Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/206/1 Ochotnicza Straż Pożarna w Gadowie (gm. Tuliszków) 1927 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
54/206/2 Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie (gm. Tuliszków) 1927 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/206/3 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Świecie (gm. Tuliszków) 1926 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
54/206/4 Ochotnicza Straż Pożarna w Smaszewie (gm. Tuliszków) 1935 - 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
54/206/5 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie [1906] 1924 - 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
54/206/6 Ochotnicza straż Ogniowa w Rudzie 1927-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/206/7 Ochotnicza Straż Pożarna w Kiszewach 1929-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/206/8 Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie 1933-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
54/207/0 Powiatowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Koninie 1927 - 1939 0 rozwiń
1. Akta Powiatowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Koninie, daty: 1927-1939, sygn. 1-8. 2. Akta Kołek Rolniczych, daty: 1933-1939, sygn. 9-57. 3. Akta Powiatowej Organizacji Kół Gospodyń Wiejskich, daty: 1930-1939, sygn. 58-63. 4. Akta Komisji Rolnej i Przysposobienia Rolniczego w Koninie, daty: 1929-1939, sygn. 64-66. 5. Akta kół kontroli obór, daty: 1931-1938, sygn. 67-70. Liczba jednostek w zespole: 70
54/208/0 Powiatowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Turku 1936 - 1939 0 rozwiń
Plantacja buraków cukrowych, hodowla, konkursy, weterynaria, uprawy roślin, łękarstwo. Liczba jednostek w zespole: 20
54/209/0 Rada Dobroczynności Publicznej Powiatu Konińskiego 1905 - 1902 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
54/210/0 Skład Napojów Alkoholowych w Koninie 1913 - 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
54/211/0 vacat - Szczątki zespołów w AP/ Oddział Konin - w 2004 r. zlikwidowany i włączony do zespołów archiwalnych: 54/599/0, 54/684/0, 54/685/0, 54/686/0, 54/687/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/1 vacat - Towarzystwo Łowieckie w Koninie - w 2004 r. wydzielony do zespołu archiwalnego 54/684/0 Towarzystwo Łowieckie w Koninie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/2 vacat - Wykaz hipoteczny Dóbr Ziemskich Brzeźno z przyległościami, powiat koniński - w 2004 r. przesunięty do zespołu archiwalnego 54/599/0 Księgi i akta hipoteczne sądów w Koninie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/3 vacat - Stowarzyszenie Kupców w Ślesinie - w 2004 r. wydzielony do zespołu archiwalnego 54/685/0 Stowarzyszenie Kupców w Ślesinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/4 vacat - Towarzystwo Dobroczynności w Koninie - w 2004 r. wydzielony do zespołu archiwalnego 54/686/0 Towarzystwo Dobroczynności w Koninie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/211/5 vacat - Towarzystwo Wspierania Biednych w Koninie - w 2004 r. wydzielony do zespołu archiwalnego 54/687/0 Towarzystwo Wspierania Biednych w Koninie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/212/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kole 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy dotyczące Powiatowej Rady Narodowej i Powiatowego Związku Samorządowego oraz Starosty, sprawy rad narodowych niższego stopnia, planowanie i kontrola działalności publicznej, zmiany personalne, zatwierdzenie uchwał rad narodowych niższego stopnia, statystyka i sprawozdawczość, memoriały, rezolucje, wnioski i interwencje. Liczba jednostek w zespole: 188
54/213/0 Powiatowa Rada Narodowa w Koninie 1945-1950 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia organizacyjne, odezwy, ulotki, plany pracy, powoływanie Powiatowej Rady Narodowej (PRN), wybory prezydium PRN, komisje, zwyczajne i nadzwyczajne (doraźne) PRN, protokoły posiedzeń PRN i jej prezydium, wnioski i interpelacje, materiały dotyczące Powiatowego Związku Samorządowego, kontrole, nadzór nad radami narodowymi niższego szczebla (skład personalny, plany pracy i sprawozdania, odpisy protokołów posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i komisji), planowanie działalności publicznej, powoływanie i odwoływanie Starosty, wybory wójtów i burmistrzów, przepisy i zarządzenia własne, rozwiązywanie i konstytuowanie rad narodowych niższego szczebla, kontrola działalności, zatwierdzanie uchwał rad narodowych niższego szczebla, statystyka i sprawozdania, memoriały, rezolucje, wnioski, akta komisji Administracyjno-Samorządowej przy PZPR w Koninie. Liczba jednostek w zespole: 110
Wyświetlanie 221 do 240 z 1 279 wpisów.