Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/21/0 vacat - Akta miasta Olesna - włączono do zbioru nr 12 - obecnie pod nr 2671 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/22/0 Akta miasta Opola 1322-1945 0 rozwiń
Dokumenty: nadanie i potwierdzenie przywilejów, transakcje kupna - sprzedaży, umowy, nadanie statutów, potwierdzenia spłat suplik, umowy, potwierdzenie fundacji, potwierdzenie prawego pochodzenia, otrzymanie suplik, fundacje, nobilitacja, uwolnienie z poddaństwa, potwierdzenie tytułów własności 1327-1806 (142 j.a.), księgi miejskie: 1552-1849 (236 j.a.), akta: dział ogólny 1724-1944 (1030 j.a.), policja 1604-1942 (954 j.a.), szkolnictwo 1746-1944 (136 j.a.), kultura i kościół 1404, 1653-1944 (198 j.a.), opieka społeczna 1752-1944 (79 j.a.), zdrowie 1649-1941 (197 j.a.), budownictwo 1737-1944 (468 j.a.), gospodarka miejska 1742-1944 (86 j.a.), zarząd przedsiębiorstwami 1834-1945 (61 j.a.), finanse 1696-1944 (311 j.a.), pomoce archiwalne 1905-1926 ( 21 j.a.), akta osobowe (831 j.a.), plany techniczne budynków 58 j.a., akta osobowe pracowników magistratu 109 j.a., przes.1798/2012: plan budowy nowej strzelnicy w Opolu b.d. (1 j.a.), plan sytuacyjny nieruchomości należących do bractwa kurkowego w Opolu b.d. (1 j.a.), rysunek techniczny chlewa 1937 (1 j.a.); nab. 8649/2016 materiały dotyczące miasta z okresu XIX-XX w. (193 j.a.); przes. 2450/2016: dokumentacja techniczna dotycząca budynku opolskiego ratusza, dokumentacja techniczna Biura Geodezji w Opolu 1889-1935 (107 j.a.), nab.9179/2017: wycinki prasowe dotyczące wykopalisk na Ostrówku i historii Górnego Śląska Liczba jednostek w zespole: 5150
45/23/0 Akta miasta Otmuchowa 1580-1945 104 rozwiń
akta kancelarii miejskiej: poświadczenie darowizny, powinności wojskowe, sprawy spadkowe, 1580-1805 (6 j.a.), akta varia: podział spadku, parcelacja majątku i sprzedaż ziemi, zabudowa parcel, remonty budynków, skargi, sprawy sporne, kradzieże, akta dotyczące urzędu kata, akta dotyczące bractwa kurkowego, akta dotyczące cechów, akta dotyczące spraw parafialnych, rejestry czynszów, opiekunów chóru, księgi gruntowe, księgi hipoteczne, ingrosacyjne, księgi protokołów, spis miejscowości, 1432-1859 (62 j.a.), repertoria, księgi gruntowe i hipoteczne, księgi protokołów, księgi ingrosacyjne, 1576-1867 (24 j.a.), pozwolenia budowlane, plany budynków, plany zabudowań gospodarczych, restauracji i kąpieliska miejskiego, fabryki cukru, rysunki techniczne, plany budowlane, szkice, grunty miejskie 1880-1944 (17 j.a.), przes.1697/2011: spis pozwoleń budowlanych 1924-1927 (1 j.a.); przes. 2448/2016: plany, szkice, rysunki techniczne, kosztorysy oraz pozostała dokumentacja techniczna dotycząca budynków mieszkalnych, użytkowych oraz innych obiektów 1924-1934 (21 j.a.); nab. 8666/2016: materiały ujawnione w wyniku skontrum 1924-1945 (9 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 435
45/24/0 Akta miasta Paczkowa 1340-1943 0 rozwiń
Dokumenty: transakcje kupna - sprzedaży dóbr i czynszów oraz ich zatwierdzenie, potwierdzenia wcześniejszych przywilejów, dokumenty ławnicze i rady miasta Paczkowa, rozstrzygnięcia sporów, zwolnienie z powinności, przywileje handlowe, zakładanie kramów, dokumenty dotyczące wójtostwa w Paczkowie, spłaty długów, testamenty, nadania i darowizny, układy i porozumienia, szpitalnictwo 1340-1752 (158 j.a.), księgi: sprawy kupna, sprzedaży, wykazy długów, testamenty, inwentarz majątku burmistrza, zadłużenia hipoteczne, indeks kontrahentów 1548 - 1802 (15 j.a.), akta : administracja miejska, majątki, finanse 1623-1936 (3 j.a.), sprawy hipoteczne 1732-1755 (1 j.a.), sprawy kościelne, fundacje 1584-1853 (3 j.a.), sprawy różne, zadłużenia mieszczan, potwierdzenia zaciągniętej pożyczki 1624-1856 (3 j.a.), acta varia: skargi, zażalenia, suplica w sprawie utworzenia punktu porad, akta dotyczące refundacji, akta w sprawie ulg podatkowych, sprawy sporne, sprawy zadłużeń, podatków i kontrybucji, spadkowe, akta dotyczące bractwa kurkowego, sprawozdania magistratu, akta dotyczące cechów, akta dotyczące szpitala, hospicjum i fundacji, akta burmistrza Paczkowa, księga recesów 1572-1863 (45 j.a.), przes.1678/2011: wykaz przychodów 1868-1890 (1 j.a.); nab. 8650/2016: kwity na obiór odzieży roboczej, sprawy przeciwko miastu, repertorium, wykaz przychodów 1828-1943 (4 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 262
45/25/0 Akta miasta Prudnika 1402-1945 785 rozwiń
Dokumenty: transakcje kupna-sprzedaży, 1321-1832 (216 j.a.), księgi miejskie: kroniki, statuty, instrukcje, urbarze 1528-1800 (8 j.a.), granice miasta, jego rozwój terytorialny, plany - budżety 1904-1938 (8 j.a.), sprawy budowlane - rozbudowa miasta 1893-1941 (48 j.a.), budowa i utrzymanie placów, ulic i mostów 1835-1939 (23 j.a.), sieć wodociągów, kanalizacji i elektryfikacja miasta 1893-1928 (2 j.a.), przemysł 1783-1944 (21 j.a.), handel i finanse 1596-1853 (20 j.a.), domy - wykazy 1838-1933 (4 j.a.), opieka społeczna 1857-1936 (5 j.a.), regulacja gruntów i łąk 1833-1867 (11 j.a.), recesy 1857-1874 (13 j.a.), sprawy policji: nadzór budowlany, plany 1889-1942 (28 j.a.), dokumenty - nie zinwentaryzowane (18 j.a.), przes.1601/2011: dokumenty: sprzedaż posiadłości 1577 (1 j.a.), przekazanie dóbr dominialnych 1719 (1 j.a.), uposażenie ołtarza św. Bartłomieja w kościele w Prudniku XV w. (1 j.a.), przes.1679/2011: lista meldunkowa gminy Biała pow. Prudnik 1896-1899 (1 j.a.); nab. 8681/2016: uwolnienie z poddaństwa, sprawy cechów, sprawy finansowe, kontrakty małżeńskie, pożyczki, rozporządzenia, pozwolenia budowlane, rozbudowa i przebudowa obiektów fabrycznych, projekt maszynowni, księga rachunkowa browarników 1695-1929 (29 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 452
45/26/0 vacat - Akta miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/27/0 Akta miasta Wołczyna 1554-1821 0 rozwiń
dokument: poświadczenie testamentu 1583 (1 j.a.), akta: Rada miejska: statuty, przywileje, granice miasta, korespondencja Rady Miejskie 1565-1797 (9 j.a.), korespondencja urzędników miejskich 1589 (1 j.a.), majątek miasta 1604-1721 (1 j.a.), spory kompetencyjne i sądowe 1560-1719 (14 j.a.), targi, mosty, pożary 1581-1821 (3 j.a.), sprawy finansowe, podatki, opłaty 1578-1738 (6 j.a.), akta młynów i cechów miejskich 1574-1685 (9 j.a.), sprawy kościelne i wyznaniowe 1554-1809 (16 j.a.), budynki miejskie 1589-1590 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 61
45/34/0 Akta gminy Domaradzka Kuźnia 1927-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/35/0 Akta gminy Groszowice [1827] 1850-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
45/36/0 Akta gminy Komprachcice 1892-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 75
45/37/0 Akta gminy Fałkowice 1858-1883 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/38/0 Akta gminy Kolonia Popielowska 1921-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/39/0 Akta gminy Kotórz Mały 1865-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/40/0 Akta gminy Luboszyce 1859-1888 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
45/41/0 Akta gminy Nowa Wieś Królewska [1826] 1850-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 345
45/42/0 Akta gminy Nowe Budkowice 1862-1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/43/0 Akta gminy Zawadzkie 1937-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
45/44/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu opolskiego - włączono do zespołów nr 986 - 1032 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/45/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu strzeleckiego - włączono do zespołów nr 1066 - 1086 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/46/0 Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu 1908-1922 0 rozwiń
sprawy organizacyjne 1919-1922 (21 j.a.), Sztab Komisji Międzysojuszniczej 1919-1922 (45 j.a.), Departament Wojskowy 1919-1922 (88 j.a.), Sztab 46 Dywizji 1919-1922: oddział I 1919-1922 (9 j.a.), oddział II 1919-1922 (70 j.a.), oddział III 1919-1922 (13 j.a.), Dowództwo 91 Brygady Strzelców Alpejskich 1919-1922 (10 j.a.), dowództwo 92 Brygady Strzelców Alpejskich 1919-1922 (2 j.a.), Dowództwo 24 Batalionu Strzelców Alpejskich 1920 (3 j.a.); przes. 2343/2015: wyciągi raportów i zarzadzeń władz niemieckich, wyniki głosowania, sprawy administracyjne 1919-1922 (6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 267
Wyświetlanie 21 do 40 z 3 962 wpisów.