Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/153/0 Akta notariusza Romana Szperlinga w Słupcy 1884 - 1901 0 rozwiń
1. Alfavitnyj ukazatiel, daty: 1884-1900, sygn. 1-3. 2. Rejestry, daty: 1885-1901, sygn. 4-23. 3. Knigi sborow, daty: 1887-1901, sygn. 24-39. 4. Akty notarialne, daty: 1885-1901, sygn. 40-70, 57a, 65a. Liczba jednostek w zespole: 72
54/154/0 Akta notariusza Jana (Iwana) Urowskiego w Słupcy 1878 - 1896 0 rozwiń
1. Alfavitnyj ukazatiel, daty: 1880-1896, sygn. 1-4. 2. Rejestry, daty: 1878-1884, sygn. 5-11. 3. Knigi zborow, daty: 1878-1884, sygn. 12-18. 4. Akty notarialne, daty: 1878-1885, sygn. 19-29. Liczba jednostek w zespole: 29
54/155/0 Akta notariusza Leona Radziejowskiego w Zagórowie (pow. słupecki) 1917 - 1933 0 rozwiń
I. Skorowidze, daty skrajne: 1917-1933, sygn.: 1, 42-50. II. Repertoria, daty skrajne: 1917-1933, sygn.: 2-3, 51-68. III. Akty notarialne, daty skrajne: 1917-1933, sygn.: 4-41. IV. Księgi opłat, daty skrajne: 1917, sygn.: 69. Liczba jednostek w zespole: 69
54/156/0 Akta notariusza Kazimierza Reppla w Zagórowie (pow. słupecki) 1916 - 1917 0 rozwiń
I. Repertoria, daty skrajne: 1917, sygn.: 3. II. Akty notarialne, daty skrajne: 1916-1917, sygn.: 1-2. Skorowidz zob. sygn. 1 w zespole nr 155 "Notariusz Leon Radziejowski w Zagórowie" Liczba jednostek w zespole: 3
54/157/0 Akta notariusza Teofila Kowalskiego w Turku 1876 - 1883 0 rozwiń
1. Akty notarialne, daty: 1876-1883, sygn. 1-21. Liczba jednostek w zespole: 21
54/158/0 Akta notariusza Jana Plichtowskiego w Turku 1869 - 1876 0 rozwiń
1. Akty notarialne, daty: 1869-1876, sygn. 1-16. Liczba jednostek w zespole: 16
54/159/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Koninie [1912] 1920-1933 [1934] 0 rozwiń
1. Spis akt byłego komisarza do spraw włościańskich, daty: b.d., sygn. 1. 2. Instrukcje kancelaryjne, wykazy akt, wykazy urzędów ziemskich, organizacja, daty: 1922-1934, sygn. 2-3. 3. Dział I. Parcelacja, daty: 1921-1933, sygn. 4-103, 228-230. 4. Dział II. Obrót ziemią, daty: 1925-1933, sygn. 104-127. 5. Dział III. Scalanie, daty: 1925-1933, sygn. 128-138. 6. Dział IV. Służebności i drobne regulacje, daty: 1921-1933, sygn. 139-168, 231-234. 7. Dział V. Ogólny, daty: 1925-1933, sygn. 169-184: m.in. sprawy pomocy kredytowej. 8. Dział VI. Administracyjny, daty: 1920-1931, sygn. 185-199. 9. Dział VII. Statystyka i sprawozdawczość, daty: 1921-1933, sygn. 200-224. 10. Wpisy hipoteczne, daty: 1912-1932, sygn. 225-227. 11. Spis akt kat. B50 (personalnych), daty: 1922-1932, sygn. 1-9. Liczba jednostek w zespole: 234
54/159/1 Powiatowy Urząd Ziemski w Słupcy 1920-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/159/2 Powiatowy Urząd Ziemski w Kole 1921-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/160/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Słupcy 1920 - 1921 0 rozwiń
1. Serwituty, daty: 1920-1921, sygn. 1. 2. Sprawozdania, daty: 1920-1921, sygn. 2: dzienniki czynności komisarza. 3. Wydawanie zaświadczeń na kupno ziemi w Poznaniu, daty: 1920-1921, sygn. 3. 4. Statystyka, daty: 1920, sygn. 4. 5. Komisje Ziemskie - Powiatowa i gminne, daty: 1920-1921, sygn. 5-6: korespondencja, protokoły posiedzeń. Liczba jednostek w zespole: 6
54/161/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kole 1921-1933 0 rozwiń
1. Instrukcje kancelaryjne, wykazy akt, organizacja, daty: 1920-1932, sygn. 1-2, 125-126. 2. Dział I. Parcelacja, daty: 1921-1933, sygn. 3-51. 3. Dział II. Obrót ziemią, daty: 1921-1932, sygn. 52-69. 4. Dział III. Scalanie, daty: 1930-1932, sygn. 70-77. 5. Dział IV. Służebności i drobne regulacje, daty: 1923-1933, sygn. 78-85. 6. Dział V. Ogólny, daty: 1922-1933, sygn. 86-101. 7. Dział VI. Administracyjny, daty: 1920-1933, sygn. 102-110. 8. Dział VII. Statystyka i sprawozdawczość, daty: 1922-1933, sygn. 111-124. 9. Spis akt kat. B50 (personalnych), daty: 1922-1933, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 126
54/161/1 Powiatowy Urząd Ziemski w Turku 1924-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
54/162/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Turku [1919] 1920-1931 0 rozwiń
Część 1, sygn. 1-13. Wykazy akt, zestawienia rozrachunkowe, szacunek majątku Grzybki i Przykona, parcelacja nieruchomości Gozdów, lista nabywców działek z majątku Karnice. Część 2, sygn. 14-200. Okólniki, rozporządzenia i instrukcje w sprawach parcelacji, regulacji, przymusowego wykupu, przepisy i korespondencja w sprawach administracyjnych, personalnych, rachunkowych i gospodarczych, sprawozdania Komisarza Ziemskiego, sprawozdania z działalności urzędu, organizacja gminnych i powiatowych komisji ziemskich, statystyka, zaświadczenia na kupno ziemi, regulacja, scalanie, pomoc kredytowa, pomoc dla osadników i gospodarstw scalonych, melioracje oraz drobne sprawy administracyjne. [Opracowano na podstawie inwentarza: część 1, oprac. J.Bobińska, Konin 1964 oraz część 2, oprac. J.Wasiak, Łódź b.d.] Liczba jednostek w zespole: 200
54/163/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Koninie 1932 - 1938 0 rozwiń
1. Zarządzenia i sprawozdania z inspekcji, daty: 1932-1938, sygn. 1-6. 2. Akta dotyczące konwersji długów poszczególnych rolników zaciągniętych na rynku prywatnym, daty: 1932-1938, sygn. 7-3659. Liczba jednostek w zespole: 3659
54/164/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Turku [1928] 1932-1939 0 rozwiń
1. Zarządzenia i sprawozdania z inspekcji, daty: 1932-1939, sygn. 1-2. 2. Akta dotyczące konwersji długów poszczególnych rolników zaciągniętych na rynku prywatnym, daty: 1933-1939, sygn. 3-102. 3. Sprawy personalne, daty: 1932-1937, sygn. 2100. Liczba jednostek w zespole: 2103
54/165/0 Inspektorat Szkolny Koło 1918-1939 0 rozwiń
1. Dział Ogólny: 1) Okólniki, daty: 1918-1939, sygn. 1-12:okólniki władz nadrzędnych, inspektoratu, Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego. 2) Korespondencja, daty: 1918-1939, sygn. 13-134: sprawy administracyjne, organizacyjne, gospodarcze, pedagogiczne, osobowe, zestawienia statystyczne. 3) Sprawy organizacyjne ogólne, daty: 1918-1939, sygn. 135-140: budżet, oświata pozaszkolna, wykazy dzieci narodowości niemieckiej z 1939 r., księga kredytów i wydatków budżetowych. 2. Dział Szkolny: 1) Sprawy organizacyjne szkół, daty: 1918-1939, sygn. 141-146: projekt sieci szkolnej w powiecie, plany rejonów, biblioteki; 2) Sprawy poszczególnych szkół, daty: 1919-1939, sygn. 147-200, 202: szkoły w poszczególnych gminach, kroniki, Dom Dziecka w Kole. Zbiór dokumentów osobowych (B50), daty: 1938-1939, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 202
54/166/0 Inspektorat Szkolny Konin 1919-1939 [1940] 0 rozwiń
1. Akta szkół polskich i niemieckich w poszczególnych gminach, mapa sieci szkół powszechnych, daty: 1919-1939 [1940], sygn. 1-8. 2. Akta personalne kat. B50, daty: 1919-1939, sygn. 1-330. Liczba jednostek w zespole: 8
54/167/0 Powiatowa Szkoła Pedagogiczna w Koninie 1862 - 1869 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
54/168/0 Urząd Skarbowy w Kleczewie 1808-1870 0 rozwiń
Rewizja urzędu, sprawy etatów, kasa urzędu, nadzór skarbowy, wprowadzenie miar i wag rosyjskich. Liczba jednostek w zespole: 15
54/169/0 Urząd Skarbowy w Koninie 1819-1867 0 rozwiń
1. Akta Ogólne, daty: 1821-1851, sygn. 1-6: zarządzenia władz nadrzędnych, okólniki, rozporządzenia urzędu. 2. Akta Szczegółowe, daty: 1819-1867, sygn. 7-16: kontrola i nadzór zakładów produkcyjnych, procesy wytaczane przez rząd, roczne zestawienia dochodu i rozchodu kasy Urzędu. Liczba jednostek w zespole: 16
Wyświetlanie 161 do 180 z 1 279 wpisów.