Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/395/3 Państwowe Liceum Pedagogiczne Męskie w Krośnie 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/395/4 Szkoła Trywialna w Nadwórnej 1811-1852 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/395/5 Główna Szkoła Panieńska w Przemyślu 1865 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/395/6 Przemyska Szkoła Izraelicka 1877 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/395/7 Szkoła Wydziałowa Męska w Przemyślu 1877-1878 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/395/8 C.K. Wojskowa Szkoła Ludowa w Przemyślu 1900-1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/395/9 Prywatny Ukraiński Seminaryjny Kurs Kółka Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Przemyślu 1917-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/395/10 Prywatna Jednoroczna Żeńska Szkoła Krawiecko-Bieliźniarska Filia Związku Ukrainek w Przemyślu 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/395/11 Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Nr 2 im. Stanisława Kostki w Przemyślu 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/395/12 Średnia Szkoła Nr 2 im. Stalina w Przemyślu 1940-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/395/13 Państwowe Seminarium Nauczycielskie z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu 1943-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/395/14 Publiczna Szkoła Krawiecka dla Dziewcząt z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu 1941-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/395/15 Prywatna Żeńska Szkoła Krawiecka z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/395/16 Państwowe Gimnazjum Krawieckie w Przemyślu 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/395/17 Gimnazjum Prywatne w Przeworsku 1911-1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/395/18 Liceum i Gimnazjum w Przeworsku 1944-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/395/19 Ukraińska Publiczna Szkoła Ludowa w Szklarach 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/395/20 Publiczna Szkoła Powszechna w Wapowcach 1925-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/395/21 Varia 1899-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/396/0 Zbiór szczątków zespołów z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego 1785-1953,1999, 2000 0 rozwiń
I. Urzędy państwowe i władze samorządowe, 1785-1951, sygn. 1-21, Urząd Cyrkularny w Przemyślu, Wydział Rady Powiatowej w Przemyślu, Prokuratura Sądu Okręgowego w Przemyślu, Wydział Powiatowy w Przemyślu, Więzienie w Przemyślu, Urząd Celny w Przemyślu, Okręgowa Komisja Wyborcza w Przemyślu, Obwodowy Urząd Pocztowy II. Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, towarzystwa kredytowe, zarobkowe i ubezpieczeniowe, 1880-1953, sygn. 13-27, Stowarzyszenie dla Oszczędności i Związek I Ogól. Tow. Urz. Austro-Węgierskiej Monarchii w Przemyślu, Towarzystwo Zaliczkowe Rolne w Przemyślu,, „Własna Pomoc” Towarzystwo Zaliczkowe zarejestrowane z ograniczoną por. w Krasiczynie, Zarząd Powiatowy Towarzystwa Kółek Rolniczych w Przemyślu, Towarzystwo Budowy Tanich Domów Mieszkalnych dla Urzędników w Przemyślu, Towarzystwo „Wzajemna Pomoc” samoistnych przemysłowców, kupców i rękodzielników chrześcijańskich w Przemyślu, Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie Agencja w Przemyślu, Stowarzyszenie Bankowe dla Handlu i Przemysłu w Przemyślu, Koło Pracy Kobiet Polskich w Przemyślu, Towarzystwo Spożywcze Urzędników w Przemyślu, Bank Kupiecki w Przemyślu, Pracownia Robót Kobiecych w Przemyślu, „American Union” Fabryka Pieców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu, Spółdzielnia Mleczarska w Przedmieściu Dubieckim, Dom Bankowy Jakub Wohlman w likwidacji w Przemyślu. III. Instytucje, stowarzyszenia i komitety zajmujące się opieką społeczną, 1835...1941, sygn. 28-38, Instytut Ubogich miasta Przemyśla, Przemyska Wielka Dobroczynna Loteria Fantowa, Towarzystwo Męskie św. Wincentego a Paulo w Przemyślu, Komitet Diecezjalny Opieki nad sierotami obrządku łacińskiego w Przemyślu, Powiatowy Oddział Czerwonego Krzyża w Przemyślu, Urząd Opieki Społecznej nad Inwalidami wojennymi w Przemyślu, Komitet Kupców i Przemysłowców w Przemyślu, Ochronka im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Przemyślu, Dom Opieki św. Józefa dla Opuszczonych Chłopców w Przemyślu, Ubezpieczalnia Społeczna w Przemyślu, Komitet Polski w Przemyślu. IV. Organizacje sportowe i paramilitarne, 1873...1936, sygn. 39-41, Towarzystwo Strzeleckie w Przemyślu, Przemyski Klub Sportowy „Polonia” w Przemyślu, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Obwód Pow. Przemyśl. V. Instytucje i stowarzyszenia kulturalne, 1882...1938, sygn. 42-58, Stowarzyszenie Oświaty Ludowej dla Przemyśla i powiatu, Towarzystwo Pomocy Naukowej im. J. Kraszewskiego w Przemyślu, Czytelnia Naukowa w Przemyślu, Biblioteka Urzędników Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie Sekcja IV w Przemyślu, Koło Pań Towarzystwa Szkoły Ludowej w Przemyślu, Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej im. H. Sienkiewicza w Przemyślu, Koło Robotnicze TSL im. M. L. Borelowskiego w Przemyślu, Klub Przemyskie, Redakcja „Echa Przemyskiego” w Przemyślu, Uniwersytet Ludowy im. A. Mickiewicza w Przemyślu, Redakcja „Tygodnika Przemyskiego” w Przemyślu, Redakcja „Pobudki” w Przemyślu, Żydowskie Towarzystwo szkoły Ludowej w Przemyślu. VI. Stowarzyszenia kulturalno-zawodowe, 1868...1920, sygn. 59-68, Kasyno Mieszczańskie w Przemyślu, Stowarzyszenie Rękodzielników „Gwiazda” w Przemyślu, Towarzystwo Młodzieży Rękodzielników im. T. Kościuszki w Przemyślu, Komitet Młodzieży Akademickiej w Przemyślu, Towarzystwo Kupców i Młodzieży Handlowej w Przemyślu, Kasyno wojskowe. VII. Organizacje zawodowe i kombatanckie, 1928...1939, sygn. 69-73, Koło Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Przemyślu, Związek Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Ognisko w Przemyślu, Stowarzyszenie Kupców w Przemyślu, Związek Oficerów Rezerwy RP Koło w Przemyślu, Związek Obrońców Przemyśla. VIII. Inne stowarzyszenia wyższej użyteczności, 1890... 1929, sygn. 74-78, Towarzystwo Upiększania Miasta Przemyśla, Zjednoczenie Towarzystw Polskich w Przemyślu, Klub Regionalnej Pracy im. Marszałka J. Piłsudskiego w Przemyślu, Towarzystwo Opieki nad zwierzętami RP O/W w Przemyślu. IX. Komitety zbiórki funduszy rocznicowe itp. 1913...1929, sygn. 79-82, Komitet Bojkotowy Młodzieży w Przemyślu, Komitet Obchodów Tygodnia Kresów Zachodnich w Przemyślu, Przemyski Komitet Gwiazdkowy dla Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Obywatelski Komitet Funduszu Obrony Narodowej w Przemyślu. X. Partie i organizacje polityczne, 1915...1937, sygn. 83-92, Powiatowy Komitet Narodowy w Przemyślu, Narodowy Związek Robotniczy w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Francji we Lwowie Sekcja w Przemyślu, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Komitet w Przemyślu, Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej Szkół Wyższych w Przemyślu, Polski Związek Zachodni Oddział w Przemyślu, Liga Morska i Kolonialna Oddział w Przemyślu. XI. Instytucje wyznaniowe, 1898...1923, sygn. 93-95, Biskupstwo rzymskokatolickie w Przemyślu, Kapituła rzymskokatolicka w Przemyślu, Bractwo „Bonus Pastor” w Przemyślu. XII. Materiały różne, 1872-1944, sygn. 96-101. Liczba jednostek w zespole: 156
Wyświetlanie 541 do 560 z 2 781 wpisów.