Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/272/0 Szkoła Podstawowa w Komborni powiat Krosno 1897-1952 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: metryka szkolna 1915-1938, sygn. 1; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1897/98, 1906/07, sygn. 2-3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1917/18, sygn. 4-7; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1931/32, sygn. 8-21; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1938/39, sygn. 22-28; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/30-1943/44, sygn. 29-33; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1943-1951, sygn. 34; sprawy administracyjne i organizacyjne 1945-1951, sygn. 35-36; listy dzieci w wieku szkolnym 1945-1951, sygn. 37; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45, sygn. 38; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945-1952, sygn. 39-45. Liczba jednostek w zespole: 45
56/273/0 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krośnie 1893-1961 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: metryka szkolna 1915/16-1931/32, sygn. 1; katalogi główne 1893/94-1909/10, sygn. 2-18; katalogi klasowe 1910/11-1917/18, sygn. 19-25; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1926/27-1947/48, sygn. 26; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 27-40; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 41-47; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/30-1942/43, sygn. 48-50; akta z okresu Polski Ludowej: księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1955-1960, sygn. 51-52; księga ocen 1944/45, sygn. 53; listy dzieci w wieku szkolnym 1943/44-1960/61, sygn. 54; arkusze ocen 1945/46-1949/50, sygn. 55-58. Liczba jednostek w zespole: 58
56/274/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie 1863-1951 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: protokół okólników i zarządzeń krośnieńskiej Szkoły Głównej 1863-1869, sygn. 1; protokół czynności 1889-1899, sygn. 2; sprawozdanie dyrekcji Szkoły Wydziałowej Męskiej w Krośnie 1917/18, sygn. 3; metryka szkolna nauki codziennej 1906/07-1912/14, sygn. 4; metryka zamiejscowych 1911/12-1912/13, sygn. 5; katalogi 1850-1859, 1885/86-1889/90, sygn. 6-10; katalogi klasyfikacyjne 1890/91-1893/94, sygn. 11-14; katalogi główne 1894/95-1908/09, sygn. 15-34; protokół egzaminów nadzwyczajnych dla klas wydziałowych 1910-1925, sygn. 35; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga wpisowa 1930/31-1939/40, sygn. 36; akta z okresu Polski Ludowej: księga zarządzeń 1946-1951, sygn. 37; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1946-1950, sygn. 38. Liczba jednostek w zespole: 38
56/275/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie 1894-1950 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: metryki szkolne 1894/94-1917/18, sygn. 1-3; katalogi główne 1900/01-1909/10, sygn. 4-13; katalogi klasowe 1911/12-1917/18, sygn. 14-19; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1929/30-1935/36, sygn. 20; księga wpisowa 1930/31-1939/30, sygn. 2; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 3-35; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 36-42; akta z okresu okupacji niemieckiej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1940-1947, sygn. 43; księgi ocen 1940/41-1943/44, sygn. 44-47; akta z okresu Polski Ludowej: księga ocen 1944/45, sygn. 48; arkusze ocen 1945/46-1949/50, sygn. 49-53. Liczba jednostek w zespole: 53
56/276/0 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie 1932-1955 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: kronika szkoły 1937-1960, sygn. 1; metryka szkolna 1932/33-1947/48, sygn. 2; księga ocen 1938/39, sygn. 3; protokół egzaminu nadzwyczajnego 1939, sygn. 4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokoły Rady Pedagogicznej 1939-1946, sygn. 5; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/40-1943/44, sygn. 6-10; akta z okresu Polski Ludowej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1947-1950, sygn. 11; metryka szkolna 1944/45-1947/48, sygn. 12; księgi ocen 1944/45-1945/46, sygn. 13-14; arkusze ocen 1946/47-1951/52, sygn. 15-19; zestawienie wyników egzaminu promocyjnego 1954, sygn. 20; protokoły ogólnych zebrań rodzicielskich 1946-1955, sygn. 21; walka z analfabetyzmem 1949, sygn. 22; dziennik lekcyjny – kurs nauki początkowej dla dorosłych 1949/50, sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 23
56/277/0 Szkoła Podstawowa w Woli Komborskiej powiat Krosno 1909-1954 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: metryka szkolna 1909/10-1946/47, sygn. 1; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga ocen 1936/37, sygn. 2; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1950-1954, sygn. 3; księga ocen 1944/45, sygn. 4; listy dzieci w wieku szkolnym 1945/46-1950/51, sygn. 5; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945/46-1951/52, sygn. 6-11. Liczba jednostek w zespole: 11
56/278/0 Szkoła Podstawowa w Jaszczwi powiat Krosno 1909-1962 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1916-1928, sygn. 1; metryka szkolna dla nauki codziennej 1909/10-1940/41, sygn. 2; metryka szkolna dla nauki dopełniającej 1916/1917-1919/20, sygn. 3; katalogi klasowe 1913/14-1917/18, sygn. 4-8; akta z okresu II Rzeczypospolitej: kronika szkoły 1921-1965, sygn. 9; orzeczenia organizacyjne szkoły 1927-1937, sygn. 10; sprawozdania powizytacyjne 1936-1938, sygn. 11; budżety szkolne 1929-1932, sygn. 12; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1929-1943, sygn. 13; metryka szkolna 1935-1953, sygn. 14; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 15-28; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1938/39, sygn. 29-35; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 36-40; akta z okresu Polski Ludowej: orzeczenia organizacyjne szkoły 1957-1959, sygn. 41; sprawozdania powizytacyjne 1947-1959, sygn. 42; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1944-1952, sygn. 43; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 194/45-1945/46, sygn. 44-45; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946/47-1961/62, sygn. 46-62; protokoły Komitetu Rodzicielskiego 1948-1952, sygn. 63. Liczba jednostek w zespole: 63
56/279/0 Szkoła Podstawowa w Łękach powiat Krosno 1879-1949 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: metryka szkolna 1879-1918, sygn. 1; katalogi główne 1897-1905, sygn. 2-3; katalogi klasowe 1911/12-1918/19, sygn. 4-6; akta z okresu II Rzeczypospolitej: preliminarz dochodów i wydatków zwyczajnych funduszu szkolnego miejscowego 1918, sygn. 7; katalogi klasowe 1924-1933, sygn. 8-16; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933-1939, sygn. 17-20; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933-1943, sygn. 21-24; akta z okresu Polski Ludowej: zbiór arkuszy ocen sprawowania i postępów uczniów 1944-1946, sygn. 25; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945-1946, sygn. 26; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945-1949, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
56/280/0 Szkoła Podstawowa w Jasionce powiat Krosno 1884-1950 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: metryka szkolna 1889/90-1932/33, sygn. 1; katalogi główne 1884/85-1912/13, sygn. 2-25; katalogi klasowe 1913/14-1915/16, sygn. 26-28; akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokoły powizytacyjne 1931-1935, sygn. 29; książki protokołów zebrań rodzicielskich i Rady Pedagogicznej 1938-1947, sygn. 30; metryka szkolna 1928/29-1948/49, sygn. 31; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 32-44; katalog główny 1932/33, sygn. 45; księgi ocen 1933/34-1938/39, sygn. 46-51; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/40-1943/44, sygn. 52-56; akta z okresu Polski Ludowej: listy dzieci w wieku szkolnym 1945/46-1949/50, sygn. 57; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945/46-1949/50, sygn. 58-62. Liczba jednostek w zespole: 62
56/281/0 Szkoła Podstawowa w Jedliczu powiat Krosno 1883-1953 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: kronika szkoły 1883-1925, sygn. 1; katalogi klasowe 1911/12-1917/18, sygn. 2-3; akta z okresu II Rzeczypospolitej: kronika szkoły 1926-1950, sygn. 4; protokoły z wizytacji szkoły 1928-193, sygn. 5; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1924/25-1938/39, sygn. 6-7; sprawy administracyjne i organizacyjne 1938-1939, sygn. 8; metryki szkolne 1927/28-1947/48, sygn. 9-10; katalogi klasowe 1918/19-1928/29, sygn. 11-18; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy administracyjne i organizacyjne 1940-1944, sygn. 19; księgi ocen 1939/40-1944/45, sygn. 20-21; akta z okresu Polski Ludowej: sprawy administracyjne i organizacyjne 1945-1949, sygn. 22; książka protokołów z posiedzeń Zarządu Konferencji Rejonowych 1946/47, sygn. 23; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1945/46-1948/49, sygn. 24-26; projekt organizacji szkoły 1946/47-1949/50, sygn. 27; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów1945/46-1951/52, sygn. 28-30. Liczba jednostek w zespole: 30
56/282/0 Szkoła Podstawowa w Krasnej powiat Krosno 1915-1951 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: sprawy administracyjne i organizacyjne 1915-1916, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1916/17, sygn. 2-3; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 4-16; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1934/35-1938/39, sygn. 17-21; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy administracyjne i organizacyjne 1939-1942, sygn. 22; metryka szkolna 1941/42-1947/48, sygn. 23; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40, sygn. 24; rejestr uczniów 1940/41, sygn. 25; katalog klasyfikacyjny 1942/43, sygn. 26; akta z okresu Polski Ludowej: sprawy administracyjne i organizacyjne 1944-1949, sygn. 27; księga kasowa 1948-1951, sygn. 28; księga inwentarza szkolnego 1945; sygn. 29; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 30; dzienniki lekcyjne kursu wieczorowego 1945/46-1948/49, sygn. 31-33; szkolne Koło PCK 1945-1947, sygn. 34; Towarzystwo Popierania Budowy Warszawy Szkolne Koło 1949, sygn. 35; protokoły zebrań Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza 1949, sygn. 36. Liczba jednostek w zespole: 36
56/283/0 Szkoła Podstawowa w Piotrówce powiat Krosno 1944-1955 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: sprawy administracyjne i organizacyjne 1945-1950, sygn. 1; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944-1955, sygn. 2; dzienniki lekcyjne 1946-1949, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
56/284/0 Szkoła Podstawowa w Tylawie powiat Krosno 1946-1951 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: projekty organizacji i arkusze sprawozdawcze 1948-1950, sygn. 1; preliminarze budżetu szkolnego 1946/47-1949/50, sygn. 2; arkusze ocen uczniów, którzy ukończyli naukę 1947/48-1950/51, sygn. 3-5; dzienniki lekcyjne 1946/47-1949/50, sygn. 6-11; dziennik lekcyjny – kurs nauki początkowej dla dorosłych dziennik szkolenia milicjantów z zakresu 7 klasowej szkoły powszechnej 1948/49, sygn. 13. Liczba jednostek w zespole: 13
56/285/0 Szkoła Podstawowa w Zawadce powiat Krosno 1946-1952 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: ankiety w sprawie jawnego i tajnego nauczania w okresie okupacji niemieckiej 1946, sygn. 1; wizytacje szkoły – protokoły, zalecenia 1947/48, sygn. 2; sprawy organizacyjne 1946-1952, sygn. 3; dzienniki 1946/47-1949/50, sygn. 4-8; listy dzieci w wieku szkolnym 1946/47-1951/52, sygn. 9; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946/47-1949/50, sygn. 10-13. Liczba jednostek w zespole: 13
56/286/0 Szkoła Podstawowa w Żarnowcu powiat Krosno 1881-1952 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: 1881-1940/41, sygn. 1-4; katalogi główne 1886/87-1911/12, sygn. 5-29; katalogi klasowe 1915/16-1917/18, sygn. 30-32; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy administracyjne i organizacyjne 1930-1939, sygn. 33; sprawozdania 1934-1938, sygn. 34; sprawy finansowe 1932-1938, sygn. 35; metryki szkolne 1935/36-1948/49, sygn. 36-38; katalogi klasowe 1918/19-1928/29, sygn. 39-49; katalogi główne 1929/30-1930/31, sygn. 50-51; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 52-58; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy administracyjne i organizacyjne 1940-1944, sygn. 59; sprawozdania 1939-1941, sygn. 60; księgi ocen 1939/30-1943/44, sygn. 61-65; akta z okresu Polski Ludowej: sprawy administracyjne i organizacyjne 1945-1949, sygn. 66; sprawozdania 1945/46, sygn. 67; sprawy finansowe 1945-1949, sygn. 68; księga ocen 1944/45, sygn. 69; listy dzieci w wieku szkolnym 1942/43-1951/52, sygn. 70; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945/46-1950/51, sygn. 71-76. Liczba jednostek w zespole: 76
56/287/0 Szkoła Podstawowa w Rogach powiat Krosno 1894-1951 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: metryki szkolne 1894/95-1925/26, sygn. 1-2; katalogi klasowe 1915/16-1917/18, sygn. 3-5; akta z okresu II Rzeczypospolitej: kronika szkoły 1919-1936, sygn. 6; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1938-1951, sygn. 7; protokół konferencyjny 1918-1938, sygn. 8; księga powizytacyjna 1925-1956, sygn. 9; metryki szkolne 1919/20-1947/48, sygn. 10-11; katalogi klasowe 1918/19-1932/33, sygn. 12-26; księgi ocen 1933/34-1938/39, sygn. 27-32; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/40-1942/43, sygn. 33-36; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen 1943/44-1944/45, sygn. 27, 29; sprawy organizacyjne 1946-1951, sygn. 38; arkusze ocen 1945/46- 1949/50, sygn. 40-42. Liczba jednostek w zespole: 42
56/288/0 Szkoła Podstawowa w Trzcianie powiat Krosno 1945-1954 0 rozwiń
kronika szkoły 1948-1954, sygn. 1; sprawy organizacyjne 1946/47-1947/48, sygn. 2; księga ocen 1945/46, sygn. 2; lista dzieci b.d., sygn. 4; arkusze ocen 1946/47-1952/53, sygn. 5-10; dzienniki 1946/47-1949/50, sygn. 11-18. Liczba jednostek w zespole: 18
56/289/0 Szkoła Podstawowa w Wojaszówce powiat Krosno 1936-1958 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga ocen 1936/37, sygn. 1; akta z okresu Polski Ludowej: sprawy organizacyjne i finansowe 1945/46-1950/51, sygn. 2; metryka szkolna 1944/45-1951/52, sygn. 3; listy dzieci w wieku szkolnym 1942/43-1957/58, sygn. 4; księga ocen 1944/45, sygn. 5; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945/46-1953/54, sygn. 6-14; protokoły z egzaminów 1953, sygn. 15; ankiety i wykazy analfabetów 1949, sygn. 16; dzienniki uczniów kursu wieczorowego 1949/50, sygn. 17 Liczba jednostek w zespole: 17
56/290/0 Szkoła Podstawowa w Wojkówce powiat Krosno 1904-1960 0 rozwiń
Akta z okresu do 1918 roku: katalogi główne 1904/04-1911/12, sygn. 1-8; katalogi klasowe 1912/13-1917/18, sygn. 9-12; Akta z okresu II Rzeczypospolitej: wizytacje szkoły – protokoły, zalecenia 1933-1939, sygn. 13; plany i sprawozdania 1933-1939, sygn. 14; sprawy organizacyjne 1926-1939, sygn. 16; inwentarz szkolny 1930-1940, sygn. 17; sprawy finansowe 1932-1939, sygn. 18; protokół czynności kierownictwa szkoły 1930-1947, sygn. 19; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 20-28; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 29-35; Akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy organizacyjne 1940-1943, sygn. 36; sprawy administracyjne 1940-1944, sygn. 37; księgi ocen 1939/30-1944/45, sygn. 38-43; Akta z okresu Polski Ludowej: sprawy organizacyjne 1945-1955, sygn. 44; wizytacje szkoły – protokoły, zalecenia 1946-1956, sygn. 45; konferencje Rady Pedagogicznej 1957-1960, sygn. 46; plany i sprawozdawczość 1946-1955, sygn. 47; sprawy administracyjne 1945-1955, sygn. 48; sprawy finansowe 1946-1955, sygn. 49; księga ocen 1945/46, sygn. 50; protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego 1954-1960, sygn. 51-52. Liczba jednostek w zespole: 52
56/291/0 Szkoła Podstawowa w Czaszynie powiat Lesko 1938-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
Wyświetlanie 281 do 300 z 2 783 wpisów.