Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krępnej 1954-1965 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1965 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (7 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 14
45/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kórnicy 1956-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1956-1972 (8 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1969 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1964 (1 j.a.), zadania i plany gospodarcze gromady 1961-1971 (7 j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1967 (2 j.a.), budżet 1959-1972 (6 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1961-1966 (3 j.a.), rolnictwo-sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw, dziennik obowiązkowych dostaw, rejestr obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków oraz zwierząt rzeźnych, arkusz wymiarowy obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych 1965 (6 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 44
45/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malni 1955-1972 [1973] 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1963-1968 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1965-1970 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1971 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1962-1967 (3 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1971 (9 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1960-1972 (9 j.a.), bilans za rok 1972 1973 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 68
45/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie Opolskim 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), komisje GRN- protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (10 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1971 (8 j.a.), programy rozwoju gromady 1962-1967 (1 j.a.), wiejski program rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), budżet gromady 1955, 1963-1966 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 39
45/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzeleczkach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli, sprawozdania 1959-1972 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1969-1970 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich i spotkań z wyborcami 1969-1970 (1 j.a.),uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego 1965 (1 j.a.), programy rozwoju gromady i rolnictwa 1967-1971 (2 j.a.), sprawizdania GUS-o zatrudnieniu i budownictwie 1964-1969 (1 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły, zalecenia pokontrolne, sprawozdania 1960-1971 (2 j.a.), kontrole archiwum-protokoły wizytacji składnicy akt PGRN 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1972 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe-miesięczne i kwartalne 1959-1965 (4 j.a.), klub radnych PZPR-protokoły posiedzeń 1962-1966 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 52
45/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Walcach 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1969 (15 j.a.), uchwały GRN 1959-1972 (1 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1956-1969 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1969-1970 (1 j.a.), plany pracy GRN i komisji GRN 1961-1972 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1956-1970 (3 j.a.), plany gospodarcze gromady 1961-1965 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o planach zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie i służbie zdrowia, o zatrudnieniu i funduszu płac oraz budowie kanalizacji 1964-1968 (2 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły kontroli 1960-1969 (10 j.a.), budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1959-1961, 1963, 1965 (4 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1965 (2 j.a.), sprawozdania z działalności w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów 1964-1965 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk-tłumaczenie nazwisk 1960 (1 j.a.), związki zawodowe-protokoły posiedzeń, plany pracy grupy związkowej 1955-1957 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 71
45/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielinie 1957-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1957-1972 (9 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1959-1972 (5 j.a.), plany pracy GRN 1963-1969 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1959-1969 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1972 (2 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1969-1971 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o powierzchni użytków i zasiewów, składy osobowe komisji stałych rad narodowych 1960, 1970 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1958-1971 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1965, 1970 (3 j.a.), spisy powierzchni gospodarstw rolnych, nieruchomości i liczby ludności 1960 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 44
45/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żużeli 1955-1971 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1956-1971 (10 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1969 (11 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1965 (4 j.a.), plany pracy GRN 1965-1969 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1965 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1969 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1964 (1 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne1963-1967 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1964 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1965 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 36
45/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żywocicach 1954-1972 0 rozwiń
organizacja własna-zmiany w składzie GRN 1955-1956 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1956-1972 (12 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, sprawozdania 1958-1965 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1963 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1971 (4 j.a.), program rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), sprawozdania GUS-spisy powierzchni upraw i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich 1955-1963 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego 1954-1971 (6 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1964 (3 j.a.), wybory do Sejmu i rad narodowych-protokoły zebrań wyborczych, spisy wyborców, korespondencja 1965 (1 j.a.), spis powszechny-wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych 1960-1961 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 51
45/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boguszycach 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), rejestr uchwał GRN 1955-1959 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1961-1966 ( 3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1958-1971 (12 j.a.), rejestr uchwał prezydium GRN 1955-1957 (1 j.a.), plany rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1964-1969 (1 j.a.), sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych 1967 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1971 (1j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1964-1966 (1 j.a.),budżety gromady 1955-1963 (9 j.a.), budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1963-1969 (3 j.a.), sprawozdania finansowe 1960-1965 (1j.a.), spisy rolne GUS 1955-1964 (2 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963 (1 j.a.), plany pracy 1961-1962 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 54
45/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budkowicach Starych 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (15 j.a.), rejestr uchwał GRN i PGRN 1961-1972 (1 j.a.), komisje GRN - 1955-1972 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (16 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1971 (5 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1968-1969 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (3 j.a.), analiza skarg i wniosków 1955 (1 j.a.), narodowy spis powszechny 1960, 1970 (2 j.a.), czyny społeczne 1961-1970 (2 j.a.), sprawozdania GUS o stanie i ruchu zatrudnionych 1966-1971 ( 3 j.a.), badania struktury ludności wsi 1966 (1 j.a.), bilans zasobów mieszkaniowych 1966-1968 (1 j.a.), sprawozdania o środkach trwałych 1966-1969 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1961-1972 (3 j.a.), budżety gromady 1955-1971 (17 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych 1971 (1 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1956-1971(7 j.a.), spisy rolne 1966-1972 (5 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1956 (1 j.a.), protokoły zebrań Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 1958-1960 (1 j.a.), uchwały finansowe Prezydium GRN 1962-1964 (1 j.a.), plany pracy Prezydium GRN 1962 (1 j.a.); nab. 7832/2015: spisy zwierząt gospodarskich, indywidualnych gospodarstw rolnych, powierzchni użytkowych, zasiewów, drzew i krzewów owocowych 1958, 1962-1965 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 96
45/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chmielowicach 1955-1961 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1956, 1958-1961 (4 j.a.) plany gospodarcze 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (7 j.a.), wykaz indywidualnych gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 20
45/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chróścicach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1956-1972 (18 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1968 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1970 (16 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1962-1968 1970-1972 (4 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955-1968 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1963 (7 j.a.), budżet i jego wykonanie 1965-1971 (4 j.a.), sprawozdania finansowe 1959-1967 (2 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1962 (2 j.a.), spis rolny 1960 (1 j.a.), wykazy etatów 1970-1972 (1j.a.), protokół zebrania wiejskiego 1963 (1 j.a.), plan pracy GRN 1962 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 66
45/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chróścinie 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1964, 1971-1972 (11 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń 1956-1964 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1956-1967, 1969-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1963 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (4 j.a.), budżety, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1967 (4 j.a.), plany i sprawozdania finansowe 1966-1967 (2 j.a.), spisy rolne 1960-1964 (2 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957, 1961, 1963 (3 j.a.), sprawozdania GUS 1972 (1 j.a.), mienie gromadzkie - ewidencja zabytków nieruchomych 1959 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962 (1 j.a.), plany pracy 1962 (1 j.a.), dokumentacja kompleksowego zadrzewienia wsi 1971 (4 j.a.), mapy geodezyjne miejscowości: Chróścina, Mechnice, Wrzoski 1940, 1956, 1960 (13 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 61
45/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chrząstowicach 1955-1973 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1967, 1969-1971 (16 j.a.), projekty uchwał GRN 1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1957 (12 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955, 1958, 1962-1965 (5 j.a.) , program rozwoju gromady 1961-1965 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959, 1961-1963 (4 j.a.), budżety gromady 1955-1965, 1968-1971 (10 j.a.), sprawozdania finansowe 1956-1961, 1963-1967 (4 j.a.), spisy rolne 1964-1968 (2 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1956-1957, 1960, 1963 (4 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń 1961-1972 (3 j.a.), plan gospodarczy gromady 1966-1967 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne 1965-1972 (2 j.a.), sprawozdania GUS 1972 (1 j.a.), bilanse 1969-1970 (1 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1968 (2 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.), rejestr mieszkańców wsi Dębska Kuźnia 1954-1972 (1 j.a.), nab. 6429/2012: plany zagospodarowania lasów gromady Chrząstowice i wsi Falmirowice 1957, 1963-1972 (2 j.a.), operaty inwentaryzacji lasów niepaństwowych wsi: Daniec, Falmirowice, Krasiejów 1969-1973 (6 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 79
45/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnowąsach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1958-1967, 1969-1970 (13 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1956-1965 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1959-1967, 1969-1972 (13 j.a.) protokoły zebrań wiejskich 1963-1965 (2 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne 1966-1967, 1971-1972 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1967, 1970 (2 j.a.) programy gospodarcze gromady 1964-1968 (1 j.a.), plany i zadania gpspodarcze 1959-1962, 1964-1965 (4 j.a.) budżety gromady 1958-1963, 1965-1967 (7 j.a.), sprawozdania finansowe 1955-1965 (2 j.a.), spisy rolne 1955-1960 (3 j.a.), spisy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957, 1961, 1966 (3 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1967 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 58
45/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrówce Dolnej 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954- 1961, 1963-1967, 1969-1972 (16 j.a.), uchwały GRN 1955-1956 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1960, 1969-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1956, 1958-1961, 1963-1967, 1969-1972 (15 j.a.), uchwały PGRN 1955-1959, 1967-1968 (4 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1965 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959-1964 (6 j.a.), budżety gromady 1955-1965, 1967, 1969-1972 (16 j.a.), bilanse 1966-1968 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957-1958, 1964 (3 j.a.), spisy rolne 1958-1966 (1 j.a.), sprawozdania z dożynek 1959-1963 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń, sprawy wyborcze 1957-1966 (1 j.a.), Komitet Gromadzki PZPR - protokoły posiedzeń i inne 1958-1963 (3 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963, 1965-1972 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne i ich realizacja 1965-1972 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 77
45/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzeniu Wielkim 1954-1972 [1975] 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1971 (11 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń, protokoły kontroli, regulamin pracy 1955-1962, 1965-1967, 1969-1971 (4 j.a.), protokoły posiedzen prezydium GRN 1955-1972 (12 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1971 (3 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959-1975 (4 j.a.), sprawozdanie z przebiegu prac spisu 1960 (1 j.a.), budżety gromady i ich wykonanie 1955-1967, 1970-1972 (12 j.a.), wykazy nieruchomości i gospodarstw 1957, 1960 (2 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1966-1970 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 52
45/260/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domaradzu 1955-1961 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955, 1957-1958, 1960-1961 (5 j.a.), plany gospodarcze 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1958, 1960-1962 (6 j.a.), sprawozdania budżetowe 1959-1961 (1 j.a.), spisy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 21
45/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domecku 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1959 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1959 (5 j.a.), wykaz gospodarstw 1957 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 521 do 540 z 3 959 wpisów.