Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/204/0 Związek Straży Pożarnych R P - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Poznański Okręg Wojewódzki - Oddział Powiatowy w Koninie [1918] 1924 - 1939 0 rozwiń
1. Dział Administracyjny, daty: [1918] 1924-1939, sygn. 1-86: zarządzenia władz nadrzędnych, okólniki i rozkazy własne, protokoły posiedzeń Rady Powiatowej i Zarządu, statuty i regulaminy, ordery i odznaczenia, sprawy personalne, budżety, plany i sprawozdania, sąd związkowy. 2. Dział Inspekcyjno-Techniczny, daty: 1926-1939, sygn. 87-172: zawody strażackie, kursy, odprawy i konferencje, inspekcje i lustracje w poszczególnych strażach, orkiestry strażackie, statystyka i sprawozdawczość, plany zaopatrzenia w sprzęt przeciwpożarowy. 3. Dział Gospodarczo-Finansowy, daty: 1932-1939, sygn. 173-184: korespondencja w sprawach kasowych, sprawozdania kasowe. Liczba jednostek w zespole: 184
54/205/0 Związek Straży Pożarnych Okręgu Słupeckiego w Słupcy 1927 - 1931 0 rozwiń
1. Akta z lat 1927-1930, daty: 1927-1930, sygn. 1-5: protokoły walnych zgromadzeń, korespondencja, protokoły posiedzeń, sprawozdania, zawody subwencje. 2. Dział Administracji, daty: 1931, sygn. 6-16: zarządzenia i przepisy, organizacja posiedzeń Zarządu, statuty i regulaminy, ordery i odznaczenia, budżety, materiały do historii rozwoju pożarnictwa i monografii związku. 3. Dział Inspekcyjno-Techniczny, daty: 1927-1931, sygn. 17-42: propagowanie idei straży pożarnej, organizacja kursów, odpraw i konferencji, orkiestry strażackie, inspekcje i lustracje poszczególnych straży, raporty o pożarach. 4. Dział Gospodarczo-Finansowy, daty: 1931, sygn. 43-44: korespondencja w sprawach kasowych. Liczba jednostek w zespole: 44
54/206/0 Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Tuliszków i w Tuliszkowie [1906] 1924 - 1939 0 rozwiń
I. Ochotnicza Straż Pożarna w Gadowie, daty skrajne: 1927-1939, sygn.: 1, 14, uwagi: protokoły walnych zebrań, posiedzeń Zarządu, księga członków. II. Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie, daty skrajne: 1927-1939, sygn.: 2, uwagi: protokoły walnych zebrań. Liczba jednostek w zespole: 16
54/206/1 Ochotnicza Straż Pożarna w Gadowie (gm. Tuliszków) 1927 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
54/206/2 Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie (gm. Tuliszków) 1927 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/206/3 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Świecie (gm. Tuliszków) 1926 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
54/206/4 Ochotnicza Straż Pożarna w Smaszewie (gm. Tuliszków) 1935 - 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
54/206/5 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie [1906] 1924 - 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
54/206/6 Ochotnicza straż Ogniowa w Rudzie 1927-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/206/7 Ochotnicza Straż Pożarna w Kiszewach 1929-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/206/8 Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie 1933-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/207/0 Powiatowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Koninie 1927 - 1939 0 rozwiń
1. Akta Powiatowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Koninie, daty: 1927-1939, sygn. 1-8. 2. Akta Kołek Rolniczych, daty: 1933-1939, sygn. 9-57. 3. Akta Powiatowej Organizacji Kół Gospodyń Wiejskich, daty: 1930-1939, sygn. 58-63. 4. Akta Komisji Rolnej i Przysposobienia Rolniczego w Koninie, daty: 1929-1939, sygn. 64-66. 5. Akta kół kontroli obór, daty: 1931-1938, sygn. 67-70. Liczba jednostek w zespole: 70
54/208/0 Powiatowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Turku 1936 - 1939 0 rozwiń
Plantacja buraków cukrowych, hodowla, konkursy, weterynaria, uprawy roślin, łękarstwo. Liczba jednostek w zespole: 20
54/209/0 Rada Dobroczynności Publicznej Powiatu Konińskiego 1905 - 1902 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
54/210/0 Skład Napojów Alkoholowych w Koninie 1913 - 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
54/211/0 vacat - Szczątki zespołów w AP/ Oddział Konin - w 2004 r. zlikwidowany i włączony do zespołów archiwalnych: 54/599/0, 54/684/0, 54/685/0, 54/686/0, 54/687/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/1 vacat - Towarzystwo Łowieckie w Koninie - w 2004 r. wydzielony do zespołu archiwalnego 54/684/0 Towarzystwo Łowieckie w Koninie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/2 vacat - Wykaz hipoteczny Dóbr Ziemskich Brzeźno z przyległościami, powiat koniński - w 2004 r. przesunięty do zespołu archiwalnego 54/599/0 Księgi i akta hipoteczne sądów w Koninie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/3 vacat - Stowarzyszenie Kupców w Ślesinie - w 2004 r. wydzielony do zespołu archiwalnego 54/685/0 Stowarzyszenie Kupców w Ślesinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/4 vacat - Towarzystwo Dobroczynności w Koninie - w 2004 r. wydzielony do zespołu archiwalnego 54/686/0 Towarzystwo Dobroczynności w Koninie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 221 do 240 z 1 285 wpisów.