Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/262/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horodysku 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Horodysku z 1958 r. (sygn. 1); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1956-1957 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Horodysku z lat 1955-1959 (sygn. 3-5); budżety gromady na lata 1955-1956, 1959-1960 z lat 1955, 1958-1959 (sygn. 6-9) Liczba jednostek w zespole: 9
36/263/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaniem 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN Kaniem z lat 1954-1955, 1958-1959 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kaniem z lat 1955-1958 (sygn. 4); zebrania wiejskie GRN Kanie z lat 1956-1959 (sygn. 5); plan i budżet gromady na rok 1959 z 1958 r. (sygn. 6) Liczba jednostek w zespole: 6
36/264/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kukawce 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kukawce z lat 1955-1959 (sygn. 1-4); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1957, 1959 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kukawce z lat 1955-1959 (sygn. 6-9); zebrania wiejskie GRN Kukawka z lat 1955, 1957-1958 (sygn. 10); organizacja organów kolegialnych z lat 1958-1959 (sygn. 11); plan gospodarczy na lata 1956-1957 z 1956 r. (sygn. 12); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1956 (sygn. 13); budżety gromady z lat 1955-1959 (sygn. 14-18); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1959 (sygn. 19-21); sprawy osobowe z lat 1955-1956, 1959 (sygn. 22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/265/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kumowie Plebańskim 1955-1960 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kumowie Plebańskim z lat 1955-1956, 1958-1959 (sygn. 1-4); komisje stałe z lat 1955-1959 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kumowie Plebańskim z lat 1955-1959 (sygn. 6-10); zebrania wiejskie GRN Kumów Plebański z lat 1955-1958 (sygn. 11-12); protokoły z sesji sołtysów z lat 1958-1960 (sygn. 13); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1959 (sygn. 14); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 15-19); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1959 (sygn. 20) Liczba jednostek w zespole: 20
36/266/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniowicach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Leśniowicach z lat 1956-1958, 1960-1972 (sygn. 1-17); sesje i sprawy organizacyjne GRN w Leśniowicach z 1972 r. (sygn. 18); uchwały GRN w Leśniowicach z lat 1971-1972 (sygn. 19-20); rejestry uchwał GRN w Leśniowicach z lat 1957-1960, 1962-1972 (sygn. 21-22); spotkania radnych z wyborcami z lat 1962-1963, 1967-1972 (sygn. 23-29); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1955 r. (sygn. 31); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959, 1961-1964, 1966-1972 (sygn. 32-43); Komisja Finansowa z lat 1955-1958, 1961-1964, 1966, 1969-1971 (sygn. 44-52); Komisja Mandatowa z lat 1961-1964 (sygn. 53-56); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1969-1970 (sygn. 57-58); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z 1955 r. (sygn. 59); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959, 1961-1963 (sygn. 60-63); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1969, 1971-1972 (sygn. 64-70); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955, 1958-1972 (sygn. 71-86); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1955-1960, 1962-1972 (sygn. 87-104); sprawy organizacyjne - posiedzenia z 1972 r. (sygn. 105); uchwały Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1961, 1971 (sygn. 106-107); rejestry uchwał Prezydium GRN w Leśniowicach z lat 1957, 1962, 1967-1972 (sygn. 108-110); narady i sesje sołtysów z lat 1962-1963, 1967-1972 (sygn. 111-116); zebrania wiejskie GRN Leśniowice z lat 1956-1959, 1961-1972 (sygn. 117-133); protokoły z narad i odpraw pracowników biura GRN w Leśniowicach z lat 1961-1963 (sygn. 134); działalność organów kolegialnych z lat 1961-1970 (sygn. 135-144); organizacja organów Prezydium GRN w Leśniowicach z 1960 r. (sygn. 145); protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji ze zlikwidowanych gromad z 1960 r. (sygn. 146); ewidencja osobowa radnych, prezydium, komisji, sołtysów i pracowników biura z 1958 r. (sygn. 147); plan gospodarczy gromady z 1963 r. (sygn. 148); progam upowszechniania postępu rolniczego na terenie gromady na rok gospodarczy 1968/1969 z 1969 r. (sygn. 149); plan rozwoju rolnictwa w zakresie produkcji zwierzęcej od 1970 r., bez daty (sygn. 150); sprawozdania GUS - zestawienia gromadzkie z lat 1955-1957, 1959 (sygn. 151-155); sprawozdania statystyczne z lat 1971-1972 (sygn. 156-157); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959, 1961-1963, 1965, 1969 (sygn. 158-163); budżety gromady z lat 1957-1961, 1963-1964, 1966, 1968, 1971-1972 (sygn. 164-174); sprawozdania budżetowe z 1965 r. (sygn. 175) Liczba jednostek w zespole: 175
36/267/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisznie 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Lisznie z lat 1954-1955, 1957-1962, 1964-1972 (sygn. 1-16); rejestry uchwał GRN w Lisznie z lat 1955-1959 (sygn. 17-18); komisje stałe GRN z 1971 r. (sygn. 19); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 20-22); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1971-1972 (sygn. 23); Komisja Planu Gospodarczego, Leśnictwa, Budżetu i Finansów z lat 1969, 1971-1972 (sygn. 24-25); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1966-1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 26-29); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Lisznie z lat 1955-1972 (sygn. 30-45); rejestry uchwał Prezydium GRN w Lisznie z lat 1955-1969 (sygn. 48-49); protokoły z sesji sołtysów z lat 1965-1967, 1969-1972 (sygn. 50-51); zebrania wiejskie GRN Liszno z lat 1955-1957, 1966-1972 (sygn. 52-57); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1968, 1970, 1972 (sygn. 58-60); ewidencja osobowa radnych, członków prezydium, komisji, sołtysów, pracowników biura z 1965 r. (sygn. 61); programy rozwoju gromady na lata 1966-1980 z lat 1966, 1968 (sygn. 62-63); plany gospodarcze gromady z lat 1966-1967, 1969 (sygn. 64-65); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1965, 1968-1969 (sygn. 66-68); budżety gromady z lat 1958-1960, 1965, 1967-1971 (sygn. 69-77); sprawozdania budżetowe z 1971 r. (sygn. 78) Liczba jednostek w zespole: 78
36/268/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majdanie Nowym 1954-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Majdanie Nowym z lat 1954-1957 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1957 (sygn. 4); Komisja Kulturalno-Oświatowa i Ochrony Zdrowia z 1955 r. (sygn. 5); Komisja Rolna z lat 1955-1956 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Majdanie Nowym z lat 1955-1957 (sygn. 7-9); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1956 r. (sygn. 10); zebrania wiejskie GRN Majdan Nowy z 1955 r. (sygn. 11); plany gospodarcze terenu GRN na lata 1956-1958 (sygn. 12); budżety gromady z lat 1956-1957 (sygn. 14-15); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1957 (sygn. 16-18); sprawy osobowe radnych, członków prezydium i komisji - ewidencja personalna z lat 1955-1957 (sygn. 19) Liczba jednostek w zespole: 19
36/269/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olchowcu 1955-1961 [-1966] 0 rozwiń
1. sesje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 1-4); 2. komisje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 5-8); 3. posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej (sygn. 9-11, 22-23); 4. plany gospodarcze (sygn. 24-25); 5. sprawozdania gospodarcze (sygn. 13); 6. kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 14); 7. budżet i jego wykonanie (sygn. 15-20, 26-29); 8. organizacja gromadzkiej rady narodowej (sygn.12, 21) Liczba jednostek w zespole: 29
36/270/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowie 1955-1960 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Ostrowie z 1958 r. (sygn. 1); plany pracy Prezydium GRN z lat 1958-1959 (sygn. 2); budżety gromady z lat 1959-1960 (sygn. 3-4); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1956 (sygn. 5-6) Liczba jednostek w zespole: 6
36/271/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowie Kolonii 1954-1960 0 rozwiń
protokoły sesji GRN w Ostrowie Kolonii z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); rejestr uchwał GRN z lat 1958-1959 (sygn. 6); Komisja Finansów i Budżetu z lat 1958-1959 (sygn. 7); Komisja Kulturalno-Oświatowa z lat 1958-1959 (sygn. 8); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959 (sygn. 9); Komisja Rolna z lat 1955-1959 (sygn. 10); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Ostrowie Kolonii z lat 1955-1959 (sygn. 11-15); protokoły z odpraw sołtysów z lat 1958-1959 (sygn. 16); zebrania wiejskie GRN Ostrów Kolonia z lat 1958-1959 (sygn. 17); ewidencja radnych, komisji, sołtysów z lat 1957-1958 (sygn. 18); program rozwoju gospodarczego na lat 1961-1965 z 1959 r. (sygn. 19); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1957-1959 (sygn. 20); budżety gromady na lata 1955-1957, 1959 z lat 1955, 1957-1958 (sygn. 21-24); sprawozdania budżetowo-finansowe z lat 1955-1959 (sygn. 25-26) Liczba jednostek w zespole: 26
36/272/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowie 1957-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Pawłowie z lat 1958-1961, 1963-1965, 1967-1972 (sygn. 1-13); sesje i sprawy organizacyjne GRN z 1972 r. (sygn. 14); komisje stałe GRN z 1971 r. (sygn. 15); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1960, 1962-1963, 1965 (sygn. 16-19); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1966-1972 (sygn. 20-25); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1963, 1965-1972 (sygn. 26-37); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959, 1961-1962, 1971-1972 (sygn. 38-40); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1963, 1965-1966, 1969-1972 (sygn. 41-49); Komisja Mandatowa z lat 1962-1964 (sygn. 50); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pawłowie z lat 1959, 1972 (sygn. 51-52); uchwały Prezydium GRN z lat 1958-1959, 1961, 1971 (sygn. 53-55); zebrania wiejskie GRN Pawłów z lat 1958-1961, 1963-1965, 1968-1972 (sygn. 56-66); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1958, 1966-1970 (sygn. 67-70); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960, 1970-1972 (sygn. 71); budżety gromady z lat 1958-1960, 1972 (sygn. 74-76); sprawozdania budżetowe z lat 1971-1972 (sygn. 77-78) Liczba jednostek w zespole: 78
36/273/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Putnowicach 1954-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Putnowicach z lat 1954-1957 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Putnowicach z lat 1955-1957 (sygn. 5-7); zebrania wiejskie GRN Putnowice z 1955 r. (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1957 r. (sygn. 9); budżety gromady z lat 1955-1957 (sygn. 10-12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/274/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarniaku 1957-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Sarniaku z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sarniaku z 1959 r. (sygn. 3); budżety gromady z lat 1957-1959 (sygn. 4-7) Liczba jednostek w zespole: 7
36/275/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sielcu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Sielcu z lat 1955-1972 (sygn. 1-17); plany pracy GRN z lat 1971-1972 (sygn. 18); komisje stałe GRN z lat 1971-1972 (sygn. 19); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1963-1972 (sygn. 20-28); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1965, 1967, 1969-1970, 1972 (sygn. 29-33); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1960-1965, 1972 (sygn. 34-36); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958, 1960-1961, 1963-1969, 1972 (sygn. 37-45); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956-1964, 1969, 1971-1972 (sygn. 46-52); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sielcu z lat 1955-1972 (sygn. 53-70); protokoły z narad sołtysów z lat 1964-1972 (sygn. 71-73); zebrania wiejskie GRN Sielec z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 74-89); program rozwoju gromady z lat 1961-1965 (sygn. 90); plany gospodarcze gromady z lat 1960, 1966, 1968-1971 (sygn. 91-96); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1964, 1969-1972 (sygn. 97-104); budżety gromady z lat 1955-1966, 1968-1972 (sygn. 105-121); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1965 (sygn. 122-123); ewidencja radnych i członków komisji GRN z lat 1960-1963 (sygn. 124) Liczba jednostek w zespole: 124
36/276/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świerżach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Świerżach z lat 1955, 1958-1972 (sygn. 1-16); rejestry uchwał GRN z lat 1958-1972 (sygn. 17-18); spotkania radnych i posłów z wyborcami z lat 1971-1972 (sygn. 19-20); komisje stałe GRN z lat 1960, 1965, 1971-1972 (sygn. 21-24); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959-1965 (sygn. 25-30); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 31-38); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1959-1972 (sygn. 39-52); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1972 (sygn. 53-65); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1959-1964, 1971 (sygn. 66-67); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1972 (sygn. 68-79); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świerżach z lat 1957-1963, 1966-1967, 1969-1972 (sygn. 80-92); uchwały Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 93); rejestry uchwał Prezydium GRN z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 94-96); protokoły narad z sołtysami z lat 1961-1963 (sygn. 97-99); zebrania wiejskie z lat 1958-1964, 1966-1969, 1971-1972 (sygn. 100-117); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1960-1971 (sygn. 118-121); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1960-1963, 1971 (sygn. 122-123); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 124); ewidencja godeł i pieczęci z 1971 r. (sygn. 125); ewidencja zasobu akt w składnicy z 1972 r. (sygn. 126-127); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1967, 1971-1972 (sygn. 128-136); sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1960, 1971 (sygn. 137-139); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959, 1961-1963, 1966-1968, 1970-1971 (sygn. 140-147); zasady pracy i płacy z 1971 r. (sygn. 148); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1955-1963, 1966-1971 (sygn. 149-164); sprawy notarialne z lat 1972 (sygn. 165) Liczba jednostek w zespole: 165
36/277/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turce 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Turce z lat 1961, 1964-1965, 1969-1972 (sygn. 1-7); sprawy organizacyjne GRN w Turce z 1962 r. (sygn. 8); uchwały GRN z lat 1960-1969 (sygn. 9-11); uchwały GRN - rejestry z lat 1963-1972 (sygn. 12-13); spotkania radnych i posłów z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 14-17); komisje stałe GRN z lat 1960, 1964-1971 (sygn. 18-21); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z 1970 r. (sygn. 22); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1971 (sygn. 23-25); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969, 1971 (sygn. 26-27); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1969-1971 (sygn. 28-30); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1962, 1969, 1970-1971 (sygn. 31-34); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Turce z lat 1961-1962, 1964-1972 (sygn. 35-44); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1959-1962 (sygn. 45-46); uchwały Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 47-51); zebrania wiejskie GRN Turka z lat 1955-1964, 1967-1972 (sygn. 52-63); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1960-1962, 1965, 1967-1968, 1970-1972 (sygn. 64-67); przekazanie akt z likwidowanej gromady Ostrów z 1960 r. (sygn. 68); ewidencja godeł i pieczęci z 1971 r. (sygn. 69); ewidencja akt w archiwum zakładowym z lat 1967-1970 (sygn. 70); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1961-1962, 1966-1967 (sygn. 71-72); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1972 (sygn. 73-83); sprawozdawczość ogólna z lat 1965-1968, 1971-1972 (sygn. 84-85); kontrole i inspekcje z lat 1955-1972 (sygn. 86-99); zasady pracy i płacy z lat 1971-1972 (sygn. 100); budżety gromady z lat 1955-1972 (sygn. 101-118); sprawozdania budżetowe z lat 1958-1964, 1968-1971 (sygn. 119-128) Liczba jednostek w zespole: 128
36/278/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turowcu 1958-1963 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Turowcu z lat 1958-1961 (sygn. 1-4); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z 1961 r. (sygn. 5); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1961 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Turowcu z lat 1958, 1960-1961 (sygn. 7-9); protokoły narad sołtysów z lat 1960-1963 (sygn. 10-11); zebrania wiejskie GRN Turowiec z 1961 r. (sygn. 12); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady z 1960 r. (sygn. 13); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961 (sygn. 14-15); budżety gromady z lat 1958-1961 (sygn. 16-19); sprawozdania budżetowe z lat 1958-1961 (sygn. 20-22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/279/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbicy 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wierzbicy z lat 1958-1963, 1965-1972 (sygn. 1-14); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1959, 1962-1964 (sygn. 15-18); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 19-22); Komisja Mandatowa z lat 195, 1961-1963 (sygn. 23-24); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1966, 1969-1972 (sygn. 25-26); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959, 1963-1972 (sygn. 27-33); Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia z lat 1955-1956 (sygn. 34); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1959, 1961, 1963 (sygn. 35-37); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 38-41); Komisja Rolna z lat 1958-1959 (sygn. 42); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1962, 1964 (sygn. 43-45); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 46-49); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wierzbicy z lat 1956-1972 (sygn. 50-65); ewidencja rady, komisji, prezydium, biura gromadzkiej rady narodowej i sołtysów z 1962 r. (sygn. 66); sołtysi - wybory, ewidencja, szkolenie, dyscyplina pracy z lat 1960-1962, 1964-1970, 1971-1972 (sygn. 67-69); prootkoły z sesji sołtysów z lat 1958-1964, 1966-1970, 1972 (sygn. 70-79); zebrania wiejskie z lat 1958-72 (sygn. 80-97); materiały do opracowania planów gospodarczych na lata 1960-1962 z alt 1959-1962 (sygn. 98); plany gospodarcze na lata 1962-1972 (sygn. 99-108); programy rozwoju gospodraczego na lata 1961-1965, 1966-1970 (sygn. 109-110) projekt planu 5. Letniego na lata 1971-1975 (sygn. 111); zadania gospodarcze na 1963 rok (sygn. 112); sprawozdawczość ogólna za lata 1958-1959 (sygn. 13); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy gromadzkiej rady narodowej i jej prezydium z 1960 r. (sygn. 114); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 115-126); budżety gromady na lata 1955-1956, 1958-1966, 1968, 1972 (sygn. 127-142); sprawozdania finansoweza 1971 rok (sygn. 143); czerwcowy spis rolny z 1972 roklu (sygn. 144); Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń, wykazy członków z lat 1961, 1963-1964, 1966 (sygn. 145) Liczba jednostek w zespole: 145
36/280/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojsławicach 1955-1972[1973] 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wojsławicach z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); sprawy organizacyjne GRN z lat 1963-1972 (sygn. 19); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 20-21); komisje stałe GRN z lat 1958-1962, 1965-1968, 1970-1972 (sygn. 22-23); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1955-1956 (sygn. 25); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1972 (sygn. 26-37); Komisja Finansów z lat 1955-1956, 1958-1964 (sygn. 38-44); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 45-51); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955-1963 (sygn. 52-56); Komisja, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1966-1971 (sygn. 57-59); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1962-1963 (sygn. 60-63); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1971 (sygn. 64-69); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1963 (sygn. 70-75); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 76-82); ewidencja wniosków stałych z lat 1962-1972 (sygn. 83); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wojsławicach z lat 1955-1971 (sygn. 84-100); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 101-102); ewidencja sołtysów i odbytych zebrań wiejskich z lat 1961-1971 (sygn. 103); protokoły z sesji i narad sołtysów z lat 1959-1961, 1965-1972[1973] (sygn. 104-108); zebrania wiejskie GRN Wojsławice z lat 1955-1972 (sygn. 109-124); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1961-1970 (sygn. 125); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 126); plany gospodarcze z lat 1962, 1964-1969 (sygn. 127-133); ankieta o sytuacji gospodarczej z 1960 r. (sygn. 134); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1967, 1969-1972 (sygn. 135-145); budżety gromady, plan funduszu gromadzkiego z lat 1955-1959, 1961-1968, 1971-1972 (sygn. 146-162); sprawy notarialne z lat 1967-1968 (sygn. 163); sprawy osobowe radnych, członków Prezydium, komisji - ewidencja personalna, bez daty, (sygn. 164) Liczba jednostek w zespole: 164
36/281/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Okopskiej 1954-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wólce Okopskiej z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); rejestr uchwał GRN z lat 1954-1956 (sygn. 4); komisje stałe - plany pracy z lat 1955, 1957 (sygn. 5-6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wólce Okopskiej z lat 1955-1957 (sygn. 7-9); plany pracy Prezydium GRN z 1957 r. (sygn. 10); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1956 r. (sygn. 11); budżety gromady z lat 1955-1957 (sygn. 12-14) Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 301 do 320 z 624 wpisów.