Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Jana III Sobieskiego 20

Gniezno

62-200

Godziny otwarcia:

08:30 - 14:30 (poniedziałek)

08:30 - 14:30 (wtorek)

08:30 - 14:30 (środa)

08:30 - 14:30 (czwartek)

08:30 - 14:30 (piątek)

numer telefonu:
+48 61 426 18 17
numer fax:
E-mail:
gniezno@poznan.ap.gov.pl
Strona www:
http://www.poznan.ap.gov.pl

Powiatowe Archiwum Państwowe w Gnieźnie powstało w 1952 roku. Swoim zasięgiem obejmowało wówczas miasto Gniezno oraz powiaty gnieźnieński, wągrowiecki i wrzesiński z województwa poznańskiego i powiat mogileński z województwa bydgoskiego. Jeszcze w 1952 r. powiat mogileński przekazano do kompetencji Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 1956 r. PAP w Gnieźnie przejął dodatkowo powiat jarociński. Pierwsze akta trafiły do archiwum gnieźnieńskiego w 1953 r. Już pod koniec lat pięćdziesiątych zasób wynosił 310 metrów bieżących i nadal wzrastał. W roku 1976 PAP w Gnieźnie zostało zlikwidowane. Początkowo cały zasób, tj. ok. 470 mb akt, planowano przenieść do Poznania. Ostatecznie, ze względu na brak miejsca, z pomysłu tego zrezygnowano. Pozostawiona w Gnieźnie placówka archiwalna ukonstytuowała się jako Archiwum Państwowe w Poznaniu Ekspozytura w Gnieźnie. Była jedną z pięciu ekspozytur działających w sieci archiwów podległych NDAP na terenie kraju. Pełniła w tym czasie de facto funkcję magazynu dla rzadko wykorzystywanych przez użytkowników materiałów archiwalnych.
W 1996 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu pozyskało na terenie Gniezna budynek przeznaczony na cele archiwalne. Z dniem 1 stycznia 1997 r. zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołany został gnieźnieński Oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu.

 

Liczba zespołów na SwA

482

Liczba jednostek na SwA

67673

Liczba skanów na SwA

86777

Wielkość zasobu (m.b.):

1132.1

Liczba monografii w bibliotece:

1100

Powierzchnia magazynowa (m2):

1320.0

Pojemność półek (m.b.):

2260.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

100

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

12

Najciekawsze materiały

angle-left Nasze archiwalia na wystawie w Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

W roku 2021 przypada 120 rocznica strajku szkolnego we Wrześni – jednego z najważniejszych wydarzeń nie tylko „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”, ale również istotnego epizodu w całych dziejach narodu polskiego. Z tej okazji Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni organizuje wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed ponad wieku oraz ich małoletnim sprawcom i uczestnikom. Twórcy ekspozycji, chcąc zgromadzić na niej artefakty o różnorodnym charakterze i formie, a zarazem zapewniające kompleksowość przekazu, zwrócili się do Archiwum Państwowego w Poznaniu i jego Oddziału w Gnieźnie o udostępnienie posiadanych przez nie materiałów dokumentujących wrzesińskie wydarzenia. W zasobie gnieźnieńskiej placówki znajduje się zespół archiwalny „Inspektorat Szkolny we Wrześni 1872 – 1918” będący podstawowym źródłem informacji dotyczących wybuchu i przebiegu strajku szkolnego w 1901 r. Wśród wyselekcjonowanych materiałów znajdują się m.in. spisy uczniów wrzesińskiej szkoły katolickiej odmawiających czynnego uczestnictwa w lekcjach religii w języku niemieckim, raporty nauczyciela Feliksa Koralewskiego dotyczące zachowania uczniów na prowadzonych przez niego lekcjach oraz kar jakie wymierzał najbardziej opornym spośród nich. W aktach występują pisma rektora szkoły Bernharda Fedtke przedstawiające kiedy, za co i w jaki sposób były wymierzane kary, w tym również fizyczne. Znaczną część dokumentacji archiwalnej stanowią listy rodziców kierowane do rektora, w których skarżą się na nauczycieli bijących ich 9 – 14 letnie dzieci, wyśmiewających i poniżających swoich uczniów. W niektórych z nich domagano się zaprzestania nauczania religii w języku niemieckim przez F. Koralewskiego. Wśród urzędowej korespondencji między Rejencją Poznańską a wrzesińskim Powiatowym Inspektorem Szkolnym pojawiają się informacje na temat roli miejscowego wikarego ks. Jana Laskowskiego jaką odegrał on w toczących się wydarzeniach.  Występują w nich także streszczenia protokołów narad toczących się w szkole na temat zachowania się uczniów. Przekazane do Muzeum cyfrowe kopie materiałów archiwalnych z zasobu gnieźnieńskiego Oddziału APP będą w przyszłości wykorzystane prze pracowników wrzesińskiej placówki i osoby z nimi współpracujące w badaniach naukowych pogłębiających wciąż niepełną wiedzę o wydarzeniach sprzed 120 lat. Patronat honorowy nad wystawą objęli: arcybiskup metropolita gnieźnieński Wojciech Polak Prymas Polski, Jarosław Szarek prezes IPN, Henryk Krystek dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, Robert Gaweł Wielkopolski Kurator oświaty i Jolanta Goszczyńska Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

  1. APP OG, Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni 1972 – 1918, sygn. 50, s. 1. Skarga J. Jerszyńskiego ojca 10 letniej Stanisławy na nauczyciela Schölzchena poniżającego i wyśmiewającego jego córkę, 22 maja 1901 r.
1
    2. APP OG, Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni 1972 – 1918, sygn. 50, s. 23. Pismo nauczyciela F. Koralewskiego do Powiatowego Inspektora Szkolnego w którym oskarża uczennicę B. Śmidowiczównę o kłamstwo i bezczelne zachowanie, 12 lipca 1901 r.
2
    3. APP OG, Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni 1972 – 1918, sygn. 50, s.31-31v. Wykaz uczniów nie odpowiadających po niemiecku na lekcjach religii, wraz z podaniem dat ich urodzenia oraz imion i zawodów ich rodziców, 12 sierpnia 1901 r.
3 4
    4. APP OG, Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni 1972 – 1918, sygn. 50, s. 57-57v. Wykaz dzieci uznanych za szczególnie niezdyscyplinowane i okłamujące nauczycieli, 28 września 1901 r.
5 6
    5. APP OG, Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni 1972 – 1918, sygn. 188, s. 451-452. Pierwsza strona wykazu uczniów, którzy planowo ukończyć mieli szkołę na koniec roku szkolnego 1901/02 w Wielkanoc 1902 r., lecz z powodu najniższej możliwej oceny z religii (5) nie opuszczą szkoły [w ostatniej rubryce wpisana na czerwono uwaga: Nein], 3 marca 1902 r.
7

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus