Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/376/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gozdowie 1955-1968 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Gozdowie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Gozdowie z lat 1958-1968 (sygn. 4-13); komisje GRN w Gozdowie z lat 1962-1966 (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Gozdowie z lat 1958-1968 (sygn. 15-25); zebrania wiejskie GRN Gozdów z lat 1961-1963, 1965-1966, 1967 (sygn. 26-28); sprawozdania gospodarcze z lat 1966-1967 (sygn. 29); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1967 (sygn. 30-31) Liczba jednostek w zespole: 32
36/377/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horyszowie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Horyszowie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Horyszowie z lat 1958-1961 (sygn. 4-7); ewidencja uchwał GRN w Horyszowie z lat 1958-1961 (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Horyszowie z lat 1958-1959, 1961 (sygn. 9-11); budżety gromad na lata 1955-1958 z lat 1955-1957 (sygn. 12-15) Liczba jednostek w zespole: 15
36/378/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hostynnem 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Hostynnem z lat 1955-1957, 1972 (sygn. 1-3, 19); protokoły z sesji GRN w Hostynnem z lat 1958-(sygn. 4-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1966-1967 (sygn. 20); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1961-1967 (sygn. 21); Komisja Mandatowa z 1967 r. (sygn. 22); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1966-1967 (sygn. 23); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1967 (sygn. 24); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Hostynnem z lat 1958-1971 (sygn. 24-38); protokoły narad sołtysów GRN Hostynne z 1963 r. (sygn. 39); zebrania wiejskie GRN Hostynne z lat 1964-1967 (sygn. 40-43); plany gospodarcze na lata 1966-1967 z lat 1966-1967 (sygn. 44-45; sprawozdania gospodarcze z lat 1965-1967 (sygn. 46-48); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1968 (sygn. 49-53); budżety gromady na lata 1955, 1958, 1961-1962, 1964-1967 z lat 1955, 1957, 1960-1961, 1963-1966 (sygn. 54-61) Liczba jednostek w zespole: 61
36/379/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hulczu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Hulczu z lat 1955, 1957, 1972 (sygn. 1, 3, 19); protokoły z sesji GRN w Hulczu z lat 1956, 1958-1971 (sygn. 2, 4-18); komisje GRN w Hulczu z lat 1963, 1966-1967 (sygn. 20-21); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1969, 1971 (sygn. 22-33); protokoły narad sołtysów GRN Hulcze z lat 1962-1963 (sygn. 34); zebrania wiejskie GRN Hulcze z lat 1960-1961, 1963-1967 (sygn. 35-40); plany i zadania gospodarcze GRN Hulcze z lat 1962-1967 (sygn. 41-45); sprawozdania gospodarcze z lat 1966-1967 (sygn. 46-47); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959, 1962-1967 (sygn. 48-52); budżety gromady na lata 1956-1967 z lat 1955-1966 (sygn. 53-64) Liczba jednostek w zespole: 64
36/381/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Małkowie 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Małkowie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Małkowie z lat 1958-1959 (sygn. 4-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Małkowie z lat 1958-1959 (sygn. 6-7); zebrania wiejskie GRN Małków z lat 1958-1959 (sygn. 8); budżety gromady na lata 1958-1959 z lat 1957-1958 (sygn. 9-10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/383/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miętkiem 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Miętkiem z lat 1955, 1958-1961 (sygn. 1, 4-7); protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Miętkiem z lat 1956-1957 (sygn. 2-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Miętkiem z lat 1958-1961 (sygn. 8-11); zebrania wiejskie GRN Miętkie z lat 1955-1961 (sygn. 12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/384/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mirczu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Mirczu z lat 1955-1971 (sygn. 1-21); protokół z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Mirczu z 1972 r. (sygn. 22); protokół z posiedzenia zespołu radnych GRN w Mirczu z 3 marca 1967 r. (sygn. 23); Komisja Budżetowo-Finansowa z lat 1959, 1961-1965 (sygn. 24); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1961-1964 (sygn. 25); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1961-1964 (sygn. 26); Komisja Rolna i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1965 (sygn. 27); komisje stałe z lat 1962-1964 (sygn. 28); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Mirczu z lat 1958-1967, 1969-1971 (sygn. 29-46); uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Mirczu i jej Prezydium - merytoryczna ocena Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie z lat 1963-1967 (sygn. 47-48); plany pracy GRN w Mirczu oraz jej Prezydium z lat 1961-1963, 1966-1967, 1970-1971 (sygn. 49-52); sołtysi - wybory oraz działalność z lat 1961-1964 (sygn. 53); zebrania wiejskie z lat 1958-1967 (sygn. 54-57); plany i zadania gospodarcze na lata 1961-1967 z lat 1961, 1965, 1967 (sygn. 58); programy rozwoju gromady Mircze, powiat Hrubieszów na lata: 1961-1965, 1966-1970 (sygn. 59-61); plany gospodarcze gromady Mircze, powiat Hrubieszów na lata 1962-1968 z lat 1961-1967 (sygn. 62-68); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1967 (sygn. 69-72); budżety gromady Mircze na lata 1958-1967 z lat 1958-1960, 1963-1967 (sygn. 73-82); Front Jedności Narodu - komitet gromadzki oraz komitety wiejskie z lat 1965-199 (sygn. 83); protokół zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej w Mirczu z dnia 27 września 1959 r. (sygn. 84) Liczba jednostek w zespole: 84
36/385/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Modryniu 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN Modryniu z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN i protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Modryniu z lat 1955-1956 (sygn. 2-3); protokół z sesji GRN w Modryniu oraz sprawozdania z 1956 r. (sygn. 4); protokoły z sesji GRN i protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Modryniu z 1957 r. (sygn. 5); protokoły z sesji GRN w Modryniu oraz sprawozdania, listy obecności z 1957 r. (sygn. 6); protokoły z sesji GRN w Modryniu z 1958 r. (sygn. 7-8); protokoły z sesji GRN i protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Modryniu z 1959 r. (sygn. 9); protokoły z sesji GRN oraz uchwały z 1959 r. (sygn. 10); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN Modryniu z lat 1955-1958 (sygn. 12-15); uchwały Prezydium GRN z 1958 r. (sygn. 16); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Modryniu z 1959 r. (sygn. 17-18); zebrania wiejskie GRN Modryń z lat 1958-1959 (sygn. 19); budżet gromady Modryń na lata 1955-1959 z lat 1955-1958 (sygn. 20-24) Liczba jednostek w zespole: 24
36/386/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mołożowie 1957-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji i posiedzeń Prezydium GRN w Mołożowie z 1957 r. (sygn. 1); protokoły z sesji GRN w Mołożowie z lat 1958-1961 (sygn. 2-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Mołożowie z lat 1958-1961 (sygn. 6-9); zebrania wiejskie GRN Mołożów z lat 1958, 1960 (sygn. 10-11); sprawozdania gospodarcze z lat 1959-1960 (sygn. 12); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958, 1960-1961 (sygn. 13-14) Liczba jednostek w zespole: 14
36/387/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Moniatyczach 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
36/389/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stefankowicach 1955-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
36/390/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzyżowie 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 122
36/391/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świdnikach 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Świdnikach z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Świdnikach z lat 1958-1959 (sygn. 4-5); uchwały GRN z 1959 r. (sygn. 6); protokoły z sesji GRN w Świdnikach z lat 1960-1961 (sygn. 7-8); uchwały GRN, ewidencja z lat 1959-1961 (sygn. 9-10); plany pracy GRN i Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 11); Komisja Budżetowo-Finansowa z lat 1960-1961 (sygn. 12); Komisja Kulturalno-Oświatowa z lat 1959-1960 (sygn. 13); Komisja Rolna z 1961 r. (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świdnikach z lat 1958-1960 (sygn. 15-17); uchwały Prezydium GRN z 1960 r. (sygn. 18); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świdnikach z 1961 r. (sygn. 19); uchwały Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 20); protokoły z narad sołtysów GRN z lat 1960-1961 (sygn. 21); zebrania wiejskie GRN Świdniki z lat 1958-1959 (sygn. 22); karty zgłoszeń posiadania gruntu oraz zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego z 1961 r. (sygn. 23); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959 (sygn. 24); projekt budżetu GRN na 1960 rok z 1959 r. (sygn. 25); sprawozdania z wykonania funduszu gromadzkiego za lata 1958-1959 z lat 1959-1960 (sygn. 26) Liczba jednostek w zespole: 26
36/393/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Werbkowicach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Werbkowicach z lat 1955, 1958, 1960, 1962-1971 (sygn. 1, 4-5, 7-18); protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Werbkowicach z lat 1946-1957, 1961 (sygn. 2-3, 6); komisje GRN w Werbkowicach z lat 1955-1963, 1967 (sygn. 19-20); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Werbkowicach z lat 1955, 1958, 1960, 1962-1971 (sygn. 21-33); sprawozdania gospodarcze z lat 1955-1961 (sygn. 34); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1963-1965 9sygn. 35-36) Liczba jednostek w zespole: 36
36/394/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawalowie 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Zawalowie z lat 1955-1959 (sygn. 1, 4-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zawalowie z lat 1956-1959 (sygn. 2-3, 6-7); zebrania wiejskie GRN Zawalów z 1959 r. (sygn. 8); sprawozdania gospodarcze z lat 1955-1957 (sygn. 9); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959 (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/395/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żniatynie 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Żniatynie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Żniatynie z lat 1958-1959 (sygn. 4-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Żniatynie z lat 1958-1959 (sygn. 6-7); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959 (sygn. 8); budżety gromady na lata 1955, 1956, 1958, 1959 z lat 1955-1958 (sygn. 9-12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/396/0 Akta z wyborów do rad gmin przeprowadzonych 27 maja 1990 r. oraz wyborów uzupełniających z lat 1990-1993 z terenu województwa chełmskiego 1990-1993 0 rozwiń
dokumenty z wyborów do rad gmin z podziałem na poszczególne miasta i gminy – protokoły głosowania, protokoły wyników wyborów, obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach oraz wynikach wyborów z 1990 r. (sygn. 1-29); materiały te pozostawiono w układzie alfabetycznym; ostatnią jednostkę w zespole stanowi zbiór dokumentów z wyborów uzupełniających i ponownych z miast: Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, oraz gmin: Chełm, Dorohusk, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Włodawa, Wola Uhruska Wyryki z lat 1990-1993 (sygn. 30) Liczba jednostek w zespole: 30
36/397/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych 27 października 1991 r. 1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/398/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego przeprowadzonych 25 listopada i 9 grudnia 1990 r. 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/399/0 Akta gminy Dziekanów 1900-1936 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny - akta urzędu gminy o administracji gminnej, korespondencja, gminna kasa pożyczkowo-oszczędnościowa z lat 1920, 1922-1923, 1931-1934 (sygn. 1-12); Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, dochody gminy, korespondencja podatkowa z lat 1923-1925, 1928-1935 (sygn. 13-31); Gospodarki Gminnej - akta dróg i placów publicznych, sprawy rolne, weterynaria i hodowla, przemysł i handel z lat 1927-1931, 1935-1936 (sygn. 32-49); Administracja Społeczna - dokumenty spraw szkolnych, opieki społecznej, koszty leczenia szpitalnego z lat 1922, 1925, 1927, 1930-1931 (sygn. 50-57); Administracyjny (spraw poruczonych) - księgi ludności stałej miejscowości Białoskóry, Szpikołosy oraz sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, pozwolenia na budowę, sprawy wojskowe z lat 1900, 1905, 1922-1936 (sygn. 58-90) Liczba jednostek w zespole: 106
Wyświetlanie 381 do 400 z 618 wpisów.