Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/312/0 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie powiat Lubaczów 1944-1953 0 rozwiń
listy dzieci w wieku szkolnym 1944-1953, sygn. 1; arkusz ocen 1947-1950. Liczba jednostek w zespole: 2
56/313/0 Szkoła Podstawowa w Dzikowie Nowym powiat Lubaczów 1945-1954 0 rozwiń
arkusze ocen 1945/46-1953/64, sygn. 1; listy dzieci w wieku szkolnym 1943/44-1953/54, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
56/314/0 Szkoła Podstawowa w Dzikowie Starym powiat Lubaczów 1934-1956 0 rozwiń
akta organizacyjne 1946-1949, sygn. 1; księgi ocen 1934/35-1935/36, 1944/45-1945/46, sygn. 2-5; arkusze ocen 1946/47-1948/49, sygn. 6-8; listy dzieci w wieku szkolnym 1944-1956, sygn. 9; zaświadczenia o złożeniu egzaminu egzaminów nadzwyczajnych 1944-1946, sygn. 10-11; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1950-1953; protokoły zebrań Koła Rodzicielskiego. Liczba jednostek w zespole: 13
56/315/0 Szkoła Podstawowa w Folwarkach powiat Lubaczów 1940-1953 0 rozwiń
akta organizacji szkoły (projekty, formularze sprawozdawczo-statystyczne, sprawozdania z wizytacji szkoły, arkusz sprawozdawczy z wyników klasyfikacji uczniów) 1949/50; arkusze ocen 1942/43-1950/51, sygn. 2; listy dzieci w wieku szkolnym 1940/41-1952/53, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
56/316/0 Szkoła Podstawowa w Futorach powiat Lubaczów 1946-1959 0 rozwiń
akta organizacji szkoły (projekty organizacji szkoły, formularze sprawozdawczo-statystyczne, arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów) 1948-1951, sygn. 1; arkusze ocen 1947/48-1951-52, sygn. 2; listy dzieci w wieku szkolnym 1946/47-1958/59. Liczba jednostek w zespole: 3
56/317/0 Szkoła Podstawowa w Lipiu powiat Lubaczów 1941-1959 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Powszechna w Lipsku: kronika szkolna 1941/42-1958/59, sygn. 1; księgi ocen kl. I-IV, sygn. 2-4; Szkoła Podstawowa w Lipsku: akta organizacji szkoły i sprawozdania z wizytacji szkoły 1946/47-1949/51, arkusze ocen 1946/47-1950/51, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
56/318/0 Szkoła Podstawowa w Lipsku powiat Lubaczów 1917-1960 0 rozwiń
Szkoła Ludowa w Lipsku: katalogi klasowe 1917/18-1921/22, sygn. 1-4; Powszechna Szkoła w Lipsku: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1924-1952, sygn. 5; sprawozdania z organizacji 1932/33-1938/39, sygn. 6; akta organizacyjne – projekty organizacji 1932/33-1939/40, 1949/50, sygn. 7; katalogi klasowe 1922/23-1931/32, sygn. 8-17; księgi ocen 1932/33-1945/46, sygn. 18-26; metryka szkolna 1921-1945, sygn. 27; Szkoła Podstawowa w Lipsku: arkusze ocen 1946-1950, sygn. 28; listy dzieci w wieku szkolnym 1940-1960, saygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
56/319/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie 1944-1960 0 rozwiń
księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 1945-1950, sygn. 1; akta organizacyjne 1945-1950, sygn. 2; księga ocen uczniów klas I-VII 1944/45, sygn. 3; arkusze ocen uczniów 1945-1950, sygn. 4-5; metryki wpisowe uczniów 1945-1949, sygn. 6; listy dzieci w wieku szkolnym 1944-1960, sygn. 7; protokoły egzaminów nadzwyczajnych 1945-1951. Liczba jednostek w zespole: 8
56/320/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie 1945-1960 0 rozwiń
księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 1947-1951, sygn. 1; akta organizacyjne szkoły 1946-1950, sygn. 2; arkusze ocen uczniów, którzy nie ukończyli kl. VII 1946-1950, sygn. 3; arkusze ocen absolwentów kl. VII 1946-1950, sygn. 4; listy dzieci w wieku szkolnym 1947-1960, sygn. 5; sprawozdanie z wizytacji szkoły 1947, sygn. 6; plan pracy i sprawozdania 1946-1951, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
56/321/0 Szkoła Podstawowa w Narolu powiat Lubaczów 1915-1960 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 4-klasowa Mieszana w Narolu-Mieście: katalog klasowy 1915/16, sygn. 1; wykazy uczęszczania do szkoły 1916/17-1921-22, sygn. 2-4; Publiczna Szkoła Powszechna w Narolu-Mieście: sprawozdania z wizytacji szkoły 1936-1949, sygn. 5; wykazy uczęszczania do szkoły 1922/23-1928/29, sygn. 6-7, 10, 12; katalogi klasowe 1926/27-31/32, sygn.9, 11, 13-14; księgi ocen 1933/34-1945/46, sygn. 15-21; Szkoła Podstawowa w Narolu-Mieście: księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 1947-1952, sygn. 22; organizacja szkoły 1945-1950, sygn. 23; arkusze ocen uczniów 1946/47-1951/52, sygn. 24-25; listy dzieci w wieku szkolnym 1942-1960, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 26
56/322/0 Szkoła Podstawowa w Oleszycach powiat Lubaczów 1944-1958 0 rozwiń
projekty organizacji szkoły oraz formularze sprawozdawczo-statystyczne 1947-1952, sygn. 1; księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 1948-1958, sygn. 2; księga ocen sprawowania i postępów w nauce 1944/45, sygn. 3; arkusze ocen uczniów 1945-1951, sygn. 4-11; protokoły egzaminów nadzwyczajnych 1944-1947, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
56/323/0 Szkoła Podstawowa w Żmijowiskach powiat Lubaczów 1948-1950 0 rozwiń
dzienniki lekcyjne 1948/49-1949/50, sygn. 1-4; projekt organizacji szkoły 1949/50, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
56/324/0 Szkoła Podstawowa w Żukowie powiat Lubaczów 1945-1950 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego 1949, sygn. 1; arkusze ocen 1946-1950, sygn. 2; ewidencja uczniów 1945-1950, sygn. 3; projekt organizacji szkoły 1947-1950, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
56/325/0 Szkoła Podstawowa w Horyńcu powiat Lubaczów 1937-1982 0 rozwiń
Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 1948-1951, sygn. 1; projekt organizacji i formularze sprawozdawczo-statystyczne 1947-1950, sygn. 2; księga zarządzeń 1948/49, sygn. 3; plany na rok szkolny 1948/49, sygn. 4; arkusze ocen 1946-1949, sygn. 5-9; spis dzieci urodzonych w latach 1929-1949, 1937-1954, sygn. 10; ewidencja analfabetów i półanalfabetów gminy Horyniec 1949, sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 31
56/326/0 Szkoła Podstawowa w Łukawcu powiat Lubaczów 1946-1950 0 rozwiń
protokoły organizacyjne szkoły 1946-1950, sygn. 1; sprawozdania z wizytacji szkoły 1946-1948, sygn. 2; zestawienie ogólnoszkolne ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji 1946/47-1949/50, sygn. 3; arkusze ocen 1946/47-1949/50, sygn. 4-10. Liczba jednostek w zespole: 10
56/327/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemyślu 1912-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
56/328/0 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przemyślu 1889-2004 0 rozwiń
Szkoła Wydziałowa Żeńska połączona ze Szkołą Ludową w Przemyślu, 1889-1890, sygn. 1-4, spisy uczennic wraz z wykazami klasyfikacyjnymi; Szkoła Ludowa IV-klasowa żeńska w Przemyślu, 1889-1890, sygn. 5-6, spisy uczennic wraz z wykazami klasyfikacyjnymi; Szkoła Ludowa VI-klasowa żeńska im. Św. Jadwigi w Przemyślu, 1891-1903, sygn. 7-71 katalogi ocen wraz z wykazami klasyfikacyjnymi; Szkoła Wydziałowa żeńska V-klasowa im. Św. Jadwigi połączona ze Szkołą Ludową IV-klasową, 1903-1926, sygn. 72-258, katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi, 1903-1921, sygn. 72-94, 96-177, 188-251, 255-258; Protokoły egzaminów prywatnych i nadzwyczajnych 1903-1926, sygn. 95, 178-179, 252-254; Publiczna VII-klasowa Szkoła Powszechna Żeńska im. Św. Jadwigi, 1921-1939, sygn. 259-276, 289, 294-298, katalogi klasowe wraz wykazami klasyfikacyjnymi oraz księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce klasy I-VII, 1921-1939, sygn. 259-276; świadectwa egzaminów prywatnych i duplikaty świadectw, 1913, 1919, 1924-1925, sygn. 286; książka kasowa 1933-1939, sygn. 287; rachunki, 1935-1939, sygn. 288; książeczki wkładkowa komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Przemyśla, 1936-1939, sygn. 289; materiały Komitetu Rodzicielskiego, 1929-1939, sygn. 294-298 Publiczna Polska Szkoła Powszechna żeńska nr 3 w Przemyślu, księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce, 1942-1944 sygn. 277-279; Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 3 im. Św. Jadwigi i Szkoła Podstawowa Żeńska nr 3 im. Św. Jadwigi, 1944-1952, sygn. 280-285, 290-293, 351; księgi i arkusze ocen, 1944-1952, sygn. 280-285; księga protokołów Rady Pedagogicznej, 1946-1949, sygn. 290; kronika szkolna, 1948-1951, sygn. 291; księga kasowa, 1944-1951, sygn. 292; księga inwentarzowa, 1949-1951, sygn. 293; lista dzieci z rocznika 1937, 1945-1951, sygn. 351; Szkoła Podstawowa nr 3 w Przemyślu, 1951-2004, sygn. 299-414; księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1969-2004, sygn. 299-319; protokoły z zebrań Rady Rodziców, Rady Szkoły, 1990-1999, sygn. 320-321; dokumentacja organizacyjna szkoły – księgi zarządzeń, sprawozdania sporządzane dla GUS, projekty organizacyjne szkoły, 1983-2002, sygn. 322-340; ewidencja uczniów – księgi dzieci, księgi uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, 1951-2002, sygn. 341-350; dokumentacja wyników nauczania – listy dzieci z poszczególnych roczników wraz z arkuszami ocen, arkusze ocen, prośby o wydanie odpisów świadectw ukończenia szkoły, 1946-2004, 351-412; wycieczki szkolne, 1990-2004, sygn. 413-415. Liczba jednostek w zespole: 433
56/329/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemyślu 1912-2001 0 rozwiń
I. Szkoła Czteroklasowa Ludowa Żeńska połączona z I i II klasą wydziałową na Zasaniu w Przemyślu Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912-1914, syg. 1-2. II. Szkoła Wydziałowa Trzyklasowa Żeńska im Kl. Hoffmanowej, połączona z Czteroklasową Szkołą Ludową w Przemyślu na Zasaniu Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915-1921, syg. 3-8; protokoły konferencji grona nauczycielskiego 1917-1919, syg. 32. III. Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Żeńska im. Kl. Hoffmanowej w Przemyślu Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921-1932, syg. 9-19; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932-1939, syg. 20-26; protokoły konferencji grona nauczycielskiego 1919-1924, syg. 33; świadectwo szkolne K. Hoduńka uczennicy Dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Buszkowicach 1932, syg. 34; zwolnienia lekarskie uczennic 1934, 1936, syg. 35; zaświadczenia Prawosławnego Urzędu Parafialnego w Przemyślu o złożeniu przez uczennicę E. Kupler egzaminu z nauki religii prawosławnej 1936-1937, syg. 36; świadectwo szkolne Genowefy Panek uczennicy Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Kl. Hoffmanowej w Przemyślu 1937, syg. 37; Księga pamiątkowa z uroczystości poświęcenia sztandaru Koła Młodzieży PCK Szkoły Pow. im. Kl. Hoffmanowej w Przemyślu odbytej 5 VI 1938 r., syg. 38. IV. Siedmioklasowa Polska Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 1 w Przemyślu Księgi ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1939-1944, syg. 27-31; V. Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 2 im. Kl. Hoffmanowej w Przemyślu Protokoły posiedzeń Koła Rodzicielskiego 1946-1949, syg. 39; księga ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1944-1945, syg. 40; VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemyślu 1. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1949-2001, syg. 41-74, w tym: Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1949-2001, syg.1949-2001, syg. 41-68; korespondencja i informacje kierowane do Rady Pedagogicznej 1976, 1983-1984,1990, syg. 69-72; regulamin Rady Pedagogicznej z 1993 r., syg. 73; 2. protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego i Rady Rodziców 1966-1999, syg. 75-76; 3. Dokumentacja organizacyjna Szkoły 1974-2001, syg. 77-110, w tym: statut Szkoły 1994 r., syg. 77; protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru wicedyrektorów 1990 r., syg. 78; księgi zarządzeń dyrektora, 1974-2001, syg. 79-84; wytyczne organizacyjno-programowe (organizacja roku szkolnego) 1981-2000, syg. 85-94; wykazy ulic rejonu Szkoły Podst. nr 2 1996-1997, syg. 95; plany pracy Szkoły wraz z załącznikami 1975-1999, syg. 96-107; sprawozdania statystyczne 1986-1999, syg. 108; korespondencja Szkoły z instytucjami 1956, 1982-1983, syg. 109; Patronat OTL i Jednostki Wojskowej nr 1039 1974-1987, syg. 110; 4. Dokumentacja finansowa Szkoły 1990-2001, syg. 111-126: plany i sprawozdania finansowe 1992-2001, syg. 111-119; bilanse wraz z załącznikami 1990-2000, syg. 120-126; 5. Protokoły z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Szkole 1972-1990, syg. 127-131, w tym: protokoły i sprawozdania powizytacyjne 1972-1980, syg. 127; problematyka i terminarze inspekcji Wydz. Oświaty i Wych. Urz. Miej. w Przemyślu 1981-1982, syg. 128; protokoły kontroli, wizytacji 1981-1983, syg. 129; Kontrola sanitarna 1985, 1989-1996, syg. 130; protokół z kontroli NIK z 1989 r., syg. 131; 6. Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 1967-1980, syg. 132-139, w tym: sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej 1967, 1971-1972, syg. 132-133; arkusze oceny pohospitacyjnej 1977-1979, syg. 134; zestawienia uczęszczania uczniów, ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji 1975-1980, syg. 135-139; 7. Działalność organizacji szkolnych 1950, 1962, 1968-1977, syg. 140-144, w tym: podziękowania dla harcerzy ze Szkoły Podst. nr 2 1950, 1962, syg. 140; sprawozdania z pracy Samorządu Szkolnego i organizacji szkolnych (ZHP, SKO, LOP, TPPR) 1968-1972, syg. 141-142; Kronika szczepu ZHP przy Szkole 1974-1975, syg. 143; 8. korespondencja w sprawach uczniów 1962, 1983, 1988-1989, syg. 145-147; 9. Ewidencja dzieci objętych obowiązkiem szkolnym 1960-1989, syg. 148-156, w tym: księgi ewidencji dzieci 1960-1984, syg. 148-154, 315; zaświadczenia innych szkół o uczęszczaniu uczniów do szkoły 1953-1989, syg. 155; zawiadomienia szkół o przekazaniu ucznia 1968, 1982, syg. 156; 10. Ewidencja uczniów 1960-2000, syg. 157-166, w tym: księgi uczniów Szkoły 1960-2000, syg. 157-165; spisy uczniów wraz z adresami zamieszkania 1979-1982, syg. 166; 11. Dokumentacja przebiegu i wyników nauczania 1945-2000, syg. 167-279, w tym: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów urodzonych w latach 1929-1991 z lat 1945-2000, syg. 167-261; zbiory arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce 1970-1983, syg. 262-274; dzienniki lekcyjne 1997-1998, syg. 275-276; protokoły z egzaminów sprawdzających wiedzę uczniów 1969, 1971, 1988, 1990, syg. 277; świadectwa szkolne nieodebrane przez uczniów 1986, 1992-2000, syg. 278; podania stron o wydanie duplikatów świadectw szkolnych, 1966-1973, 1989 i b.daty, syg. 279; 12. Dokumentacja dot. działalności biblioteki szkolnej 1948-2001, syg. 280-282; w tym: inwentarze biblioteczne 1948-2001, syg. 280-282; praca pedagogiczna Kołem Miłośników Książki 1972-1976, syg. 283; sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w roku szk. 1975/76 syg. 284; 13. Materiały kronikarskie 1912-1999, syg. 285-312, w tym: Kronika szkolna 1912-1958, syg. 285; Kronika VI Konkursu Czytelniczego 1956-1957, syg. 286; Kronika Szkoły 1958-1974, syg. 287; Album „Nasze miasto” wykonany przez uczniów klasy IVc Szk. Podst. nr 2 1960-1967, syg. 288; kroniki „Żaków” grupy wiekowej VI-VIII kl. 1973-1976, syg. 289-290; Ksiega pamiątkowa wyróżniających się uczniów, harcerzy i rodziców 1974-1981, syg. 291; księga szkolaków 1975-1976, syg. 292; Kronika szkoły 1975-1978, syg. 293; Kronika grupy wiekowej kl. I-III „Pacholęta” 1976, syg. 294; Kronika grupy wiekowej „Żacy” VI-VIII kl. 1976-1979, syg. 295-297; kroniki szkoły 1979-1993, syg.298-299; Kronika działalności oświatowo-zdrowotnej 1988-1989, syg. 300; Kronika konkursu „nasza szkoła czysta i zdrowa” 1989-1990, syg. 301; kroniki szkoły 1992-1999, syg. 302-303; kwestionariusz do historii szkoły w latach 1939-1945 opracowany przez nauczycielkę Antoninę Kalinowicz 1962-1963, syg. 304; programy akademii szkolnych z okazji różnych rocznic 1955 r. i b. daty, syg. 305; wykazy nagród pieniężnych i książek przeznaczonych dla uczniów poszczególnych klas 1958 r., syg. 306; listy gratulacyjne i laurki przesyłane do dyrekcji szkoły z okazji Dnia Nauczyciela i Święta Kobiet 1965-1966, 1970 syg. 307; dyplomy nadawane Szkole za osiągnięcia sportowe 1994, 1996, syg. 308; dyplomy za udział w konkursach teatralno-plastycznych i innych 1994,1996, syg. 309; dyplom podziękowania dla Beaty Sobek za wzorowe przygotowanie uczestnika I Wojew. Konkursu Recytatorskiego prozy i poezji niemieckojęzycznej 1995 r., syg. 310; dyplom dla rodzica uczennicy z gratulacjami od dyrekcji szkoły za pracę społeczną, b.daty, syg. 311; Fotografia przedstawiająca grupę dziewczynek ubranych w stroje krakowskie stojących wraz z rodzicami ok. 1958 r., syg. 312; 14. Varia: wycinek prasowy dot. biografii oraz śmierci M. Wańkowicza pisarza i dziennikarza, 1974, syg. 313; Kodeks ucznia z dnia 8 VIII 1975 r., syg. 314. Liczba jednostek w zespole: 315
56/330/0 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Przemyślu [1855-1874] 1875-1978 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 4-klasowa im. św. Jana Kantego w Przemyślu [1855-1874] 1875-1928, sygn. 1-8, 32-34: Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1909-1921, sygn. 1-8; Kronika szkolna [1855-1874] 1875-1928, sygn. 32; Wykaz klasyfikacyjny uczniów klasy IV „b” za II półrocze roku szkolnego 1911/1912, 1912 r., sygn. 33; Zaświadczenie urodzenia ucznia wydane przez rzym. kat. Urząd Katedralny w Przemyślu, 1918 r., sygn. 34; Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa im. św. Jana Kantego w Przemyślu 1904-1939, sygn. 9-26, 35-37: Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921-1932, sygn. 9-19; Księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932-1939, sygn. 20-26; Protokoły egzaminu nadzwyczajnego 1904, 1906, 1909-1910, 1912-1913, 1920-1926, sygn. 35; Zawiadomienie szkolne o przejściu do oddziału piątego ucznia sporządzone przez Szkołę Powszechną 7-klasową im. św. Jana Kantego w Przemyślu, 1927 r., sygn. 36; Kronika szkoły 1904-1938, sygn. 37; Publiczna Polska Szkoła Powszechna Męska w Niemieckim Przemyślu 1939-1941, sygn. 27-28, 38: Księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce kl. I-VII 1939-1941, sygn. 27-28; Świadectwo szkolne ucznia wystawione przez 7-kl. Polską Publiczną Szkołę Powszechną w Niemieckim Przemyślu, 1941 r., sygn. 38; Publiczna Polska Szkoła Powszechna Męska im. św. Jana Kantego w Przemyślu 1941-1944, sygn. 29-31: Księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce kl. I-VII, 1941-1944, sygn. 29-31; Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Męska nr 4 im. św. Jana Kantego w Przemyślu 1944-1950, sygn. 39-49: Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1944-1950, sygn. 39-41; sprawozdania statystyczne oraz projekty organizacji szkoły 1945-1948, sygn. 42; arkusze ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944-1950, sygn. 43-47; świadectwa szkolne uczniów wystawione przez 7-kl. Szkołę Powszechną im. św. Jana Kantego w Przemyślu, 1945 r.; Szkoła Podstawowa Nr 4 w Przemyślu 1948-1978, sygn. 50-92: Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1948-1978, sygn. 50-60; Dokumentacja organizacyjna Szkoły: Sprawozdania statystyczne oraz projekty organizacji szkoły 1948-1950, sygn. 61; Dokumentacja majątkowa Szkoły: Księga inwentarzowa 1957-1962, sygn. 62; Działalność organizacji szkolnych 1972-1977, sygn. 63-64: Sprawozdania drużyny zuchowej i harcerskiej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu 1972-1974, 1976-1977, sygn. 63; Sprawozdania z działalności Szkolnej Kasy Oszczędności przy Szkole Podst. Nr 4 w Przemyślu 1973, sygn. 64; Dokumentacja kółek zainteresowań w Szkole: Sprawozdania z działalności kółka fotograficznego w Szkole Podst. Nr 4 w Przemyślu w roku szk. 1975-1976, sygn. 65; Zaświadczenia i poświadczenia przedkładane przez uczniów 1955-1956, 1971, sygn. 66-67; Ewidencja dzieci objętych obowiązkiem szkolnym: Listy urodzonych w latach 1928-1940 dzieci w wieku szkolnym 1937-1954, sygn. 68; Dokumentacja przebiegu i wyników nauczania 1945-1964, sygn. 69-90: Arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce kl. I-VII, 1945-1964, sygn. 69-85; Świadectwa szkolne i zaświadczenia o ukończeniu Szkoły 1952-1974 i b. daty, sygn. 86-90; Świadectwa ukończenia innych szkół: Świadectwo o ukończeniu pierwszej klasy wystawione przez Publiczną Szkołę Powszechną nr 2 w Sierpcu 1959 r., sygn. 91; Dokumentacja dotycząca działalności biblioteki szkolnej: Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej, 1973 r., sygn. 92. Liczba jednostek w zespole: 93
56/331/0 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Przemyślu 1895-1896, 1908-1965 0 rozwiń
Szkoła Ludowa IV-klasowa im. św. Stanisława Kostki w Przemyślu (katalog klasyfikacyjny na rok 1908/09), 1908-1909, sygn. 1; Szkoła Wydziałowa III-klasowa Męska im. św. Stanisława Kostki w Przemyślu (katalog klasowy na rok szkolny 1912/13), 1912-1913, sygn. 2; Szkoła Powszechna VII-klasowa Męska im. św. Stanisława Kostki w Przemyślu (księga ocen sprawowania się i postępów w nauce uczniów klasy I-VII), 1936-1937, sygn. 3; Publiczna Szkoła Powszechna Męska i Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Stanisława Kostki w Przemyślu (księga ocen, arkusze ocen), 1944-1950, sygn. 4-10; Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Marchlewskiego w Przemyślu, 1951-1965, sygn. 11-46, (księga zarządzeń dyrektora, 1953-1960, sygn. 11; księgi protokołów Rady Pedagogicznej, 1954-1965, sygn. 12-17; sprawozdanie kierownika szkoły za rok szkolny 1963/64, 1964, sygn. 18; księga protokołów Komitetu Rodzicielskiego, 1954-1960, sygn. 19; kronika szkolna, 1956-1965, sygn. 20; księgi uczniów, 1951-1965, sygn. 21-24; ewidencja uczniów na rok szkolny 1964/65, 1964, sygn. 25 arkusze ocen, 1949-1965, sygn. 26-43; kroniki konkursów czytelniczych, 1953-1955, sygn. 44-46). Liczba jednostek w zespole: 55
Wyświetlanie 321 do 340 z 2 782 wpisów.