Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/120/0 Cechy miasta Niemodlina 1803-1831 0 rozwiń
dokument: wystawienie świadectwa prawego pochodzenia 1808 (1 j.a.), księga osobistych zapisów mistrza cechu krawców 1803-1831 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 2
45/121/0 Cechy miasta Nysy 1386-1943 117 rozwiń
akta cechu białoskórników 1652, 1765-1842 (7 j.a.), akta cechu bednarzy 1648-1855 (8 j.a.), akta cechu blacharzy 1641-1868 (7 j.a.),akta cechu browarników i słodowników 1523-1918 (16 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1666-1668 (2 j.a.), akta cechu farbiarzy 1853-1860 (12 j.a.), akta cechu garbarzy1693-1849 (3 j.a.), akta cechu garncarzy 1543-1883 (24 j.a.), akta cechu gwoździarzy 1850-1861(2 j.a.), akta cechu introligatorów 1689-1854 (4 j.a.), akta cechu kapeluszników 1528-1868 (18 j.a.),akta cechu kołodziei i stelmachów 1570-1888 (10 j.a.), akta cechu korobańczyków 1721 (1 j.a.), akta cechu kotlarzy 1674-1845 (11 j.a.), akta cechu koszykarzy 1852 (1 j.a.), akta cechu kowali 1681-1922 (56 j.a.), akta cechu kramarzy 1652-1936 (16 j.a.), akta cechu krawców 1521-1926 (17 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1439-1907 (38 j.a.), akta cechu krupiarzy 1770 (1 j.a.), akta cechu młynarzy 1667 (1 j.a.), akta cechu murarzy 1584-1869 (3 j.a.), akta cechu mydlarzy i wytwórców świec 1597-1860 (24 j.a.), akta cechu owczarzy 1678-1899 (66 j.a.), akta cechu piekarzy 1433-1900 (110 j.a.), akta cechu płócienników 1449-1880 (45 j.a.), akta cechu pończoszników 1658-1886 (12 j.a.), akta cechu piernikarzy i cukierników 1577-1913 (2 8 j.a.), akta cechu plecionkarzy 1684 (1 j.a.), akta cechu powroźników 1551-1902 (16 j.a.), akta cechu rębaczy soli 1696 (1 j.a.), akta cechu rękawiczników 1729-1879 (16 j.a.), akta cechu rymarzy 1482-1926 (10 j.a.), akta cechu rzeźników 1510-1885 (88 j.a.), akta cechu siodlarzy 1693-1751(3 j.a.), akta cechu sprzątaczy 1941-1943 (1 j.a.), akta cechu stolarzy i szklarzy 1569-1881 (18 j.a), akta cechu sukienników 1506-1896 (83 j.a.), akta cechu szewców 1386-1891 (32 j.a.), akta cechu ślusarzy 1412-1839 (35 j.a.), akta cechu tkaczy 1727 (1 j.a.)akta cechu złotników i zegarmistrzów 1472-1849 (9 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia i poświadczenia nauki ukończenia zawodu różnych cechów 1472-1849 (21 j.a.), potwierdzenie przywilejów 1667 (1 j.a.), potwierdzenie praw i obowiązków rzemieślników 1496 (1 j.a.), poświadczenie zgody na przyjmowanie czeladników na naukę rzemiosła 1528 (1 j.a.), wystawienie świadectwa nauki 1725, 1828 (2 j.a.); nab. 8115/2015: opłaty od cechu kowali, świadectwo dobrego urodzenia i odbytej praktyki Franza Eymera, fotografie przedstawiające cech rzeźników 1789, XX w. (3 j.a.); nab. 8687/2016: świadectwa ukończenia nauki rzemiosła sukienniczego- niewypełnione 1791-1808 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 886
45/122/0 Cechy miasta Olesna 1585-1912 0 rozwiń
dokumenty: potwierdzenie nadania przywilejów 1585, 1589 (2 j.a.), potwierdzenie sprzedaży dziedzicznej 1608 (1 j.a.), poświadczenia prawego pochodzenia 1649, 1662 (2 j.a.), księga dochodów i wydatków 1809-1912 (1 j.a.), potwierdzenie prawego pochodzenia 1754, 1773, 1777 (4 j.a.), świadectwa odbytego terminu w cechu 1750, 1764, 1774, 1780, 1796 (7 j.a.), list polecający 1784 (1 j.a.), świadectwo nauki zawodu 1776 (1 j.a.), nadanie praw obywatelskich 1841 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 20
45/123/0 Cechy miasta Opola 1470-1936 256 rozwiń
akta cechu bednarzy i stolarzy 1690-1884 (18 j.a.), akta cechu browarników i słodowników 1739-1913 (9 j.a.), akta cechu garncarzy 1564-1886 (22 j.a.), akta cechu guzikarzy i grzebieniarzy 1797 (2 j.a.), akta cechu kapeluszników 1668-1854 (5 j.a.), akta cechu kowali 1537-1902 (17 j.a.), akta cechu kramarzy 1625-1832 (5 j.a.), akta cechu krawców 1569-1893 (21 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1615-1801 (7 j.a.), akta cechu łodziarzy 1851-1934 (4 j.a.), akta cechu murarzy i ciśli 1851-1934 (35 j.a.), akta cechu mydlarzy 1756-1889 (5 j.a.), akta cechu piekarzy i piernikarzy 1650-1899 (7 j.a.), akta cechu płócienników i tkaczy 1502-1898 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1608-1854 (5 j.a.), akta cechu szewców 1470-1922 (44 j.a.), akta cechu ślusarzy 1754-1886 (2 j.a.), izba rzemieślnicza 1888-1922 (2 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1596-1804 (8 j.a.), towarzystwo pogrzebowe 1754-1825 (2 j.a.), bractwo kurkowe 1698-1906 (23 j.a.); nab.7006/2014: dyplom cechowy 1902 (1 j.a.); nab. 8116/2015: wybory mistrza cechowego i osadzenie urzędu kasjer, potwierdzenia, dzierżawa gruntów i nieruchomości, sprawozdania z dochodów i wydatków kasy, zezwolenia, ochrona miasta, bractwo kurkowe 1750-1936 (19 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 272
45/124/0 Cechy miasta Otmuchowa 1570-1806 0 rozwiń
dokumenty: potwierdzenie prawego pochodzenia 1570, 1676, 1796 (4 j.a.), nadanie statutów cechowi krawców w Otmuchowie 1588 (1 j.a.), potwierdzenie nauki zawodu 1806 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 6
45/125/0 Cechy miasta Paczkowa 1455-1914 0 rozwiń
akta cechu garncarzy 1557-858 (40 j.a.), akta cechu młynarzy 1794 (2 j.a.), akta cechu krawców 1853 (1 j.a.), akta cechu piekarzy 1479 (1 j.a.), akta cechu rzeźników 1455-1906 (4 j.a.), akta cechu stolarzy 1891-1914 (1 j.a.), akta cechu sukienników 1738 (1 j.a.), akta cechu szewców 1493-1863 (28 j.a.), akta różnych cechów 1791-1868 (4 j.a.), potwierdzenie dokumentu arcyksięcia Leopolda Wilhelma z 1662 roku, w sprawie rozporządzenia dla cechu krawców i sukienników odnośnie wystawiania towarów na jarmarkach b.d. (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 83
45/126/0 Cechy miasta Prudnika 1554-1945 0 rozwiń
akta cechu bednarzy i kołodziei 1857-1944 (3 j.a.), akta cechu białoskórników i czerwonoskórników 1652-1834 (4 j.a.), akta cechu fryzjerów 1934-1944 (1 j.a.), akta cechu garncarzy 1634 (1 j.a.), akta cechu krawców 1662-1936 (39 j.a.), akta cechu krawczyń 1926-1936 (7 j.a.), akta cechu kowali 1942-1944 (1 j.a.), akta cechu malarzy 1726-1944 (2 j.a.), akta cechu mechaników 1936-1939 ( 1 j.a.), akta cechu młynarzy 1697-1944 (17 j.a.), akta cechu piekarzy 1655-1938 (3 j.a.), akta cechu rzeźników 1732-1821 (9 j.a.), akta cechu stolarzy 1829-1945 (8 j.a.), akta cechu szewców 1799-1919 (16 j.a.), akta cechu sukienników 1563-1934 (3 j.a.), akta różnych cechów 1554-1823 (6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 121
45/127/0 vacat - Cechy miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/128/0 Cechy Racławic 1836-1934 0 rozwiń
księga protokołów zebrań cechów 1836-1934 (1j.a.). Liczba jednostek w zespole: 1
45/129/0 Cechy miasta Strzelec Opolskich 1754-1786 0 rozwiń
potwierdzenia długów b.d.(1 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1780-1781 (1 j.a.), poświadczenia nauki zawodu 1754, 1786 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 4
45/130/0 Cechy miasta Strzeleczek 1740-1943 0 rozwiń
akta cechu bednarzy i stolarzy 1848-1943 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1867-1925 (4 j.a.), akta cechu szewców 1740-1933 (37 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 50
45/131/0 Cechy miasta Ścinawy 1739-1926 0 rozwiń
akta cechu krawców 1739-1886 (8 j.a.), akta cechu rzeźników i piekarzy 1747-1880 (4 j.a.), akta cechu szewców 1739-1926 (7 j.a.), akta cechu stolarzy 1905-1909 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 22
45/132/0 Związek Sekretarzy Pruskiego Katastru Okręg Górny Śląsk w Opolu 1925-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
45/133/0 Zrzeszenie Lekarzy Ubezpieczalnianych w Niemczech, Okręg w Opolu 1938-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
45/134/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwa Okręgu Górnośląskiego 1941-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
45/134/1 vacat- Kreisleitung NSDAP Cosel [Koźle]- włączono do zespołu nr 3532 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Koźlu [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Cosel] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/134/2 vacat- Kreisleitung NSDAP Falkenberg [Niemodlin]- włączono do zespołu nr 3538 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Niemodlinie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Falkenberg] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/134/3 vacat- Kreisleitung NSDAP Gross Strehlitz [Strzelce Opolskie]- włączono do zespołu nr 3535 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Gross Strehlitz] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/134/4 vacat- Kreisleitung NSDAP Kreuzburg [Kluczbork]- włączono do zespołu nr 3536 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Kluczborku [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Kreuzburg] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/134/5 vacat- Kreisleitung NSDAP Leobschütz [Głubczyce]- włączono do zespołu nr 3539 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Głubczycach [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Leobschütz] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 181 do 200 z 4 054 wpisów.