Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/498/0 Akta z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie 2004 0 rozwiń
seria Państwowa Komisja Wyborcza - obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 2004 r. (sygn. 1-2); seria Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie - obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z 2004 r. (sygn. 3); seria Rejonowa Komisja Wyborcza w Chełmie - organizacja i posiedzenia komisji z 2004 r. (sygn. 4), protokoły wyników głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Protokół głosowania w rejonie z 2004 r. (sygn. 5); seria obwodowe komisje wyborcze: uchwały i obwieszczenia o podziale na obwody głosowania z 2004 r. (sygn. 6); zarządzenia prezydenta miasta Chełma, burmistrzów, wójtów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z 2004 r. (sygn. 7), organizacja i posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z 2004 r. (sygn. 8-17), protokoły głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. (sygn. 18-25); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - informacje statystyczne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. (sygn. 26), preliminarz budżetowy z 2004 r. (sygn. 27) Liczba jednostek w zespole: 27
36/499/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Fajsławicach 1946-1952 0 rozwiń
dokumenty dotyczące organizacji szkoły z lat 1950-1951 (sygn. 1), książka zarządzeń z 1949 r. (sygn. 2), protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1946-1950 (sygn. 3-4), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych lata szkolne 1945/46, 1950/51 z lat 1946-1947, 1951 (sygn. 5-6), plan realizacji inwestycji na 1951 rok, sprawozdania z wykonania planu w zakresie internatów i burs dla szkół i kursów zawodowych za I i II kwartał 1951 roku z 1951 r. (sygn. 7), organizacja roku szkolnego z lat 1950-1951 (sygn. 8); sprawy dydaktyczne: katalogi okresowe i klasyfikacyjne z 1951 r. (sygn. 9-11), świadectwa ukończenia szkoły z 1951 r. (sygn. 12), wykaz absolwentów szkoły z 1951 r. (sygn. 13), legitymacje szkolne z 1951 r. (sygn. 14), księga ewidencyjna uczniów z lat 1950-1951 (sygn. 15); dzienniki lekcyjne z lat 1950-1951 (sygn. 16-18) Liczba jednostek w zespole: 18
36/500/0 Publiczne Liceum Rolniczo-Hodowlane I-go stopnia w Okszowie [1947]1948-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
36/501/0 Państwowe Technikum Hodowlane w Okszowie [1951] 1952-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
36/502/0 Państwowe Technikum Rolnicze w Okszowie [1951-1957] 1958-1978 [1979] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 318
36/503/0 Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Okszowie [1969-1977] 1978-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
36/504/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie przeprowadzonych w dniu 8 października 2000 r. 2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
36/505/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Chełmie [1961-1974]1975-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 483
36/506/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 1977-1978 0 rozwiń
seria - miejskie komisie wyborcze: Miejska Komisja Wyborcza we Włodawie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Miejskiej Rady Narodowej we Włodawie, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów MRN we Włodawie, protokół głosowania na radnych MRN we Włodawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 1-3); Miejska Komisja Wyborcza w Rejowcu Fabrycznym - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym, protokoły głosowania na radnych w okręgach wyborczych z 1978 r. (sygn. 4-5); seria - gminna komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Chełmie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Chełmie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 6-8), protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie z 1978 r. (sygn. 9); Gminna Komisja Wyborcza w Cycowie - protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Cycowie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 10); Gminna Komisja Wyborcza w Krasnymstawie - protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Krasnymstawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 11-13); Gminna Komisja Wyborcza w Kraśniczynie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, składy gminnej i obwodowych komisji wyborczych z 1978 r. (sygn. 14-15); Gminna Komisja Wyborcza w Siennicy Różanej - protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Siennicy Różanej w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 16); Gminna Komisja Wyborcza w Starym Brusie - protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Starym Brusie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 17-18); Gminna Komisja Wyborcza we Włodawie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej we Włodawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 19-21); Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Wojsławicach w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 22-24); Gminna Komisja Wyborcza w Woli Uhruskiej - imienny wykaz kandydatów do rady narodowej, protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 25-27); Gminna Komisja Wyborcza w Wyrykach - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Wyrykach w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 28-30); Wojewódzka Komisja Wyborcza w Chełmie: Organizacja wyborów - protokoły, uchwały, informacje, 1977-1078 (sygn. 31) Liczba jednostek w zespole: 31
36/507/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku 1984 0 rozwiń
seria wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze włączono protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie w obwodach głosowania miast Krasnystaw i Włodawa, oraz gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Krasnystaw, Kraśniczyn, Rejowiec, Siennica Różana, Stary Brus, Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Żmudź z 1984 r. (sygn. 1-14); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – miejskie komisje wyborcze zawiera akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN w Chełmie z 1984 r. (sygn. 15); Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN, protokół głosowania na radnych MRN w obwodach, komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do MRN w Krasnymstawie, Miejska Komisja Wyborcza w Krasnymstawie, obwieszczenia w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania z 1984 r. (sygn. 16-21); Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN, protokół głosowania na radnych MRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 22-24); Miejskiej Komisji Wyborczej w Rejowcu Fabrycznym – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN z 1984 r. (sygn. 25); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – gminne komisje wyborcze zawiera akta komisji wyborczych: Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 26-27); Gminnej Komisji Wyborczej w Cycowie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 28-30); Gminnej Komisji Wyborczej w Dorohusku – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 31-32); Gminnej Komisji Wyborczej w Hańsku – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 33-35); Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieniu – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 36-38); Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 39-41); Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniczynie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 42-44); Gminnej Komisji Wyborczej w Rejowcu – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 45-47); Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Brusie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 48-50); Gminnej Komisji Wyborczej we Włodawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r., karty do głosowania w wyborach do rad narodowych z 1984 r. (sygn. 51-54); Gminnej Komisji Wyborczej w Wojsławicach – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 55-56); Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Uhruskiej – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 57-59); Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrykach – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 60-62); Gminnej Komisji Wyborczej w Żmudzi – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach, karty do głosowania w wyborach do rad narodowych z 1984 r. (sygn. 63-66); seria akt gminnych kolegiów wyborczych w Chełmie, Cycowie, Hańsku, Kamieniu, Krasnymstawie, Kraśniczynie, Siennicy Różanej, Starym Brusie, Włodawie, Wojsławicach, Woli Uhruskiej, Rudzie Hucie z 1984 r. (sygn. 67-80); spis roboczy - przesunięci z WRN w Chełmie (sygn. 1-13) Liczba jednostek w zespole: 93
36/508/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia wojewódzkiego i podstawowego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 1988 0 rozwiń
seria wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie w obwodach głosowania gmin Kraśniczyn, Ruda Huta oraz Wojsławice z 1988 r. (sygn.1-3); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – miejskie komisje wyborcze: Miejska Komisja Wyborcza we Włodawie – okręgowe listy wyborcze dla wyboru MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN oraz protokół głosowania na radnych MRN we Włodawie w obwodzie z 1988 r. (sygn. 4-6); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – gminne komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Dorohusku – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych G RN oraz protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 7-8); Gminna Komisja Wyborcza w Kraśniczynie – okręgowe listy wyborcze dla wyboru GRN oraz protokoły ich zarejestrowania, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych, protokół z wyborów radnych GRN, oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 9-11), powołanie i protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniczynie z 1988 r. (sygn. 12); Gminna Komisja Wyborcza w Rudzie Hucie – protokoły głosowania na radnych GRN z 1988 r. (sygn. 13); Gminna Komisja Wyborcza w Siedliszczu – protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN z 1988 r. (sygn. 14); Gminna Komisja Wyborcza w Siennicy Różanej – protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 15-16); Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach - protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 17-18); protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 19); protokoły głosowania na radnych w okręgach wyborczych nr 1-18 oraz protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnie podstawowego - Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 20), obwieszczenie - uchwała Nr 5/88 Prezydium WRN w Chełmie z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru rad narodowych stopnia podstawowego (wyciąg) - wykaz okręgów dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 21) Liczba jednostek w zespole: 54
36/509/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 roku 1980 0 rozwiń
seria wybory posłów do Sejmu PRL – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na posłów w obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 1) oraz gminy Wyryki (sygn. 2) z 1980 r.; organizacja wyborów - składy obwodowych komisji wyborczych, mężowie zaufania - gmina Ruda Huta z 1980 r. (sygn. 5); seria wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie z obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 3), oraz gminy Wyryki (sygn. 4) z 1980 r. spis roboczy (przesunięcie z zespołu 36/306 - 60/2008) - 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 9
36/510/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku 1985 0 rozwiń
protokoły głosowania na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 1); protokoły głosowania na posłów wybieranych z okręgowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 2) z 1985 r. Liczba jednostek w zespole: 8
36/511/0 Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Rejowcu Fabrycznym 1977-1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/513/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Chełm 1976-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
36/514/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Krasnystaw 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
36/515/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Włodawa 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
36/516/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1976 r. 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/517/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Chełmie 1975-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 74
36/518/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Chełmie 1998-2002 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 501 do 520 z 618 wpisów.