Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białopolu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Białopolu z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1972 (sygn. 19); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1972 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 21); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955-1972 (sygn. 22); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Białopolu z lat 1959-1972 (sygn. 23-36); protokoły z narad sołtysów z lat 1960-1962, 1965, 1969-1972 (sygn. 37-39); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Białopole z lat 1959-1968, 1970-1972 (sygn. 40-51); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1965, 1967-1970 (sygn. 52-59); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady z 1960 r. (sygn. 60); programy rozwoju gospodarczego gromady z lat 1960, 1964-1965 (sygn. 61-62); sprawozdania statystyczne za lata 1967-1970 z lat 1968-1971 (sygn. 63); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958, 1960-1972 (sygn. 64-71); budżety gromady z lat 1961-1965, 1971 (sygn. 72-77); sprawozdania budżetowe z lat 1965-1966 (sygn. 78-79) Liczba jednostek w zespole: 79
36/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubience 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Dubience z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1969-1971 (sygn. 19); Komisja Mandatowa z lat 1967-1970 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1972 (sygn. 21); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1967-1968 (sygn. 22); Komisja Rolna z lat 1969-1971 (sygn. 23); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dubience z lat 1958-1959, 1961-1972 (sygn. 24-37); protokoły narad sołtysów z lat 1965-1969 (sygn. 38); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Dubienka z lat 1969-1972 (sygn. 39-43); konferencje i narady z 1970 r. (sygn. 44); plany gospodarcze gromady z lat 1964-1966, 1970-1971 (sygn. 45-48); sprawozdania i statystyka z lat 1966-1972 (sygn. 49); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966-1972 (sygn. 50-56); budżety gromady i plany funduszu gromadzkiego z lat 1967-1970, 1972 (sygn. 57-61); zmiany budżetowe z 1971 r. (sygn. 62); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1971-1972 (sygn. 63-64) Liczba jednostek w zespole: 64
36/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciborowicach 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN z lat 1958-1960 (sygn. 4-6); uchwały GRN z 1960 r. (sygn. 7); protokoły z sesji GRN z 1961 r. (sygn. 8); uchwały GRN z 1961 r. (sygn. 9); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 10); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1960 (sygn. 11-13); uchwały Prezydium GRN z 1960 r. (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 15); uchwały, plany pracy Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 16); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1961 r. (sygn. 17); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1961 r. (sygn. 18); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1961 r. (sygn. 19); protokoły z sesji sołtysów z lat 1960-1961(sygn. 20); protokoły zebrań wiejskich GRN z 1961 r. (sygn. 21); likwidacja gromady Raciborowice, protokoły z 1961 r. (sygn. 22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliszczu - powiat hrubieszowski 1954-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Siedliszczu z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Siedliszczu z lat 1955-1957 (sygn. 2-4); protokoły z sesji GRN w Siedliszczu z lat 1958-1961 (sygn. 5-9); uchwały GRN z lat 1956-1957 (sygn. 10); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Siedliszczu z lat 1956-1961 (sygn. 12-16); uchwały Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 17); zebrania wiejskie GRN Siedliszcze z lat 1955-1959 (sygn. 18); likwidacja gromady Siedliszcze, protokoły zdawczo-odbiorcze z 1961 r. (sygn. 19) Liczba jednostek w zespole: 7
36/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hańsku 1957-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1970 (sygn. 1-5); protokoły z sesji GRN w Hańsku z lat 1958-1972 (sygn. 6-20); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1964-1972 (sygn 21-24); Komisja Budżetowa z 1964 r. (sygn. 25); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 26-27); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1964-1972 (sygn. 28-30); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1972 (sygn. 31-33); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Hańsku z lat 1958-1972 (sygn. 34-48); zebrania wiejskie GRN Hańsk z lat 1964-1968, 1971-1972 (sygn. 49-55); książki protokołów narad sołtysów z lat 1967-1970 (sygn. 56-59); sprawy organizacyjne z lat 1966, 1968, 1970 (sygn. 60-62); ewidencja zasobu akt składnicy z 1971 r. (sygn. 63); plany gospodarcze gromady z lat 1968-1969 (sygn. 64-65); sprawozdanie z działalności GRN w Hańsku za lata 1965-1966 z 1966 r. (sygn. 66); sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych za 1970 rok z 1970 r. (sygn. 67); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964, 1966-1969, 1971-1972 (sygn. 68-74); zasady pracy i płac z 1971 r. (sygn. 75); budżet gromady na 1971 rok z 1970 r. (sygn. 76); sprawy personalne z 1972 r. (sygn. 77); domowa książka meldunkowa - bez daty (sygn. 78); nadzór nad stowarzyszeniami - kółka rolnicze z lat 1957-1972 (sygn. 79-90) Liczba jednostek w zespole: 90
36/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Macoszynie 1956-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Macoszynie z lat 1956, 1959-1960 (sygn. 1-3); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1960 (sygn. 4-5); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 6); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1960 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Macoszynie z lat 1956, 1958 (sygn. 8-9); budżet gromady na 1962 rok z 1961 r. (sygn. 10); rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne z lat 1956, 1958 (sygn. 11-12); domowa książka meldunkowa - Macoszyn Mały z 1959 r. (sygn. 13) Liczba jednostek w zespole: 13
36/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobiborze 1955-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Sobiborze z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sobiborze z lat 1955-1957 (sygn. 4-6) Liczba jednostek w zespole: 6
36/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stulnie 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Stulnie z 1959 r. (sygn. 1); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1959 (sygn. 2); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955-1959 (sygn. 3); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 4-5); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1959 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Stulnie z lat 1954-1959 (sygn. 7-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Susznie 1954-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Susznie z lat 1954-1955, 1957 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Susznie z lat 1955, 1957 (sygn. 4-5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włodawie 1958-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1970 (sygn. 1-7); wybory do Sejmu i rad narodowych z lat 1965, 1972 (sygn. 8-9); protokoły z sesji GRN we Włodawie z lat 1958-1959, 1961-1972 (sygn. 10-23); realizacja uchwał GRN z lat 1971-1972 (sygn. 24-25); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1968-1972 (sygn. 26-30); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 31-38); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 39-46); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 47-54); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 55-62); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1970-1972 (sygn. 63-65); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN we Włodawie z lat 1958, 1960-1972 (sygn. 66-79); realizacja uchwał Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 80-81); książka protokołów z narad sołtysów z lat 1960-1965 (sygn. 82); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Włodawa z lat 1961-1967, 1969-1972 (sygn. 83-90); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 91-92); ewidencja godeł i pieczęci z lat 1971-1972 (sygn. 93-94); ewidencja zsobu składnicy akt z lat 1969-1972 (sygn. 95-96); podziały pracy pomiędzy pracowników biura gromadzkiego z lat 1968, 1971-1972 (sygn. 97-99); plany gospodarcze na lata 1966, 1970-1972 z lat 1965, 1969-1971 (sygn. 101-103); wiejski program rozwoju rolnictwa w gromadzie na lata 1967-1968 z 1966 r. (sygn. 104); skargi i wnioski z lat 1971-1972 (sygn. 105-106); współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi z lat 1965-1966, 1968, 1971 (sygn. 107-110); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964, 1966-1972 (sygn. 111-118); zasady pracy płac z 1972 r. (sygn. 119); mienie gromadzkie z 1971 r. (sygn. 120); budżety gromady na lata 1959-1960, 1962-1968, 1970-1972 z lat 1958-1959, 1961-1967, 1969-1971 (sygn. 121-132); sprawozdania budżetowe z lat 1965, 1967-1968 (sygn. 133-135); spisy rolne powierzchni użytków i zasiewów, oraz zwierząt gospodarskich z lat 1969, 1972 (sygn. 136-137); sprawy notarialne z lat 1966-1972 (sygn. 138-143); Sobibór - obóz zagłady 1942-1943 - projekt pomnika (sygn. 144) Liczba jednostek w zespole: 247
36/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej 1954-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1967, 1969-1970 (sygn. 1-4); protokoły z sesji GRN w Woli Uhruskiej z lat 1958-1972 (sygn. 5-19); spotkania radnych z wyborcami z lat 1964-1967, 1970-1971 (sygn. 20-23); Komisja Finansowa z lat 1956-1964 (sygn. 24-26); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 27-29); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1956-1961, 1969-1971 (sygn. 30-34); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1956-1957 (sygn. 35); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1966, 1969-1972 (sygn. 36-41); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1956 r. (sygn. 42); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1964, 1968-1970 (sygn. 43-46); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969-1970 (sygn. 47); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Uhruskiej z lat 1954-1960, 1962-1968, 1971-1972 (sygn. 48-62); książka protokołów z narad sołtysów z lat 1960-1962 (sygn. 63); protokoły z odpraw sołtysów z lat 1963-1967, 1969 (sygn. 64-69); zebrania wiejskie GRN Wola Uhruska z lat 1960-1972 (sygn. 70-82); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1967-1969 (sygn. 83); plany pracy Prezydium GRN w Woli Uhruskiej z lat 1955-1957, 1961 (sygn. 84-85); ewidencja zasobu składnicy akt 1963-1966 (sygn. 86); podział administracyjny z 1968 r. (sygn. 87); projekt planu gospodarczego gromady na 1960 rok z 1960 r. (sygn. 88); program rozwoju gromady na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 89); plan gospodarczy gromady na 1970 rok z 1970 r. (sygn. 100); sprawozdawczość statystyczna z lat 1969-1970 (sygn. 101); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 102-110); budżety gromady na lata 1962-1972 z lat 1961-1963, 1965-1966, 1968-1972 (sygn. 111-122); sprawy testamentów z lat 1962-1972 (sygn. 123); akta zbiorcze do zawarcia małżeństw z 1956 r. (sygn. 124); dokumenty zbiorcze do akt urodzeń za lata 1962-1964 (sygn. 124-129); rejestr mieszkańców stałych - Wola Uhruska, bez daty (sygn. 130) Liczba jednostek w zespole: 130
36/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzechowie Nowym 1957-1959 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Orzechowie Nowym z lat 1957-1959 (sygn. 1-3) Liczba jednostek w zespole: 3
36/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dorohusku 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Dorohusku z lat 1954-1955, 1958, 1960-1962, 1964-1967, 1969 (sygn. 1-10); sesje i sprawy organizacyjne GRN z lat 1971-1972 (sygn. 11); uchwały GRN w Dorohusku z lat 1963-1964, 1970 (sygn. 12-13); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1971 (sygn. 14); komisje stałe z lat 1955, 1959-1965, 1971 (sygn. 15-22); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1965-1971 (sygn. 23-29); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1965-1968 (sygn. 30-33); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1968, 1970-1971 (sygn. 34-39); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 40-46); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 47-52); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dorohusku z lat 1955-1956, 1958-1959, 1961-1965, 1969-1972 (sygn. 53-65); uchwały Prezydium GRN w Dorohusku z lat 1965-1968 (sygn. 66-67); protokoły narad sołtysów z lat 1965-1968 (sygn. 68); zebrania wiejskie GRN Dorohusk z lat 1958-1964, 1967, 1972 (sygn. 69-80); ewidencja osobowa Prezydium GRN z lat 1961-1966 (sygn. 81); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1962-1970 (sygn. 82-90); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1962-1964 (sygn. 91); ewidencja godeł i pieczęci z 1972 r. (sygn. 92); ewidencja zasobu akt w archiwum zakładowym z lat 1955-1966 (sygn. 93); program rozowju gromady na lata 1966-1970 z 1966 r. (sygn. 94); plany gospodarcze gromady na lata 1963-1972 z lat 1962-1972 (sygn. 95-107); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1963, 1965-1972 (sygn. 108-119); budżety gromady na lata 1957-1960, 1962, 1964, 1968-1972 z lat 1956, 1959, 1961, 1963, 1967-1972 (sygn. 120-130); sprawozdania budżetowe z lat 1963-1964, 1968-1970 (sygn. 132-133) Liczba jednostek w zespole: 133
36/262/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horodysku 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Horodysku z 1958 r. (sygn. 1); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1956-1957 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Horodysku z lat 1955-1959 (sygn. 3-5); budżety gromady na lata 1955-1956, 1959-1960 z lat 1955, 1958-1959 (sygn. 6-9) Liczba jednostek w zespole: 9
36/263/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaniem 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN Kaniem z lat 1954-1955, 1958-1959 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kaniem z lat 1955-1958 (sygn. 4); zebrania wiejskie GRN Kanie z lat 1956-1959 (sygn. 5); plan i budżet gromady na rok 1959 z 1958 r. (sygn. 6) Liczba jednostek w zespole: 6
36/264/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kukawce 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kukawce z lat 1955-1959 (sygn. 1-4); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1957, 1959 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kukawce z lat 1955-1959 (sygn. 6-9); zebrania wiejskie GRN Kukawka z lat 1955, 1957-1958 (sygn. 10); organizacja organów kolegialnych z lat 1958-1959 (sygn. 11); plan gospodarczy na lata 1956-1957 z 1956 r. (sygn. 12); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1956 (sygn. 13); budżety gromady z lat 1955-1959 (sygn. 14-18); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1959 (sygn. 19-21); sprawy osobowe z lat 1955-1956, 1959 (sygn. 22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/265/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kumowie Plebańskim 1955-1960 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kumowie Plebańskim z lat 1955-1956, 1958-1959 (sygn. 1-4); komisje stałe z lat 1955-1959 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kumowie Plebańskim z lat 1955-1959 (sygn. 6-10); zebrania wiejskie GRN Kumów Plebański z lat 1955-1958 (sygn. 11-12); protokoły z sesji sołtysów z lat 1958-1960 (sygn. 13); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1959 (sygn. 14); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 15-19); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1959 (sygn. 20) Liczba jednostek w zespole: 20
36/266/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniowicach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Leśniowicach z lat 1956-1958, 1960-1972 (sygn. 1-17); sesje i sprawy organizacyjne GRN w Leśniowicach z 1972 r. (sygn. 18); uchwały GRN w Leśniowicach z lat 1971-1972 (sygn. 19-20); rejestry uchwał GRN w Leśniowicach z lat 1957-1960, 1962-1972 (sygn. 21-22); spotkania radnych z wyborcami z lat 1962-1963, 1967-1972 (sygn. 23-29); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1955 r. (sygn. 31); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959, 1961-1964, 1966-1972 (sygn. 32-43); Komisja Finansowa z lat 1955-1958, 1961-1964, 1966, 1969-1971 (sygn. 44-52); Komisja Mandatowa z lat 1961-1964 (sygn. 53-56); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1969-1970 (sygn. 57-58); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z 1955 r. (sygn. 59); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959, 1961-1963 (sygn. 60-63); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1969, 1971-1972 (sygn. 64-70); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955, 1958-1972 (sygn. 71-86); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1955-1960, 1962-1972 (sygn. 87-104); sprawy organizacyjne - posiedzenia z 1972 r. (sygn. 105); uchwały Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1961, 1971 (sygn. 106-107); rejestry uchwał Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1957, 1962, 1967-1972 (sygn. 108-110); narady i sesje sołtysów z lat 1962-1963, 1967-1972 (sygn. 111-116); zebrania wiejskie GRN Leśniowice z lat 1956-1959, 1961-1972 (sygn. 117-133); protokoły z narad i odpraw pracowników biura GRN w Leśniowicach z lat 1961-1963 (sygn. 134); działalność organów kolegialnych z lat 1961-1970 (sygn. 135-144); organizacja organów Prezydium GRN w Leśniowicach z 1960 r. (sygn. 145); protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji ze zlikwidowanych gromad z 1960 r. (sygn. 146); ewidencja osobowa radnych, prezydium, komisji, sołtysów i pracowników biura z 1958 r. (sygn. 147); plan gospodarczy gromady z 1963 r. (sygn. 148); progam upowszechniania postępu rolniczego na terenie gromady na rok gospodarczy 1968/1969 z 1969 r. (sygn. 149); plan rozwoju rolnictwa w zakresie produkcji zwierzęcej od 1970 r., bez daty (sygn. 150); sprawozdania GUS - zestawienia gromadzkie z lat 1955-1957, 1959 (sygn. 151-155); sprawozdania statystyczne z lat 1971-1972 (sygn. 156-157); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959, 1961-1963, 1965, 1969 (sygn. 158-163); budżety gromady z lat 1957-1961, 1963-1964, 1966, 1968, 1971-1972 (sygn. 164-174); sprawozdania budżetowe z 1965 r. (sygn. 175) Liczba jednostek w zespole: 175
36/267/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisznie 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Lisznie z lat 1954-1955, 1957-1962, 1964-1972 (sygn. 1-16); rejestry uchwał GRN w Lisznie z lat 1955-1959 (sygn. 17-18); komisje stałe GRN z 1971 r. (sygn. 19); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 20-22); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1971-1972 (sygn. 23); Komisja Planu Gospodarczego, Leśnictwa, Budżetu i Finansów z lat 1969, 1971-1972 (sygn. 24-25); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1966-1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 26-29); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Lisznie z lat 1955-1972 (sygn. 30-45); rejestry uchwał Prezydium GRN w Lisznie z lat 1955-1969 (sygn. 48-49); protokoły z sesji sołtysów z lat 1965-1967, 1969-1972 (sygn. 50-51); zebrania wiejskie GRN Liszno z lat 1955-1957, 1966-1972 (sygn. 52-57); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1968, 1970, 1972 (sygn. 58-60); ewidencja osobowa radnych, członków prezydium, komisji, sołtysów, pracowników biura z 1965 r. (sygn. 61); programy rozwoju gromady na lata 1966-1980 z lat 1966, 1968 (sygn. 62-63); plany gospodarcze gromady z lat 1966-1967, 1969 (sygn. 64-65); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1965, 1968-1969 (sygn. 66-68); budżety gromady z lat 1958-1960, 1965, 1967-1971 (sygn. 69-77); sprawozdania budżetowe z 1971 r. (sygn. 78) Liczba jednostek w zespole: 78
36/268/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majdanie Nowym 1954-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Majdanie Nowym z lat 1954-1957 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1957 (sygn. 4); Komisja Kulturalno-Oświatowa i Ochrony Zdrowia z 1955 r. (sygn. 5); Komisja Rolna z lat 1955-1956 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Majdanie Nowym z lat 1955-1957 (sygn. 7-9); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1956 r. (sygn. 10); zebrania wiejskie GRN Majdan Nowy z 1955 r. (sygn. 11); plany gospodarcze terenu GRN na lata 1956-1958 (sygn. 12); budżety gromady z lat 1956-1957 (sygn. 14-15); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1957 (sygn. 16-18); sprawy osobowe radnych, członków prezydium i komisji - ewidencja personalna z lat 1955-1957 (sygn. 19) Liczba jednostek w zespole: 19
Wyświetlanie 281 do 300 z 617 wpisów.