Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/359/12 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przyszłość" w Makowisku 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/359/13 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. 1 Maja w Miękiszu Nowym 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/14 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Wolność" w Miękiszu Starym 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
56/359/15 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. Frontu Narodowego w Ostrowie 1953-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/359/16 Rolnicza Spółdzielnia im. PKWN w Ryszkowej Woli 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/17 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Nowy Świat" w Sieniawie 1953-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/18 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Bolesława Bieruta w Sośnicy 1949-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/19 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Marcelego Nowotki w Świętem 1952-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/20 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jedność" w Tuchli 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
56/359/21 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. Adama Mickiewicza w Tuczempach 1956-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/359/22 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Generała Karola Świerczewskiego w Wysocku 1950-1957, 1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/23 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. 22 Lipca w Zabłotcach 1952-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/24 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 1 Maja w Zaleskiej Woli 1951-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/25 Zrzeszenie Upraw Ziemi im. Adama Mickiewicza w Zapałowie 1949-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/360/0 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powiatu lubaczowskiego - zbiór szczątków zespołów 1950-1965 0 rozwiń
Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. 16 Marca1956 roku w Brzozowej Górze: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, bilans likwidacyjny, 1956-1965, sygn. 1-4; Rolnicza Spółdzielni Wytwórcza im.1-Maja w Dachowie: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne dochodów w naturze i inwentarza, bilans likwidacyjny 1950-1965, sygn. 5-11; Rolnicze Zrzeszenia Spółdzielcze „Zgoda” w Dziewięcierzu: akta organizacyjno-prawne, księga ewidencyjna dochodów w naturze, bilanse likwidacyjne 1956-1965, sygn. 12-16; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Złoty Kłos” w Dzikowie Nowym: akta organizacyjno-prawne, bilans likwidacyjny 1952-1965, sygn. 17-18; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „ Przyszłość” w Dzikowie Starym: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, bilans likwidacyjny 1952-1965, sygn. 19-21; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Przełom”: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, sprawozdania z działalności, akta dot. gruntów, księgi ewidencyjne funduszów, członków, dochodów w naturze, bilanse likwidacyjne 1953-1965, sygn. 22-30; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. I Dywizji w Hrynkowie: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, dochodów w naturze, inwentarza, rejestr ziemiopłodów bilans likwidacyjny 1950-1965, sygn. 31-45, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Tadeusza Kościuszki w Kowalówce: sprawozdania z działalności, księga ewidencyjna dochodów w naturze, bilans likwidacyjny 1956-1960, sygn. 46-48; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. 22 lipca w Koziejówce: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, inwentarza, bilans likwidacyjny 1952-1965, sygn. 49-53; Rolnicze Zrzeszenia Spółdzielcze im. Dziesięciolecia Polski Ludowej w Krowicy Lasowej: akta organizacyjno-prawne, sprawozdanie z działalności, księga magazynowa, bilans likwidacyjny 1954-1965, sygn. 54-57; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Gwardii Ludowej w Lisich Jamach: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 58-60, Rolniczy Zespól Spółdzielczy im.22 lipca w Lubaczowie-Folwarkach: akta organizacyjno-prawne, bilanse likwidacyjne 1954-1965, sygn. 61-63, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Gen. Karola Świerczewskiego w Lublińcu Starym: akta organizacyjno-prawne, bilans likwidacyjny 1950-1965, sygn. 64-65; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Jedność” w Łukawcu: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań członków, księgi ewidencyjne funduszów, członków, dochodów w naturze, inwentarza, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 66-76; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Nowe Życie” w Nowej Grobli: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, inwentarza, bilanse likwidacyjne 1953-1964, sygn. 77-82; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Zgoda” w Nowinach Horynieckich: akta organizacyjne-prawne, bilans likwidacyjny 1955-1965, sygn. 83-84; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Przełom” w Nowym Siole: akta organizacyjno-prawne, księgi ewidencyjne funduszów, członków, dochodów w naturze, inwentarza, bilans likwidacyjny 1950-1965, sygn. 85-90; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Pokój” w Prusiu: akta organizacyjno-prawne, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, dochodów w naturze, bilans likwidacyjny 1951-1965, sygn. 91-95; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im.1-Maja w Puchaczach: akta organizacyjno-prawne, akta dot. gruntów, bilans likwidacyjny, księgi ewidencyjne funduszów, inwentarza, dochodów w naturze 1953-1965, sygn. 97-102; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jedność” w Radrużu”: sprawozdanie z działalności, akta dot. budownictwa, bilanse likwidacyjne 1954-1965, sygn. 103-106; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Przełom” w Starym Siole: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 107-109; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Przyszłość” w Szczutkowie: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne funduszów, członków, dochodów w naturze, inwentarze, bilanse likwidacyjne 1953-1965, sygn. 110-119; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Zjazdu Spółdzielczości Produkcyjnej w Tymcach: akta organizacyjno-prawne, sprawozdania z działalności, ewidencyjna dochodów w naturze, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 120-123; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Wolność” w Wielkich Oczach: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, sprawozdania z działalności, księgi ewidencyjne dochodów w naturze, inwentarza, bilans likwidacyjny 1953-1965, sygn. 124-129; Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Załużu: akta organizacyjno-prawne, protokoły zebrań członków, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, bilans likwidacyjny 1952-1965, sygn. 130-134. Liczba jednostek w zespole: 134
56/360/1 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. 16 Marca 1956 r. w Borowej Górze 1956-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/360/2 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. 1 Maja w Dachnowie 1950-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/360/3 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zgoda" w Dziewięcierzu 1956-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/360/4 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Złoty Kłos" w Dzikowie Nowym 1952-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/360/5 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przyszłość" w Dzikowie Starym 1952-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 381 do 400 z 2 781 wpisów.