Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/100/54 vacat- Szkoła Podstawowa Raszowa- włączono do zespołu nr 3445 Szkoła Podstawowa w Raszowej 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/55 vacat- Szkoła Podstawowa Kielcza- włączono do zespołu 3425 Szkoła Podstawowa w Kielczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/56 vacat- Szkoła Podstawowa Brzezina pow. Brzeski- włączono do zespołu nr 3410 Szkoła Podstawowa w Brzezinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/57 vacat- Szkoła Podstawowa Karczów- włączono do zespołu nr 3422 Szkoła Podstawowa w Karczowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/58 vacat- Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie- włączono do zespołu nr 3431 Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/101/0 Kronika wsi Krzywiczyny 1856 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/102/0 Filomatia Stowarzyszenie w Opolu 1860-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
45/103/0 Zbiór rękopisów Augusta Kastnera 1850-1870 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 160
45/104/0 Stowarzyszenie Mieszczan Opolskich w Opolu 1869-1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
45/105/0 Związek Dziewcząt Niemieckich Okręg Górny Śląsk 1938-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
45/106/0 Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej Śląska Opolskiego 1931-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
45/107/0 Cechy miasta Białej Prudnickiej 1808-1938 0 rozwiń
akta cechu krawców 1808-1889 (3 j.a.), akta cechu piekarzy 1899-1933 (65 j.a.), akta cechu stolarzy 1902-1938 (23 j.a.), akta cechu szewców 1929 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 92
45/108/0 Cechy miasta Brzegu 1326-1898 0 rozwiń
akta cechu białoskórników 1591-1789 (6 j.a.), akta cechu blacharzy 1662-1734 (2 j.a.), akta cechu browarników 1588-1734 (4 j.a.), akta cechu cieśli 1613-1777 (2 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1562-1734 (8 j.a.), akta cechu cynarzy i kamieniarzy 1551-1733 (4 j.a.), akta cechu farbiarzy 1662 (1 j.a.), akta cechu garbarzy 1499-1856 (5 j.a.), akta cechu garncarzy 1560-1652 (1 j.a.),akta cechu iglarzy 1661-1682 (2 j.a.), akta cechu kapeluszników 1539-1714 (14 j.a.), akta cechu kołodziei 1608-1852 (5 j.a.), akta cechu kordobańczyków 1693-1854 (9 j.a.), akta cechu koszykarzy 1668 (1 j.a.), akta cechu kotlarzy 1697 (1 j.a.), akta cechu kowali 1601-1728 (3 j.a.), akta cechu kramarzy 1570-1729 (5 j.a.), akta cechu krawców 1532-1712 (8 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1499-1898 (9 j.a.), akta cechu łodziarzy 1608-1743 (3 j.a.),akta cechu malarzy 1608-1743 (4 j.a.), akta cechu młynarzy 1870 (1 j.a.), akta cechu murarzy 1597-1730 (3 j.a.), akta cechu mydlarzy 1611-1849 (6 j.a.), akta cechu nożowników 1581-1804 (1 j.a.), akta cechu pasemkarzy 1660-1733 (8 j.a.),akta cechu piekarzy 1326-1794 (26 j.a.), akta cechu płatnerzy 1520-1732 (4 j.a.), akta cechu płócienników 1442-1562 (5 j.a.), akta cechu pończoszników 1799-1812 (2 j.a.), akta cechu pospólny 1639-1832 (1 j.a.), akta cechu postrzygaczy sukna 1689 (1 j.a.), akta cechu powroźników 1579 (2 j.a.), akta cechu rękawiczników 1740-1840 (2 j.a.), akta cechu rzeźników 1491-1844 (14 j.a.), akta cechu rybaków 1709-1735 (2 j.a.), akta cechu rycerskiego i mieszczańskiego 1755-1804 (1 j.a.), akta cechu rurmistrzów1730 (1 j.a.), akta cechu słodowników 1528-1694 (3 j.a.),akta cechu siodlarzy 1648 (2 j.a.), akta cechu stolarzy i szklarzy 1562-1899 (15 j.a.), akta cechu szewców 1499-1847 (3 j.a.),akta cechu sukienników 1600-1750 (9 j.a.), rachunki cechów 1628-1671 (1 j.a.), akta cechu ślusarzy 1569-1670 (4 j.a.),akta cechu złotników 1580 (1 j.a.), bractwo kurkowe 1591-1691 (7 j.a.), poświadczenia prawego urodzenia i nauki zawodu 1587-1895 (27 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 249
45/109/0 Cechy Burgrabic 1592-1883 0 rozwiń
dokumenty: potwierdzenie statutów i przywilejów 1610-1772 (3 j.a.), akta cechu garncarzy-statuty cechowe, ordynacja dla mistrzów i czeladników, spisy garncarzy, spory dotyczące spraw zdobycia rynku zbytu, spory finansowe, poświadczenia uwolnienia z poddaństwa, poświadczenia prawego urodzenia 1592-1882 (113 j.a.); przes. 2348/2015: wystawienie świadectwa mistrzowskiego dla Antona Henschela, zestawienie finansów cechu garncarzy, pokwitowanie wpłaty dokonanej przez cech garncarzy 1839, 1883 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 119
45/110/0 Cechy miasta Byczyny 1832-1933 0 rozwiń
księga protokołów cechu stolarzy 1832-1933 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 1
45/111/0 Cechy miasta Głogówka 1591-1939 0 rozwiń
dokumenty: świadectwo ukończenia nauki zawodu 1746 (1 j.a.), akta cechu garncarzy 1665-1686 (1 j.a.), akta cechu krawców 1591-1936 (3 j.a.), akta cechu młynarzy 1805-1855 (2 j.a.), akta cechu mechaników 1938-1939 (1 j.a.), akta cechu piekarzy 1909-1939 (1 j.a.), akta cechu rębaczy mięsa 1796 (1 j.a.), akta cechu rzeźników 1905-1926 (37 j.a.), akta cechu szewców 1857-1934 (52 j.a.), akta cechu stolarzy 1923-1937 (2 j.a.), akta cechu tkaczy i dziewiarzy 1852-1855 (2 j.a.), bractwo kurkowe 1852-1855 (5 j.a.); przes. 2349/2015 świadectwo złożenia egazminu mistrzowskiego na szewca 1853 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 109
45/112/0 Cechy miasta Głubczyc 1545-1914 48 rozwiń
akta cechu białoskórników i zamszowników 1763 (1 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1812-1855 (3 j.a.), akta cechu dziewiarzy 1739-1846 (3 j.a.), akta cechu garbarzy 1767-1865 (2 j.a.), akta cechu garncarzy 1654 (1 j.a.), akta cechu kołodziei i bednarzy 1554-1914 (8 j.a.), akta cechu kowali 1760-1860 (8 j.a.), akta cechu kramarzy 1614 (1 j.a.), akta cechu krawców 1580-1845 (8 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1772-1895 (1 j.a.), akta cechu młynarzy 1799-1890 (3 j.a.), akta cechu murarzy i cieśli 1614-1887 (14 j.a.), akta cechu piekarzy 1598-1765 (2 j.a.), akta cechu płócienników 1668 (1 j.a.), akta cechu stolarzy 1725-1858 (6 j.a.), akta cechu kowali, ślusarzy i puszkarzy 1571-1811 (5 j.a.), akta cechu tkaczy 1545-1885 (5 j.a.), różne sprawy cechowe 1584-1905 (10 j.a.), poświadczenia nauki zawodu i dobrego urodzenia b.d. (25 j.a.), przywileje i statuty dla bogatych kupców 1743 (1 j.a.), potwierdzenie prawego pochodzenia 1750 (1 j.a.), świadectwo nauki zawodu 1752 (1 j.a.); nab. 8114/2015 potwierdzenie statutów cechów ślusarzy i kowali b.d. (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 110
45/113/0 Cechy miasta Głuchołaz 1593-1817 0 rozwiń
potwierdzenie przywilejów cechu bednarzy 1593 (1 j.a.), ugoda między radnymi miasta a cechem rębaczy mięsa 1672 (1 j.a.), potwierdzenie przywileju cechu rębaczy mięsa 1672 (1 j.a.), nadanie praw miejskich czeladnikowi cechu tkaczy 1817 (1 j.a.), poświadczenie nauki zawodu 1804 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 5
45/114/0 Cechy miasta Grodkowa 1615-1860 0 rozwiń
akta cechu młynarzy 1709 (1 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1747-1801 (12 j.a.), akta cechu płócienników 1652-1848 (1 j.a.), akta cechu słodowników 1615 (1 j.a.), akta cechu sukienników 1671-1677 (2 j.a.), poświadczenia prawego urodzenia i nauki zawodu 1624-1832 (18 j.a.), repertorium cechu kuśnierzy i tkaczy b.d. (1 j.a.); przes. 2350/2015: świadectwo szkolne, poświadczenie nauki zawodu, świadectwo uzyskania profesji cukiernika i piekarza wystawione dla Ernsta Hoffmanna 1839-1852 (1 j.a.); nab. 8686/2016: kontrakt nauczycielski w sprawie nauki rzemiosła szewskiego 1860 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 38
45/115/0 Cechy miasta Kietrza 1561-1822 0 rozwiń
dokument: poświadczenie ukończenia nauki 1705 (1 j.a.), poświadczenie przywileju cechu płócienników 1561 (1 j.a.), potwierdzenie statutu cechu płócienników 1657 (1 j.a.), zatwierdzenie statutu cechu płócienników 1717 (1 j.a.), statut z dnia 10.12.1717 (1 j.a.), poświadczenie dobrego urodzenia i nauki zawodu 1766-1822 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 141 do 160 z 3 959 wpisów.