Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/119/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Księżomierzu 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-12), materiały dotyczące wyborów (sygn. 13), zespoły radnych (sygn. 14), działalność organów kolegialnych gromady (sygn. 15), materiały Komisji GRN (sygn. 16-30), materiały Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu (sygn. 31), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 32-46) oraz uchwały Prezydium (sygn. 47), protokoły zebrań wiejskich (sygn. 48-52), protokoły narad sołtysów (sygn. 53-54), plany rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 55-60), sprawozdania (sygn. 61-63), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 64-69), budżety i plany finansowe (sygn. 70-80), dokumentacja dotycząca urządzeń komunalnych (sygn. 81), mapa potrzeb wapnowania i zasobności gleb wsi Aleksandrów z 1971 roku (sygn. 82), mapy potrzeb wapnowania i zasobności gleb wsi Księżomierz Gościeradowska z roku 1971 (sygn. 83), mapa potrzeb wapnowania i zasobności gleb wsi Księżomierz Kolonia z roku 1971 (sygn. 84), mapa potrzeb wapnowania i zasobności gleb wsi Księżomierz Kościelna z roku 1971 (sygn. 85), plan zadrzewień wsi Aleksandrów z roku 1972 (sygn. 86), plan zadrzewień wsi Księżomierz Dzierzkowska z roku 1972 (sygn. 87), plan zadrzewień wsi Księżmierz Gościeradowska z roku 1972 (sygn. 88), plan zadrzewień wsi Księżomierz Kolonia z roku 1972 (sygn. 1972), plan zadrzewień wsi Księżomierz Kościelna z roku 1972 (sygn. 90). Liczba jednostek w zespole: 90
37/120/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipie 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-8), materiały Komisji GRN (sygn. 9-13), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 14-23) oraz uchwały Prezydium (sygn. 24), protokoły zebrań wiejskich (sygn. 25), budżety i plany finansowe (sygn. 26-33), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 34-35), protokoły z zebrań Spółki Wodnej (sygn. 36) Liczba jednostek w zespole: 36
37/121/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olbięcinie 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-2), materiały z wyborów do Sejmu i Rad Narodowych (sygn. 3), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 4-14), materiały Komitetu Frontu Jedności Narodu (sygn. 15) Liczba jednostek w zespole: 15
37/122/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzeczycy Ziemiańskiej 1960-1969 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-8), materiały Komisji GRN (sygn. 9-12), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 13-15), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 16) Liczba jednostek w zespole: 16
37/123/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stawcach 1961-1968 0 rozwiń
Karta A: Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 2-3) oraz uchwały Prezydium (sygn. 24), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 4) Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1 /2013 zawiera: protokoły sesji z 1968 roku (sygn. 10, uchwały z lat 1965-1968 (sygn. 2), akta komisji gromadzkich z lat 1961-1968 (sygn. 3-8), akta spraw organizacyjnych rady z lat 1965-1968 (sygn. 9), protokoły posiedzeń prezydium z lat 1965-1968 (sygn. 10), plany pracy i sprawozdania prezydium z lat 1965- 1968 (sygn. 11-13), akta kadrowe z 1965-1968 - szkolenia pracowników, stan zatrudnienia, wykaz osób, które zginęły podczas okupacji (sygn. 14), korespondencja i zaświadczenia w sprawie gospodarstw rolnych z 1968 roku (sygn. 15). Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2014 zawiera: akta obsługi biurowej komisji gromadzkich z lat 1960-1963 (sygn. 1), protokoły sesji z lat 1961-1963 (sygn. 2), akta komisji kultury, oświaty i spraw socjalnych z lat 1965-1968 (sygn. 3-4), protokoły zebrań wiejskich z lat 1965-1967 (sygn. 5). Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2016 zawiera protokoły z zebrań wiejskich z roku 1968 Liczba jednostek w zespole: 25
37/124/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szastarce 1964-1972 [1973-1974] 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1966-1972 (sygn. 1-7), materiały dotyczące działalności GRN z lat 1967-1972 (sygn. 8-9), dokumentacja wytworzona przez komisje z lat 1965-1972 (sygn. 10-23), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1966-1972 (sygn. 24-30), materiały dotyczące realizacji uchwał prezydium (1964-1969 (sygn. 31-32) oraz działalności Prezydium i organów kolegialnych1965-1972 (sygn. 33-36), protokoły zebrań wiejskich z lat 1965-1974 (sygn. 37-41), protokoły z narad sołtysów z lat 1966-1972 (sygn. 42-45), materiały dotyczące działalności biura gromadzkiej rady z lat 1966-1970 (sygn. 46), sprawozdania statystyczne dotyczące m.in. Zatrudnienia i gospodarstw rolnych za lata 1966-1969 (sygn. 47-48), dokumentacja kontroli zewnętrznych z lat 1966-1972 (sygn. 49-53), budżet na rok 1971 i jego wykonanie (sygn. 54), wykaz gospodarstw rolnych gromady wg stanu na dzień 1 stycznia 1964 r. (sygn. 55). Liczba jednostek w zespole: 55
37/125/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzydniku 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-10), materiały Komisji GRN (sygn. 11-17), spotkania radnych z wyborcami (sygn., 18), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 19-28), rejestr narad pracowniczych (sygn. 29), Wiejskie Komitety Frontu Jedności Narodu (sygn. 30), Gromadzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki (sygn. 31) Liczba jednostek w zespole: 31
37/126/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaklikowie 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-6), spotkania radnych z wyborcami (sygn., 7), materiały Komisji GRN (sygn. 8-14),) protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 15-17),protokoły zebrań wiejskich (sygn. 18-25), narady sołtysów ( sygn. 26-27), protokoły z narad aktywu gospodarczego (sygn. 28), plany rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 29-30), sprawozdania (sygn. 31-32), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 33-35),, budżety i plany finansowe (sygn. 36-47), sprawy wojskowe (sygn. 48), Gromadzki Zespół Rolny (sygn. 49), Spółka Wodna (sygn. 50). Liczba jednostek w zespole: 50
37/127/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zdziechowicach 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-6), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 7-14), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 15-18), sprawozdania (sygn. 19), budżety i plany finansowe (sygn. 20-23). Liczba jednostek w zespole: 23
37/128/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Modliborzycach 1955-1972 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: wybory do sejmu i rad narodowych z lat 1961-1966 (sygn.1); komisje GRN z lat 1955-1972 (sygn. 2-6); Prezydium GRN z lat 1955-1957 (sygn.7); zebrania wiejskie oraz narady z sołtysami z lat: 1959-1972 (sygn. 8-16); plany gospodarcze z lat 1960-1971 (sygn. 17-26), sprawozdania z działalności z lat 1959-1971 (sygn. 27- 29), kontrole z lat: 1959-1972 (sygn. 30-35), budżet z lat:1958-1971(sygn.36-71);wykaz gospodarstw roku 1955 (sygn. 72); Komitet Frontu Jedności Narodu z 1961-1968 (sygn. 73); ewidencja mieszkańców z lat:1972-1951 (sygn. 74-96); metryki ulic z roku 1969 (sygn. 97), ewidencja archiwum zakładowego z roku 1971 (sygn. 98), domowa książka meldunkowa gromady Kalenne z lat 1951-1956 (sygn. 99). Liczba jednostek w zespole: 99
37/129/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchowiskach 1957-1972 0 rozwiń
Materiały komisji GRN (sygn. 1-5),) plany pracy GRN i Prezydium (sygn. 6), protokoły z narad sołtysów ( sygn. 7-8), protokoły zebrań wiejskich (sygn. 9), plany rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 10-14), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn.15-19), budżety i plany finansowe (sygn. 20-27), rejestry mieszkańców (sygn. 28-32) Liczba jednostek w zespole: 32
37/130/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Bełżycach 1962-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: sprawozdania dotyczące: czynów społecznych (sygn. 1), dróg i transportu (sygn. 2-5), gospodarki komunalnej (sygn. 6-11), handlu (sygn. 12-19, 67), inwestycji (sygn. 20-26), ludności i ruchu naturalnego ludności (sygn. 27-42), kultury i kultury fizycznej (sygn. 43-47), przemysłu, usług i zatrudnienia (sygn. 48-66), z rolnictwa i leśnictwa (sygn. 68-85), oświaty (sygn. 86-89), zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 90-103), służba zdrowia (sygn.104-108). Liczba jednostek w zespole: 108
37/131/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Opolu Lubelskim 1962-1974 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: sprawozdania statystyczne z wykonania planów oraz sytuacji gospodarczej powiatu (sygn.1-6), metryki statystyczne za lata 1960-1970 powiatu (sygn.7), rocznik statystyczny powiatu z 1965 r. (sygn.8), narodowy spis powszechny 1970 r. - zestawienia, sprawozdania (sygn.9-20), sprawozdania z inwestycji (sygn.21-40), sprawozdania dotyczące remontów (sygn.41), sprawozdania z budownictwa (sygn.42-47), sprawozdania z czynów społecznych (sygn.48-51), sprawozdania z obrotu towarami (sygn. 52-65), sprawozdania dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (sygn. 66-80), sprawozdania z zakresu kultury (sygn. 81-84), sprawozdania z zakresu oświaty (sygn. 85-95), sprawozdania z wykonania usług przemysłowych i nieprzemysłowych (sygn. 96-102), sprawozdania prywatnych zakładów przemysłowych (sygn. 104-110), sprawozdania dotyczące wartości produkcji, zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 103, 111-131), sprawozdania z rolnictwa i leśnictwa (sygn. 132-176), sprawozdania z transportu i łączności (sygn. 177-191), sprawozdania dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej (sygn. 192-202), sprawozdania ze stanu i ruchu ludności (sygn. 203-209), sprawozdania dotyczące zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 210-235). Liczba jednostek w zespole: 235
37/132/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polichnie 1962-1972 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1964-1972 (sygn. 1-10), komisje stałe Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969-1972 (sygn. 23-26), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1962-1972 (sygn. 11-20, 27, 28), protokoły zebrań wiejskich z lat 1963-1972 (sygn. 21-22), plany pracy oraz sprawozdania z ich wykonania z lat 1967-1969 (sygn. 29-30), kontrole i inspekcje zewnętrzne z roku 1966 (sygn. 31), zarządzanie mieniem gromadzkiem oraz wymiar i pobór podatku z lat 1967-1969 (sygn. 32), alfabetyczny spis właścicieli i osób władających gruntem z roku 1969 (sygn. 33), testamenty z lat 1954-1972 (sygn. 34). Liczba jednostek w zespole: 34
37/133/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Potoczku 1955-1972 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1956-1972 (sygn. 1-18), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1956-1972 (sygn. 19- 30), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 31-47), protokóły z zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1956-1972 (sygn. 48- 61), zespoły koordynacyjne wsi (sygn. 62), działalność Społecznej Rady Wsi z roku 1972 (sygn. 63), narady pracownicze z lat 1970-1972 (sygn. 64), plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania z lat 1961-1972 (sygn. 65-74), statystyka i sprawozdawczość z lat 1958-1971 (sygn. 75-77), kontrole i inspekcje z lat 1960-1972 (sygn. 78-88), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1972 (sygn. 89-105), referaty okolicznościowe z lat 1962-1965 (sygn. 106), dokumentacja młyna Potok z roku 1956 (sygn. 107), działalność Gromadzkich i Wiejskich Frontów Jedności Narodu z lat 1961-1972 (sygn. 108-109), rejestry mieszkańców z lat 1962-1972 (sygn. 110). Liczba jednostek w zespole: 110
37/134/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Potoku 1957-1972 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1959-1972, (sygn. 1-14), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1966-1972 (sygn. 15-16), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1962-1972 (sygn. 17-20), działalność komisji koordynacyjnej GRN z lat 1960-1962 (sygn. 21), działalność organów kolegialnych w roku 1965 (sygn. 22), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1960-1972 (sygn. 23-35), protokóły z zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1960 –1972 (sygn. 36-49), plany rozwoju gromady z lat 1965-1972 (sygn. 50-58), zadania gospodarcze i sprawozdania z lat 1960-1972 (sygn. 59-64), kontrole i inspekcje z lat 1963-1972 (sygn. 65-71), budżety i ich wykonanie z lat 1959-1972 (sygn. 72-84), Zespół Specjalistów Rolnych z lat 1970-1971 (sygn. 85), struktura ludności z roku 1966 (sygn. 86), inwestycje GRN z lat 1969-1972 (sygn. 87), Komitet Frontu Jedności Narodu z lat 1961-1972 (sygn. 88). Liczba jednostek w zespole: 88
37/135/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stojeszynie 1955-1962 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1954-1961 (sygn. 1-7), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1960 (sygn. 8-9), działalność komisji koordynacyjnej GRN z lat 1960-1961 (sygn. 10), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1961 (sygn. 11-17), protokóły zebrań wiejskich z lat 1955-1962 (sygn. 18-19), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1961 (sygn. 20-21), plany gospodarcze z roku 1961 (sygn. 22), sprawozdawczość i statystyka z lat 1959-1962 (sygn. 23-24), ankiety o sytuacji gospodarczej i pracy GRN (sygn. 25), protokóły posiedzeń frontu Jedności Narodu w roku 1961 (sygn. 26). Liczba jednostek w zespole: 26
37/136/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucisku 1955-1959 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1959 (sygn. 1-2), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1957 (sygn. 3), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1959 (sygn. 4-5), protokóły zebrań wiejskich z lat 1958-1959 (sygn. 6), kontrole i inspekcje z lat 1955-1959 (sygn. 7), budżety i ich wykonanie z lat 1957- 1959 (sygn. 8-9), rejestry mieszkańców z lat 1956-1959 (sygn. 10-11). Liczba jednostek w zespole: 11
37/137/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucie Krzeszowskiej 1955-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1962-1966 (sygn. 1-2), protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1964-1970 (sygn. 3-8), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1969-1972 (sygn. 9-10), działalność organów kolegialnych z lat 1965-1969 (sygn. 11-14), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1963-1971 (sygn. 15-19), protokóly z zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1971 (sygn. 20-29), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1963-1968 (sygn. 30-34), sprawozdawczość i statystyka z lat 1960-1968 (sygn. 35-38), kontrole i inspekcje z lat 1963-1970 (sygn. 39-45), relacje mieszkańców o zbrodniach hitlerowskich na terenie gromady z roku 1968 (sygn. 46), Wydział Skupu z lat 1970-1971 (sygn. 47), budżety i ich wykonanie z lat 1966-1968 (sygn. 48-50), wykazy gospodarstw rolnych z lat 1962-1972 (sygn. 51-53), rejestry mieszkańców z lat [1951] 1955-1963 (sygn. 54-57), działalność Wiejskiego Frontu Jedności Narodu z lat 1961-1966 (sygn. 58-59). Liczba jednostek w zespole: 59
37/138/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucie Plebańskiej 1951-1964 0 rozwiń
protokóły i materiały z sesji GRN z lat 1954-1693 (sygn. 1-5), komisje stałe gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1961 (sygn. 6-7), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1963 (sygn. 8-14), sprawozdawczość z lat 1960-1961 (sygn. 15), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1963 (sygn. 16-17), plany gospodarcze z lat 1961-1965 (sygn. 18-19), budżety i ich wykonanie z lat 1954-1963 (sygn. 20-28), sprawy budowlane z lat 1960-1961 (sygn. 29), działalność Gromadzkiego Frontu Jedności Narodu z lat 1961-1962 (sygn.30), rejestry mieszkańców (sygn. 31-44). Liczba jednostek w zespole: 44
Wyświetlanie 141 do 160 z 380 wpisów.