Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/337/0 Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej Koło Kraśnik - Janów Lubelski 2000-2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
37/338/0 Sąd Rejonowy w Kraśniku 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1111
37/339/0 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Kraśniku 1949-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 137
37/340/0 Rejon Dróg Publicznych w Kraśniku 1967-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 84
37/341/0 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Kraśniku 1992-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
37/342/0 Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 1985-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
37/343/0 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
37/344/0 Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Urzędowie 1951-1954[1955] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
37/345/0 Zespół Szkół Nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku 1955-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
37/346/0 Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzędowie [1953-1972] 1973-1990 [1990-2007] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
37/347/0 Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Kraśniku [1951-1962]1962-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 74
37/348/0 Spuścizna Jana Stelmaszczyka (1909-1972) archiwisty, etnografa i regionalisty 1826-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 386
37/349/0 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie Nr 2 w Kraśniku [1975-1990]1990-2016 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
37/350/0 Dom Muzyki w Kraczewicach 1987-1992 0 rozwiń
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2017 zawiera: dokumentację organizacyjną Domu Muzyki w Kraczewicach z lat 1985-1992 (poz. 1-2), kontrole zewnętrzne z lat 1988-1991 (poz. 3), plany i sprawozdania za lat 1987-1992 (poz. 4-9), sprawy kadrowe z lat 1991-1992 (poz. 10) współpraca i porozumienia w kraju za lata 1987-1992 (poz. 11-12), organizacja i udział w imprezach za lata 1987-1992 (poz. 13-14), remonty za lata 1987-1992 (poz. 15). Liczba jednostek w zespole: 15
37/351/0 Dom Dziecka w Kraśniku 1961-1990 0 rozwiń
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2017 zawiera: plany i sprawozdania za lata 1981-1990 (poz. 1-10), współdziałanie z jednostkami za lat 1980-1990 (poz. 11-15), instrukcja obiegu dokumentów z roku 1975 (poz. 16), kontrole zewnętrzne własnej jednostki za lat 1983-1990 (poz. 17-19), zasady pracy i płacy za lata 1970-1984 (poz. 20-23), plany i programy szkoleń za lat 1983-1988 (poz. 24), remonty z roku 1962 (poz. 25), budżet i jego zmiany za lata 1980-1982 (poz. 26), książka rejestracyjna zapadalności i śmiertelności dzieci za lata 1961-1975 (poz. 27). Liczba jednostek w zespole: 27
37/352/0 Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku 1952-1992 0 rozwiń
Spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2017 zawiera: akta organizacyjne z lat 1973, 1977, 1979, 1988 (poz. 1-2), plany pracy za lat 1961-1988 (poz. 3-9), sprawozdania z działalności za lata 1961-1962, 1965-1988 (poz. 10-27), budżet i jego realizacja za lata 1967-1986 Spis zdawczo-odbiorczy 1/2019 zawiera akta organizacyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku z lat 1988-1992 (poz. 1), wersje ostateczne planów własnych za lata 1989-1992 (poz. 2-3), sprawozdawczość za lata 1989-1992 (poz. 4-6), budżet i jego realizacja za lata 1990-1992 (poz. 7-9), kontrole za lata 1991-1992 (poz. 10), narady pracownicze za lata 1991-1992 (poz. 11) Liczba jednostek w zespole: 42
37/353/0 Wiejski Dom Kultury w Zalesiu 1983-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
37/354/0 Sąd Grodzki w Opolu Lubelskim 1948-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 176
37/355/0 Zbiór fotografii 1917-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
37/356/0 Spuścizna Jerzego Kulpy 1930-2014 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 77
Wyświetlanie 361 do 380 z 380 wpisów.