Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/427/8 Kasa Stefczyka w Rzepienniku Biskupim 1906-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
56/427/9 Kasa Stefczyka w Siarach 1918-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/427/10 Kasa Stefczyka w Szymbarku 1914-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/427/11 Kasa Stefczyka w Wójtowej 1922-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/427/12 Kasa Stefczyka w Zagórzanach 1925-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/428/0 Kasy Stefczyka powiatu jarosławskiego - zbiór szczątków zespołów 1909-1951 0 rozwiń
Kasa Stefczyka w Chłopicach: dziennik kasowy 1911-1928, sygn. 1; dziennik główna 1937-1950, sygn. 2-3; Kasa Stefczyka w Cieszacinie Wielkim: książka protokołów z Walnych Zebrań 1916-1949, sygn. 4; książki protokołów z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej 1916-1950, sygn. 5-6; protokoły z kwartalnej kontroli rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1935-1949, sygn. 7-9; dziennik główna 1937-1950, sygn. 10; Kasa Stefczyka w Laszkach: protokół z kwartalnej kontroli rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1937-1949, sygn. 11; książki udziałów i deklaracje 1925-1938, sygn. 12-13; księga wkładek oszczędności 1918-1940, sygn. 14; księga pożyczek 1949-1950, sygn. 15; księga kasowa pokwitowań 1937-1938, sygn. 16; Kasa Stefczyka w Majdanie Sieniawskim: sprawozdanie z działalności za rok 1944, sygn. 17; Kasa Stefczyka w Miękiszu Nowym: sprawy organizacyjne 1927-1939, sygn. 18; protokoły z Walnych Zebrań, zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej 1927-1939, sygn. 19; zamknięcie rachunków z załącznikami 1935-1939, sygn. 20; protokoły z kontroli 1934-1939, sygn. 21; Kasa Stefczyka w Muninie: sprawy organizacyjne 1948-1949, sygn. 22; protokoły z posiedzeń Zarządu 1947-1949, sygn. 23; sprawozdania z działalności pożyczkowej 1948, sygn. 24; inwentarz pożyczek, udziałów i odsetek 1949, sygn. 25; protokoły z kwartalnej kontroli rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1942-1948, sygn. 26; zalecenia z rewizji 1947, 1949, sygn. 27; dziennik główna 1942-1950, sygn. 28; Kasa Stefczyka w Pawłosiowie: akta organizacyjne 1926-1945, sygn. 29; księga protokołów z Walnego Zebrania 1916-1949, sygn. 30; księga protokołów z posiedzeń Zarządu [i Rady Nadzorczej] 1915-1950, sygn. 31-32; sprawozdania z działalności 1946-1949, sygn. 33-35; inwentarz pożyczek zwykłych 1949, sygn. 36; protokół Komisji Rewizyjnej 1930-1932, sygn. 38; księga protokołów z rewizji 1932-1935, sygn. 38; sprawozdanie z rewizji 1947, sygn. 39; protokół z kwartalnej kontroli rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1947, sygn. 40; księga udziałów i pożyczek 1927-1949, sygn. 41-42; książka podań o pożyczkę 1928-1950, sygn. 43; księga pożyczek 1909-1937, sygn. 44; książka pożyczek krótkoterminowych 1931-1935, sygn. 45; książka pożyczek skryptowych długoterminowych 1935-1938, sygn. 46; Kasa Stefczyka w Radymnie: protokół z kwartalnej kontroli rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1941-1946, sygn. 47; układy konwersyjne 1934-1936, sygn. 48-50; dziennik główna 1937-1942, sygn. 51-52; Kasa Stefczyka w Rokietnicy: rejestry członków i księgi udziałów 1925-1944, sygn. 53-55; księga udziałów i pożyczek 1938-1944, sygn. 56; dziennik główna 1938-1951, sygn. 57-58; Kasa Stefczyka w Rudołowicach: protokół posiedzeń Zarządu 1915-1934, sygn. 59; księga protokołów z posiedzeń Zarządu [i Rady Nadzorczej] 1934-1949, sygn. 60; rejestry członków i księgi udziałów 1925-1949, sygn. 61-65; księgi wkładów 1949-1952, sygn. 66-67; księgi udziałów i pożyczek 1939-1953, sygn. 68-72; księga podań o pożyczkę 1930-1949, sygn. 73; księgi pożyczek długoterminowych 1929-1936, sygn. 74-76; układy konwersyjne 1935, sygn. 77; dzienniki kasowe 1930-1936, sygn. 78-80; dziennik główna 1937-1951, sygn. 81-83; Kasa Stefczyka w Sieniawie: zamknięcie rachunków i sprawozdania 1934-1936, sygn. 84-85; sprawozdania z działalności 1935-1938, sygn. 86-87; protokoły rewizji 1934, 1937, sygn. 88-89; deklaracje przystąpienia do spółdzielni 1938-1939, sygn. 90; rejestr członków i księga udziałów 1936-1938, sygn. 91; wykazy imienne układów konwersyjnych 1934-1937, sygn. 92; księga pożyczek długoterminowych budowlanych 1936-1950, sygn. 93; pożyczki budowlane 1936-1938, sygn. 94; Kasa Stefczyka w Tuczempach: księga protokołów z Walnych Zebrań 1910-1947, sygn. 95; sprawozdanie z działalności 1945, sygn. 96; książka podań o pożyczkę 1927-1948, sygn. 97; dziennik główna 1943-1950, sygn. 98; Kasa Stefczyka w Tuligłowach: sprawozdania z działalności 1945, sygn. 99; Kasa Stefczyka w Wólce Pełkińskiej: księga protokołów z posiedzeń Zarządu [i Rady Nadzorczej] 1943-1950, sygn. 100, sprawozdanie z działalności 1944, sygn. 101; protokół rewizji 1943, sygn. 102; protokół z kwartalnej kontroli rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1943-1949, sygn. 103; wykazy imienne układów konwersyjnych 1934, sygn. 104; układy konwersyjne i zobowiązania dłużne 1935, sygn. 105; dziennik główna 1943-1950, sygn. 106; Kasa Stefczyka w Zarzeczu: księga rejestry członków 1925-1951, sygn. 107-108; rejestry członków i księgi udziałów 1925-1935, sygn. 109-110; księga wkładów 1941-1950, sygn. 111; dziennik główna 1942-1950, sygn. 112. Liczba jednostek w zespole: 116
56/428/1 Kasa Stefczyka w Chłopicach 1911-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/428/2 Kasa Stefczyka w Cieszacinie Wielkim 1916-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/428/3 Kasa Stefczyka w Laszkach 1918-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/428/4 Kasa Stefczyka w Majdanie Sieniawskim 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/428/5 Kasa Stefczyka w Miękiszu Nowym 1927-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/428/6 Kasa Stefczyka w Muninie 1942-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/428/7 Kasa Stefczyka w Pawłosiowie 1909-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
56/428/8 Kasa Stefczyka w Radymnie 1934-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/428/9 Kasa Stefczyka w Rokietnicy 1925-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/428/10 Kasa Stefczyka w Rudołowicach 1915-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
56/428/11 Kasa Stefczyka w Sieniawie 1934-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
56/428/12 Kasa Stefczyka w Tuczempach 1910-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/428/13 Kasa Stefczyka w Tuligłowach 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/428/14 Kasa Stefczyka w Wólce Pełkińskiej 1934-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 621 do 640 z 2 781 wpisów.