Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/282/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Schodni Starej 1955-1969 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1959-1962, 1965-1968 ( 4 j.a.), sprawozdania i oceny działalności GRN 1962-1964 (1 j.a.), komisje GRN 1955-1957, 1961-1966 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1968 ( 8 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962, 1965, 1967 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1969 (1 j.a.), zadania gospodarcze wsi 1963-1965 (1 j.a.), plany gospodarcze gromad 1966-1968 (1j.a.), spisy rolne 1958, 1960, 1964-1966 (2 j.a.), spisy ludności 1966 (1j.a.), sprawozdania GUS 1963-1967 (1 j.a.), budżety gromady 1964-1969( 2 j.a.), sprawozdania budżetowe 1962-1968 ( 2 j.a.),wykaz gospodarstw rolnych 1957, 1964 (2 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń 1961-1966 (1 j.a.), Kółka Rolnicze - protokoły i sprawozdania z działalności 1962-1965 (1 j.a.), plany pracy GRN i PGRN 1962 (1 j.a.); nab. 7839/2015 protokoły komisji i plan pracy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1965-1967 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 35
45/283/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starych Siołkowicach 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (10 j.a.), uchwały GRN 1955-1968 (1 j.a.), sprawozdania z działalności GRN 1969-1971 (1 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1967, 1970-1971 (2 j.a.), plan pracy GRN 1962 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960, 1962-1972 (7 j.a.), sprawozdania GUS 1966-1967, 1969-1972 (2 j.a.), sprawozdania z wykonania zadań na drogach lokalnych 1966-1968 (1 j.a.), kontrole finansowe 1964-1970 (1 ja.), budżety gromady 1955-1972 (6 j.a.), plany finansowe 1967-1968 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe1959-1972 (4 j.a.), spisy rolne 1957-1968 (2 j.a.), wykaz indywidualnych gospodarstw 1960 (1 j.a.), stany zasiewów 1968-1971 (1 j.a.), czyny społeczne 1965-1969 (1 j.a.), realizacja uchwał IX Plenum KC PZPR 1968-1970 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu 1965-1969 (1 j.a.), Komisja Rozjemcza 1966-1972 (1 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1968-1969 (2 j.a.), plan samoobrony 1968-1972 (1 j.a.) , programy rozwoju gromady 1961-1965, 1966-1970 (2 j.a.), sprawozdanie finansowe 1972 (1 j.a.), uproszczony plan urządzeń lasu 1970 (1 j.a.), ankieta klasyfikacji gruntów b.d. (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 70
45/284/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowie Opolskim [1948] 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1966-1972 (15 j.a.), komisje GRN 1955-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1972 (2 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1967 (2j.a.), program rozwoju rolnictwa 1967-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1962, 1963-1972 (3 j.a.), protokoły kontroli zewętrznych 1964-1965 (1j.a.), budżety gromady 1955-1972( 4 j.a.), sprawozdania budżetowe 1963-1971 (2 j.a.), sprawozdania GUS 1971-1972 (1 j.a.), spisy rolne 1955-1969 (3 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957-1964 (3 j.a.), nab.5766/2010: oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy 1948-1969 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 54
45/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turawie 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (14 j.a.), komisje GRN 1955-1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (15 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1972 (1j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1966-1970 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1971 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (6 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych 1969-1972 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1962, 1966-1968 (2 j.a.), spisy rolne 1958-1967 (2 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 47
45/286/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węgrach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli1955-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1967-1972 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962, 1967 (2 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959, 1962-1965, 1967-1971 (5 j.a.), wiejski program rozwoju gromady 1967-1970 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1963-1967 (4 j.a.), spisy rolne 1956-1964 (3 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1j.a.). Liczba jednostek w zespole: 51
45/287/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wójtowej Wsi - Winowie 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 ( 8 j.a.), uchwały GRN 1955-1971 (1 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1972 (2 j.a), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1954-1972 (9 j.a.),uchwały prezydium GRN 1955-1970 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1956, 1958, 1965-1970 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1967 ( 2 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1970 (2 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1960, 1962-1963, 1965-1969 (5j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955-1959 (1 j.a.), budżety gromady 1956- 1971 (6 j.a.), sprawozdania budżetowe 1957-1971 (3 j.a.), sprawozdania o środkach trwałych 1967 (1 j.a.), spisy rolne 1969-1972 (1 j.a.), wykazy gospodartstw rolnych 1957, 1959, 1961-1962, 1964 (2 j.a.), charakterystyka gospodarstw 1969 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów bd. (1 j.a.), protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 1956-1958 (1 j.a.), program działalności i protokoły zebrań Kółek Rolniczych 1960-1967 (4 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze ksiąg i akt USC 1954-1955 (1 j.a.), rejestr uchwał 1954 (1j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 57
45/288/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Błotnicy Strzeleckiej 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (15 j.a.), realizacja uchwał GRN 1962-1963 (1 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń i kontroli 1958-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (14 j.a.), Klub Radnych - protokoły posiedzeń 1963 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1964-1972 (1 j.a.), sprawozdawczość gospodarcza-wykazy gruntów 1967-1972 (1 j.a.), mienie gromadzkie-ewidencja 1960-1961 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (12 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1969-1971 (1 j.a.), spotkania radnych z wyborcami-postulaty wyborców, ewidencja wniosków 1961-1964 (1 j.a.), przes.1478/2010: urządzenia rolne - mapy glebowo-rolnicze wsi Błotnica Strzelecka 1963 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 56
45/289/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górze św. Anny 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (18 j.a.), uchwały GRN 1955, 1962-1964 (2 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń, kontroli, plany pracy 1955-1971 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1955 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1964-1969 (6 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1967 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1962-1970 (3 j.a.), sprawozdania GUS - spisy powierzchni użytków i zasiewów 1964 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1963-1970 (1 j.a.), budżety gromady 1959-1970 (13 j.a.), sprawozdania finansowe 1957-1962 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1970-1971 (1 j.a.), spis powszechny - zestawienie nieruchomości i gospodarstw rolnych 1960 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 73
45/290/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Izbicku 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (18 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń, plany pracy 1966-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1965-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1963-1969 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1965-1971 (1 j.a.), sprawozdania GUS-sprawozdania o wysokości plonów i działalności usługowej 1969-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1968-1972 (1 j.a.), budżety gromady 1965-1970 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 50
45/291/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jemielnicy 1954-1972 [1973] 0 rozwiń
organizacja własna-zarządzenie sekretarza gromadzkiego 1964 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1954-1972 (14 j.a.), rejestr uchwał GRN1964 (1 j.a.), realizacja uchwał GRN 1971-1972 (1 j.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1956-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), realizacja uchwał Prezydium GRN 1971-1972 (1 j.a.), plany pracy Prezydium GRN 1959 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1969-1972 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1963-1964 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1968 (1 j.a.), sprawozdania GUS-spisy powierzchni użytków i zasiewów, gospodarstw uspołecznionych i zwierząt gospodarskich 1964-1969 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1961, 1968-1972 (6 j.a.), sprawozdanie z kontroli 1967 (1 j.a.), budżety gromady 1962-1970 (7 j.a.), wybory-rejestr postulatów i wniosków wyborczych 1961-1965, 1969-1972 (2 j.a.)., nab.5333/2008 - 10 j.a.-0,04 mb.: sesje i sprawy organizacyjne GRN - imienne wykazy radnych GRN 1969 (1 j.a.), realizacja uchwał PGRN - uchwały 1965, 1972 (1 j.a.), konferencje i narady 1971 (1 j.a.), sprawozdawczość gospodarcza ogólna - sorawozadania GUS 1971-1973 (1 j.a.), skargi i wnioski 1971-1972 (2 j.a.), kontrole wewnętrzne 1971 (1 j.a.), aktywizacja gromady - czyny społeczne 1965, 1971 (2 j.a.), sprzedaż bazarowa mięsa 1966-1970 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 71
45/292/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kadłubie 1954-1972 [1973] 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (15 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1958-1969 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (14 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1971 (1 j.a.), sprawozdania GUS z zatrudnienia i usług 1967-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły i sprawozdania 1955-1970 (4 j.a.), budżety gromady 1955-1971 (17 j.a.), zmiany budżetowe 1971 (1 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1970-1971 (2 j.a.), przes.1479/2010: urządzenia rolne - mapy glebowo-rolnicze wsi: Grodzisko, Kadłub, Osiek 1963, 1973 (4 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 64
45/293/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niwkach 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (14 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1972 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1955-1971 (3 j.a.), plan rozwoju rolnictwa 1966-1966 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1967-1972 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (5 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1967-1971 (1 j.a.), wnioski wyborców 1959 (1 j.a.), wykaz indywidualnych gospodarstw rolnych 1955 (1 j.a.), przes.1480/2010: urządzenia rolne - mapy glebowo-rolnicze wsi: Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki 1962, 1970 (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 48
45/294/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piotrówce 1955-1968 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1968 (13 j.a.), komisje GRN-wykaz członków komisji, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1968 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (14 j.a.), rejestr uchwał Preydium GRN 1963-1964 (1 j.a.), kwartalne plany pracy 1966 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1966 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1964, 1966-1967 (3 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1968 (2 j.a.), sprawozdania GUS 1962-o stanie i ruchu zatrudnionych, spisy rolne, o powierzchni użytków, zasiewów, hodowli zwierząt gospodarskich 1962-1967 (4 j.a.), kontrole zewnętrzne 1964-1966, 1968 (3 j.a.), księga dochodów i wydatków budżetowych 1955 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1968 (11 j.a.), sprawozdania budżetowe- o dochodach i wydatkach 1959-1962 (1 j.a.), zatrudnienie-limity zatrudnienia, wykazy pracowników Prezydium 1966 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 62
45/295/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozmierzy 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (8 j.a.), uchwały GRN 1955-1956 (1 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1958-1972 (10 j.a.) , protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (5 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1955-1956, 1967-1968 (2 j.a.), sprawozdania z działalności Prezydium GRN 1971-1972 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1963, 1968-1972 (2 j.a.), plany gospodarcze 1962-1964, 1968 (2 j.a.), programy rozwoju gromady i rolnictwa 1962, 1969-1970 (2 j.a.), sprawozdania GUS-spisy ludności i powierzchni gospodarstw, spisy zasiewów i użytków oraz zwierząt gospodarskich 1957, 1962-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1956-1965, 1967-1972 (2 j.a.), budżety GRN 1955-1972 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1957-1960, 1970-1972 (2 j.a.), wybory-realizacja postulatów i wniosków wyborców 1961 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 46
45/296/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Staniszczach Wielkich 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1972 (7 j.a.) , protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (7 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1971 (2 j.a.), sprawozdania GUS-o stanie i ruchu zatrudnionych 1971-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1961-1970 (2 j.a.), budżety GRN 1959, 1966 (2 j.a.), Ochotnicza Straż Pożarna-protokoły zebrań, sprawozdania 1960-1964 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 33
45/297/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich 1962-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1962-1972 (9 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1971 (11 j.a.) , protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972 (9 j.a.), plany pracy 1964-1966 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1965-1972 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1964 (1 j.a.), sprawozdania GUS-o ludności, mieniu gromadzkim, urządzeniach komunalnych, stanie i ruchu ludności 1964-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1964-1970 (1 j.a.), budżety GRN 1963-1970 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe 1965-1966 (2 j.a.), przes.1481/2010: urządzenia rolne- mapy glebowo-rolnicze wsi: Dziewkowice, Płużnica, Rożniątów, Szymiszów, Warmątowice 1962, 1966-1972 (5 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 49
45/298/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu Śląskim 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (8 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1972 (6 j.a.) , protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1957-1972 (2 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1868-1971 (2 j.a.), protokoły kontroli wewnętrznych 1962-1963, 1970-1972 (2 j.a.), mienie gromadzkie-protokoły zebrań Spółki Wodnej 1962 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1971 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe 1967-1970 (4 j.a.), wybory-realizacja wniosków i postulatów wyborczych 1959-1964 (1 j.a.), rolnictwo-projekt zadrzewień, wykazy gruntów 1968, 1971 (2 j.a.), Ochotnicza Straż Pożarna-protokół zebrania 1963 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 41
45/299/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadzkiem 1969-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1969-1972 (2 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, sprawozdania 1969-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1969-1972 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1970-1971 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1970 (1 j.a.), sprawozdania GUS-o społecznej działalności rad narodowych oraz o stanie i ruchu zatrudnionych 1970-1972 (1 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych 1969 (1 j.a.), budżet gromady 1969 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1969-1970 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 14
45/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zimnej Wódce 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (17 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1956-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1972 (18 j.a.), plany pracy GRN 1955-1958 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962, 1964-1967, 1970-1972 (3 j.a.), Sejmik Rolniczy-protokół posiedzenia 1967 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1964 (1 j.a.), programy rozwoju gromady i zadania gospodarcze 1962-1964 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1961-1966 (1 j.a.), budżet gromady 1957, 1961-1963 (2 j.a.), księgi dochodów i wydatków budżetowych 1957, 1959-1962 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 54
45/301/0 vacat - Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu 1954 -włączony do zespołu nr 2830 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5.12.1954 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 561 do 580 z 3 959 wpisów.