Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/252/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Staszkówce powiat Gorlice 1935-1959 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: dziennik klasy II 1935/36, sygn. 1; akta z okresu Polski Ludowej: projekty organizacji szkoły i arkusze sprawozdań jednostkowych 1945-1955, sygn. 2; sprawy organizacji szkoły 1945, 1949-1955, sygn. 3; działalność szkoły – korespondencja 1951-1955, sygn. 4; sprawozdania z wizytacji 1948, 1954-1955, sygn. 5; współpraca szkoły z innymi szkołami i instytucjami 1946, 1953, sygn. 6; listy dzieci w wieku szkolnym 1941-1959, sygn. 7; dzienniki klasowe 1945/46-1955/56, sygn. 8-38; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 39; arkusze ocen 1945-1956, sygn. 40-42; protokoły z egzaminu pisemnego z matematyki i języka polskiego 1953, sygn. 43; protokoły zebrań Komitetu Rodzicielskiego 1949-1951, sygn. 44; protokoły z posiedzeń Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 1951-1953, sygn. 45; sprawozdania z zebrań Zespołu Samokształcenia Ideologicznego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 1951-1954 sygn. 46. Liczba jednostek w zespole: 46
56/253/0 Szkoła Podstawowa w Stróżach powiat Gorlice 1903-1951 0 rozwiń
akta z lat 1903-1918: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1903-1910, sygn. 1; kronika szkolna 1915-1938, sygn. 2; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1918/19, sygn. 3-8; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Szkolnej 1918-1926, sygn. 9; protokół czynności Zarządu Szkoły 1926-1946, sygn. 10; orzeczenie organizacyjne szkoły 1930, 1937, 1947, sygn. 11; projekty organizacji szkoły 1931/-1949/50, sygn. 12; plany działalności kierownika 1933-1939, sygn. 13; plany hospitacyjne kierownika szkoły 1936-1939, sygn. 14; formularze sprawozdawczo-statystyczne 1935/36, 1945/1949/50, sygn. 15; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1932/33, sygn. 16-29; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 30-35; metryka szkolna 1930-1943, sygn. 36; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 37-40; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1946-1950, sygn. 41; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i nauki szkolnej 1945-1950, sygn. 42; karta statystyczna szkoły powszechnej 1947/48, sygn. 43; formularze sprawozdawczo-statystyczne dla kursów i szkół powszechnych dla dorosłych 1948/49, sygn. 45; ramowe plany dydaktyczne 1948/49, sygn. 46; plany wychowawcze 1949/50, sygn. 47; arkusz sprawozdawczy z wyników klasyfikacji 1949/50, sygn. 48; sprawozdanie z wizytacji szkoły 1946-1950, sygn. 49; korespondencja z Inspektoratem Szkolnym w sprawie granic obwodu szkolnego 1945-1950, sygn. 50; ewidencja dzieci spoza obwodu szkolnego 1945-1950, sygn. 51; pierwszy sumaryczny spis ludności cywilnej 1945, sygn. 52; protokół zdawczo-odbiorczy z przekazywania inwentarza i czynności urzędowych 1945, sygn. 53; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1949/50, sygn. 54-59; dokumentacja akcji likwidacji analfabetyzmu 1950-1951, sygn. 60; protokoły z badań wyników nauczania 1949, sygn. 61; protokoły z egzaminów poprawkowych 1949-1950, sygn. 62; książka protokołów Komitetu Rodzicielskiego 1945-1948, sygn. 63. Liczba jednostek w zespole: 63
56/254/0 Szkoła Podstawowa w Stróżnej powiat Gorlice 1878-1953 0 rozwiń
akta z lat 1878-1918: księga ważniejszych ustaw i rozporządzeń szkoły 1878-1894, sygn. 1; kronika szkoły 1891-1931, sygn. 2; metryki szkolne 1883-1938, sygn. 3-5; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1894/95-1908/09, sygn. 6-18; katalogi główne uczniów nauki dopełniającej 1908/09-1911/12, sygn. 19-22; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13-1917/18, sygn. 23-27; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1934-1949, sygn. 28; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921/22-1932/33, sygn. 29-40; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 41-46; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 47-51; akta z okresu Polski Ludowej: szczegółowy rozkład materiału dla poszczególnych klas 1952/53, sygn. 52; księga ocen 1945/46-1946/47, sygn. 53; arkusze ocen 1945-1950, sygn. 54-55. Liczba jednostek w zespole: 55
56/255/0 Szkoła Podstawowa w Szymbarku powiat Gorlice 1902-1950 0 rozwiń
akta z lat 1902-1918: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1902/03, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1916/17-1917/18, sygn. 2-3; akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1937-1949, sygn. 4; protokół czynności 1938-1948, sygn. 5; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921/22-1932/33 sygn. 6-16; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1936/37, sygn. 17-18; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 19-23; akta z okresu Polski Ludowej: księga zarządzeń 1940-1948, sygn. 24; protokoły zdawczo-odbiorcze z przyjmowania inwentarza i czynności urzędowych 1943-1945, sygn. 25; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 26-27; arkusze ocen 1946/47, sygn. 28-31. Liczba jednostek w zespole: 31
56/256/0 Szkoła Podstawowa w Turzy powiat Gorlice 1896-1957 0 rozwiń
akta z lat 1896-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1896/97-1909/10, sygn. 1-12; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1915/16, sygn. 13-17; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1923-1947, sygn. 18; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 19-31; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 32-37; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 38-41; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1947-1957, sygn. 42-43; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1948/49, sygn. 44-47; arkusze ocen 1947-1950, sygn. 48-50; księga protokołów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 1951-1955, sygn. 51-52. Liczba jednostek w zespole: 52
56/257/0 Szkoła Podstawowa w Uściu Gorlickim [Ruskim] powiat Gorlice 1915-1951 0 rozwiń
akta z lat 1915-1918: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18, sygn. 1-3; akta z okresu II Rzeczypospolitej: statystyka frekwencji 1933; 1936-1938, sygn. 4; metryka szkolna 1924-1948, sygn. 5; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1920/21, 1928/29, 1932/33, sygn. 6-10; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1941/42-1944/45, sygn. 11-13; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1945-1951, sygn. 14; protokoły zdawczo-odbiorcze szkoły 1945-1949, sygn. 15; sprawozdania z wizytacji szkół z zarządzeniami powizytacyjnymi 1949-1950, sygn. 16; projekt organizacji szkoły 1948-1950, sygn. 17; ewidencja uczniów 1946-1948, sygn. 18; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i dni nauki szkolnej 1945-1952, sygn. 19; księga czynności 1945-1948, sygn. 20; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 21; arkusze ocen 1946-1950, sygn. 22-29. Liczba jednostek w zespole: 29
56/258/0 Szkoła Podstawowa w Wapiennem powiat Gorlice 1909-1962 0 rozwiń
akta z lat 1909-1918: metryka szkolna 1908-1948, sygn. 1; katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1917/18, sygn. 2; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1921/22, 1929/20-1932/33, sygn. 4-7; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 8-12; akta z okresu okupacji niemieckiej: listy dzieci w wieku szkolnym 1941-1962, sygn. 13; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1939/40-1943/44, sygn. 14-18; akta z okresu Polski Ludowej: arkusze ocen 1945-1953, sygn. 19-21. Liczba jednostek w zespole: 21
56/259/0 Szkoła Podstawowa w Wójtowej powiat Gorlice 1891-1966 0 rozwiń
akta z lat 1891-1918: księga protokołów z konferencji odbytych po wizytacji szkoły 1898-1910, sygn. 1; księga protokołów z konferencji 1910-1913, sygn. 2; orzeczenia organizacyjne szkoły 1891-1895, sygn. 3; sprawy budynku i utrzymania szkoły 1894-1898, sygn. 4; katalogi główne nauki dopełniającej wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1894/95-1898/99, sygn. 5-6; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1899/1900-1909/10, sygn. 7-14; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1917/18, sygn. 15-20; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki szkolne 1892-1949, sygn. 21-23; dziennik czynności Zarządu szkoły 1927-1954, sygn. 24; projekty organizacji szkoły 1922-1926, 1935-1939, sygn. 25; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1919/20, sygn. 26-27; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1920/21-1932/33, sygn. 28-39; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 40-45; akta z okresu okupacji niemieckiej: projekt organizacji szkoły 1939-1943, sygn. 46; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 47-51; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1945-1951, sygn. 52; projekt organizacji szkoły 1946-1950, sygn. 53; sprawy budynku i utrzymania szkoły 1946, sygn. 54; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 55-56; arkusze ocen 1946-1951, sygn. 57-63; listy dzieci w wieku szkolnym 1940-1966, sygn. 64-66; zbiór arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce 1946-1950, sygn. 67. Liczba jednostek w zespole: 67
56/260/0 Szkoła Podstawowa w Wyskitnej powiat Gorlice 1945-1951 0 rozwiń
ustalenie obwodu szkolnego 1946, sygn. 1; projekty organizacji szkoły 1946-1950, sygn. 2; formularze sprawozdawczo-statystyczne 1945/46-1950-51, sygn. 3; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów 1945-1950, sygn. 4; sprawozdania z wizytacji szkoły 1948-1950, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
56/261/0 Szkoła Podstawowa w Wysowej powiat Gorlice 1861-1944 0 rozwiń
akta z lat 1861-1918: kopiariusz zrządzeń władz szkolnych, księga lustracyjna, protokoły Rady Pedagogicznej 1890-1897, 1902-1939, 1946-1947, sygn. 1; wykaz szczegółowy o stanie szkoły mieszanej 1911/12, sygn. 2; książka kasowa 1896-1946, sygn. 3; metryki szkolne 1861-1922, sygn. 4-6; imienny spis uczniów 1877/78, sygn. 7; spisy uczniów wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1881/82-1887/88, sygn. 8-13; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1888/89-1909/10, sygn. 14-33; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 34-40; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy organizacyjne 1931-1939, sygn. 41; projekty organizacji szkoły 1932-1939, sygn. 42; sprawy administracyjne 1929-1939, sygn. 43; metryka szkolna 1921, sygn. 44; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 45-58; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 59-64; zapomogi i dożywianie dzieci 1931-1939, sygn. 65; udział szkoły w akacjach społecznych 1931-1935, sygn. 66; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy organizacyjne 1940-1943, sygn. 67; sprawy administracyjne 1940-1943, sygn. 68; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 69-73; konferencje rejonowe nauczycieli rejonu Uście Ruskie 1941-1942, sygn. 74; dożywianie dzieci 1941-1942, sygn. 75. akta z okresu Polski Ludowej: Liczba jednostek w zespole: 76
56/262/0 Szkoła Podstawowa w Blechnarce powiat Gorlice 1913-1944 0 rozwiń
akta z lat 1909-1918: metryka szkolna 1909-1944, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1918/19, sygn. 2-5; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy organizacyjne 1929-1938, sygn. 6; sprawy budynku i utrzymania szkoły 1931-1938, sygn. 7; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1920/21-1932/33, sygn. 8-18; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 19-24; zapomogi i dożywianie dzieci 1930-1935, sygn. 25; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy organizacyjne 1940-1943, sygn. 26; sprawa budynku i utrzymania szkoły 1939-1943, sygn. 27; katalogi klasyfikacyjne 1940/41-1943/44, sygn. 28-31 Liczba jednostek w zespole: 31
56/263/0 Szkoła Podstawowa w Siarach powiat Gorlice 1899-1951 0 rozwiń
akta z lat 1899-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1899/00-1904/05, sygn. 1-4; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18, sygn. 5-7; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawozdania z wizytacji 1935-1937, sygn. 8; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 9-23; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 24-29; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/49-1943/44, sygn. 30-34; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 35-36; listy dzieci w wieku szkolnym 1946-1952, sygn. 37; arkusze ocen 1946-1951, sygn. 38-45. Liczba jednostek w zespole: 45
56/264/0 Szkoła Podstawowa w Sędziszowej powiat Gorlice 1918-1932 0 rozwiń
plany naukowo-wychowawcze 1924, sygn. 1; katalog uczniów nauki dopełniającej 1918/19, sygn. 2; katalogi frekwencyjne klasowe 1924/25-1930/31, sygn. 3-7; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1930/31-1931/32, sygn. 8-10. Liczba jednostek w zespole: 10
56/265/0 Szkoła Podstawowa w Polnej powiat Gorlice 1891-1955 0 rozwiń
akta z lat 1891-1918: sprawy organizacyjne 1898-1939, sygn. 1; podział godzin nauki codziennej 1904-1935, sygn. 2; sprawy administracyjne 1898-1938, sygn. 3; sprawy zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników 1898-1939, sygn. 4; metryki szkolne 1894-1939, sygn. 5-7; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1891/92-1909/10, sygn. 8-25; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 26-33; katalogi główne uczniów nauki dopełniającej 1899/00-1912/13, sygn. 34-46; akta z okresu II Rzeczypospolitej: projekt organizacji szkoły 1933-1940, sygn. 47; metryki szkolne 1935-1945, sygn. 48-51; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1931/32, sygn. 52-65; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1938/39, sygn. 66-72; akta z okresu okupacji niemieckiej metryki szkolne 1939-1945, sygn. 73-76; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 77-81; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1945-1950, sygn. 82-83; projekt organizacji szkoły 1944-1955, sygn. 84-85; statystyka szkoły 1945-1954, sygn. 86; sprawozdania z działalności za lata 1950-1954, sygn. 87; sprawozdania powizytacyjne 1946, 1949-1950, sygn. 88; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1949/50, sygn. 89-94; protokoły egzaminów, tematy zadań z języka polskiego 1952, sygn. 95. Liczba jednostek w zespole: 95
56/266/0 Szkoła Podstawowa w Łosiu powiat Gorlice 1900-1948 0 rozwiń
akta z lat 1900-1918: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1900/01-1916/17, sygn. 1-11; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1929-1939, sygn. 12; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1932/33, sygn. 13-26; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1938/39, sygn. 27; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 28-32; lista dzieci w wieku szkolnym 1940-1948, sygn. 33; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 34-35; arkusze ocen 1946/47, sygn. 36-37. Liczba jednostek w zespole: 37
56/267/0 Szkoła Podstawowa w Libuszy powiat Gorlice 1915-1950 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki szkolne 1915-1949, sygn. 1-3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1932/33, sygn. 4-16; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 193/34-1938/39, sygn. 17-22; książki inwentarza ruchomego 1926, sygn. 23; akta z okresu okupacji niemieckiej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1940-1950, sygn. 24; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 25-29; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 30-32; arkusze ocen 1947/48-1949/50, sygn. 33-34. Liczba jednostek w zespole: 34
56/268/0 Szkoła Podstawowa w Kwiatoniu powiat Gorlice 1903-1947 0 rozwiń
akta z lat 1903-1918: metryka szkolna 1903-1937, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1906/07-1917/18, sygn. 2-12; akta z okresu II Rzeczypospolitej: projekt organizacji szkoły 1930-1936, sygn. 13; protokół z konferencji powizytacyjnej 1923, sygn. 14; metryka szkolna 1927-1945, sygn. 15; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 16-27; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 28-33; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 34-36; akta z okresu Polski Ludowej: lista dzieci w wieku szkolnym 1946/47, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
56/269/0 Szkoła Podstawowa w Bodakach powiat Gorlice 1948-1950 0 rozwiń
formularze sprawozdawczo-statystyczne 1949/50, sygn. 1; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i dni nauki szkolnej 1948-1950, sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
56/270/0 Szkoła Podstawowa w Bajdach powiat Krosno 1929-1961 0 rozwiń
zbiór zarządzeń i okólników władz państwowych i szkolnych: Starostwa Powiatowego w Krośnie 1930-1939, 1946-1949 sygn. 1, 10; Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego we Lwowie 1934-1939, sygn. 2; Rady Szkolnej Powiatowe w Krośnie 1933-1935, sygn. 3; Inspektoratu Szkolnego w Krośnie 1933-1950 sygn. 4-6, 8-9, 13-17; Ligi Morskiej 1933-1939, 1946-1947 sygn. 7, 28; Ministerstwa Oświaty 1946-1955, sygn. 11; Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie 1944-1950, sygn. 12; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1950-1955, sygn. 18; Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Krośnie 1950-1955, sygn. 19-24; ZNP Oddział w Krośnie 1945-1949, sygn. 25; PCK Pełnomocnik Oddziału w Krośnie 1945-1955, sygn. 26; „Szkolnego Komitetu Odbudowy Warszawy” w Krośnie 1946-1955, sygn. 27; Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza 1949-1950, sygn. 29; Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 1945-1949, sygn. 30; akta z okresu Polski Ludowej: listy dzieci w wieku szkolnym 1939-1962, sygn. 31; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945-1961, sygn. 32-44. Liczba jednostek w zespole: 44
56/271/0 Szkoła Podstawowa w Iwli powiat Krosno 1948-1949 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: projekt organizacji szkoły 1948-2949, sygn. 1; sprawozdania statystyczne oraz karta inwentaryzacyjna budynków i lokali szkół 1948-1949, sygn. 2; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów 1948, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 261 do 280 z 2 783 wpisów.