Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/180/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Hrubieszowie 1934-1949 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1944-1947 (sygn. 1-4); sprawy likwidacji Oddziału CSS "Społem" z lat 1947-1949 (sygn. 5-6); sprawy osobowe z 1947 r. (sygn. 7); kursy i konferencje zlat 1941-1944 (sygn. 8); sprawozdania z kontroli CSS "Społem" z lat 1946-1948 (sygn. 10); sprawozdania polustracyjne z lat 1940-1948 (sygn. 11-12); protokoły z obrad zjazdu delegatów z lat 1936-1947 (sygn. 13); protokoły z posiedzeń rady oddziału i rewizyjne z lat 1944-1947 (sygn. 14); protokoły narad pracowniczych z lat 1944-1947 (sygn. 15); plan sieci sklepów w powiecie lat 1940-1948 (sygn. 16); wykaz sklepów spółdzielczych z lat 1940-1948 (sygn. 17); sprawy budowlane z lat 1947-1948 (sygn. 18); sprawozdania ekspozytury w Lublinie z lat 1945-1948 (sygn. 19); komunikaty wewnętrzne z lat 1945-1946 (sygn. 20-22); sprawozdania związku rewizyjnego z 1947 r. (sygn. 23); sprawozdania "Społem" z 1938 r. (sygn. 24); statystyka spółdzielni związkowych z 1939 r. (sygn. 25); preliminarze budżetowe z lat 1934-1945 (sygn. 26-28); sprawozdania i zestawienia bilansowe z lat 1937-1948 (sygn. 29-45); cenniki, remanenty towarów z lat 1934-1937 (sygn. 46); wyciągi z księgi towarowej i magazynowej z lat 1934-1937 (sygn. 47); wykazy odbiorców i sald z lat 1935-1936 (sygn. 48); sprawozdania z obrotu napojami alkoholowymi z lat 1947-1949 (sygn. 49); wykazy składek złożonych do kasy z lat 1944-1946 (sygn. 50); dzienniki główna z lat 1945-1946 (sygn. 51-55); rejestry obrotów finansowych z lat 1944-1946 (sygn. 56-57); kontrola kosztów handlowych z lat 1943-1947 (sygn. 58-63); rejestry ruchomości z lat 1934-1943, 1947-1948 (sygn. 64-66); książki kasowe z lat 1940, 1943-1947 (sygn. 67-76); sprawozdania sekcji zaopatrzenia z lat 1941-194 (sygn. 77); rejestry dostawców i odbiorców z lat 1940, 1942, 1946-1947 (sygn. 78-81); rejestry sprzedaży wyrobów 1946-1948 (sygn. 82-85); książka sklepowa z lat 1943-1945 (sygn. 86); książki magazynowe z lat 1945, 1947 (sygn. 87-89) Liczba jednostek w zespole: 89
36/181/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie 1933-1951 0 rozwiń
sprawy organizacyjno-personalne z lat 1941-1951 (sygn. 1-2); księgi protokołów zarządu spółdzielni "Jedność" z lat 1933-1945 (sygn. 2-3); księgi udziałowców z lat 1933-1945 (sygn. 4-9); ewidencja osób należących do zastępstwa banku "Społem" z lat 1940-1942 (sygn. 10); księgi inwentarzowe z lat 1933-1950 (sygn. 11-13); księga odbiorców i dostawców z lat 1942-1943 (sygn. 14); obligacje i sprawy ubezpieczeń z lat 1934-1943 (sygn. 15); bilanse z lat 1933-1943 (sygn. 16); akta osobowe z lat 1942-1943, 1945-1948 (sygn. 17-43) Liczba jednostek w zespole: 43
36/182/0 Okręgowe spółdzielnie mleczarskie powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1924-1950 0 rozwiń
182/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Lubelskim akta stanu prawnego spółdzielni z lat 1930-1950 (sygn. 1); protokoły rady nadzorczej i zarządu z lat 1942-1950 (sygn. 2); deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1924-1950 (sygn. 3-5); inwentarze udziałów z lat 1928-1932, 1934-1938, 1941, 1943, 1944, 1948 (sygn. 6-20); akta osobowe z lat 1930-1950 (sygn. 21); księga protokołów rewizji kasy oraz surowych bilansów z lat 1928-1935 (sygn. 22); listy polustracyjne z lat 1928-1949 (sygn. 23); budżety, plany finansowo-gospodarcze, plany produkcji z lat 1938-1958 (sygn. 24); roczne sprawozdanie rachunkowe zakładu z 1949 r. (sygn. 25); księga inwnetarzowa z lat 1924-1936 (sygn. 26); dzienniki główna z lat 1946, 1950 (sygn. 27-28); 182/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Parczewie rachunek dłużników i wierzycieli z 1949 r. (sygn. 1); dzienniki główna z lat 1949-1950 (sygn. 2-4); 182/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sławatyczach akta osobowe z lat 1950-1952 (sygn. 1); zalecenia polustracyjne z 1950 r. (sygn. 2); plan finansowo-gospodarczy z 1950 r. (sygn. 3); sprawozdanie i bilans 1949 r. (sygn. 4-4a); dzienniki główna z lat 1944-1946, 1949-1950 (sygn. 5-9); 182/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wisznicach statut, postanowienia sądu z lat 1942-1943 (sygn. 1); księga protokołów z lat 1949-1950 (sygn. 2); deklaracje członkowskie z lat 1941-1950 (sygn. 3-9); inwentarze udziałów z lat 1943-1944 (sygn. 10-13); sprawy osobowe z lat 1945-1950 (sygn. 14); korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 15); protokoły w sprawie rabunku mienia spółdzielni z 1945 r. (sygn. 16); protokoły i zalecenia porewizyjne z lat 1944-1950 (sygn. 17); księga ruchomości i nieruchomości z lat 1940-1950 (sygn. 18-19); sprawozdania roczne z lat 1943-1949 (sygn. 20); rozliczenie kosztów za I półrocze z 1950 r. (sygn. 21); dzienniki główna z lat 1949-1950 (sygn. 22-24); 182/5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie protokoły rady nadzorczej z 1950 r. (sygn. 1); deklaracje członkowskie z 1945 r. (sygn. 2); umowa o dzierżawę lokalu z 1950 r. (sygn. 3): akta osobowe z 1950 r. (sygn. 4); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1950 (sygn. 5-6) Liczba jednostek w zespole: 73
36/182/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Lubelskim 1924-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
36/182/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Parczewie 1949-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/182/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sławatyczach 1944-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
36/182/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wisznicach 1941-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
36/182/5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie 1944-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
36/183/0 vacat - Spółdzielnie rolniczo-handlowe powiatu chełmskiego - podzielono na zespóły: 364 i 365 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
36/184/0 Spółdzielnie rolniczo-handlowe powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1928-1948 0 rozwiń
184/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Hrubieszowie: księga protokołów walnych zgromadzeń i posiedzeń rady nadzorczej z lat 1928-1938 (sygn. 1-2); księga protokołów zarządu z lat 1928-1932 (sygn. 3); księga rejestru członków z lat 1928-1932 (sygn. 4); wykaz członków udziałowców spółdzielni z lat 1933-1934 (sygn. 5); bilanse za lata 1931-1932, 1936-1937 z lat 1932, 1936-1937 (sygn. 6-8) 184/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Pług" w Hrubieszowie: akta personalne z lat 1944-1948 (sygn. 1); rejestry członków z lat 1940-1947 (sygn. 2-5); katalogi i prospekty maszyn z lat 1932-1943 (sygn. 6); książeczki udziałowców z lat 1935-1939 (sygn. 7); bilans, protokoły z posiedzeń, podania i życiorysy z lat 1944-1948 (sygn. 8); dzienniki główna z lat 1935-1927, 1940-1941, 1945-1948 (sygn. 9-37); bilanse z lat 1935-1941, 1944-1947 (sygn. 38-21); kasa samopomocy z lat 1944-1945 (sygn. 42); księga kontowa z lat 1945-1946 (sygn. 43); dział zbożowy - różne z działu z lat 1942-1947 (sygn. 44); księga towarowa zbożowa, księga magazynowa z lat 1942-1943 (sygn. 45-46); zboża kontyngentowe z 1944 r. (sygn. 47); dział towarowy - dostawcy i odbiorcy z lat 1944-1945 (sygn. 48) Liczba jednostek w zespole: 82
36/184/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "ROLNIK" w Hrubieszowie 1928-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
36/184/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "PŁUG" w Hrubieszowie 1932-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 74
36/185/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Oddział w Hrubieszowie 1929-1948 0 rozwiń
akta organizacyjne Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP w Hrubieszowie z lat 1943-1948 (sygn. 1); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Bełz z lat 1940-1945 (sygn. 2, 2a, 2b); protokoły lustracji, wizytacji i sprawozdania spółdzielni gminy Białopole z lat 1930-1947 (sygn. 3, 3a, 3b, 3c, 3d); protokoły lustracji i wizytacji spółdzielni gminy Chorobrów z lat 1940-1946 (sygn. 3e, 3f, 3g); protokoły lustracji i wizytacji spółdzielni gminy Dołhobyczów z lat 1940-1943 (sygn. 3h, 3i, 3j); protokoły lustracji i wizytacji spółdzielni gminy Dubienka z lat 1939-1947 (sygn. 3k, 3l, 3m); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Dziekanów z lat 1930-1948 (sygn. 4-6); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Grabowiec z lat 1935-1947 (sygn. 7-16); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Horodło z lat 1934-1948 (sygn. 17-25); sprawozdania pokontrolne spółdzielni Hrubieszowa z lat 1942, 1945-1947 (sygn. 26); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Kryłów z lat 1935-1948 (sygn. 27-32); sprawozdania pokontrolne spółdzielni w Boratynie, Krystynopolu, Ostrowie gminy Krystynopol z lat 1941-1948 (sygn. 33); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Miączyn z lat 1929-1947 (sygn. 34-36); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Mieniany z lat 1933-1947 (sygn. 37-40); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Miętkie z lat 1935-1948 (sygn. 41-46); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Mircze z lat 1930-1948 (sygn. 47-55); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Mołodiatycze z lat 1935-1948 (sygn. 56-62); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Moniatycze z lat 1931-1948 (sygn. 63-72); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Uchanie z lat 1933-1947 (sygn. 73-84); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Waręż z lat 1940-1943 (sygn. 85-88); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Werbkowice z lat 1934-1947 (sygn. 89-98); powiat Włodzimierz Wołyński: sprawozdania pokontrolne spółdzielni "Siła" w Uściługu z lat 1930-1939 (sygn. 99); sprawozdania pokontrolne spółdzielni "Bratnia Pomoc" w Korytnicy z lat 1931-1939 (sygn. 100); sprawozdania pokontrolne spółdzielni "Grunt" w Biskupicach Małych z lat 1931-1939 (sygn. 101) Liczba jednostek w zespole: 116
36/186/0 Spółdzielnie spożywców i pracy powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1926-1954 0 rozwiń
186/1 Rejonowa Spółdzielnia Pszczelarsko-Ogrodnicza "Rój" w Chełmie: instrukcje i zarządzenia z 1949 r. (sygn. 1); książka protokołów zarządu z lat 1945-1946 (sygn. 2); wykaz stanu zatrudnienia pracowników z 1944 r. (sygn. 4); deklaracje członków spółdzielni z lat 1940-1944 (sygn. 4); preliminarze budżetowe i sprawozdania z lat 1944-1948 (sygn. 5); dzienniki główna z lat 1945-1947 (sygn. 6-8); knigi zawidywannyje z lat 1943-1944 (sygn. 9-10); koszty handlowe z lat 1945-1946 (sygn. 12-13); książka kasowa z lat 1944-1945 (sygn. 14); książka towarowa z lat 1942-1944 (sygn. 15); książka sklepowa z 1946 r. (sygn. 16) 186/2 Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe "Jedność" w Chełmie: rejestr członków z lat 1926-1931 (sygn. 1); sprawy parcelacji, członkowskie, korespondencja z lat 1930-1934 (sygn. 2); rachunkowość z lat 1930-1937 (sygn. 3); sprawy parcelacji z lat 1931-1936 (sygn. 4-5); sprawy członkowskie - wykazy z lat 1933-1936 (sygn. 6) 186/3 Spółdzielnia Pracy Przetwórczo-Usługowej "Krzemień" w Chełmie: książka protokołów zarządu i rady nadzorczej z lat 1950-1953 (sygn. 1); protokoły zebrań pracowników spółdzielni z lat 1950-1954 (sygn. 2) 186/4 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Marysinie: księga protokołów zebrań, zarządu i walnych zgromadzeń z lat 1937-1947 (sygn. 1) 186/5 Spółdzielnia Spożywców Cukrowni "Rejowiec" w Rejowcu: księga inwentarzowa spółdzielni z lat 1942, 1946-1947 (sygn. 2); 186/6 Spółdzielnia Spożywców "Obrona" w Rejowcu: księga protokołów rady nadzorczej i zarządu z lat 1944-1947 (sygn. 3); księga kont z lat 1942-1947 (sygn. 4); 186/7 Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Rejowcu: księga protokołów - walne zgromadzenie członków z lat 1937-1947 (sygn. 5); protokoły posiedzeń rady nadzorczej z lat 1941-1947 (sygn. 6); deklaracje członkowskie i sprawozdanie z lat 1935-1937, 1947 (sygn. 7); 186/8 Spółdzielnia Spożywców w Siedliszczu: księga protokołów zarządu spółdzielni z lat 1942-1947 (sygn. 9); księga inwentarzowa spółdzielni z lat 1941-1946 (sygn. 10); 186/9 Budowlano-Mieszkaniowa Spółdzielnia Funkcjonariuszów Państwowych i Samorządowych w Chełmie: akta organizacyjne z lat 1926-1934 (sygn. 1); zebrania i posiedzenia członków z lat 1926-1934 (sygn. 2); nadzór i kontrola władz zwierzchnich z lat 1927-1930, 1937 (sygn. 3); sprawy finansowe z lat 1927-1931 (sygn. 4); sprawy członkowstwa z lat 1927-1936 (sygn. 5); dziennik korepondencyjny z lat 1930-1934 (sygn. 6); 186/10 Spółdzielnia Spożywców "Zaolzianka"w Stawie: księga protokołów z posiedzeń władz spółdzielni z lat 1938-1937 (sygn. 11); księga udziałowców spółdzielni z lat 1938-1944 (sygn. 12); deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1939-1941 oraz protokoły walnych zgromadzeń z lat 1941, 1947 (sygn. 13) 186/11 Spółdzielnie spożywców gminy Staw: dokumenty Spółdzielni Spożywców "Rozwój" w Nowosiółkach kol., Spółdzielni Powszechnej "Nowe Życie" w Czułczycach Dużych, Spółdzielni Spożywców "Ochożanka" w Ochoży z lat 1945-1947 (sygn. 14); 186/12 Spółdzielnia Spożywców "Sawinianka" w Sawinie: księga kasowa spółdzielni z lat 1939-1941 (sygn. 8) Liczba jednostek w zespole: 44
36/186/1 Rejonowa Spółdzielnia Pszczelarsko-Ogrodnicza "Rój" w Chełmie 1940-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
36/186/2 Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe "Jedność" w Chełmie 1926-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
36/186/3 Spółdzielnia Pracy Przetwórczo-Usługowej "Krzemień" w Chełmie 1950-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/186/4 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Marysinie 1937-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/186/5 Spółdzielnia Spożywców Cukrowni "Rejowiec" w Rejowcu 1942-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/186/6 Spółdzielnia Spożywców "Obrona" w Rejowcu 1942-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 181 do 200 z 617 wpisów.