Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/25/0 Akta miasta Prudnika 1402-1945 785 rozwiń
Dokumenty: transakcje kupna-sprzedaży, 1321-1832 (216 j.a.), księgi miejskie: kroniki, statuty, instrukcje, urbarze 1528-1800 (8 j.a.), granice miasta, jego rozwój terytorialny, plany - budżety 1904-1938 (8 j.a.), sprawy budowlane - rozbudowa miasta 1893-1941 (48 j.a.), budowa i utrzymanie placów, ulic i mostów 1835-1939 (23 j.a.), sieć wodociągów, kanalizacji i elektryfikacja miasta 1893-1928 (2 j.a.), przemysł 1783-1944 (21 j.a.), handel i finanse 1596-1853 (20 j.a.), domy - wykazy 1838-1933 (4 j.a.), opieka społeczna 1857-1936 (5 j.a.), regulacja gruntów i łąk 1833-1867 (11 j.a.), recesy 1857-1874 (13 j.a.), sprawy policji: nadzór budowlany, plany 1889-1942 (28 j.a.), dokumenty - nie zinwentaryzowane (18 j.a.), przes.1601/2011: dokumenty: sprzedaż posiadłości 1577 (1 j.a.), przekazanie dóbr dominialnych 1719 (1 j.a.), uposażenie ołtarza św. Bartłomieja w kościele w Prudniku XV w. (1 j.a.), przes.1679/2011: lista meldunkowa gminy Biała pow. Prudnik 1896-1899 (1 j.a.); nab. 8681/2016: uwolnienie z poddaństwa, sprawy cechów, sprawy finansowe, kontrakty małżeńskie, pożyczki, rozporządzenia, pozwolenia budowlane, rozbudowa i przebudowa obiektów fabrycznych, projekt maszynowni, księga rachunkowa browarników 1695-1929 (29 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 452
45/26/0 vacat - Akta miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/27/0 Akta miasta Wołczyna 1554-1821 0 rozwiń
dokument: poświadczenie testamentu 1583 (1 j.a.), akta: Rada miejska: statuty, przywileje, granice miasta, korespondencja Rady Miejskie 1565-1797 (9 j.a.), korespondencja urzędników miejskich 1589 (1 j.a.), majątek miasta 1604-1721 (1 j.a.), spory kompetencyjne i sądowe 1560-1719 (14 j.a.), targi, mosty, pożary 1581-1821 (3 j.a.), sprawy finansowe, podatki, opłaty 1578-1738 (6 j.a.), akta młynów i cechów miejskich 1574-1685 (9 j.a.), sprawy kościelne i wyznaniowe 1554-1809 (16 j.a.), budynki miejskie 1589-1590 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 61
45/34/0 Akta gminy Domaradzka Kuźnia 1927-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/35/0 Akta gminy Groszowice [1827] 1850-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
45/36/0 Akta gminy Komprachcice 1892-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 75
45/37/0 Akta gminy Fałkowice 1858-1883 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/38/0 Akta gminy Kolonia Popielowska 1921-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/39/0 Akta gminy Kotórz Mały 1865-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/40/0 Akta gminy Luboszyce 1859-1888 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
45/41/0 Akta gminy Nowa Wieś Królewska [1826] 1850-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 345
45/42/0 Akta gminy Nowe Budkowice 1862-1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/43/0 Akta gminy Zawadzkie 1937-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
45/44/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu opolskiego - włączono do zespołów nr 986 - 1032 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/45/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu strzeleckiego - włączono do zespołów nr 1066 - 1086 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/46/0 Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu 1908-1922 0 rozwiń
sprawy organizacyjne 1919-1922 (21 j.a.), Sztab Komisji Międzysojuszniczej 1919-1922 (45 j.a.), Departament Wojskowy 1919-1922 (88 j.a.), Sztab 46 Dywizji 1919-1922: oddział I 1919-1922 (9 j.a.), oddział II 1919-1922 (70 j.a.), oddział III 1919-1922 (13 j.a.), Dowództwo 91 Brygady Strzelców Alpejskich 1919-1922 (10 j.a.), dowództwo 92 Brygady Strzelców Alpejskich 1919-1922 (2 j.a.), Dowództwo 24 Batalionu Strzelców Alpejskich 1920 (3 j.a.); przes. 2343/2015: wyciągi raportów i zarzadzeń władz niemieckich, wyniki głosowania, sprawy administracyjne 1919-1922 (6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 267
45/47/0 Urząd do Spraw Mniejszości w Opolu 1922-1937 0 rozwiń
akta ogólno-administracyjne - korespondencja z innymi urzędami 1922-1937 (41 j.a.), zażalenia mniejszości narodowych - osób prywatnych i organizacji 1924-1937 (757 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 798
45/48/0 Dyrekcja Kolei Rzeszy w Opolu 1894-1927,1939 10 rozwiń
schemat organizacyjny kolei niemieckich 1939 (1 j.a.), sprawy prawne, procesowe 1895-1921 (1 j.a.), kontrola paszportowa 1908-1913 (1 j.a.), przewozy, taryfy tranzytowe, zobowiązania finansowe między Polską a Niemcami, ogólny cennik przejazdów 1922-1927 (3 j.a.), pasażerski ruch graniczny - nadzór nad ruchem, ruch wymienny Niemcy-Polska , ruch osobowy z Prusami Wschodnimi 1919-1929 (7 j.a.), taryfa osobowa 1920-1927 (4 j.a.), przewozy towarowe - przewóz węgla i zwierząt oraz innych towarów z polskiego Górnego Śląska do Kłajpedy, Gdańska 1922-1927 (8 j.a.), współzawodnictwo portów Gdańsk - Szczecin 1924 (1 j.a.), zajścia graniczne - skargi na złe traktowanie na granicy ze strony polskich i niemieckich służb granicznych 1922-1927 (2 j.a.), plan techniczny dworca kolejowego w Opolu 1907 (1 j.a.), repertorium b.d. (1 j.a.), akta osobowe 1865-1933 (6 j.a.), przes.1801/2012: dokumentacja techniczna 1924-1927 (1 j.a.), przes.1801/2012: szkice techniczne wagonów 1924-1927 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 42
45/49/0 Dyrekcja Poczty Rzeszy w Opolu 1919-1926 0 rozwiń
przekazywanie placówek i majątku pocztowego na terenie Górnego Śląska władzom polskim 1919-1923 (4 j.a.), przekazywanie przez władze niemieckie urzedów pocztowych władzom czeskim 1920 (1 j.a.), korespondencja z Międzysojuszniczą Komisją dla Górnego Śląska 1920-1923 (2 j.a.), przekazanie władzom polskim Górnego Śląska, przekazanie Polsce urzędów pocztowych, sprzętu i ambulansów, oszacowanie oddanych Polsce instytucji komunikacyjnych, likwidacja urzędów pocztowych 1921 - 1925 (9 j.a.), wycinki prasowe na temat niemiecko-polskiego układu 1921-1922 (1 j.a.), sprawy personalne 1922-1923 (1 j.a.), umowa gospodarcza z Polską 1921-1922 (1 j.a.), rokowania z Polską w sprawie ruchu tranzytowego 1922 (1 j.a.), rady pocztowe 1921-1922 (1 j.a.), budżet 1922-1923 (1 j.a.), żołd wojenny, dodatek osobowy 1920-1923 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 23
45/50/0 Krajowy Urząd Skarbowy w Opolu 1919-1929 0 rozwiń
Wydział I: zarządzenia i korespondencja z Naczelnym Dowództwem Wojsk Sprzymierzonych i Komisją międzysojuszniczą 1919-1923 (13 j.a.), zarządzenia w sprawie wykonania postanowień traktatu pokojowego , mianowanie komisarzy do przekazania terenów i majątku Polsce 1919-1923 (4 j.a.), sprawy organizacyjne i sprawozdania Urzędu Finansowego 1919-1929 (16 j.a.), pobór podatków, ceł i opłat 1920-1928 (5 j.a.), podległe urzędy finansowe - organizacja, przeniesienia 1920-1928 (46 j.a.), Wydział II: traktat pokojowy - komentarze, wykonanie 1919-1924 (1 j.a.), tereny odstąpione i obsadzone przez wojska alianckie 1921-1927 (2 j.a.), korespondencja w sprawach przekazania mienia władzom polskim 1921-1923 (3 j.a.), polsko-niemieckie umowy i porozumienia w sprawach granicznych i transportu 1920-1929 (11 j.a.), polsko-niemieckie układy gospodarcze 1922-1923 (3 j.a.), sprawy celne, ruch graniczny, kontrola paszportowa 1920-1928 (9 j.a.), urzędy celne 1921-1928 (25 j.a.), niemiecko-czeskie porozumienie graniczne 1922-1928 (3 j.a.), międzynarodowe spółki i kartele 1921-1928 (4 j.a.), import, eksport, ruch graniczny 1920-1928 (6 j.a.), ruch graniczny na podstawie kart cyrkulacyjnych 1922-1929 (6 j.a.), instytucje i przedsiębiorstwa utworzone na podstawie Konwencji Genewskiej 1922-1928 (32 j.a.), spory między niemieckimi i zagranicznymi urzędnikami 1923-1928 (2 j.a.); nab. 8683/2016: korekta ewidencji b.d. (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 193
Wyświetlanie 21 do 40 z 3 959 wpisów.