyplinarnych, ułaskawienia, zwolnienia więźniów, odwiedziny, korespondencja, posiadanie pieniędzy, książka przyjęć i zwolnień więźniów. Liczba jednostek w zespole: 38
39/83/0 Dyrekcja Szkolna w Łodzi [1802-1863]1864-1917 162 rozwiń
I. Organizacja i kompetencje Dyrekcji. 1. Akta normatywne: zarządzenia i okólniki w spr. szkolnych, spisy szkół, mieszkańców, wsi, zjazdy inspektorów (1864-1914); 2. Korespondencja: kancelaria, personel, archiwum, statystyka szkół, podania o posady w szkolnictwie, obchody uroczystości, zaświadczenia, urlopy (1867-1914); 3. Korespondencja poufna: nadzór polityczny nad nauczycielami i uczniami, spisy osób wydalonych z uczelni i szkół, udział nauczycieli w wyborach do Dumy (1865-1916); 4. Sprawozdania roczne i raporty terminowe: otwieranie nowych szkół, stan istniejących, dane o uczniach, nauczycielach, programie nauczania, wyposażenia szkół, spisy szkół (1865-1912). II. Kadra nauczycielska. A. Sprawy ogólne: egzaminy na świadectwa nauczycielskie, praktyki zawodowe, nominacje, translokacje i zwolnienia, odznaczenia i nagrody, skargi, urlopy, emerytury, leczenie (1864-1917). B. Akta personalne nauczycieli wg nazwisk. III. Szkoły państwowe. A. szkoły średnie i wyższe. 1. Szkoły wojewódzkie, gimnazja i progimnazja: budynek, wyposażenie szkoły, biblioteka, muzea szkolne, dane o uczniach i nauczycielach, programy nauczania, postępy w nauce (1864-1916); 2. Szkoły wydziałowe i powiatowe: j. w. (1818-1863); 3. Szkoły tzw. aleksandryjskie: zakładanie, koszty utrzymania, dane statystyczne (1879-1916); 4. Szkoły zawodowe: rzemieślnicze, pedagogiczne, seminaria nauczycielskie - dane statystyczne, koszty utrzymania (1865-1916); 5. Egzaminy eksternistów. B. Szkoły elementarne. 1. Akta ogólne: przepisy, zakładanie, dane statystyczne (1864-1914); 2. Akta szczegółowe. a. szkoły chrześcijańskie, alfabetycznie wg miejscowości, zakładanie, budynek, składki na utrzymania, budżety, dane o uczniach i nauczycielach (1808-1863). b. szkoły chrześcijańskie gminne układ j. w.: skargi na nauczycieli, wyniki nauczania (1898-1914), c. szkoły żydowskie (1865-1914); 3. Sieć szkolna: spisy szkół w powiatach (1871-1914); 4. Szkoły zawodowe. a. akta ogólne: zarządzenia dotyczące nauki rzemiosła. b. szkoły niedzielne rzemieślnicze i handlowe: organizacja szkół, budżety, sprawozdania roczne, programy nauczania, c. szkoła rolnicza w Radomsku (1865-1874). IV. Własność edukacyjna. 1. Szkoły średnie: własność, zapisy , stypendia (1807-1914); 2. Szkoły elementarne. a. akta osad szkolnych i fundusze zapomogowe: wypisy z tabel likwidacyjnych i nadawczych dot. osad szkolnych (1865-1913). b. inwentarze, własności edukacyjnej w pow. rawskim (1864-1865), szkół chrześcijańskich (1871-1913), szkół żydowskich (1871-1908), bibliotek nauczycielskich (1874-1893) - grunty i kapitały. V. Kadra nauczycielska szkół prywatnych: rozporządzenia, egzaminy na świadectwa nauczycieli, praktyki nauczycielskie, nauczycielki robót ręcznych, korepetytorzy, wykazy prywatnych nauczycieli (1866-1914). VI. Szkoły prywatne. 1. Akta ogólne: zarządzenie, sprawozdania (1865-1915); 2. Szkoły średnie. a. bez praw szkół państwowych (1865-1915), b. z prawami szkół państwowych (1905-1916), c. szkoły żydowskie (1878-1914) - zakładanie, raporty o stanie szkół. 3. Szkoły elementarne. a. chrześcijańskie (1830-1913), b. żydowskie (1881-1909), c. utrzymywane przez stowarzyszenia (1882-1914) - m. in. szkoły Macierzy Szkolnej. 4. Szkoły zawodowe (1884, 1893), 5. Szkoły freblowskie (1882-1914). 6. Szkoły religijne (1870-1914). 7. Szkoły tajne: zwalczanie tajnego nauczania, kary (1868-1914). VII. Wizytacja szkół (1868-1913). VIII. Oświata pozaszkolna: a. towarzystwa oświatowe (1907-1913); b. kursy dla dorosłych (1877, 1905-1914); c. odczyty popularne (1901-1906). IX. Statystyka i ewidencja: wykazy nauczycieli, szkół, uczniów, księgi ewidencyjne szkół, dane o budynku, wyposażeniu (1867-1914). X. Rachuba: kredyty, budżety, zaległości składek szkolnych, pobory nauczycieli i urzędników Dyrekcji (1865-1915).XI. Ewakuacja i likwidacja Dyrekcji (1914-1918). XII. Pomoce kancelaryjne i dzienniki lekcyjne (1885-1917). Liczba jednostek w zespole: 8970
39/84/0 Dyrektor Gimnazjum w Piotrkowie 1833-1865 [1866-1873] 0 rozwiń
I. Akta ogólne: zarządzenia władz, organizacja szkół, wizytacje, sprawy nauczania (1835-1875); II. Akta ogólne szkół powiatu piotrkowskiego (1834-1847); III. Akta szczegółowe szkół powiatu piotrkowskiego (1833-1866) - akta dotyczą głównie budżetów szkolnych i spraw personalnych. IV. Akta ogólne szkół powiatu sieradzkiego (1833-1856); V. Akta poszczególnych szkół powiatu sieradzkiego (1834-1864); VI. Akta ogólne szkół powiatu wieluńskiego (1833-1852); VII. Akta poszczególnych szkół powiatu wieluńskiego (1835-1864). Liczba jednostek w zespole: 229
39/85/0 Cesarsko-Niemieckie Prezydium Policji w Łodzi 1915-1918 0 rozwiń
III Oddział Kryminalny: akta dochodzeń policyjnych przeciw podejrzanym o drobne przestępstwa; IV Oddział - Komisja Włościańska: zestawienie stanu posiadania gmin wg wsi z podziałem na dworskie i włościańskie, powiat brzeziński, łaski, częstochowski, kolski, kaliski. Likwidacja serwitutów w niektórych majątkach; Oddział V a - Lekarski: spisy lekarzy, dentystów, adwokatów łódzkich, kary za antysanitarny stan dworców łódzkich; Oddział VII - Opłaty stemplowe: przepisy, wyjaśnienia, zestawienie opłat; Oddział IX - Dostawa bydła: dostawa mięsa dla potrzeb wojska, rachunki, wyjaśnienia (1916-1918); Oddział XI a - Ruch Ludności: przepisy meldunkowe, poszukiwanie rodzin w Łodzi przez krewnych zza granicy, kwestionariusze paszportowe. Liczba jednostek w zespole: 125
39/86/0 Sądy pokoju miasta Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1878-1914[1938] 0 rozwiń
Sędzia Pokoju VII Rewiru w Łodzi, 1910-1912, sygn. 1-2; Sędzia Pokoju XIII Rewiru w Łodzi, 1878-1913 [1938], sygn. 3-6; Sędzia Pokoju X Rewiru w Łodzi, sygn. 7-13, 1897-1914; Sędzia Pokoju XI Rewiru w Łodzi, 1901, sygn. 14; Sędzia Pokoju III Rewiru w Łodzi, 1907-1908, sygn. 15-21; Sędzia Pokoju Sędzia Pokoju V Rewiru w Łodzi, 1890-1913, sygn. 22-46, 48-94; Sędzia Pokoju VI Rewiru w Łodzi, 1913, sygn. 47. Akta dotyczą spraw piekuńczych, zwrotu pożyczek, należności za wynajem mieszkań, wypłaty wynagrodzeń. Liczba jednostek w zespole: 96
39/86/1 Sędzia Pokoju III Rewiru w Łodzi 1907-1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/86/2 Sędzia Pokoju V Rewiru w Łodzi 1890-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
39/86/3 Sędzia Pokoju VI Rewiru w Łodzi 1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/86/4 Sędzia Pokoju VII Rewiru w Łodzi 1910-1912 62 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/86/5 Sędzia Pokoju X Rewiru w Łodzi 1897-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/86/6 Sędzia Pokoju XI Rewiru w Łodzi 1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 91 do 135 z 3 310 wpisów.