Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/376/0 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jarosławiu 1915-1952 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 4-klasowa im. Stanisława Staszica: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1925/26, sygn. 1-46; Szkoła Powszechna im. Stanisława Staszica: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi kl. I-IV 1926/27, sygn. 47-49; Szkoła Powszechna 4-klasowa koedukacyjna im. Staszica: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi kl. I-IV 1927/28, sygn. 50-53; Publiczna Szkoła Powszechna 5-klasowa Koedukacyjna im. Staszica: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi kl. I-IV, 1928/29-1931/32, sygn. 54-75; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/22-1933/34, sygn. 76-88; Szkoła Powszechna 7-klasowa im. Staszica: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce kl. I-VII 1934/35, sygn. 89-104; 5-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce kl. I-VII 1936/37-1938/39, sygn. 105-121; Szkoła Powszechna 7-klasowa im. Stanisława Staszica: księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41, sygn. 122; Publiczna Szkoła Powszechna nr 7 im. Staszica z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce kl. I-VII 1941/42-1945/46, sygn. 123-141; Publiczna Szkoła Powszechna nr 7 im. Staszica: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1952, sygn. 142-144; Szkoła Powszechna im. Staszica: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1945-1950, sygn. 145; protokoły zebrań Komitetu Rodzicielskiego 1949-1951, sygn. 146; Liczba jednostek w zespole: 146
56/377/0 Szkoła Podstawowa w Czelatycach powiat Jarosław 1866-1954 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 2-klasowa mieszana: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1916/17-1928/29, sygn. 1-26; Publiczna Szkoła Powszechna 3-klasowa mieszana: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1929/20-1931/32, sygn. 27-41; 3-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1936/37, sygn. 42-46; Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia I z polskim językiem nauczania księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1937/38-1946/47, sygn. 47-55; kronika szkolna 1866-1954, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
56/378/0 Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim powiat Jarosław 1898-1954 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 1-klasowa: katalogi szkolne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13-1923/24, sygn. 1-11; Szkoła Powszechna 2-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1924/25-1927/28, sygn. 12-15; Publiczna Szkoła Powszechna 2-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1928/29-1932/33, sygn. 16-20; Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/33-1945/46, sygn. 21-32; Publiczna Szkoła Powszechna: arkusze ocen 1946/47-1949/40, sygn. 33-36; metryka szkolna 1898-1932, sygn. księga protokołów Rady Pedagogicznej 1947-1954, sygn. 38. Liczba jednostek w zespole: 38
56/379/0 Szkoła Podstawowa w Morawsku powiat Jarosław 1887-1961 0 rozwiń
Szkoła Ludowa w Morawsku: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi [1894-1903], 1908/09, 1917/18, 1921/22-1924/25, sygn. 1-6; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1927/28, sygn. 7; Publiczna Szkoła Powszechna 3-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1931/32, sygn. 8; Polska Publiczna Szkoła Powszechna księgi: ocen sprawowania się i postępów w nauce1942/43-1944/45, sygn. 9-11; Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa z polskim językiem nauczania: księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 12; Publiczna Szkoła Podstawowa: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945-1958, sygn. 13-22; Szkoła Ogólnokształcąca: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1949-1961, sygn. 23-24; metryka szkolna 1930-1949, sygn. 25; księga ocen 1938-1939, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 26
56/380/0 Szkoła Podstawowa w Pełkiniach powiat Jarosław 1895-1953 0 rozwiń
Publiczna Szkoła 3-letnia: projekty organizacji i sprawozdania 1931-1939, 1947-1949, sygn. 1-2; Szkoła Ludowa 2-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1895/96, 1903/04, 1907/08-1921/22, sygn. 3-15; Szkoła Powszechna 3-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1922/23-1931/32, sygn. 16-26; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1937/38, sygn. 27-32; Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1938/39-1945/46, sygn. 33-40; Publiczna Szkoła Podstawowa: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1952, sygn. 41-45; wykazy uczniów 1948/49-1949/50, sygn. 46-47; protokół z konferencji grona nauczycielskiego 1921-1929, sygn. 48; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1929-1953, sygn. 49-50; księga wizytacyjna 1922-1937, sygn. 51; kronika szkolna 1922-1937, sygn. 52. Liczba jednostek w zespole: 52
56/381/0 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Koedukacyjna Stopnia Licealnego w Krośnie 1901-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 130
56/382/0 Szkoła Podstawowa w Radymnie powiat Jarosław 1915-1952 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 4-klasowa mieszana w Radymnie: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi1915/16-1920/21, sygn. 1-6; Szkoła Powszechna 5-klasowa żeńska w Radymnie: katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym dla dziewcząt 1921/22, sygn. 7; katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym dla chłopców 1921/22, sygn. 8; Szkoła Powszechna 7-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1922/23-1931/32, sygn. 9-22; 7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania im. Henryka Sienkiewicza w Radymnie: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/22-1945/46, sygn. 23-35; Publiczna Szkoła Podstawowa: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1952, sygn. 36-40; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1933-1948, sygn. 41. Liczba jednostek w zespole: 41
56/383/0 Szkoła Podstawowa w Tuligłowach powiat Jarosław 1921-1951 0 rozwiń
Szkoła Powszechna 2-klasowa mieszana: katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1921/22-1927/28, sygn. 1-27; Publiczna Szkoła Powszechna 3-klasowa mieszana: katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1928/29-1931/32, sygn. 28-39; 3-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1945/46, sygn. 40-53; Publiczna Szkoła Podstawowa 6-klasowa: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1951, sygn. 54-58; metryki szkolne 1928-1950, sygn. 59-62. Liczba jednostek w zespole: 62
56/384/0 Szkoła Podstawowa w Szówsku powiat Jarosław 1917-1953 0 rozwiń
Szkoła Ludowa 2-klasowa mieszana w Szówsku: katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1917/18, sygn. 1; katalog główny wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1918/19, sygn. 2; Szkoła 2-klasowa z planem 4-klasowej: katalogi główne kl. II-IV 1918/19, sygn. 3-5; Szkoła Ludowa 2-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1923/24, sygn. 6-25; Szkoła Powszechna 4-klasowa mieszana: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1924/25-1925/26, sygn. 26-33; Publiczna Szkoła Powszechna 5-klasowa: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1925/26-1931/32, sygn. 34-63; 5-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1946/47, sygn. 64-72; Publiczna Szkoła Podstawowa: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1947-1953, sygn. 73-77; wykaz uczniów 1949, sygn. 78; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1923-1926, sygn. 79; książka sanitarna 1939, sygn. 80. Liczba jednostek w zespole: 80
56/385/0 Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym powiat Leżajsk 1903-1960 0 rozwiń
akta z okresu 1894-1918: metryka szkolna 1903/04-1927/28, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18, sygn. 2-4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki szkolne 1922/23-1947/48, sygn. 5-6; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1931/32, sygn. 7-20; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 21-27; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1939/40-1943/44, sygn. 28-32; akta z okresu Polski Ludowej: księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1948-1959, sygn. 33-36; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45-1946/47, sygn. 37-39; listy dzieci w wieku szkolnym 1933-1944, sygn. 40; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1947/48-1959/60, sygn. 41-65. Liczba jednostek w zespole: 65
56/386/0 Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej powiat Jarosław 1902-1961 0 rozwiń
Tymczasowe orzeczenia organizacyjne szkoły 1954, 1959, sygn. 1; Szkoła Ludowa 1-klasowa w Wólce Pełkińskiej: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1902/03-1910/11, sygn. 2-10; Szkoła Ludowa 2-klasowa – mieszana: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1912/13, sygn. 11-12; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1913/14-1931/32, sygn. 13-26; 2-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932/33-1942/43, sygn. 27-36; Polska Publiczna Szkoła Powszechna: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1943/44-1945/46, sygn. 37-39; Publiczna Szkoła Podstawowa: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1961, sygn. 40-51; metryki szkolne 1896-1947, sygn. 52-54; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1950-1956, sygn. 55; sprawozdania z wizytacji szkoły 1922-1960, sygn. 56; plany i sprawozdania roczne 1951-1961, sygn. 57; protokół zdawczo-odbiorczy wraz z księgą inwentarzową 1948, sygn. 58. Liczba jednostek w zespole: 58
56/387/0 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 1811-1990 34213 rozwiń
1. C.K. Wyższe Gimnazjum w Przemyślu, 1811-1867, sygn. 1-34 1.1. Dokumentacja wyników nauczania, 1824, 1851-1853, 1856-1857, 1859-1867, sygn. 1-29, 1.2. Zarządzenia 1838-1863, sygn. 30-31, 1.3. Materiały kronikarskie, 1811-1857, 1860-1866, sygn. 32, 1.4. Wykazy oraz sprawozdania, 1828, 1859, sygn. 33-34. 2. C.K. Gimnazjum w Przemyślu, 1868-1918, sygn. 35-175 2.1. Dokumentacja wyników nauczania, 1868-1918, sygn. 35-133, 2.2. Świadectwa wydawane przez inne szkoły, 1881, 1887, 1895, 1897, 1899-1904, sygn. 134-135, 2.3. Wykazy oraz sprawozdania, 1876-1877, 1880-1881, 1883-1885, 1887-1918, sygn. 136-175. 3. I Państwowe Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, 1919-1939, sygn. 176-371, 3.1. Dokumentacja wyników nauczania, 1919-1924, 1926-1939, sygn. 176-346, 3.2. Egzaminy wstępne, 1927-1928, 1937-1939, sygn. 347-350, 3.3. Sprawozdania i spisy, 1929, 1931, 1935, sygn. 351-354, 3.4.Świadectwa wydawane przez inne szkoły, 1926, 1930, 1937-1939, sygn. 355-356, 3.5. Materiały o charakterze pamiątkowym, 1931-1933, sygn. 357-358, 3.6. Sprawozdania Dyrekcji, 1921, 1925, 1927-1937, sygn. 359-371. 4. I Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, 1944-1948, sygn. 372-421, 4.1. Dokumentacja wyników nauczania, 1944-1948, sygn. 372-417, 4.2. Sprawy administracyjno-finansowe, 1944-1948, sygn. 418-419, 4.3. Protokoły i sprawozdania, 1948-1952, sygn. 420-421. 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, 1949-1990, sygn. 422-678, 5.1. Dokumentacja wyników nauczania, 1949-1990, sygn. 422-568, 5.2. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1949-1990, sygn. 569-582, 5.3. Projekty, plany oraz sprawozdania dotyczące organizacji i działalności szkoły, 1948-1976, 1978-1979, 1983, 1985, 1987, sygn. 583-613, 5.4. Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej, 1951-1956, 1958-1975, 1985-1988, sygn. 614-621, 5.5. Sprawy finansowe, 1949-1977, sygn. 622-634, 5.6. Sprawy administracyjne oraz obiektów i mienia szkoły, 1950-1951, 1957-1974, 1985-1986, sygn. 635-643, 5.7. Akta dotyczące nauczycieli, 1920, 1923, 1927, 1930-1931, 1940, 1942, 1945-1947, 1949-1966, 1968-1971, 1975, 1980, sygn. 644-678. 6. Sprawozdania gromadzone przez kancelarię i bibliotekę szkoły, 1875-1877, 1979, 1882-1884, 1888-1921, 1923-1939, 1957, sygn. 679-1113, 6.1. Sprawozdania szkół średnich, 1875-1877, 1879, 1882-1884, 1888, 1891-1893, 1895-1918, 1921, 1923-1928, 1930-1939, 1957, sygn. 679-1034, 6.2. Sprawozdania z konferencji dotyczących nauki w szkołach średnich, 1893, 1902, sygn. 1034-1036, 6.3. Sprawozdania stowarzyszeń pedagogicznych, 1904-1905, 1912, 1914, 1928, 1932-1933, sygn. 1037-1042, 6.4. Sprawozdania szkół wyższych, 1889-1890, 1894, 1908, 1930, 1932-1933, sygn. 1043-1051, 6.5. Sprawozdania towarzystw działających przy szkołach wyższych, 1876, 1890-1891, 1901-1907, 1909-1910, sygn. 1051-1071, 6.6. Sprawozdania Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1904, 1906, 1908-1911, 1913-1915, 1930, sygn. 1072-1089, 6.7. Sprawozdania Macierzy Szkolnej, (1908, 1912, 1930, 1932, sygn. 1090-1093, 6.8. Sprawozdania innych towarzystw oświatowych, 1910-1911, 1913, 1929, sygn. 1094-1097, 6.9. Sprawozdania towarzystw naukowych, 1907, 1910, 1912-1915, 1918-1920, 1935, sygn. 1098-1108, 6.10. Sprawozdania organizacji młodzieżowych, 1906-1907, 1933-1934, sygn. 1109-1113. Liczba jednostek w zespole: 1113
56/388/0 Szkoła Główna Obwodowa w Przemyślu 1785-1876 3412 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne (przepisy, okólniki, zarządzenia władz; sprawozdania o stanie szkół: Głównej, Niższej, Realnej i ludowych; materiały do schematyzmu szkolnego; konferencje pedagogiczne; akta w układzie dziennika podawczego z lat 1789-1820; realizacja ustawy o obowiązku szkolnym; obowiązek szkolny; Język nauczania; sprawy wyznaniowe uczniów i nauki religii; programy i plany nauczania i metody realizacji; podział przedmiotów nauczania między nauczycieli; podziały godzin; akta dotyczące podręczników, pomocy szkolnych, czasopism i książek dla bibliotek; kształcenie kandydatów na nauczycieli; sprawy dotyczące nauki młodzieży rzemieślniczej; Akta dotyczące przyjmowania uczniów do szkół oraz taks szkolnych; sprawy wojskowe uczniów i nauczycieli), 1789-1867, sygn. 1-23; 2. Sprawy administracyjne (akta dotyczące pomieszczeń i remontów szkół, inwentarze szkolne - korespondencja dotycząca inwentarza; akta dotyczące spraw opalania i oświetlenia szkół; zaopatrzenie szkoły w druki; zbiórki pieniężne w szkołach; wykaz przyjętych taks szkolnych od uczniów Niższej Szkoły Realnej i rozliczenia się z ich wydatkowania), 1790-1876, sygn. 24-29; 3. Sprawy personelu szkoły (sprawy osobowe nauczycieli i pomocniczego personelu szkoły; ogłoszenia o konkursach na posadę nauczyciela w różnych szkołach; podania nauczycieli o posadę w różnych szkołach; prośby nauczycieli o podwyżkę pensji,o zapomogi, o dodatki oraz zawiadomienia o przyznaniu względnie odmowie; okólniki w sprawach uposażeń nauczycieli; wykazy uposażeń nauczycieli; opinie i zaświadczenia dla nauczycieli; skargi i zażalenia na nauczycieli), 1789-1860, sygn. 30-37; 4. Sprawy nauczania (katalogi ocen; egzaminy semestralne; prośby uczniów o zezwolenie na powtórzenie egzaminów, złożenie egzaminu w terminie późniejszym, poprawienie stopni; uczniowie prywatyści; prośby Żydów o zezwolenie na złożenia egzaminu z wiadomości z zakresu szkoły powszechnej; opinie o uczniach, zaświadczenia szkolne, świadectwa), 1789-1860, sygn. 38-48; 5. Sprawy wychowania (nadzór wychowawczy nad młodzieżą; stypendia; ogłoszenia oraz zawiadomienia o stypendiach i miejscach funduszowych (stypendialnych) w zakładach nauczania przesyłane do wiadomości; zaopatrzenie biednych dzieci w podręczniki szkolne; nagrody kwartalne dla uczniów; uroczystości państwowe; ogłoszenia o wykluczeniu nauczycieli z zawodu i uczniów ze szkół za przestępstwa; akta w sprawie nielegalnej organizacji politycznej we Lwowie, do której należeli słuchacze kursu pedagogicznego przy Wzorcowej Szkole Głównej i uczniowie gimnazjum we Lwowie; pisma przewodnie do przesyłanych konsystorzowi do wglądu gestii; protokół podawczy C.K. Przemyskiej Szkoły Głównej Obwodowej), 1792-1860, sygn. 49-58 Liczba jednostek w zespole: 58
56/389/0 IV Państwowe Liceum i Gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Przemyślu 1892-1939, 1944/45 0 rozwiń
1. Oddział ruski w C.K. I Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Przemyślu (katalogi klas I-IV), 1892-1894, sygn. 1-3; 2. C.K. II Gimnazjum w Przemyślu ([sprawozdania Dyrekcji, Katalog klasy przygotowawczej i klas I-VIII), 1896-1918, sygn. 4-34; 3. Państwowe Gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Przemyślu (katalog główny klasy przygotowawczej i klas I-VIII, protokół egzaminów prywatnych klas I-V, protokoły główne egzaminów dojrzałości, protokoły egzaminu ukończenia gimnazjum, świadectwa i zbiór zaświadczeń z różnych lat, księga materiałowa), 1914, 1916-1939, sygn. 35-55; 4. IV Państwowe Liceum i Gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu (sprawozdanie dyrekcji, świadectwa dojrzałości), 1944-1945, sygn. 56-57 Liczba jednostek w zespole: 57
56/390/0 II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu [1906] 1907-1960 16 rozwiń
Okólniki władz nadrzędnych 1914–1936, sygn. 1–10; protokoły konferencji grona nauczycielskiego 1910–1931, sygn. 11–15; sprawozdania Dyrekcji szkoły 1908–1933, sygn. 16–25; sprawy organizacyjne, finansowe i gospodarcze (korespondencja z Radą Szkolną Krajową i Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego) 1914–1935, sygn. 26–30; sprawy kadrowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (pisma Rady Szkolnej Krajowej Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego) 1914–1935, sygn. 31–48; sprawy wychowawcze (dokumentacja dot. organizacji działających na terenie szkoły i udziału uczniów w różnych uroczystościach i imprezach) 1914–1935, sygn. 49–54; sprawy uczniów (podania uczniów w różnych sprawach i korespondencja z Radą Szkolną Krajową i Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego dot. spraw uczniów) [1906] 1914–1935, sygn. 54–69; dokumentacja wyników nauczania (katalogi główne, protokoły egzaminów dojrzałości, protokoły egzaminów wstępnych i nadzwyczajnych) 1907–1939 [1945–1947, 1949], sygn. 70–138. Liczba jednostek w zespole: 209
56/391/0 Prywatne Żeńskie Gimnazjum Krawieckie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Przemyślu 1922-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
56/392/0 Liceum Handlowe Koedukacyjne Towarzystwa Liceum Handlowego w Przemyślu 1928-1938 0 rozwiń
Katalogi główne 1928/29-1937/38, sygn. 1-9; dzienniki lekcyjne 1929/30-1937, sygn. 10-28. Liczba jednostek w zespole: 29
56/393/1 Inwentarz dóbr kameralnych Mosty powiat Żółkiew 1791 [1796] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/2 Akta gminy Jelonkowate powiat Stryj 1837-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/3 Arcybiskupstwo obrządku greckokatolickiego we Lwowie 1840-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 481 do 500 z 2 781 wpisów.