Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Brzeźnie z lat 1956, 1959-1961 (sygn. 1-4); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959-1960 (sygn. 5-6); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1960 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Brzeźnie z lat 1955-1956, 1959-1961 (sygn. 8-12); plany gospodarcze gromady z lat 1958-1961 (sygn. 13-14); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1970 r. (sygn. 15); budżety gromady na lata 1955-1956, 1959, 1960, 1962 z lat 1955, 1958-1959, 1961 (sygn. 16-20) Liczba jednostek w zespole: 20
36/225/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowej Wielkiej 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN Bukowej Wielkiej z lat 1954-1968 (sygn. 1-14); sprawy organizacyjne GRN z 1962 r. (sygn. 15); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1967 (sygn. 16-17); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1965 (sygn. 18-22); Komisja Planowania Gospodarczego i Finansów z lat 1966-1968 (sygn. 23-25); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1964-1966, 1968 (sygn. 26-28); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1961-1962 (sygn. 29-30); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959-1961, 1964-1966 (sygn. 31-32); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1961-1968 (sygn. 33-40); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1968 (sygn. 41); protokoły narad sołtysów z lat 1966-1968 (sygn. 42); zebrania wiejskie z lat 1962-1968 (sygn. 43-49); program rozwoju gromady na lata 1966-1970 z lat 1966-1967 (sygn. 50); plany gospodarcze gromady z lat 1965-1968 (sygn. 51-56); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1968 (sygn. 57-63); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1959-1960, 1962, 1965, 1967-1968 (sygn. 64-70); sprawozdania budżetowe z 1967 r. (sygn. 71); rejestry mieszkańców i książki meldunkowe z lat 1956-1972 (sygn. 72-82) Liczba jednostek w zespole: 82
36/228/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garbatówce 1958-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Garbatówce z 1959 r. (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Garbatówce z 1961 r. (sygn. 2); organizacja pracy biura z 1961 r. (sygn. 3); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1961 r. (sygn. 4); plan i budżety gromady na lata 1959-1961 z lat 1958-1959, 1961 (sygn. 5-7) Liczba jednostek w zespole: 7
36/229/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kamieniu z lat 1959-1963, 1965-1971 (sygn. 1-13); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1965-1968, 1970-1971 (sygn. 14-19); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1971 (sygn. 20-26); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 27-32); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z 1970 r. (sygn. 33); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 34-39); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Kamieniu z lat 1959-1971 (sygn. 40-52); zebrania wiejskie z lat 1964-1972 (sygn. 53-58); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 59); program rozwoju gromady na lata 1961-1965 z 1962 r. (sygn. 60); plany gospodarcze gromady z lat 1961-1964 (sygn. 61-64); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1969-1972 (sygn. 65-68); budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie z lat 1955-1962, 1964-1970 (sygn. 69-86) Liczba jednostek w zespole: 86
36/230/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuliku 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kuliku z lat 1956-1959 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kuliku z lat 1955, 1958-1959 (sygn. 5-7); zebrania wiejskie z lat 1954-1959 (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 9); plan i budżet gromady na 1959 rok z 1958 r. (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniczówce 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Leśniczówce z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Leśniczówce z 1959 r. (sygn. 3); zebrania wiejskie z 1958 r. (sygn. 4); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ludwinowie 1957-1960 0 rozwiń
budżety gromady i sprawozdania budżetowe z lat 1957-1960 (sygn. 1-5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łowczy 1954-1970 0 rozwiń
zarządzenia własne z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN w Łowczy z lat 1954-1955, 1957-1968 (sygn. 2-12); sprawy organizacyjne sesji z lat 1962-1963 (sygn. 13-14); uchwały GRN - rejestr z lat 1958-1968 (sygn. 15); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1963-1968 (sygn. 16-22); Komisja Kultury i Oświaty z lat 1960-1961, 1964-1965, 1967 (sygn. 23-26); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1967-1968 (sygn. 27-28); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z 1962, 1965 (sygn. 29-30); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1966, 1968 (sygn. 31-36); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1966, 1968 (sygn. 37-42); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Łowczy z lat 1955-1968 (sygn. 43-55); uchwały GRN - rejestr z lat 1958-1968 (sygn. 56); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1965-1968 (sygn. 57-58); protokoły narad sołtysów z lat 1962-1968 (sygn. 59-60); zebrania wiejskie z lat 1956, 1958, 1963-1967 (sygn. 61-67); sprawy osobowe rady i sołtysów z 1958 r. (sygn. 68); organizacja organów prezydium GRN z lat 1963-1964 (sygn. 69-70); program rozwoju gromady z lat 1966-1970 (sygn. 71); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1968 (sygn. 72-78); sprawozdawczość statystyczna z lat 1965, 1968 (sygn. 79-80); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1968 (sygn. 81-89); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1955, 1958, 1960-1966, 1968 (sygn. 90-100); rejestry mieszkańców i książki meldunkowe - bez daty (sygn. 101-111) Liczba jednostek w zespole: 111
36/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukówku Pięknym 1956-1959 0 rozwiń
plany i budżety gromady z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); rejestry mieszkańców i książka meldunkowa z 1956 r. (sygn. 3-5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mogielnicy 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Mogielnicy z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); ewidencja uchwał GRN z lat 1955-1959 (sygn. 6); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1959 r. (sygn. 7); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1955 r. (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Mogielnicy z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 9-12); uchwały Prezydium GRN - rejestr z lat 1955-1959 (sygn. 13); protokoły z odpraw sołtysów z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1958-1959 (sygn. 15-16); budżety gromady z lat 1955-1959 (sygn. 17-21) Liczba jednostek w zespole: 21
36/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedziałowicach 1954-1960 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Niedziałowicach z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); rejestr uchwał GRN z lat 1954-1959 (sygn. 6); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 7-8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Niedziałowicach z lat 1955-1959 (sygn. 9-13); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1955-1956, 1958-1959 (sygn. 15-17); budżety gromady z lat 1955, 1957, 1958, 1960 (sygn. 18-23) Liczba jednostek w zespole: 23
36/237/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okszowie 1956-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych z lat 1964, 1966, 1968-1970 (sygn.1-5); sprawy organizacyjne GRN w Okszowie z lat 1971-1972 (sygn. 6-7); protokoły z sesji GRN w Okszowie z lat 1957-1972 (sygn. 8-23); spotkania radnych z wyborcami z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 24-29 ); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958, 1961-1972 (sygn. 30-43); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 44-54); Komisja Mandatowa z lat 1962-1963 (sygn. 55-56); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1965, 1967-1968 (sygn. 57-59); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1972 (sygn. 60-69); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958, 1961-1962, 1964-1972 (sygn. 70-81); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Okszowie z lat 1971-1972 (sygn. 82-83); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Okszowie z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 84-99); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Okszów z lat 1966-1972 (sygn. 100-108); protokoły z narad sołtysów z lat 1971-1972 (sygn. 109); organizacja pracy biura gromadzkiego z lat 1960-1963 (sygn. 110-113); plany gospodarcze GRN w Okszowie z lat 1962, 1965-1970, 1972 (sygn. 114-121); sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych z 1971 r. (sygn. 122); kontrole zewnętrzne z lat 1960-1965, 1967-1972 (sygn. 124-134); budżety gromady z lat 1957, 1959-1972 (sygn. 135-149); rejestr mieszkańców - Koza Gotówka z 1959 r. (sygn. 150); rejestr mieszkańców - Stańków z 1959 r. (sygn. 151) Liczba jednostek w zespole: 151
36/238/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokrówce 1954-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne GRN Pokrówce z lat 1963, 1969-1972 (sygn. 1-5); protokoły z sesji GRN w Pokrówce z lat 1954-1957, 1959-1972 (sygn. 6-23); realizacja uchwał GRN w Pokrówce z lat 1971-1972 (sygn. 24-25); rejestry uchwał GRN w Pokrówce z lat 1963-1971 (sygn. 26-27); spotkania radnych z wyborcami z lat 1968-1972 (sygn. 28-32); ewidencja postulatów i wniosków wyborców z lat 1969-1971 (sygn. 33); Komisja Dróg i Urządzeń Publicznych z 1955 r. (sygn. 34); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955, 1959-1972 (sygn. 35-46); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958-1960, 1963-1972 (sygn. 47-56); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1956-1967 (sygn. 57-63); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1968-1972 (sygn. 64-68); Komisja Mandatowa z lat 1961-1965, 1969-1970 (sygn. 69-72); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1957-1961, 1963-1972 (sygn. 73-82); działalność komisji stałych z lat 1960-1961 (sygn. 83); skład osobowy oraz działalność komisji stałych z lat 1964-1966 (sygn. 84); rejestr wniosków komisji stałych GRN w Pokrówce z lat 1969-1972 (sygn. 85); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1961-1962, 1969-1971 (sygn. 86-90); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1955-1972 (sygn. 91-111); realizacja uchwał Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1971-1972 (sygn. 112-113); ewidencja uchwał Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1963-1971 (sygn. 114-115); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Pokrówka z lat 1957-1972 (sygn. 116-149); ewidencja protokołów zebrań wiejskich z lat 1964-1972 (sygn. 150-151); protokoły z narad i odpraw sołtysów z lat 1958-1965 (sygn. 152-153); plany narad z sołtysami z lat 1971-1972 (sygn. 154); organizacja organów Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1959-1961, 1963-1964, 1966-1971 (sygn. 155-164); rejestr osobowy radnych, komisji, członków prezydium, sołtysów oraz pracowników biura gromadzkiego z 1961 r. (sygn. 165); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 166); ewidencja zasobu akt w składnicy z 1966 r. (sygn. 167); plany gospodarcze gromady z lat 1960-1972 (sygn. 168-182; ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 183); sprawozdawczość gospodarcza z lat 1966-1967, 1969-1972 (sygn. 184-189); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 190-206); budżety gromady z lat 1955-1972 (sygn. 207-225); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1966-1968, 1971-1972 (sygn. 226-228) Liczba jednostek w zespole: 228
36/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rejowcu 1954-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne GRN w Rejowcu z lat 1965-1968, 1971-1972 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Rejowcu z lat 1956-1972 (sygn. 4-19); ewidencja uchwał GRN w Rejowcu z lat 1962-1968 (sygn. 20-21); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 22-27); Komisja Dróg i Urządzeń z 1956 r. (sygn. 28); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1972 (sygn. 29-39); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1955-1958, 1964-1972 (sygn. 40-49); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 50-58); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 59); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1967, 1969-1970 (sygn. 60-61); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956, 1960-1972 (sygn. 62-74); komisje stałe GRN w Rejowcu z lat 1966-1972 (sygn. 75-77); rejestr wniosków komisji stałych GRN w Rejowcu z lat 1969-1972 (sygn. 78); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1967-1969, 1971-1972 (sygn. 79-81); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1955-1972 (sygn. 82-97); ewidencja uchwał Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1965-1972 (sygn. 98-99); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964, 1966-1970 (sygn. 100-105); protokoły z sesji sołtysów z lat 1960-1964, 1969-1972 (sygn. 106-111); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Rejowiec z lat 1958-1969, 1971-1972 (sygn. 112-120); rejestr protokołów zebrań wiejskich i spotkań radnych z wyborcami z lat 1967-1969 (sygn. 121); rejestr radnych, sołtysów i komisji stałych GRN z 1960 r. (sygn. 122); organizacja Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1960-1970 (sygn. 123); ewidencja zasobu akt w składnicy z lat 1954-1965 (sygn. 124); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1959-1960, 1966 (sygn. 125-126); projekt 5. letniego planu gospodarczego na lata 1970-1975 z lat 1968-1972 (sygn. 127); plany gospodarcze z lat 1960, 1965, 1967-1969, 1971-1972 (sygn. 128-137); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 138); sprawozdanie z działalności GRN i jej organów z lat 1960, 1971-1972 (sygn. 139, 143, 144); sprawozdania z wykonania planu gospodarczego z lat 1966-1968, 1971 (sygn. 140-142); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 145-157); budżety gromady z lat 1955-1960, 1962-1965, 1967, 1970-1972 (sygn. 158-171); sprawozdawczość budżetowa z lat 1956-1958, 1962-1965, 1970-1972 (sygn. 172-181) Liczba jednostek w zespole: 181
36/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sawinie 1954-1972 0 rozwiń
zarządzenia własne z lat 1971-1972 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN w Sawinie z lat 1954-1972 (sygn. 2-19); realizacja uchwał GRN w Sawinie z lat 1971-1972 (sygn. 20); komisje stałe GRN w Sawinie z lat 1958-1961, 1970-1971 (sygn. 22-23); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1968-1972 (sygn. 24-26); Komisja Mandatowa z lat 1962-1964 (sygn. 27); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1969, 1971 (sygn. 28-29); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 30-37); Komisja Planowania Gospodarczego Budżetu i Finansów z lat 1968-1972 (sygn. 38-42); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1972 (sygn. 43-51); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sawinie z lat 1955-1972 (sygn. 52-59); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Sawin z lat 1957-1972 (sygn. 70-84); ewidencja osobowa radnych, członków komisji, sołtysów, biura gromadzkiego z lat 1958-1963 (sygn. 85-86); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1966-1972 (sygn. 87); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1962, 1965-1967 (sygn. 88-89); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1968, 1970-1971 (sygn. 90-98); sprawozdanie z działalności GRN i jej organów za lata 1961-1962, bez daty, (sygn. 99); sprawozdawczość gospodarcza, ogólna z lat 1963, 1965-1966, 1969-1971 (sygn. 100-105); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 106-117); zasady pracy i płac z 1971 r. (sygn. 118); budżet gromady z lat 1958-1960, 1964-1972 (sygn. 119-130); sprawozdania budżetowe z lat 1965-1967, 1969-1972 (sygn. 131-136); rejestry mieszkańców - Aleksandrówka kol., Bachus kol., Chutcze wieś, Malinówka wieś, Sajczyce wieś, Sawina osada, Serniawy wieś i kol. z lat 1960-1962 (sygn. 137-158)) Liczba jednostek w zespole: 158
36/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stawie 1954-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne GRN w Stawie z lat 1961-1962, 1971-1972 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Stawie z lat 1954-1956, 1958-1972 (sygn. 4-20); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 21-22); komisje GRN stałe i doraźne z lat 1971-1972 (sygn. 23-24); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1972 (sygn. 25-36); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1955-1972 (sygn. 37-48); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955-1972 (sygn. 49-61); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1965-1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 62-64); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1972 (sygn. 65-76); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Stawie z lat 1960, 1962-1963, 1971-1972 (sygn. 77-81); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Stawie z lat 1955-1972 (sygn. 82-95); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1969 (sygn. 96-101); ewidencja składu osobowego Prezydium GRN, komisji stałych oraz radnych z 1960 r. (sygn. 102); protokoły narad sołtysów z lat 1958-1963, 1968-1972 (sygn. 103-109); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Staw z lat 1960-1972 (sygn. 110-143); ewidencja składu osobowego Prezydium GRN, komisji stałych, radnych, sołtysów oraz pracowników biura GRN, bez daty (sygn. 144); organizacja organów Prezydium GRN w Stawie z lat 1961-1962, 1964-1967, 1970-1972 (sygn. 145-152); protokoły zdawczo-odbiorcze w związku ze zniesieniem GRN w Horodyszczu z 1957 r. (sygn. 153); programy rozwoju gromady na lata 1961-1975 z lat 1962, 1966, 1970-1971 (sygn. 154-156); programy gospodarcze gromady z lat 1962, 1965-1972 (sygn. 157-168); sprawozdawczość gospodarcza za lata 1968-1971 z lat 1968-1972 (sygn. 169-173); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961, 1963-1972 (sygn. 174-186); mienie gromadzkie z 1971 r. (sygn. 187); budżety gromady z lat 1955-1964, 1966-1972 (sygn. 188-204); sprawozdania budżetowe z lat 1962-1962, 1968-1972 (sygn. 205-210); książki meldunkowe - Czułczyce wieś i kol., Przysiółek wieś, Horodyszcze kol., Jagodno kol., Krobonosz wieś i kol., Ochoża Pniaki z lat 1959-1962 (sygn. 211-221) Liczba jednostek w zespole: 221
36/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strupinie Dużym 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Strupinie Dużym z lat 1954-1959 (sygn. 1); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1959 (sygn. 2); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1985 r. (sygn. 3); Komisja Materiałów Budowlanych z lat 1955-1959 (sygn. 4); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1958 r. (sygn. 5); Komisja Rolna; Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956-1959 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Strupinie Dużym z lat 1955-1959 (sygn. 7-9); budżety gromady z lat 1957-1959 (sygn. 12-15); sprawozdania budżetowe za lata 1955-1957, 1959 z lat 1955-1959 (sygn. 16) Liczba jednostek w zespole: 16
36/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świerszczowie 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Świerszczowie z lat 1956, 1958-1959, 1964-1968, 1970-1971 (sygn. 1-11); uchwały GRN - rejestry z lat 1955-1959, 1969-1972 (sygn. 12-13); spotkania radnych z wyborcami z lat 1967-1968, 1971-1972 (sygn. 14-16); komisje stałe GRN w Świerszczowie z lat 1971-1972 (sygn. 17); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1972 (sygn. 18-25); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1966-1972 (sygn. 26-32); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1968-1971 (sygn. 33); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1959, 1964, 1966-1972 (sygn. 34-42); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 43-50); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świerszczowie z lat 1956-1959, 1964-1972 (sygn. 51-65); uchwały Prezydium GRN - rejestry z lat 1955-1959, 1969-1972 (sygn. 66-67); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 68); protokoły narad sołtysów z lat 1967-1971 (sygn. 69-71); zebrania wiejskie z lat 1959, 1965-1970, 1972 (sygn. 72-79); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1970 (sygn. 80-83); sprawozdania organizacyjne biura GRN z lat 1967-1969 (sygn. 84); plany gospodarcze gromady z lat 1965-1970, 1972 (sygn. 85-92); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 93-102); plany, budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1958-1959, 1965-1969, 1971 (sygn. 103-110); sprawozdania budżetowe z lat 1963, 1966-1972 (sygn. 111-116) Liczba jednostek w zespole: 116
36/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagrodzie 1958-1968 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Zagrodzie z lat 1958-1967 (sygn. 1-10); ewidencja radnych GRN oraz członków poszczególnych komisji i sołtysów z 1958 r. (sygn. 11); komisje stałe GRN z lat 1961-1963 (sygn. 12); Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1968 (sygn. 13-20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1968 (sygn. 21-28); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1962, 1964 (sygn. 29-31); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1968 (sygn. 32-39); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1968 (sygn. 40-48); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zagrodzie z lat 1958-1968 (sygn. 49-59); rejestr uchwał Prezydium GRN w Zagrodzie z lat 1959-1968 (sygn. 60); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1965, 1967-1968 (sygn. 61-62); protokoły z narad sołtysów z lat 1961, 1963-1966 (sygn. 63-64); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Zagroda z lat 1959-1964, 1966-1968 (sygn. 65-80); organizacja organów Prezydium w Zagrodzie z lat 1959-1963 (sygn. 81-83); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1962, 1966 (sygn. 84-85); instrukcja w sprawie opracowania planów gromadzkich na 1961 rok z 1960 r. (sygn. 86); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1967 (sygn. 87-93); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 94); sprawozdawczość i statystyka z 1966 r. (sygn. 95); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1964, 1966-1968 (sygn. 96-101); budżety gromady z lat 1958-1959, 1961-1964 (sygn. 102-108) Liczba jednostek w zespole: 108
36/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadówce 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Zawadówce z lat 1955, 1957-1972 (sygn. 1-17); spotkania radnych z wyborcami z lat 1961, 1965-1971 (sygn. 18-25); ankiety członków komisji GRN w Zawadówce z lat 1965-1966 (sygn. 26); Komisja Dróg, Urządzeń i Mienia Gromadzkiego z lat 1960, 1962-1972 (sygn. 27-38); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959, 1962-1972 (sygn. 39-50); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 51); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1962-1963, 1965-1972 (sygn. 52-62); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1961-1963, 1968-1972 (sygn. 63-71); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zawadówce z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 72-87); zebrania wiejskie sołtysi GRN Zawadówka z lat 1958-1961, 1964-1972 (sygn. 88-100); spis akt znajdujących się w składnicy PGRN w Zawadówce z lat 1956-1965 (sygn. 101); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 102); plany gospodarcze GRN i podporządkowanych jej organów z lat 1963-1972 (sygn. 103-112); wiejski program rozwoju rolnictwa z lat 1966-1968 (sygn. 113); sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych z 1972 r. (sygn. 114); kontrole zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 115-127); budżety gromady z lat 1955-1962, 1963, 1967-1972 (sygn. 128-140) Liczba jednostek w zespole: 140
Wyświetlanie 261 do 280 z 617 wpisów.