Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/216/3 Obrona Przeciwlotnicza Przemysłu Urząd Obwodowy w Łodzi 1943-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/216/4 Państwowy Urząd Gospodarki Wodnej w Łodzi 1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/217/0 Urząd Pracy w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
Przepisy o ogólnym funkcjonowaniu urzędów pracy, materiały dotyczące procedury administracyjno-biurowej, korespondencja w sprawie szkolenia wojskowego urzędników Arbeitsamtu, kartoteka zakładów zbrojeniowych na terenie Łodzi, policyjne doprowadzania Polaków uchylających się od pracy i ich badania lekarskie, akta personalne pracowników Urzędu w Wieluniu placówki w Ostrzeszowie. Liczba jednostek w zespole: 19
39/218/0 Towarzystwa ubezpieczeniowe od szkód i nieszczęśliwych wypadków z terenu miasta Łodzi i województwa łódzkiego - zbiór szczątków zespołów 1917-1946 0 rozwiń
Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń: teczki ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych z terenu Łodzi i innych miast - na przykład Kalisza, Tomaszowa Mazowieckiego i Zgierza - zawierające przede wszystkim opisy mienia, a także rysunki i plany sytuacyjne nieruchomości. Zachowano akta przedsiębiorstw największych między innymi: Allarta Rosseau et Co., Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych Scheiblera i Grohmana, Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń "Polonia" Oddział w Łodzi: teczki ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych i stowarzyszeń z terenu Łodzi, Pabianic, Zduńskiej Woli i Zgierza. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Piotrkowie: okólniki i instrukcje w sprawie ubezpieczeń, korespondencja w sprawie ubezpieczenia majątków rolnych przejętych przez administrację niemiecką, sprawozdania z działalności, akta ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, majątków rolnych znajdujących się w powiatach: konecki, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim. Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń "Florianka" Oddział Łódzki: wykazy szkód uregulowanych i nieuregulowanych z tytułu ubezpieczeń od ognia i kradzieży zakładów przemysłowych, lokali handlowych i mieszkań prywatnych. Towarzystwo Ubezpieczeń "Prudential": teczki ubezpieczeń dużych przedsiębiorstw przemysłowych terenu Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego i Zgierza. Towarzystwo Ubezpieczeń "Przezorność": teczki ubezpieczeń drobnych przedsiębiorstw z terenu Łodzi. Akwizgrańskie i Monachijskie Ogniowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe: pisma okólne i korespondencja w sprawie ubezpieczeń, teczki poszczególnych przedsiębiorstw z terenu: Kalisza, Łodzi, Pabianic, Poddębic, Ozorkowa, Zgierza. Poznańskie Towarzystwo Ogniowe Oddział w Łodzi: korespondencja w zakresie przygotowania obrony przeciwlotniczej, teczki ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych z terenu Łodzi i Pabianic. Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Silesia": teczki ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych z terenu Łodzi i Pabianic. Pierwsze Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń od Szkód i Nieszczęśliwych Wypadków Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu Ekspozytura w Łodzi: ubezpieczenia poszczególnych majątków rolnych z powiatów: łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego łódzkiego sieradzkiego oraz przedsiębiorstw przemysłowych w Aleksandrowie, Pabianicach, Łodzi i Zgierzu. Liczba jednostek w zespole: 591
39/218/1 Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń 1917-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
39/218/2 Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń "Polonia" Oddział w Łodzi 1921-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
39/218/3 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Piotrkowie 1930-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
39/218/4 Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń "Florianka" Oddział Łódzki 1934-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/218/5 Towarzystwo Ubezpieczeń "Prudential" 1935-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
39/218/6 Towarzystwo Ubezpieczeń "Przezorność" 1936-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/218/7 Akwizgrańskie i Monachijskie Ogniowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe 1935-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 88
39/218/8 Poznańskie Towarzystwo Ogniowe Oddział w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/218/9 Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Silesia" 1940-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/218/10 Pierwsze Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń od Szkód i Nieszczęśliwych Wypadków Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu Ekspozytura w Łodzi 1921-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 275
39/219/0 Niemiecki Czerwony Krzyż na obszarze Kraju Warty Oddział w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Kartoteka zgłoszonych poszukiwań Niemców. Karty zawierają imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, zawód, miejsce pracy, rodzaj wykonywanej pracy i czas zatrudnienia. Liczba jednostek w zespole: 5
39/220/0 Organy Niemieckiej Partii Narodowo-Socjalistycznej oraz jej przybudówki w Łodzi i rejencji łódzkiej - zbiór szczątków zespołów 1939-1945 0 rozwiń
Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kraj Warty Zarząd Okręgu Łódź Miasto: listy członków, zestawienia statystyczne dotyczące stanu 41 dzielnic partyjnych (Ortsgruppen). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu Łódź Powiat: informacje w zakresie podziału na najniższe jednostki organizacyjne - bloki oraz spraw załatwianych przez szefów terenowych organizacji NSDAP (Ortsgruppenleiter). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Łasku: formularze zgłoszeń do SA, SS i Luftschutzu. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Sieradzu: regermanizacja rodziny Teodora Leńskiego i kupca Rudolfa Schorcha. Narodowo-Socjalistyczna Partia Pracy Oddziały Ochronne Brygada w Łodzi: sprawy organizacyjne, personalne, szkoleniowe i zdrowotne, materiały dotyczące pułków SA w Łodzi, Pabianicach i Wieluniu. Ośrodek Badań nad Ludnością Pochodzenia Niemieckiego w Łodzi: materiały dotyczące repatriacji Niemców z krajów Europy Południowo-Wschodniej, listy volksdeutschów wysyłanych z obozu w Tuszynie do Niemiec dla sfinalizowania procesu ich regermanizacji. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Narodowo-Socjalistyczny Oddział Ciężarowych Pojazdów Ośrodek Motorowy nr 116 w Łodzi: sprawy personalne członków. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Sztafety Ochronne Odcinek XXIII w Łodzi: materiały normatywne i organizacyjne dowództwa SS w Kraju Warty, werbunek ochotników do Waffen SS, szkolenie żołnierzy batalionów 112 pułku SS-Standarte stacjonującego w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 80
39/220/1 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kraj Warty Zarząd Okręgu Łódź Miasto 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
39/220/2 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu Łódź Powiat 1939-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/220/3 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Łasku 1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/220/4 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Sieradzu 1942-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/220/5 Narodowo-Socjalistyczna Partia Pracy Oddziały Ochronne Brygada w Łodzi 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/220/6 Ośrodek Badań nad Ludnością Pochodzenia Niemieckiego w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/220/7 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Narodowo-Socjalistyczny Oddział Ciężarowych Pojazdów Ośrodek Motorowy nr 116 w Łodzi 1940-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/220/8 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Sztafety Ochronne Odcinek XXIII w Łodzi 1940-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/221/0 Akta miasta Łodzi 1775-1945 1638621 rozwiń
Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1794-1875 (okres funkcjonowania kancelarii polskiej): Wydział Administracyjny – organizacja władz miejskich, opis historyczno-statystyczny, regulacja miasta, wytyczanie nowych dzielnic, podział na cyrkuły, sprawy o granice z właścicielami Bałut, rejestry pomiarowe, organizacja i działalność cechów, budowle miejskie, zagospodarowanie ulic, brukowanie i oświetlenie, regulacja rzek, budowa mostów i tam, eksploatacja lasów miejskich, sprawy finansowe miasta, wydatkowanie funduszów fabrycznych, pożyczki dla fabrykantów, akta ławnika fabrycznego w osadzie „Łódzka”, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1861-1869; Sekcja Fabryczna – wydzielenie terenów pod osadnictwo przemysłowe, założenie osad fabrycznych, budowa bielnika, folusza i przędzalni z funduszy rządowych, budowa fabryk prywatnych między innymi Ludwika Geyera, Traugotta Grohmana, Karola Scheiblera, kontrakty z osadnikami, pożyczki i ulgi dla nich, kontrola przywozu przędzy i produkcji, znaki fabryczne, dane statystyczne o produkcji włókienniczej, statystyka dotycząca ludności i gospodarki miasta oraz sąsiednich gmin; Wydział Policyjny – kontrola ludności, ruch ludności, zezwolenia na przyjazd cudzoziemców, wyjazdy za granicę, emigracja, kontrola paszportów, nadzór policyjny nad ludnością, przestępstwa, areszty i śledztwa, zwalczanie chorób zakaźnych, zezwolenia na otwarcie aptek, budowa szpitali, kontrola sanitarna miasta, organizacja służby lekarskiej, kontrola cen na targowiskach, paszporty na wyjazd za granicę, świadectwa przesiedleń, dzienniki korespondencyjne; Wydział Skarbowy – dochody i wydatki Kasy Miejskiej, dzierżawcy gruntów należących do miasta, czynsze i opłaty od mieszkańców, dochody skarbowe od cukru, soli, trunków i wyrobów tytoniowych, defraudacje skarbowe, licytacje i spadki, akta opieki nad małoletnimi i zabezpieczenie majątku po zmarłych rodzicach; Wydział Oświecenia – budowa kościołów i domów modlitwy, ustanowienie dozorów kościelnych i bożniczych, urządzanie cmentarzy, kontrola funduszów kościelnych, fundusze szkolne, rachunki kas szkolnych, budowa i stan szkół, szkoły w osadzie przemysłowej „Łódka” i szkoła Rzemieślniczo-Niedzielna; Wydział Służby Ogólnej – akta dotyczące obsadzania stanowisk burmistrzów, sekretarzy i urzędników, ustanowienie służby ogólnej, egzaminy na ławników i kasjerów, nominacje, deklaracje i odznaczenia, ogłaszanie przepisów prawnych, ekspedycja poczty, akta personalne urzędników i funkcjonariuszy; Wydział Wojskowy – utrzymanie gwardii narodowej i miejskiej, przemarsze wojsk, kwatery i furaż dla wojska, budowa koszar, pobór do wojska, spisy poborowych. Magistrat m. Łodzi z lat 1867-1914 (akta kancelarii rosyjskiej): Wydział Administracyjny, Oddział Administracyjny – organizacja i kompetencje władz oraz instytucji miejskich, rozporządzenia prezydenta i władz zwierzchnich, budżety miasta, dochody z eksploatacji majątku miejskiego i zakładów, podatki, budownictwo miejskie oraz prywatne, zabudowa placów i ulic, pomiary i plany miasta oraz ulic, budowa studni i wodociągów, kanalizacja miejska, oświetlenie miasta, eksploatacja lasów miejskich, utrzymanie parków, powstawanie spółek akcyjnych, zakładanie i utrzymanie szkół, teatry, kina,chóry i towarzystwa śpiewacze, sprawy wyznaniowe, akta personalne urzędników magistratu oraz ich pensji i emerytur; Oddział Oświaty – organizacja szkół i władz szkolnych, stan szkół elementarnych państwowych i prywatnych, średnich męskich państwowych żeńskich, szkół żydowskich, szkoły zawodowe, nauczyciele i ich uposażenia, fundusze szkolne, stypendia; Oddział Zdrowia – przepisy, zarządzenia, organizacja szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej, zakładanie aptek, walka z chorobami zakaźnymi, stan sanitarny miasta, statystyka zachorowalności, personel służby zdrowia; Oddział Administracji i Gospodarki Miejskiej – uroczystości państwowe, wybory do Dumy, zarządzenia prezydenta w sprawie herbu, wydawnictwa urzędowe, organizacja magistratu, podatki miejskie, statystyka gospodarcza, ubezpieczenia od ognia, nadzór nad cechami rzemieślniczymi, statystyka przemysłowa, zaopatrzenie fabryk, oszacowanie majątku fabrykantów, wystawy przemysłowe, zbiórki pieniężne, zezwolenia na prowadzenie kantorów, nadzór nad instytucjami wyznaniowymi; Oddział Policyjny – organizacja władz policyjnych, przepisy dotyczące spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczanie przestępczości, włóczęgostwa i fałszerstw, kontrola ksiąg ludności, przesiedlenia w obrębie miasta, kontrola cudzoziemców, sprawy paszportowe, nadzór budowlany, kontrola placówek handlu, restauracji i szynków, sprawy porządkowo-sanitarne miasta, zwalczanie przestępstw pospolitych, utrzymanie aresztów i osób aresztowanych, poszukiwanie zbiegów i osób skazanych wyrokami sądowymi; Oddział Wojskowo-Kwaterunkowy – akta spraw dotyczących zakwaterowania i zaopatrzenia wojska; Oddział Wojskowo-Policyjny – sprawy ogólne i organizacyjne, statystyka mieszkańców, kontrola ruchu ludności, przesiedlenia, pobór rekruta, spisy poborowych, odroczenia od służby wojskowej, księgi ludności stałej i niestałej; Kasa Miejska. Zarząd Miejski z lat 1915-1939: Rada Miejska – stenograficzne protokoły posiedzeń, księgi uchwał Rady, akta powołania komisji radzieckich, protokoły zebrań komisji, zatwierdzanie statutów wydziałów, sprawy osobowe pracowników Zarządu; Wydział Prezydialny – protokoły posiedzeń Magistratu, przepisy prawne, regulaminy dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego i wydziałów, sprawozdania z działalności wydziałów, kontakty z urzędami administracji państwowej, udział miasta w uroczystościach, obchodach, zjazdach i kongresach, protokoły, sprawozdania oraz rejestracja drobnego przemysłu i rzemiosła, sprawozdania wydziałów dla prasy, odpowiedzi i wyjaśnienia w związku z ukazującymi się artykułami, wycinki z gazet, zakresy czynności pracowników, statutu etatów i stanowisk służbowych, klasyfikacja pracowników, ruch służbowy, przepisy dyscyplinarne, pomoc lekarska, emerytury i ubezpieczenia, wybory do Rady Miejskiej, wybory do Sejmu i Senatu; Wydział Finansowy – organizacja Wydziału, przepisy biurowe, instrukcje kasowo-rachunkowe, budżety, sprawozdania finansowe, bilanse zamknięcia w instytucjach miejskich, rewizje, lustracje finansowe w wydziałach, pożyczki miejskie, listy gwarancyjne, prośby o zwolnienie od udziału w subskrypcjach, regulacja pożyczek przez banki; Wydział Podatkowy – organizacja wydziału, statuty podatków i opłat na rzecz miasta oraz państwowych, sprawozdania oddziałów, przejęcie części kompetencji wydziału przez władze skarbowe, wymiar podatków miejskich i państwowych, wykaz posesji wraz ze szkicami sytuacyjnymi i tytułami własności do celów podatkowych; Wydział Oświaty i Kultury (początkowo Wydział Szkolny), Oddział Oświaty – sprawy ogólne, skład, regulaminy, protokoły posiedzeń Wydziału, Rada Szkolna, komisje, sprawozdania, budżety Wydziału, wydatki szkół, kontakty z władzami szkolnymi, akta osobowe nauczycieli szkół miejskich, szkoły polskie, żydowskie, niemieckie powszechne, średnie miejskie, szkolne pracownie specjalistyczne, ambulatoria i pomoc lekarska dla uczniów, Opieka i Wychowanie – kolonie, wycieczki, orkiestry szkolne, Oddział Obowiązku Szkolnego – statut, sprawozdania Komisji Powszechnego Nauczania, przymus szkolny, frekwencja, kontrola szkół, szkoły miejskie powszechne i wieczorowe, kursy dla dorosłych, protokoły posiedzeń Komisji Kulturalno-Oświatowej, Oddział Kultury – komisje: Oświaty i Kultury, Biblioteczna, Miejska Biblioteka Publiczna, biblioteki terenowe, wypożyczanie, zasób, ruch książek i czytelników, protokoły posiedzeń Komisji Teatralnej, afisze, programy, frekwencja, Miejski Kinematograf Oświatowy – afisze, programy, koncerty, poranki muzyczne, muzea; Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym – organizacja, protokoły i sprawozdania z działalności, funkcjonowanie Komitetu Tanich Kuchen, protokoły posiedzeń Delegacji i Komisji Wydziału; Wydział Opieki Społecznej – sprawozdania z działalności Komitetu Tanich Kuchen, Komitet Rozdziału Chleba i Mąki – organizacja, podział miasta na okręgi, ich likwidacja, budżet, zadłużenie, likwidacja Komitetu, dostawy mąki, wypiek i sprzedaż chleba, kontrola i ekspertyza jakości produkcji, Instytucje dobroczynne – składy zarządów, regulaminy, sprawozdania z działalności, prośby o dotacje, zawiadomienia o przyznanych dotacjach, pomoc dla więźniów, pomoc lekarska dla ubogich, pomoc prawna i pomoc dla bezrobotnych; Wydział Zdrowia Publicznego – rozporządzenia, przepisy wydziałowe i władz nadzorczych, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności, budżety i sprawy osobowe, Oddział Szpitalnictwa – protokoły posiedzeń komisji lekarskiej, szpitale – statuty, sprawozdania, subsydia, ruch chorych, leczenie i żywienie, sanatoria, ambulatoria, zbiornia miejska i przytułki, Sekcja Walki z Gruźlicą – propaganda, organizacja dni gruźlicy, Oddział Sanitarny – uchwały, sprawozdania, zjazdy lekarzy, raporty z dokonanych inspekcji sanitarnych miasta, higiena, epidemie, komoro dezynfekcyjna, Oddział Weterynaryjny – rozporządzenia, sprawozdania statystyczne z zakresu chorób zwierzęcych i uboju; Wydział Techniczny, Oddział Ogólny – regulaminy i schematy organizacyjne, przepisy kancelaryjne, komisje Wydziału, przepisy budowlane, cenniki, nabywanie nieruchomości, wywłaszczenia, dzierżawy, odszkodowania, Oddziała Budowlany – plan zabudowy Łodzi i terenów podłódzkich, budowa kolonii mieszkaniowych, budowa placówek oświatowych, leczniczych, instytucji gospodarczych (rzeźni, stajni, garaży), gmachy miejskie – budowa, przebudowa, utrzymanie, budowa domów urzędniczych i robotniczych oraz baraków dla bezrobotnych; Oddział Drogowy – plany Łodzi i powiatów: łódzkiego, brzezińskiego, łęczyckiego, plan zabudowy okręgu łódzkiego, program robót, roboty publiczne i inwestycje, budowa i utrzymanie dróg, przebudowa ulic, konserwacja, pomiary ruchu drogowego, regulacja rzek, plany prac wodno-kanalizacyjnych, Oddział Regulacji – protokoły Komisji Planu i Regulacji, plany ogólne zabudowy Łodzi, plany szczegółowe dzielnic i obiektów, ulice – spisy, przemianowanie, oświetlenie, rozbudowa sieci tramwajowej, Oddział Pomiarów – granice miasta, plany zabudowy i regulacji, regulacja dzielnic, ulic, placów, dróg, szos, rzek, plany i szkice parków, boisk ogrodów, szpitali, kościołów, zakładów miejskich, podział nieruchomości, Inspekcja Budowlana – protokoły rozporządzenia, okólniki, sprawozdania, statystyka, Warsztaty Miejskie – cegielnie, budynki stanowiące własność Zarządu Miejskiego; Wydział Plantacji – delegacje Wydziału, organizacja, protokoły, sprawozdania z działalności, zadrzewienia miasta, ulic, parków, skwerów miejskich, zagospodarowanie obiektów sportowych, wystawy ogrodnicze i pokazy opieka nad grobami poległych w czasie I wojny światowej; Wydział Gospodarczy – przepisy dotyczące aprowizacji, cenniki na artykuły pierwszej potrzeby, kredyt aprowizacyjny dla miasta, wykazy tanich kuchen i przydzielonych im produktów, wykazy kooperatyw, statuty organizacyjne Wydziału i podległych przedsiębiorstw, lustracje wydziału, oczyszczanie miasta, nieruchomości miejskie – najem i dzierżawa; Wydział Statystyczny – organizacja Wydziału, kancelaria, zjazdy, wydawnictwa własne, meteorologia – notowania dzienne, demografia – spisy powszechne, ruch ludności, statystyka wydziałów Zarządu, statystyka nieszczęśliwych wypadków, samobójstw, alkoholizmu, więziennictwa, statystyka gospodarcza – płace, zatrudnienie, eksport tkanin, statystyka cen – artykułów powszechnego użytku, hurtowych artykułów spożywczych, hurtowych w innych miastach Polski, ceny detaliczne i targowe odzieży oraz obuwia, budżety rodzin, sprawozdania dla GUS o cenach i kosztach utrzymania, obszar miasta i inkorporacje, kwestionariusze rodzin spisu ludności z 1918 r.; Wydział Ewidencji Ludności – regulamin biura, przepisy meldunkowe, sprawozdania Biura Adresowego i Biura Ksiąg Ludności Stałej, statystyka ruchu cudzoziemców, ruch ludności polskiej w Łodzi; Urząd Stanu Cywilnego – organizacja, sprawozdania, komisja do spraw ustalania wieku, sekty chrześcijańskie i zmiana wyznania, bezwyznaniowi; Urząd Rozjemczy ds. Najmu – protokoły posiedzeń, sprawy sporne pomiędzy lokatorami i właścicielami domów; Urząd Mieszkaniowy – sprawozdania z działalności, sprawy personalne; Urząd Zasiłkowy – instrukcje dotyczące wypłaty zasiłków, opinie, biuletyny, budżet, statystyka wpływów i wypłat zasiłków; Wydział Przedsiębiorstw i Aprowizacji – protokoły delegacji Wydziału, statuty i przepisy organizacyjne, organizacja nowych przedsiębiorstw, projekty budowy kolei Łódź-Rokiciny-Tomaszów, unowocześnienie rzeźni miejskiej, gazownia, elektrownia, oświetlenie ulic, budowa stacji autobusowych i benzynowych, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne – statut, sprawozdania, taryfy, tramwaje miejskie i podmiejskie, koncesje statut sprawozdania, budżety, oczyszczanie miasta, targowiska, Oddział Aprowizacji – organizacja, statystyka ludności miasta i gmin podłódzkich, organizacja aprowizacji dla ludności Łodzi w 1939 r.; Wydział Przemysłowy – przejęcie funkcji władzy przemysłowej I instancji od Komisarza Rządu na m. Łódź, organizacja i sprawozdania z działalności, cechy – ankiety rzemieślnicze, rejestr cechów, legalizacja statutów, protokoły zebrań wyborczych, rejestry i skorowidze zakładów przemysłowych i handlowych; Wydział Prawny – spory o wynagrodzenie za pracę, upadłości przedsiębiorstw oraz czynsze i związane z tym eksmisje; Wydział Kontroli – powołanie Wydziału, udział w komisjach miejskich, usprawnienia gospodarki miejskiej, protokoły kontroli ogólnej, lustracja wydziałów i instytucji miejskich, budżety Zarządu, wydziałów i instytucji, Komisja Rewizyjna Rady Przybocznej – powołanie, sprawozdania z działalności. Zarząd Miejski w Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt) 1939-1945. Zarząd Ogólny (Allgemeine Verwaltung). W jego skład wchodziły następujące wydziały: Główny i Organizacyjny (Haupt und Organisationsamt) – okólniki nadburmistrza dotyczące spraw wewnętrznych Zarządu, sprawozdania wydziałów i przedsiębiorstw, budżety, sprawozdania komisarza miasta, prywatne prośby Niemców do nadburmistrza, protokoły posiedzeń decernentów, korespondencja burmistrza z prezesem rejencji, burmistrzami innych miast i władzami partyjnymi. Wydział Personalny (Personalamt) –organizacja Wydziału, przepisy dotyczące uposażeń zatrudnionych pracowników, wykazy zatrudnionych według narodowości i wydziałów, wykazy pracowników wcielonych do wojska, do „Volkssturmu” i do obrony przeciwlotniczej. Wydział Prawny (Rechtsamt) – akta procesowe o czynsze, dzierżawy, ujednolicenie umów, podania, informacje o odszkodowaniach dla volksdeutschów za szkody wojenne i „terror polski”. Wydział Statystyczny (Statistiches Amt) – organizacja Wydziału, publikacje danych statystycznych, statystyka ludności, ruch naturalny ludności w dzielnicach, wyniki spisu ludności w 1940 r.; statystyka cen artykułów żywnościowych, odzieżowych, gospodarstwa domowego, budżety rodzinne; statystyka gospodarcza – wykazy fabryk, zestawienia zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstwa miejskie, rzeźnia, kanalizacja i wodociągi, tramwaje, oczyszczanie miasta; placówki oświaty i kultury – szkoły, biblioteki, teatry, muzea, hale sportowe; szpitale – ruch chorych, personel lekarski; opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą; rolnictwo – wykazy zasiewów, zwierząt gospodarskich, spis rolny z 1942 r.; meteorologia – dzienne zestawienia temperatur, wilgotności, wiatru; Zarząd Getta (Gettoverwaltung) – utworzenie getta, statystyka ruchu ludności, zaopatrzenie w żywność, leki i opał oraz rozdzia Liczba jednostek w zespole: 106020
39/222/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 1945-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa: stenogramy i protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, rozporządzenia Krajowej Rady Narodowej i Ministerstwa Administracji Publicznej, skład osobowy oraz składy komisji, wnioski i interpelacje radnych, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń komisji radzieckich oraz komitetów doraźnych, sprawy rehabilitacji i weryfikacji osób, które odstąpiły od narodowości polskiej, pozbawienie obywatelstwa, spory lokalowe, upaństwowienie przedsiębiorstw, referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego, subwencje i subsydia, sprawy osobowe członków Zarządu Miejskiego. Wydział Prezydialny: protokoły posiedzeń Magistratu i Kolegium Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Miejskiego, rozporządzenia Ministerstwa Administracji Publicznej i innych władz państwowych, rozporządzenia i okólniki Zarządu, sprawy personalne i wykaz etatów, prenumerata czasopism, subwencje, instalacja telefonów dla pracowników, udział w zjazdach i konferencjach, informacje udzielane zarządom innych miast, plany pracy, sprawozdania z działalności wydziałów, korespondencja związana z nadzorem nad pozostałymi wydziałami i starostwami grodzkimi, funkcjonowanie Archiwum Miejskiego, sprawozdania z działalności przedsiębiorstw miejskich, pisma okólne Oddziału Organizacyjnego, regulaminy, instrukcje i przepisy służbowe, sytuacja materialna pracowników Zarządu, ogłoszenia i wycinki prasowe, opinie prawne, projekty rozporządzeń i innych aktów normatywnych, uzgodnienia tekstów obwieszczeń, hipoteka posesji Zarządu, akta spraw prowadzonych przed sądami. Wydział Oświaty i Kultury: akta miejskich szkół wieczorowych, zarządzenia i okólniki Kuratorium, rozporządzenia i okólniki władz miejskich, organizacja szkół, budżety Wydziału, sprawy personalne nauczycieli, przydział lokali dla szkół, sprawozdania z działalności, stypendia, organizacja przedszkoli i bibliotek. Wydział Opieki Społecznej: organizacja Wydziału, sprawozdania i lustracje dotyczące działalności własnej oraz podległych jednostek, umieszczanie dzieci oraz dorosłych w zakładach opiekuńczych, opieka nad matką i dzieckiem, rewindykacji dzieci polskich z Niemiec, kuchnie miejskie, rozdawnictwo darów UNRRA, wydawanie protez inwalidom. Wydział Zdrowia: rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych oraz własne Wydziału, sprawozdania z działalności, lustracje Wydziału, kartoteki pracowników zwolnionych, statut etatów, zmiany budżetowe, rejestracja lekarzy, felczerów i akuszerek, koncesjonowanie aptek i drogerii, nadzór nad hurtowniami materiałów aptecznych, rewindykacja mienia poniemieckiego, zapotrzebowania szpitali na sprzęt, odzież i żywność, umieszczanie chorych w szpitalach, kontrola stanu sanitarnego miasta, szczepienia ochronne i zwalczanie epidemii, rachunki za leczenie kolejarzy, rachunki dla Ubezpieczalni Społecznej, funkcjonowanie sanatorium w Łagiewnikach, sprawy personalne. Wydział Budownictwa (poprzednio Techniczny, a następnie Odbudowy): organizacja Wydziału, okólniki ministerstw Administracji Publicznej i Odbudowy, zarządzenia własne, ewidencja pracowników, wycinki prasowe, budżety, sprawozdania z działalności, plany inwestycyjne, przydział kredytów, dokumentacja techniczna obiektów. Wydział Plantacji: organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, budżet, przejmowanie i wywłaszczanie nieruchomości pod parki i skwery, zadrzewianie ulic, budowa ogrodu botanicznego, przejęcie parków prywatnych, cmentarze wojenne. Wydział Gospodarczy: statut etatów, zarządzenia władz miejskich, budżety, przekazywanie akt do składnicy, sprawozdania z działalności i lustracje Wydziału, przejmowanie nieruchomości poniemieckich, wizytacja majątku Łagiewniki. Wydział Statystyczny: organizacja Wydziału i statut etatów, zakresy czynności służbowych pracowników, sprawozdania z działalności, biuletyny statystyczne, stan i struktura ludności, ruch naturalny, statystyka zdrowia i szpitali, organizacja spisu powszechnego w 1946 r., statystyka mieszkaniowa, ruch budowlany, pożary, meteorologia, zieleń w mieście, stan zabrukowania ulic, opieka społeczna, szkolnictwo, teatry i muzea, statystyka radiofoniczna, kanalizacja i wodociągi, sprawozdania z działalności agend i przedsiębiorstw miejskich oraz administracji gospodarczej, statystyka przemysłu, komunikacja, hotelarstwo, sprawozdania o cenach wolnorynkowych, spis użytków rolnych i zwierząt gospodarskich, rejestracja szkód wojennych. Wydział Ewidencji Ludności: statystyka meldunkowa. Wydział Przedsiębiorstw Miejskich: okólniki Zarządu i organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, statuty przedsiębiorstw miejskich, protokoły posiedzeń Rady Zarządzającej, upaństwowienie przedsiębiorstw, kredyty bankowe, teczki nadzoru nad poszczególnymi przedsiębiorstwami: Kolej Elektryczna Łódzka, Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, Gazownia Miejska, Kanalizacja i Wodociągi, Targowiska Miejskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Cegielnia Stoki, Zakład Oczyszczania Miasta, Ogród Zoologiczny, Zarząd Nieruchomości Miejskich, Miejskie Majątki Rolne, Hotele Miejskie. Wydział Przemysłowy: wydawanie koncesji i likwidacja przedsiębiorstw prywatnych. Wydział Kultury i Sztuki: organizacja Wydziału, rozporządzenia władz nadzorczych, sprawy personalne, inwentarze majątku Wydziału, sprawozdania z działalności, sprawozdania dotyczące teatrów, ochrony zabytków, nagrody artystyczne miasta, utrzymanie i nadzór nad działalnością muzeów, teatrów i Filharmonii. Wydział Aprowizacji: statuty, protokoły posiedzeń Komisji Aprowizacyjnej, sprawozdania z działalności, budżet, współpraca ze związkami zawodowymi i partiami politycznymi, zarządzenia w sprawie zaopatrzenia w żywność, wzory kart aprowizacyjnych, zezwolenia na prowadzenie i likwidacja lokali gastronomicznych. Wydział Kontroli: organizacja Wydziału oraz protokoły kontroli poszczególnych wydziałów i przedsiębiorstw miejskich. Wydział Planowania Przestrzennego: rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych, budżety, sprawozdania z działalności, założenia i plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiana granic, opinie w sprawie wykupu nieruchomości, regulacja ulic, przemianowywanie ulic, nadawanie i zmiany numerów poszczególnych posesji. Wydział Administracyjny: organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, granice miasta, udział w konferencjach i naradach, szkolenie urzędników, orzecznictwo karno-administracyjne, sprawy nadania i utraty obywatelstwa, wykonywanie nadzoru nad urzędami stanu cywilnego, statystyka przestępczości, sprawy volksdeutschów, sprawy wyznaniowe, zezwolenia na zgromadzenia, wiece i zbiórki publiczne, nadzór nad stowarzyszeniami i starostwami grodzkimi. Wydział Weterynarii: ewidencja i akta personalne lekarzy, statystyka, kontrole Wydziału, zwalczanie chorób zakaźnych, nadzór nad lecznicami weterynaryjnymi oraz ubojem zwierząt. Wydział Rolnictwa: przejęcie gruntów pod budowę lotniska na Lublinku oraz obiektów wojskowych na Stokach. Wydział Pomiarów: organizacja i sprawozdania z działalności Wydziału, przekazywanie akt do składnicy, pomiary miasta, ochrona znaków pomiarowych, klasyfikacja i szacunek nieruchomości. Biuro Planowania Ekonomicznego: plan inwestycyjny na 1950 r., plan sześcioletni dla poszczególnych wydziałów, sprawozdania z działalności wydziałów i przedsiębiorstw, kredyty inwestycyjne, sytuacja mieszkaniowa na terenie Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 3747
39/223/0 Akta miasta Rudy Pabianickiej 1923-1940, 1945 232 rozwiń
Utworzenie miasta, rozporządzenia i okólniki starostwa i wydziału powiatowego w sprawach administracyjnych i samorządowych, herb miasta, pomiary i regulacja, skład oraz protokoły posiedzeń Rady Miejskiej i Magistratu, protokoły posiedzeń działających przy nich komisji i komitetów, sprawozdania z działalności, protesty radnych, skład osobowy Zarządu Miejskiego, lustracje Zarządu, elektryfikacja miasta, przedsiębiorstwa miejskie (cegielnia, betoniarnia, rzeźnia, zakład oczyszczania), inwentarz majątku miejskiego, budżety i sprawozdania z ich wykonania, podatki, kredyty, przebudowa budynku Magistratu, utrzymanie dróg i mostów, regulacja rzek, budowa szkół, dozór szkolny, szkoły powszechne i zawodowe, świetlice, kolonie letnie dla dzieci, przedszkola, biblioteka miejska, koszty kuracji w szpitalach, zasiłki i zapomogi dla biednych oraz bezrobotnych, zatrudnienie przy robotach publicznych, statystyka produkcji rolnej, przemysłu, rzemiosła i handlu, statystyka wyznaniowa, spis ludności z 1931 r., ewidencja ruchu ludności, kontrola cudzoziemców, rejestr mieszkańców, księgi ludności niestałej, wybory do Sejmu i Senatu, udział Rudy Pabianickiej w pracach Związku Miast Polskich, bezpieczeństwo i porządek publiczny, statuty organizacji i stowarzyszeń, obchody uroczystości i rocznic, rozbudowa miasta, udzielanie pożyczek, zezwolenia na budowę, aprowizacja, walka z drożyzną, ustalanie i statystyka cen, podatki miejskie. Akta kategorii B: akta osobowe pracowników Magistratu, ewidencja wydanych dowodów osobistych, rejestr domów, listy płac pracowników przedsiębiorstw miejskich, księgi kontroli robotników. Liczba jednostek w zespole: 827
39/224/0 Akta gminy Brus 1874-1940 0 rozwiń
Dział Ogólnoorganizacyjny: księgi uchwał zebrań gminnych, protokoły zebrań gromadzkich oraz sołtysów, budowa siedziby urzędu gminnego, elektryfikacja wsi, pożyczki, zadłużenia, majątek kościelny. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania z ich wykonania. Dział Gospodarki Gminnej: utrzymanie dróg i mostów, szarwarki. Oświata i kultura: budżety szkolne, zbiórki na fundusz szkolny, lustracja szkół, powołanie Gminnej Komisji Oświaty Pozaszkolnej. Opieka lekarska i społeczna: wydatki gminy na leczenie i zapomogi dla mieszkańców, wykazy bezrobotnych i ubogich. Statystyka: zakłady przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, produkcja rolna. Dział Administracyjny: dane demograficzne, zbiórki na cele charytatywne, konfiskaty majątku polskiego przez Niemców. Podatki: rozkład i kontrola poboru. Ewidencja ludności: księgi ludności stałej wraz z dowodami, rejestr mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności. Akta kategorii B: ewidencja dowodów osobistych, zezwolenia na budowę, projekty domów rozpatrywane przez komisję budowlaną Wydziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 321
39/225/0 Akta gminy Chojny 1820-1940 357 rozwiń
Akta Wójta Gminy, 1820-1866: ustanawianie sołtysów i ławników, rozkłady składek szkolnych i kościelnych, tabele prestacyjne, powinności czynszowników, szarwarki, uwłaszczenie włościan, przesiedlenia do gminy, pożary, udział mieszkańców w powstaniu styczniowym, listy przestępców politycznych. Akta Zarządu Gminnego, 1866-1914: wykazy przybyłych i opuszczających gminę, emigracja do Brazylii, wykazy cudzoziemców, wykazy osób pozostających pod nadzorem policji, wykazy mieszkańców gminy i ilości posiadanej przez nich ziemi, podział ludności według wyznań, wykazy zakładów przemysłowych i handlowych, zezwolenia na prowadzenie sklepów i zakładów przemysłowych, budowa fabryki w Widzewie, budowa linii kolejowej, wykazy kotłów parowych, opisy szczegółowe fabryk w gminie, zatrudnianie małoletnich, statystyka zatrudnienia w fabrykach, strajki, rozkład składki szkolnej na mieszkańców, remont budynków szkolnych, tajne nauczanie, założenie szkoły fabrycznej w Widzewie, epidemie, statystyka zgonów, leczenie szpitalne mieszkańców gminy w Łodzi, ściąganie kosztów leczenia, instytucje dobroczynne działające przy fabrykach, składki na cele dobroczynne, wykaz dymów w gminie, wykazy ziemi chłopskiej według tabel likwidacyjnych, obszar zasiewów, spisy inwentarza żywego, wybory do Dumy, księgi uchwał zebrań gminnych i wiejskich oraz postanowienia wójta, ubezpieczenia budynków fabrycznych i gospodarczych. Akta Urzędu Gminy, 1915-1940: księgi uchwał gminnych i wiejskich, kontrola wewnętrzna gminy, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, włączenie terytorium gminy do Łodzi, opis statystyczny, spisy ulic i właścicieli domów, ewidencja i kontrola ruchu ludności, przesiedlenia do gminy, ewidencja mieszkańców według narodowości, zestawienia obcych narodowości w gminie, ewidencja osób czasowo przebywających, emigracja do Niemiec, ewidencja zakładów przemysłu spożywczego, statystyka przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, budżety zakładów i przedsiębiorstw, wybory do Izby Rzemieślniczej i Izby Przemysłowo-Handlowej, szkoły, biblioteki, budowa domu ludowego, koszty leczenia mieszkańców w szpitalach, zakłady dobroczynne, opieka nad inwalidami, rejestr osób korzystających z opieki gminy, wykazy biednych i bezrobotnych, parcelacja, zadłużenie rolników, walka z chorobami zwierząt, kółka rolnicze, wykaz ziemi uprawianej w gminie, kontrola budownictwa, ewidencja właścicieli nieruchomości, obchody rocznic i świat państwowych, budżety, rozkład podatków, księgi biercze podatków, księgi główne przychodu i rozchodu, ubezpieczenia budynków, księgi ludności stałej i niestałej, rejestry ludności. Akta kategorii B: spis domów, ewidencja i akta wydanych dowodów osobistych, pozwolenia na budowę. Liczba jednostek w zespole: 4086
39/226/0 Akta gminy Łagiewniki 1818-1945 0 rozwiń
Akta Wójta Gminy z lat 1818-1867: kupno i sprzedaż ziemi, powinności i świadczenia pieniężne związane z posiadaniem ziemi, szkoła gminna, emigracja ludności, opłaty za leczenie ponoszone przez gminę, zakres czynności sołtysów, korespondencja dotycząca udziału mieszkańców gminy w powstaniach listopadowym i styczniowym. Akta Zarządu Gminnego lat 1867-1882: ewidencja osób pozostających pod nadzorem policyjnym, spisy osób, które wyprowadziły się z gminy, leczenie chorych na koszt gminy, korespondencja dotycząca kościołów i szkół, spis folwarków, kolonii i zabudowań, spisy bydła, księga obrad gminnych, księgi ludności stałej, dokumenty o ruchu ludności ze wsi wchodzących w skład gminy. Akta Urzędu gminy: budżet na rok 1929/1930. Akta Zarządu gminy Łagiewniki z 1945 r.: księga protokołów, rejestracja szkód wojennych, sprawy organizacyjne, sprawy personalne, zarządzenia polustracyjne, budżet na rok 1945/1946. Liczba jednostek w zespole: 175
39/227/0 Akta gminy Radogoszcz 1816-1940 [1941] 0 rozwiń
Akta Wójta Gminy z lat 1816-1867: wykaz miejscowości w gminie, szarwarki, budowa mostu, defraudacje leśne, służba wojskowa, szkoła elementarna w Żabieńcu, zabezpieczenie majątku po osobach zmarłych, pobieranie opłat sądowych, posiadanie broni palnej, listy osób skazanych na konfiskatę majątku w Królestwie Polskim. Akta Zarządu Gminnego z lat 1875-1914: przesiedlenia do gminy, cudzoziemcy, wykazy osób pod nadzorem policji, wykazy ewangelików, emigracja do Brazylii w latach 1890 i 1895, areszty, zachorowania, epidemie, wykazy dymów w gminie oraz właścicieli gospodarstw podlegających ukazowi z 1864 r., spis bydła i ziemi, rozmiar produkcji rolnej, wykazy przedsiębiorstw, strajki w fabrykach, protesty przeciwko zatrudnianiu majstrów cudzoziemców, składki kościelne, wydatki szkół polskich, niemieckich i żydowskich oraz rozkład składki szkolnej w Bałutach, Żabieńcu, Radogoszczu i Żubardziu, przynależność administracyjna osady Bałuty, przyłączenie wsi do Łodzi, oświetlenie elektryczne Bałut, budżety gminy, księgi uchwał zebrań gminnych i wiejskich. Akta Urzędu Gminy z lat 1915-1939: akta z lat 1915-1933 - bezpieczeństwo gminy, utworzenie milicji obywatelskiej, rekwizycje, zapasy żywności, stan zasiewów, wybory do Sejmu i Senatu, szpitale, zdrowotność, dobroczynność publiczna, handel, przemysł, rzemiosło, walka z lichwą, komunikacja, drogi, podwody, koleje, rolnictwo, leśnictwo spis powszechny z 1931 r.; akta z lat 1934-1939 – granice gminy, podział gminy na gromady, zmiana nazwy wsi Kały, utworzenie gromady Marysin, sprawy osobowe pracowników gminy, kontrola wewnętrzna i nadzór nad gminą, przedsiębiorstwa gminne, budżety zakładów i przedsiębiorstw, informacje o wielkości gminy i liczbie jej mieszkańców, stan posiadania ziemi, oświata, kultura, sztuka, zdrowotność i opieka społeczna, akcja sanitarno-porządkowa, pomoc bezrobotnym, przepisy emigracyjne, zanieczyszczenie wód, stan zasiewów i hodowli, statystyka zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, wybory do rady powiatowej, księgi uchwał zebrań gminnych i wiejskich, protokoły komisji rewizyjnej oraz protokoły i zarządzenia polustracyjne dotyczące gospodarki gminnej, organizacje społeczne działające w gminie (straż pożarna, Związek Strzelecki), budżet gminy i sprawozdania rachunkowe z jego wykonania, rozkład podatków, kontrola ich ściągania, księgi biercze, wykazy ulic w gminie i ewidencja ruchomości, budownictwo i kontrola budowlana, ewidencja cudzoziemców i osób skazanych. Księgi ludności stałej i rejestr mieszkańców wraz z załącznikami. Akta kategorii B: listy płac pracowników gminy, zezwolenia na budowę. Liczba jednostek w zespole: 1583
39/228/0 Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska 1885-1939 56615 rozwiń
Utrzymanie cmentarza, synagog, domów modlitwy, mianowanie rabinów, uroczystości religie, komisja do spraw rytualnych; opiekami społeczna – ochronki dla dzieci, utrzymanie sierot, wykaz dzieci będących pod opieka gminy, podania o zapomogi, komitet przeciwżebraczy, przytułek przeciwżebraczy, świąteczne przydziały żywności najbiedniejszym; opieka lekarska – utrzymanie domu dla zakaźnie chorych, szpitala dla umysłowo chorych, szpitala ogólnego im. Poznańskich; szkolnictwo i kultura – budowa i prowadzenie szkoły, obchody rocznic i świat państwowych; Zarząd Gminy – protokoły posiedzeń, budżety, protokoły komisji finansowo-budżetowej, rozkład składek gminnych, składek na szkoły i bożnice, legaty i pożyczki; spisy łódzkich żydów w układzie alfabetycznym wg ulic; spisy wyborców do gminy w 1924 r., księgi rejestracji przedmetrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów. Liczba jednostek w zespole: 648
39/229/0 vacat - Cechy miasta Łodzi - zbiór szczątków zespołów - przeniesiony do zespołów nr 2492-2521 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/1 vacat - Cech asfaltowców i dekarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2506 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/2 vacat - Cech bednarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2492 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/3 vacat - Cech blacharzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2493 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/4 vacat - vaca - Cech cieśli w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2494 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/5 vacat - Cech cukierników w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2495 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/6 vacat - Cech fryzjerów i perukarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2496 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/7 vacat - Cech garncarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2497 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/8 vacat - Cech instalatorów elektryków w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2498 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/9 vacat - Cech jubilerów, grawerów, zegarmistrzów w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2499 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/10 vacat - Cech kamieniarzy w Łodzi - przesunięty do zespołu nr 229/18 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/11 vacat - Cech kominiarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2501 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/12 vacat - Cech koszykarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2502 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 316 do 360 z 3 310 wpisów.