Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/533/0 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie 1975-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 200
36/534/0 Sąd Grodzki w Hrubieszowie [1921-] 1944-1950 [-1954] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3835
36/535/0 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 53
36/536/0 Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych w Chełmie [1975-1984] 1985-2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 432
36/537/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Andrzejowie 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/538/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Andrzejowie 1972-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/539/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Babsku 1972-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/540/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bezku 1977-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/541/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bończy 1972-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
36/542/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Borysiku 1973-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/543/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Brzeźnie 1969-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/544/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bukowie Wielkiej 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/545/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chutczu 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/546/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerniejowie 1981-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/547/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Czerniejowie 1981-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/548/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dębowcu 1973-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/549/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Stacji PKP w Dorohusku 1983-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/550/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Hucie Szkła Gospodarczego w Dubecznie 1975-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/551/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dubience 1974-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/552/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Górkach 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/553/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Grabniaku 1985-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/554/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Haliczanach-Koczowie 1981-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/555/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ignatowie 1981-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/556/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kamieniu 1981-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/557/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kamieniu Kolonii 1981-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/558/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Urzędzie Gminy w Kamieniu 1984-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/559/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kamieniu 1981-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/560/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Kamieniu 1981-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/561/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zakładzie Przemysłu Rolnego w Kamieniu 1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/562/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łomnicy 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/563/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łopienniku Dolnym 1973-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/564/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Łopienniku Górnym 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/565/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Michałowie 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/566/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mołodutynie 1981-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/567/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olszance 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/568/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Osowie 1975-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/569/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pławanicach 1981-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/570/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rudzie wsi 1970-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/571/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rudolfinie 1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/572/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sawinie 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/573/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sękowie 1972-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/574/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Siedliszczu 1977-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/575/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Siennicy Różanej 1974-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/576/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siennicy Małej 1974-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/577/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sosnowicy 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/578/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Syczynie 1975-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/579/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Świerszczowie 1973-1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/580/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Świerżach 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/581/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tarnowie 1973-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/582/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Urszulinie 1977-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/583/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urszulinie 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/584/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Urzędzie Gminy w Urszulinie 1974-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/585/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Urszulinie 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/586/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Kombinacie Rolnym "Urszulin" w Urszulinie 1982-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/587/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wereszczynie 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/588/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielkopolu 1972-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/589/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wierzbicy 1986-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/590/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wierzbicy 1973-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
36/591/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Wereszczyńskiej 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/592/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wolawcach 1981-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 541 do 600 z 624 wpisów.