Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/493/0 Spółdzielnie Rolniczo-Handlowe i Organizacje Rolnicze w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 1913-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 115
56/493/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Sierp" w Gorlicach 1934-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/493/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Giedlarowej 1941-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/493/3 Spółdzielnia Włościańsko-Robotnicza "Jedność" w Iwoniczu 1930-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
56/493/4 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Jedliczu 1943-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/493/5 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Jarosławiu 1913-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
56/493/6 "Ziarno" Spółka Rolniczo-Handlowa Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego w Jarosławiu 1921-1925 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/493/7 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z odpowiedzialnością udziałami w Łańcucie 1942-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/493/8 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z odpowiedzialnością udziałami w Jarosławiu Oddział w Niemieckim Przemyślu 1941-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/493/9 Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w Przemyślu 1942-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/493/10 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Rzeszowie 1937-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/493/11 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Niwa" w Sieniawie 1924-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/493/12 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Sokalu 1942-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/493/13 Kółko Rolnicze w Ulanowie 1919-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/493/14 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Wierzawicach 1939-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/494/0 Cech Rzemieślniczy Grupy Odzieżowej w Przemyślu 1883-1951 0 rozwiń
Działalność organów kolegialnych 1902-1948; sygn. 1-5; 5 j.i. - protokoły Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu. Sprawy organizacyjne 1911-1951; sygn. 6-14; 9 j.i. - statuty Stowarzyszenia, sprawy organizacyjne Cechu, likwidacja Cechu Włókienniczego w Przemyślu. Materiały dotczące uczniów 1884-1951; sygn. 15-23; 9 j.i. - księgi zapisu i wyzwolin uczniów, indeksy, księgi uczniów, współpraca ze szkołą zawodową, walka z nielegalnym zatrudnieniem uczniów – terminatorów. Akta odnoszące się do mistrzów – członków Cechu 1894-1950; sygn. 24-36, 47; 14 j.i. - księga pryncypałów, opiniowanie wniosków rzemieślników w sprawie wydawania uprawnień na wykonywanie rzemiosła, karty rzemieślnicze, pożyczki z Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, księgi składek członkowskich, zaświadczenia i informacje o członkach cechu, kwestionariusze nowo przyjętych członków Cechu Rzemieślniczego. Sprawy czeladników – pracowników warsztatów rzemieślniczych 1936, 1939; sygn. 37; 1 j.i. - sprawy wynikające z zatrudnienia pracowników rozpatrywane przez Obwodowy Inspektorat Pracy i Sąd Pracy. Materiały do działalności zewnętrznej Cechu 1920-1939; sygn. 38-39; 2 j.i. - udział w wystawach przemysłowych, współpraca z innymi cechami i organizacjami. Sprawy finansowe 1908-1951; sygn. 40-45; 6 j.i. - księgi kasowe, fundusze specjalne. Druki własne cechu 1930-1934; sygn. 46; 1 j.i. - druki własne. Liczba jednostek w zespole: 46
56/495/0 Cech Rzemieślniczy Grupy Skórzanej w Przemyślu 1884-1951 0 rozwiń
Działalność organów kolegialnych 1919-1948; sygn. 1-5; 5 j.i. - protokoły Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu, sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe. Sprawy organizacyjne 1910-1951; sygn. 6-14; 9 j.i. - statuty, stowarzyszenia, Wydział Czeladników Cechu, likwidacja Cechu Skórzanego w Przemyślu. Materiały dotyczące uczniów 1884-1951; sygn. 15-20; 6 j.i. - księga zapisu i wyzwolin uczniów, indeks księgi uczniów, współpraca ze szkołą zawodową, walka z nielegalnym zatrudnieniem uczniów – terminatorów. Akta odnoszące się do mistrzów – członków cechu 1884-1950; sygn. 21-35, 48; 16 j.i. - księga pryncypałów, opiniowanie wniosków rzemieślników w sprawie wydawaniu uprawnień na wykonywanie rzemiosła, walka z nielegalnym rzemiosłem, pożyczki z Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, księga składek członkowskich, interwencje starostwa w ściąganiu zaległych składek zaświadczenia i informacje o członkach Cechu, kwestionariusze nowo przyjętych członków Cechu Rzemieślniczego. Sprawy czeladników – pracowników warsztatów rzemieślniczych 1936-1939; sygn. 36; 1 j.i. - warunki zatrudnienia pracowników przez właścicieli zakładów, umowy zbiorowe, korespondencja ze Związkiem Zawodowym Robotników Przemysłu Skórzanego w Przemyślu. Materiały do działalności zewnętrznej 1928-1939; sygn. 37-38; 2 j.i. - współpraca z innymi Cechami i organizacjami, udział w wystawach, pokazach. Sprawy finansowe 1898-1951; sygn. 39-46; 8 j.i. - sprawy finansowe, fundusz pogrzebowy, fundusze specjalne, dzienniki kasowe. Druki własne Cechu 1928-1938; sygn. 47; 1 j.i. - druki własne. Liczba jednostek w zespole: 47
56/496/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kańczudze [1948-1949] 1950-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 106
56/497/0 Polska Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Przemyślu 1938-1947 [1948] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
56/498/0 Cech Rzemieślniczy Grupy Spożywczej w Przemyślu 1884-1950 0 rozwiń
Działalność organów kolegialnych 1909-1947; sygn. 1-3; 3 j.i. - protokoły Walnych Zebrań i posiedzeń Zarządu, sprawozdania finansowe z działalności. Sprawy organizacyjne 1911-1948; sygn. 4-11; 8 j.i. - statuty stowarzyszenia i cechu, sprawy organizacyjne, likwidacja Cechu Wędliniarzy. Materiały dotyczące uczniów 1884-1948; sygn. 12-17; 6 j.i. - księga zapisu i wypisu uczniów, indeks uczniów, współpraca ze szkołą zawodową, walka z nielegalnym zatrudnieniem uczniów – terminatorów. Akta odnoszące się do mistrzów – członków Cechu 1884-1950; sygn. 18-30, 42; 14 j.i. - księga pryncypałów, opiniowanie wniosków w sprawie wydawania uprawnień na wykonywanie rzemiosła, walka z nielegalnym rzemiosłem, pożyczki z kredytu rzemieślniczego Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, pomoc dla członków Cechu, księga składek członkowskich, interwencje starostw w ściąganiu zaległych składek, zaświadczenia i informacje o członkach cechu, kwestionariusze nowo przyjętych członków Cechu Rzemieślniczego. Sprawy czeladników – pracowników warsztatów rzemieślniczych 1933-1939; sygn. 31; 1 j.i. - sprawy wynikające z zatrudnienia pracowników rozpatrywane przez Obwodowy Inspektorat Pracy i Sąd Pracy, korespondencja ze Związkiem Zawodowym Robotników Piekarzy w Przemyślu. Materiały do działalności zewnętrznej Cechu 1924-1939; sygn. 32-33; 2 j.i. - udział w wystawach przemysłowych, pokazach, przetargach itp., współpraca z innymi Cechami, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami. Sprawy finansowe 1923-1950; sygn. 34-40; 7 j.i. - sprawy finansowe, dziennik kasowy funduszu złożonego na gospodę, fundusze specjalne, księgi kasowe – przychody, rozchody. Druki własne Cechu 1935; sygn. 41; 1 j.i. - druki własne. Liczba jednostek w zespole: 41
Wyświetlanie 761 do 780 z 2 776 wpisów.