Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/61/0 Sąd Obwodowy w Pokoju [1607] 1879-1941 0 rozwiń
kancelaria sądu 1937 (3 j.a.), postępowanie procesowe 1804-1808 (1 j.a.), księgi gruntowe 1607-1824 (4 j.a.), akta gruntowe 1843 (1 j.a.), obrót nieruchomościami 1794-1794 (1 j.a.), dzierżawy 1814-1849 (1 j.a.), uwłaszczenia 1818-1862 (6 j.a.), spisy majątków 1905 (1 j.a.), fundacje i sprawy kościelne 1813-1850 (3 j.a.), postępowanie oddłużeniowe 1926-1941 (j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1885 – 1925 (44 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 71
45/62/0 Sąd Obwodowy w Strzelcach Opolskich [1662] 1879-1944 [1957] 0 rozwiń
Sprawy ogólne - organizacja sądu, kancelaria sądu [1919-1936] (5 j.a.), Akta spraw cywilnych - sprawy procesowe indywidualne [1802-1941] (5 j.a.), Akta spraw karnych - akta sprawy karnej [1937-1937] (1 j.a.), Księga ingrosacyjna - Umowy wymagające sporządzenia na piśmie [1798-1802] (1 j.a.), Księgi gruntowe - Księgi gruntowe poszczególnych miejscowości [1753-1861] (13 j.a.), Akta gruntowe - akta pomocnicze do ksiąg gruntowych [1662-1957] (557 j.a.), Sprawy podatkowe - podatki gruntowe, podatki od nieruchomości zabudowanych [1874-1902] (1 j.a.), Urbarze poszczególnych miejscowości [1785-1811] (3 j.a.), Rejestry handlowe [1873-1920] (1 j.a.), Uwłaszczenia i parcelacje - Uwłaszczenia i parcelacje z różnych miejscowości [1835-1891] (4 j.a.), Kolonizacja - Zakładanie kolonii [1824-1855] (2 j.a.), Sprawy upadłościowe i wywłaszczenia [1933] (1 j.a.), Testamenty i sprawy spadkowe - protokoły dziedziczenia, akta testamentowe w układzie alfabetycznym [1806-1938] (341 j.a.), Sprawy rodzinne i opiekuńcze - Opieka, kuratela [1854-1886] (11 j.a.), Protokoły sądów rozjemczych -polubowne rozwiązywanie sporów przed sędziami pokoju [1835-1941] (55 j.a.), Pomoc prawna -współpraca z innymi instytucjami [1929-1943] (1 j.a.), Akta personalne pracowników sądu - Akta personalne pracowników sądu [1879-1940] (19 j.a.), przes.1336/2009: akta gruntowe miejscowości Zakrzów i Dąbrówka 1784-1787, 1809-1931 (6 j.a.), przes. 1622/2011: akta hipoteczne dóbr rycerskich miejscowości Izbicko i Otmice 1796 (1 j.a.), spór pomiędzy hrabią Possadowskim a Adamem Czaplikiem o dobra w Centawie 1822 (1 j.a.), akta dóbr alodialnych w Zakrzowie i Dąbrówce 1848-1852 (1 j.a.), przes.1738/2012: repertorium do akt gruntowych miasta Strzelce Opolskie b.d. (1 j.a.); nab. 7950/2015 1858-1863 (1 j.a.); nab. 8112/2015 akta komisarza sądowego 1811-1815 (1 j.a.); przes. 2187/2015 protokoły sądu rozjemczego 1886-1911 (1 j.a.); przes. 2302/2015 sprawy urodzeń, małżeństw i zgonów ludności żydowskiej 1812-1874 (10 j.a.); nab. 8685/2016: fragment rejestru spraw opiekuńczych 1861-1906 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 1047
45/63/0 Sąd Obwodowy w Ujeździe Śląskim [1790] 1879-1944 0 rozwiń
Sprawy ogólne - organizacja sądu, kancelaria sądu, zarządzenia [1855-1939] (12 j.a.), Akta spraw cywilnych - sprawy procesowe indywidualne [1938-1941] (1 j.a.), Księgi gruntowe - księgi gruntowe poszczególnych miejscowości [1800-1944] (2 j.a.), Akta gruntowe - akta pomocnicze do ksiąg gruntowych 1790-1943] (9 j.a.), Uwłaszczenia i parcelacje - uwłaszczenia i parcelacje z różnych miejscowości [1820-1905] (23 j.a.), Kolonizacja - zakładanie kolonii [1824-1858] (2 j.a.), Rejestry i likwidacje firm [1892]-1932 (2 j.a.), Testamenty i sprawy spadkowe - akta testamentowe [1828 - 1936] (2 j.a.), Sprawy rodzinne i opiekuńcze - opieka, kuratela [1820-1905 (2 j.a.), Akta personalne pracowników sądu [1888-1934] (7 j.a.), przes.1623/2011: akta gruntowe miejscowości Klucze 1935-1942 (1 j.a.); przes. 2303/2015 zarządzenia dotyczące ludności żydowskiej 1841-1908 (5 j.a.), przes. 2304/2015 sprawy cywilne 1906 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 70
45/64/0 Akta notariusza Emanuela Hrubego w Krapkowicach 1889-1898 0 rozwiń
Rejestry - rejestr przeprowadzanych transakcji, indeks osobowy 1889-1898 (1 j.a.) Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1889-1898 (21 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 15
45/65/0 Akta notariusza Henryka Iwainskiego w Krapkowicach 1898-1927 0 rozwiń
Rejestry - rejestr przeprowadzanych transakcji, indeks osobowy 1902-1927 (4 j.a.), Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1898-1927 (172 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 176
45/66/0 Akta notariusza dra Eryka Kraisa w Krapkowicach 1935-1943 0 rozwiń
Rejestry - rejestr przeprowadzanych transakcji, indeks osobowy 1935-1943 (1 j.a.), Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1935-1943 (23 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 24
45/67/0 Akta notariusza dra Maksa Rossego w Krapkowicach 1927-1941 0 rozwiń
Rejestry - rejestr przeprowadzanych transakcji, indeks osobowy 1927-1941 (5 j.a.), Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1927-1941 (101 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 106
45/68/0 Akta notariusza dr Helmuta Jünglinga w Opolu 1925-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
45/69/0 Akta notariusza dra Otto Wodarza w Opolu 1905-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 149
45/72/0 Akta notariusza Józefa Faltina w Strzelcach Opolskich 1891-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 352
45/74/0 Akta notariusza Alfreda Hugo Teodora Geislera w Strzelcach Opolskich 1887-1890 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
45/75/0 Akta notariusza Edwarda Gerlacha w Strzelcach Opolskich 1849-1868 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
45/76/0 Akta notariusza Teodora Aleksandra Hildebranda w Strzelcach Opolskich 1905-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
45/77/0 Akta notariusza Kurta Naumanna w Strzelcach Opolskich 1910-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 91
45/78/0 Akta notariusza Józefa Seifferta w Strzelcach Opolskich 1843-1884 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 103
45/79/0 Akta notariusza Fryderyka Benjamina Stockmanna w Strzelcach Opolskich 1870-1880 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
45/80/0 Akta notariusza Oswalda Schuberta w Strzelcach Opolskich 1880-1886 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
45/81/0 Akta notariusza Maxa Wohlauera w Strzelcach Opolskich 1886-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 91
45/82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 1884-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
45/82/1 vacat- Cementownia Grundmanna- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 61 do 80 z 4 054 wpisów.